Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

1er Manual De Ifa Gbemi

Descrição: Tradicional

   EMBED


Share

Transcript

MANUAL DE TRABAJO IFA GBEMI 1 Ela Ola, LLC 2 Ela Ola, LLC EBO 3 Ela Ola, LLC EBO SEGUN IFA GBEMI El babalawo le dice a Ifa el problema que trajo al cliente a la consulta según como el mismo cliente lo contó y después pasa a rezar a ifa este rezo apelando a Ifá para que resuelva el problema que tiene la persona: Asabasin ooni Ilare Ojiloro ọbá igdé Ó mjó olosi máá tan Asabasin del rey Ooni Ojiloro del rey de Igede Ellos sabían que el día de la penuria terminaría 4 Ela Ola, LLC Se reza por el nombre de la persona que va a ofrecer el sacrificio y por el motivo del sacrificio. Òtùrá Osá (Rezo por el dinero que la persona ha traído para el sacrificio) 1 Ọlfin k’lé tán Ọ kọ ojú rè s’$tù A d’ífá fún Òmìnìlògbà Ti ikú àtí àrùn nwà kiri Ọj ti ikú yọ sí Òmìnìlògbà, owó ló fi y$ Òmìnìlògbà, owó la fi nyẹ ìpín ní run Ọj ti àrùn kó Òmìnìlògbà, owó ló fi y$ Òmìnìlògbà, owó la fi nyẹ ìpín ní run 5 Ela Ola, LLC 2 - Òwònrín Òbara (Rezo para quitarle las maldiciones y maleficios de la persona) Owo otun awo Aba A d’ífá fún wn lọdé Aba Owo osi awo Abose A d’ífá fún wn lọdé Abose Atí owo osi kí rúbo fún ní àì mm dá yọyọ Ní ntí ilé 3y wà yọyọ ní ntí ilé Alapabo Wuru wuru ní nígbodé owu A d’ífá fún Aṣewele Ọmọ wn lọdé depenu Aba degun atí ẹpẹ Lé awo lórí kó m leeja Egun yíò pà Elegun Ẹpẹ yíò pa Elepe Kíní yíò pa Elepe fún awo Sawerepepe sare wà pa elepé fún sawerepepe 6 Ela Ola, LLC Se coge la calabaza y se pone encima del dinero en el centro del tablero de Ifá y se canta: (Rezo para pasarle el problema de la persona a 3rúnmìlà) - Ìrètè Ìwórì Àtpa Ìwòrì Babaláwo ẹrin ló d’ífá fún ẹrin Ẹrin mọ dí lé’rí Ẹrin nròde Àlọ Ìtàkùn tó bà ní kí ẹrin má dèé Àlọ T’òhun t’ẹrin ní nlọ Ẹrin, “Ni ígbàwo lo di òkè?” Ẹrin g’òkè Àlọ Àgùnfọn, ẹrin mà ti g’òkè Àlọ (Suyere) Òsì ní abiyamọ ndá ọmọ r 7 Ela Ola, LLC (El rezo para remover los obstáculos del camino) Àtpa Ìwòrì babalawo erin A d’ífá fún Erin Erin nlọ rẹẹ gun oké alo Atí agba atí Itakún Tó bà ní kí erin ó m dé oke alọ Oun erin ní njó nlọ Eeyan tó bà ní kí ẹbọ Mse dá kó m bà ẹbọ lọ 8 Ela Ola, LLC (Se abre el ẹbọ rezando 3ṣé Òtùrà) Este rezo es para que Èṣù esté atento al ẹbọ y lo lleve al cielo 1 Pankara wò wò wò idi Èṣù Kíí jẹ kèṣù otété gboro A d’ífá fún Etigbure Ti nṣe yẹyẹ 3ṣé Òtùrá Ìgbá àkùkò ndá já Eni tó ti sun kódide 3ṣé Òtùrá gbebo yì drun ó 9 Ela Ola, LLC El sacerdote toca a la persona con el cowrie, o el maíz o el obi àbàtà para tener su consetimiento y si hay otros babalawos participando en el sacrificio, se les mostrarán para obtener de ellos el consetimiento para que el sacrificio se haga. Awodi o lapa O fese jale A dia fun Alukulaka Nijo ti n sawoo rode Egba Ko sai fin lebo o Ohun ti Awo ba fowo ba Ko sai fin lebo En Español El halcón no tiene brazo Pero usa sus pies para robar 10 Ela Ola, LLC Hicieron adivinación para Alukulaka En el día que iba a adivinar a la ciudad de Egba Esto será definitivamente aceptado como sacrificio Todo lo que la congregación del Babaláwo toca Será aceptado en el sacrificio 11 Ela Ola, LLC Rezo de Òtùrá Ìká con todos los materiales para el ẹbọ para que sean aceptado. 3kín ningún-ningín awo Olókun A d’ífá fún Olókun Níjó omi òkun ò tóobù bjú Àlùkò dòdòòdò awo Ọlósà A d’ífá fún Ọlsà Níjó omi 3sà ò tóóbù ṣin’ṣe Odíderé abìrìn ẹṣ kẹrẹw$-kẹrẹw$ A d’ífá fún Ollú-Ìwó Modù Ọbà Ọmọ atrun là gbègbá ajé kari wáyé Ó túkà ó dà ká Grìgì lawo Àgbasà A d’ífá fún wn ní ìṣṣe àgbéré Nijó ti wn kó ohun ẹbọ s’ílè Ti wn Babalawo kiri 12 Ela Ola, LLC A ró’hun ẹbọ lóníí a ro’hun ẹbọ Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ _____ ti nbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Rezando este verso, se van mencionando los materiales que se le van a presentar a Ifá para el sacrificio. Se deben mencionar todos los materiales, por ejemplo: Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Oti ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Obì àbàtà ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe 13 Ela Ola, LLC Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Orógbó ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Ataare ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Adìyẹ ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Àkùkọ ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Ewúr$ Ewúr ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe 14 Ela Ola, LLC Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Eku ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Eja ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe 15 Ela Ola, LLC (Se continua diciendo todos los materiales que se hayan traido hasta que termine la lista) Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Bí ọlti bá pọn ọtí tán 3dìdà á dà á Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Dàá dàá ní ṣe adìyẹ àba Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Dàní-dàní ní aṣiwèrè nrìn 16 Ela Ola, LLC Grìgì lawo Àgbasà Ifá a rí `hun ẹbọ Ẹni tó bá ní ki ẹbọ yìí má dá, á ma bá ẹbọ lọ Cuantro encantaciones que se rezan para que 3rúnmìlà acepte el sacrificio Ifá kó j$ k’ẹbo náà ó fín 3rúnmìlà koo j$ k’ér’u á dà Kóó j$ kó d’alde run dan dan dan 3rúnmìlà r wá bara Ẹlésin Ọyán 3rúnmìlà r wá bara Âdàgbà Ojùmù Kí o wà l’áṣẹ si ẹbọ yíí dan dan Ifá gb’èrù k’ẹbọ fín 3rúnmìlà gb’èrù j’ẹbọ dà Kóó j$ kó dá’lde run dan dan dan 17 Ela Ola, LLC Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ fín Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ o dà Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ fídé àlàde run Wn ní ná wò lo gbà tòó fi nj$ b$ 18 Ela Ola, LLC Se comienza rezando: Rezos de 3ṣé Òtùra 3ṣé Òtùra, Òtùra iwo lọọ sááju ẹbọ Iwo lọọ síí kányin ẹbọ 1 Òsétùrá gbà à tete Ajókànse lẹkún A d’ífá fún akólóló Ti n gbèbo lọ Ti gbè ẹbọ ròde run Aní ohun lohun tt dé ibi yìí Ẹbọ ti_______ ní kà tt dé ọdé run 19 Ela Ola, LLC 2 Pénpé lẹs tùbú Glà agẹmọ ní ò tó gèlè Ìbá tó gèlé Nbá mú relé l wé A d’ífá fún Awúrelà Ti n ṣawo ròde Ìjbú Àpèjin làá pe Oníy Àpèlà, àpèlà làá pe Awúrelà Ní Ijbú 3sé Awúrelà awo iré ní o 20 Ela Ola, LLC 3 3sétùtá awo Alara A d’ífá fún Alara Ọmọ Amurin kan dàgbà agogo ìdé 3sétero awo Àjèrọ A d’ífá fún Àjèrọ Ọmọ Ogbolu k rò ìjàjàlé Aj$ṣe Oganna Imanse Adifa fún 3sétere ọmọ buba oye 3sé k j$ 3sé k mú 3sé ngbẹ bò rrun wá yì Ìgbá ní olú odìdé Okiki ẹbọ á ṣí kàn kún Awa ttru kó ttdá Ké bò wá ó tt dele Olódùmarè 21 Ela Ola, LLC 4 Pàákàrà wóó- wóó- wóó awo ìdí Èṣù A d’ífá fún 3sé T$$r$ Ti n gbebọ ilèé ròde 3run Ẹni í fówó ó ní Ẹ wáá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í fáya á ní Ẹ wá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í f’ọmọ ó ní á ní Ẹ wá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í fère ẹ ní Ẹ wáá rán ‘fánṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán 22 Ela Ola, LLC 5 Tóó n Olúwo Tùféè ní Okúgbònà Às$ al$ àse ààrò A d’ífá fún arúgbó aborí ko-ko-ko Níjó ti n lọ ọja Èjìgbòmẹkun Kò tà, kò rà, ó mú ìwo àṣ$ rè lw Wn ní ó lósó Ó ní ohun ò lósò Wn ní ó lájèé Wn ní gbogbo ohun tó bá wí Ó ti ṣe máa n ṣe? Ó ní ohun ò lósò Ohun awo lr Ohun awo làrẹ 23 Ela Ola, LLC 6 Àwù lù wú lù manye Àwù lù wú lù manye Onìgbánso ní nfi ìgbá ire gbè jẹun A d’ífá fún ewi awo aye A d’ífá fún Egba awo òde orun Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ire balè njó nilé Esi njó loko Babalawo lewi aye 3rúnmìlà lẹ gbà ti nbè lòde run Ẹyi owu ewi ayé owi Lẹ gbà run ó gbà Ẹyi owuwa awi Irúnmọle egbáá siwa lenu 24 Ela Ola, LLC 7 Tete ní tete da A d’ífá fún 3s$ teere Ti n gbẹbọ rde run Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Awa la tete ru Ẹbọ wà ní yo tete da Ẹbọ wà tetedele Olódùmarè sin gbogbo wn Gbogbo rè ní ifá gbo Gbogbo rè lọ gbalo 3s$ awurela ifá tigbo 25 Ela Ola, LLC 8 Abẹ dé awo okira A d’ífá fún Okira Nijó tó nfọ jojumo sowo Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Aseti Abede ọdé Olódùmarè M jẹkí nṣe Aseti laye 9 Apadi ìgbá lẹro losoju beli beli Bi ẹni pè kó gbe ri A d’ífá fún yẹẹmi Osoronga Ti ṣe iya awa awo ṣo ilé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga Mjúbà 26 Ela Ola, LLC 10 Agbere gede ajuba aboju gbere ngebe A d’ífá fún Osun Sengese Oloya Iyun ó ngbè ibada ó ngbe ìkòkò Nbá ẹbọ gbogbo Irunmole yóò kú jẹ Ta lóní kẹbọ ọmọdá fẹlẹbọ Agbere gede ajuba ajuba náá Aboju gberen gede Osun Sengese A pè ó ṣẹbọ Agbere gede ajuba Ajuba aboju Agbere gede Yẹyẹ mi otoro ẹfon ẹjẹ kẹbọ Odá fẹlẹbọ omi Ota ó Edan ó Aagbo Irunmole ó 27 Ela Ola, LLC Se reza el signo atoyale (el Odu que salió en la adivinación) y seguido el signo hermano contrario. Por ejemplo: si salió Ogbe Iwori, se marca este Odu y se reza alguna encantación y del Odu contrario Iwori Ogbe se reza otra encantación 1 Afẹfẹ ní ṣegi òkò wè’lé wè’lé Efunfun lélè ní mi loporo titi A d’ífá fún olayorijuwo Tíí ṣe ọmọ olofín Lojó ti n momi ojú s’ògbérè iré Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Gbogbo igi ní nbè lòkò Ope ní yò yòri jú wn lọ 28 Ela Ola, LLC 2 Gyìn làá wò Ká tóó bù bòrọokìnní Díá fún Ọ̀ rúnmìlà Tíí ọmọ aráyé yóó máá kò lákòbú Gyìn làá wò Ká tóó bù bòrọ okìnní Díá fún Òrúnmìlà Tií ọmọ aráyé ó máa kò lákòkí Ifá ìwọ ló ní kí wn ní ó máa bú mi Ẹnìkan ò bú mi báyìí rí Ifá Iwọ lọ ní kí wn ó máa bú mi Ifá ìwo ló ní kí wn ó máa kí mi Ẹnìkan ò kí mi báyìí rí Ifá Ìwọ lọ ní kí wn ó máa kí mi ó 29 Ela Ola, LLC 3 Orí bara bi orí apesin Orí gogogo bi orí Elegbara A d’ífá fún 3rúnmìlà Ifá yò fi orí Èṣù Òdara ṣe tì$ Njé kínní 3rúnmìlà fi nṣe ayé rè lọ Orí Èṣù Òdara lọ 3rúnmìlà fi nṣe ayé rè lọ Orí Èṣù Òdara 30 Ela Ola, LLC 4 Arutuu má njó ilé Agbo gboro ijá gbara jígi A d’ífá fún Abi Ti nṣe ọmọ ìyá lọjá Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Abi lóní aré Abi lọ laran Abi lọ lawó à nlù 31 Ela Ola, LLC Ìwòrí Ogbé sáré wà o [aquí se usa el signo hermano del signo que salió en la consulta inicial] Kó o wá gbè ẹbọ ọmọ ìyá rẹ lọ sóde òrun A d’ífá fún Ogbè Ìwòrí [aquí se usa el signo que salió en la consulta inicial] Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Kó í pé, kó í jiná G wá bá ní lá’rú fín ẹbọ 32 Ela Ola, LLC 1 Pa tì$ trè babalawo Ìgbá Lọd ’ífá fún Ìgbá Ìgbá n f’omi ojú s’ògbérè iré Atorí ma nj$ gi babalawo awo Lọ dífá fún awo Àwọn n f’omi ojú s’ògbérè ire Léṣè lẹwí babalawo ilé Lọ dífá fún Ilé Ilé lohun ó fi odidi ẹniyán ṣó fẹj Apo Ìgbá babalawo ayé Lọ dífá fún ayé Ayé n f’omi ojú s’ògbérè iré Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Agun fọn ní yangede Ifá lóní ẹmi yò orí iré tmi Ójójumọ ní ewé iré nri rè Ela kíí gbè orí igi òkò tì Kò má nlá Ejinrin loní wn owá fi rè jinmi Ìwórì bogbè Ifa kòó wà gbemi dé lẹ iré 33 Ela Ola, LLC 2 Ka fọmọ ri ìgbá bò gbá Ka fọmọ ri awo bawo Ka fọmọ ri Ìwòrí ka ẹbọ ó m Ogbè má nlẹ Kọmọ Ogbè ó mán báà yan kú láí-láí A d’ífá fún 3rúnmìlà Iré gbogbo nlọ lodé Okokan kóyalé Ifá ní m ẹjẹ yè olú wéréwéré Ẹyẹ adaba wéré wéré wà ajá ka mdẹyẹ olu wéré wéré Ẹyẹ adaba wéré wéré wajé àgbádo mdẹyẹ olú wéré wéré Ki iré gbogbo o wéréwéré wà lèé mí 34 Ela Ola, LLC 3 Ka fìgbá bò ó Ka fi awo bò ó Lọd ’ífá fún Ìwòrí Ti nlẹ rèé borí Ogbè má nlẹ wuruwuru Ìwòrí wò lamperi Ìwòrí tóborí Ogbè má nlẹ wuruwuru 35 Ela Ola, LLC 4 Ìwòrí bogbè niji j Ìwòrí bogbè ní munu Ìwòrí bogbè lere òrò bi yò ọba ṣe ri Lọ dífá fún Oton p rò Ti nṣe ọmọ ọba laladé oyo Ìgbáti nsun pè ohun korí ré Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé otonporo dagi nú Iré ti délẹ kókó 36 Ela Ola, LLC 5 – RESOS Se comienzan a rezar los Odus desde Èjí Ogbè hasta Òdí Méjì. Estos versos son un ejemplo, pero no es obligatorio que sean los versos que se tienen que rezar. No todos tienen que rezarse de forma obligaría tampoco, excepto. Eso sí, no se puede dejar de rezar el Odu que salió en la consulta. 37 Ela Ola, LLC Èjí Ogbè 1 Para la prosperidad Ẹjí ẹjí ní mogbè Ẹmi kó gbè ọmọ ẹníkan m A d’ífá fún Alara Ẹyiti yíò níire méjì lọọjo Ifá dakún mojẹ kíi rè tmi 3ṣé mi reku reku oko Kíí jẹ kó rè kojá ọná 38 Ela Ola, LLC 2 Para vencer a los enemigos Awodí ní nfi iyé apa selu legan A d’ífá fún Akalàì papo Ti nṣe elenini barapetu Ẹni to bà nṣe elenini awa Abe Ifá amo ge wn idá olominrin mirin Kíí yun ní lrun ti Akalàì papo ku aye Ifá dọfẹ more 39 Ela Ola, LLC 3 Ota gbà; Àrìra gbà; Òkè ṣe rìbìtì ṣó rí sns A d’ífá fún 3rúnmìlà Ifá ní sàwọn rọdé Ìlá ọba mowó Wn ní 3rúnmìlà ó j$ rè ní Ìlá ọba mowó Ṣé gbogbón kó rúbo Ó ṣì rúru ó sì ké rè délé Ijó ní níjó ọta gbà Àrìra gbà Òkè ṣe rìbìtì ṣó rí sns A d’ífá fún 3rúnmìlà Ifá ní sàwọn rọdé Ìlá ọba mowó Wn ní 3rúnmìlà ó j$ rè ní Ìlá ọba mowó Adéẹké lọmọ Ifá Èrè lọmọ Ọòní 3rúnmìlà jẹ nmérè délé kokooko 40 Ela Ola, LLC 4 Poolo Itákun Itákun poolo Bi kó bà ṣe ìrk Amo ṣe orí or A d’ífá fún bàbá alaburo akòkò Ìgbà ti n bè láàrin ọtá Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ifá ní ẹ ó lé pa Ẹ ó lẹ mú Ẹ ó lẹ lẹlọ Apa yin o ní o ka bàbá alaburo akòkò 41 Ela Ola, LLC 5 Otoo-too-too Otoo-too-too Otooto láá ko’le Ogbon táá fíí ko’le Kó to eyi táá fíí gbe’nu u rè A d’ífá fún 3rúnmìlà Nijó tí Ajogun mẹrin ka wn mo’le l’Otu Ife Ti Bàbá lẹ wn, lẹ wn Ti wn ó lọ Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo G wá bá ní jèbútú iré gbogbo 42 Ela Ola, LLC 6 Asure tètè bẹmọ lorí Lorúkọ lá npè Ifá Abiringnẹrẹ gbàmo ní gbọ Lorúkọ lá npè Èṣù À kó jàìnjàìn wolú Lorúkó lá npè Ẹyin ìyamí Ọṣaronga Tókúnrin tobínrin Lọbá npè Orí ẹmi nibi Ojú ní adiẹ nrò ti fún pa ẹyin rè Ki á wn otá à mi ó máá rojú pàrá wn 43 Ela Ola, LLC Oyékùn Méjì 1 Para tener hijos y mucha popularidad Oye ní nṣese là bò Loke wn ṣe bi ojumo A d’ífá fún feja Ti nṣe ọmọ enibu apoju 44 Ela Ola, LLC 2 Para vencer a los enemigos y larga vida Oye ní nṣeṣe là bò loke wn ṣebi mimo loju nm A d’ífá fún agogo Nlọ rẹẹ pade opa ní pp opa loun yíò pa agogo Kó lẹ pa agogo opa ní yíò kú agogo Asi gbele iro ní wn npa opa kole pa agogo Abinu ẹni kole pa kadara dá 45 Ela Ola, LLC 3 Àgbá ykú ykú orí gbà Ìgbá owó Àgbá yekete ṣ kal Adifa fún olọmọ Awaiyé kú Wn ní orúbo àìkú kó ṣe ppá Ogun òdun oní ó Okengbè làìkú gbòní gbòní Gbòní gbòní nítòkè Òkè òkè gbòní gbòní Ìgbá òdun oní ó Okenbe làìkú gbòní gbòní Gbòní gbòní nítòkè Òkè òkè gbòní gbòní Ìgbá gbogbo okenbe làìkú gbòní gbòní Gbòní gbòní nítòkè Òkè òkè gbòní gbòní 46 Ela Ola, LLC Ìwòrì Méjì 1 Para que los deseos se cumplan Ekin ewo Ekeji ewo Ìgbátí ewo dí méjì lodi otito Ìgbá ewo dí méjì lodi ododo A d’ífá fún Olofin ajiwoye akoko Ewo kán Ewo kán ẹyin Ti olófin nwò ajasi iberere 47 Ela Ola, LLC 2 Para que todo resulte bien sin dificultades Ogodo owu logboke odo Lọfẹyin kékéké sì oloko A d’ífá fún 3rúnmìlà B’abá yíò m ṣe oun gbogbo bi idan ire aje Ní oun ó ní bi idan ní kose Ire gbogbo bi idan bi idan awo rere Ní ogodo owu tó ó Gboke odo tófẹyin kékéké sì oloko 48 Ela Ola, LLC Odí Méjì 1 Para tener fertilidad e hijos Oodu ní kó yì gbirigbiri Jana a d’ífá fún wn nidi kún rin Abú fún wn nidi bi nrin wn jí ekun Ọmọ ní wn nsún ìgbá idi dí méjì ní ire Ọmọ wade ìgbá idi dí méjì lawa nbimọ 49 Ela Ola, LLC 2 Para tener suerte, estabilidad, buenas oportunidades y hacer dinero Idi mejéjè loto oluware joko A d’ífá fún Oníbode Ajengbede jengbege odun Ẹyi ti yọ gbè ibi kán jifá Yíò gbè ibi kán ire gbogbo Oju kán oju kán ti m joko sílè gbè ní ire gbogbo Yíò m wà bami lẹ gbè 50 Ela Ola, LLC 3 Agbinkingbinkin inu ẹrin Nkán jobojobo lrun ẹfon Alamo-ẹdẹ bi kó bà bò kíí’fe A d’ífá fún Mayami Tíí sọmọ odú meréèrin Ìgbatí ó ntrun bò walè aye Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Eji-Ogbe o níí fi Mayami tire fún Ikú pa Oyeku-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa Iwori-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa Odi-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa Gbogbo iworo-nsope 51 Ela Ola, LLC Ìká Méjì Bí Ìká bá kari ẹbọ Kí Ìretè ọmọ iya rè ó tèé 1 Ká gbáa níbùú Ká gbáa lóòlóò A d’ífá fún Áàs Ti nlọ ogun Ilurin Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Táàs bà lu’rin tán Ara a rè a sì le kokooko 52 Ela Ola, LLC 2 Para salir victorioso en todo Ẹni kí Ika Ẹkeji Ika A d’ífá fún Ika aye Abú fún trun Ika aye lá npè ọbá Ika run lá npè Sàngó Kó í p$, kó í jiná G wá bá ní lá rú ìṣégun 53 Ela Ola, LLC 3 Para tener protección y evitar accidentes de cualquier forma y protección Agba fáá nibu agba fáá A d’ífá fún walami Nlọ rẹẹ bà wn tún iwa okose Mm jẹkí oko odá Walami Mm jẹkí oko odá 54 Ela Ola, LLC Ìrètè Méjì 1 Iwo ote ẹmi ote Otedi méjì odi ooto Ote méjì méjì odi Ododo a d’ífá fún Bàbá Alórí rere m lẹṣẹ rere Ifá jẹjí nlọrí rere Kí nsi lẹṣẹ rere Irere kó lórí agberule orí rere niti irere 55 Ela Ola, LLC 2 Para que todas las cosas buenas se acerquen a la persona Àkùkò bàbá mi itá bi itá Àkùkò bàbá mi irele bi irele Àkùkò bàbá mi lofi apapa idi nalé 3r here han hun A d’ífá fún yẹẹmi otoro ẹfon iyẹ Mẹṣẹ ilé iddo nsúnkun poun kóní ire gbogbo Ire aye tolo ti kó ti dé ẹedẹ lóní kodé Owinrin winrin ẹdẹ lóní kọdé 56 Ela Ola, LLC 3 Èèrùn-ùn yán ni ìfofò kété Díá fún Atóka Tií ṣe ìkàrì Olódùmarè Mo di Ìlàrí ikin Èmi ò r’oko Atòka di Ìlàri Olódùmarè Mo di Ìlàrí ikin Èmi ò r’oko Atòka di Ìlàri Olódùmarè 57 Ela Ola, LLC 4 Ọkọ rè Aya rè Díá fún 3kéké jègbè Ti yóó fé’bìnrin ikú tán Ti yóó fobì méfà tan Èrò Ìpo Èrò Òfà G wá bá ní l’árùúṣé ogun Àgbàgbè nifá ó gbà laya 58 Ela Ola, LLC 3wònrín Ogbè 1 Èṣú peerejegede Egba peerejegede Awo ní ṣo Awo ní jẹgẹ A d’ífá fún Oloogesa Ti okoro lj tyin t’ọmọ Gj awa koro à ó kuman Atij ìgbá ewé jò gb Gj awo á sì koro 59 Ela Ola, LLC 2 Koko ẹtí aṣo abeti ṣẹṣẹ A d’ífá fún yerepe ogele Yíò gbà arare Yíò sì gbà igi Oko igi ti yerepe Bà dimọ ọbọ lówó asewe Ọbọ lówó aṣegi Osan pọn ganrin ganrin Kẹni mm tó Yerepe ẹẹyan tó náá mi egbe Ní yíò ná oluware Yerepe mm dé abaṣo jin gbi ní 60 Ela Ola, LLC 3 3wónrín Ṣogbè, awo ayé 3wónrín Ṣogbè, awo òdé òrun A d’ífá fún àgan ìgbàl Ti ọmọ aráyé nf ìdí rè é rí Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Òdọmọdé kíí rídíí àgan Igi ìgbàlè lẹ rí 61 Ela Ola, LLC 4 Olú kínndínrin Àsà kínndínrin A d’ífá fún 3wónrín Ti n ṣawo lọ àpá Òkun Tòun Ìlà Méjì 3sá Ó n ló gbágún Okún Ó n ló gbágún Ọlógìnnìngìnnì, aṣọ odé walé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Olú kínndínrin Èṣù 3wónrín-Ṣogbè p’ajé wá Olú kínndínrin Èṣù 3wónrín-Ṣogbè p’aaya wá Olú kínndínrin Èṣù 3wónrín-Ṣogbè p’ọmọ wá Olú kínndínrin Èṣù 3wónrín-Ṣogbè p’ogbó wá Olú kínndínrin Èṣù 3wónrín-Ṣogbè p’re gbogbo wá 62 Ela Ola, LLC 5 3wnrín Ṣogbé, ooro tệệrệ awo inú igbó A d'ífá fún ènìyàn Èyí tí Èşù Ộdàrà nwộ tèlệ l'ệhìn Mo rú'bọ y'le Mo rú'bọ y oko Elèṣù padà l'ẹhìn ò mio ó, elèṣù 63 Ela Ola, LLC Obara Ogbè Aworan ó loju ekun A d’ífá fún Latoose ọmọ Arole Sigidi o yirun pada A d’ífá fún Siinrinkusin ọmọ Osun Ọpẹ eluju abimo gudugudu A d’ífá fún Soorowo ọmọ iyami aje Oju wonu ibu ó jokoo A d’ífá fún karubo kó dá ọmọ Elegbara Njẹ báá bà feku rúbo jẹ kó móò fin Siinrinkusin Ifá jẹbọ í dá felẹbọ Siin rinkusin Báá bàfeja rúbo jẹ kó móò fin Siinrinkusin Ifá jẹbọ í dá felẹbọ Siinrinkusin Báá bàfeja rúbo jẹ kó móò fin Siinrinkusin Ifá jẹbọ í dá felẹbọ Siinrinkusin 64 Ela Ola, LLC Obara Ogbè 2 Ikú yòó Àrùn yòó Irunbi níí gbè bàá run fìofìo A d’ífá fún wn lóde ido Níjó ajogun ká wn mólé pitpiti Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ikú ilé yìí kó dẹrù Ko máa lọ ó 3wirìwìrì Àrùn ilé yìí kó dẹrù Ko máa lọ ó 3wirìwìrì….............................................................. 65 Ela Ola, LLC Ẹjó ilé yìí kó dẹrù Ko máa lọ ó 3wirìwìrì À ó finá Ifá wì wn lára ó 3wirìwìrì Òfò ilé yìí kó dẹrú Ko máa lọ ó 3wirìwìrì À ó finá Ifá wì wn lára ó 3wirìwìrì 66 Ela Ola, LLC 3 Apópó ibìkan ò so ní poro oko A d’ífá fún Òòṣànlá 3ṣèèmàgbò Ti yóó pa ikú lọpàá Òjé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé Òòṣànlá 3ṣèèmàgbò Oun lọ pa ikú lọ pàá Òjé Ọba Ijiwó ló pa Ikú awo ní gbangba 67 Ela Ola, LLC 4 Itawéréré níí s'awo wn nilé aládó Òjíjí mọbá awo ọdé iwonràn Ọpsàgá Tíí s'awo wn lọdọ àwọn èrìnmògún Lọdọ àwọn èrìnmògún Ní wn ti n mọpé ṣe ibọ yanrayanra Bi ojúmó bá m iwo a lá gbòò Bí ojúmó bà m iwo a lá gboro Ifá ní ẹbi kíí pa gúnnugún dálé èèwo alé àná nkó Ifá fí wà owo lọ fún níí lọná oko eewo alé àná nkó Ifá ó fí wà awó lọ fún mi l'ojúdé fóó fóó fóó Ti nbè lọdé ilé yíí Obara bogbe ó ebi má npà ọmọ awo 68 Ela Ola, LLC 4 Òbàrá Ògbe iyere moye Adifa fún eko Ti nlọre gbire lowo bàbá rè Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Èrò Ìpo Èrò Òfà Njẹ ẹ ti á sú fún eko Keko kó mú n yrrun Kó í p$, kó í jiná G wá bá ní lá’rú fín ẹbọ 69 Ela Ola, LLC Ogunda Sorire (Ogunda Ogbè) Para alejar la muerte y las enfermedades con la asistencia de Ogun 1 Afi ikú pin A d’ífá fún fowu Nkó ọmọ rè lọ sì Ilagbede nitorí ikú Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Afí ikú pin nigba yi awa kó kumọ Adiẹ popi afi ikupin ikú pin Ikú pin ní Alagbede ṣe ogun 70 Ela Ola, LLC 2 Para que los enemigos dejen de desear cosas malas Enu wn lejí Enu wn leta A d’ífá fún alapinni Iyofori Ti nṣe ọmọ abegun jẹun Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Awo eleran apinni enu Wn eleran apinni lá ẹ lá ẹ 71 Ela Ola, LLC 3 Igara ní n dasa A d’ífá fún Isimola Ti n ṣe iya Ẹbọ lalade run Ìgbá ti ọmọ Araye n gbero buruku Si ẹbọ ọmọ rè nilé aye Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé Isimola ó dé Ṣẹbi iwo ní iya ẹbọ Tètè surè wá Kowá gbè ẹbọ lọ Surè wà ó wà gbà ẹbọ isimola 72 Ela Ola, LLC 4 Tòtò ní òmu igi lóké A d’ífá fún ọba Ti nlọ sókó àlerò ldun Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo M roko Mo j$ gburu ajé lóko Ọba tó làlààlà Ti wn npè ní Obàtàlà Ọba tóta ilá tó là làlààlà Ní wn npè ní Obàlálà Ọba o má ti là làlààlà 73 Ela Ola, LLC 5 Àkètè ó lẹ lèlèlè Kọmọn lẹ dá orí dé A d’ífá fún Ògundá ti yìó làlàlà Ti yìó lọ eti odo Yìó bò ogbè monlè tunrutu Ẹbọ ní wn ní k ṣe O gbẹbọ nibe ó rubo Njé mogbè dé ó genge M gbefa olá wole dé Èrò Ìpo Èrò Òfà Iyẹmọja láá bò nibe tiba binu 74 Ela Ola, LLC Ìwòrì 3fún Para viajar con suerte y tener prosperidad 1 Ìwòrì towofún towofún Ìwòrì tẹṣẹfún tẹṣẹfún Ìwòrì ti ara mejeji fún ṣerú Serú a d’ífá fún Agbado gogo nlọkọ alero ldun Kíní Agbado amubo? Ìgbá aṣo nlá gbado amubo Ìgbá ọmọ nlá gbabo amubo Kí ní Agbado amubo ire gbogbo Ní Agbado amubo ire gbogbo 75 Ela Ola, LLC 2 Àgbáàrin lọ fojú iràn wá pè A d’ífá fún Erelu Tíí ṣe yèyé wọn A d’ífá fún 3wọn Wn ní ó wá pabi dá Kó wá ṣó ibi dire Ìgbá tẹẹ logun oorí Tẹẹ ó lọ gbòn àkàrà Ohùn ní wọn wá pabi dá Tó sì ṣó ibi diré Njé wọn pabi dá ṣobi diré 76 Ela Ola, LLC 3 Ìwórí tọwọfun tọwọfun Ìwórí tẹsẹfun tẹsẹfun Ìwórí ti ara méjẹjí fún ṣe rù A d’ífá fún ọpe elejú Ti n f’omi ojú s’ògbérè iré gbogbo Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Igi ka nbè lọdán Gbogbo aráré owó ní fin ṣo 77 Ela Ola, LLC 3kánràn Oyekú Para no caer en deudas 1 T kí ti awo ọmọdé Té kááta awo agbalagba Oku owo kán kó hu Ẹyi ó yẹ bẹẹ ní kolé hu Ẹji ó yẹ m a d’ífá fún bàbá Kuku ṣebọ krun ọmọ awa M ṣẹbọ krun ọmọ more 78 Ela Ola, LLC 2 Para que los hijos tengan buena salud Yangí oju oná Abotí kugu A d’ífá fún fọmọ lokánran Tó ti nyan kú ọmọ olokánran Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ẹti yan kú nm ó apari isu kíí jọbá 79 Ela Ola, LLC 3 Abẹ kèkèrè aboju rahu rahu Àdá nlá ní nṣe aya kótó pọ pa´lé Ṣonṣo idá ní oṣe gbà ri A d’ífá fún wn ní ilú Ajankorodugbe Wn ti ntru èrù wn odá Wn wà tó Olódùmarè lọ Olódùmarè ní kí lọdé t fi rúbo ti ofín Tiẹ tru ti odá Olódùmarè ní kí wn olọrèéba 3rúnmìlà lọdé Isaluaye Oní tọba ti rubo fún yin ẹbọ yin a fin Èrù yin ó sì dá O dá fa fún wn oní wn ó rúbo Wn wá rubo ẹbọ wn sì gbà Wn ní àwọn rúbo ẹbọ dá náá o Ajankorodugbe Iré ajé wo’lé towá o Ajankorodugbe Iré gbogbo wo’lé towá o Ajankorodugbe 80 Ela Ola, LLC Ogúnda Osá 1 Para alejar todas las fuerzas negativas y la muerte Tan pepe ní fi otu gbugbu sele A d’ífá fún olófin Ẹyí ti yotá ikú atarun sì oja Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Amuku amu arun Amu gbogbo ibi afi ta soja 81 Ela Ola, LLC 2 Ó ṣoju kulukulu bì ká gbè jọ Ó ṣenu waji waji bì pè kó bú ní jẹ A d’ífá fún bàbá arugbo (Obátalá) Ó nlọ katare akala ldun Bàbá arugbo reru kán lóní Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ẹbọ oní ní A bí oogun lọ nsa 82 Ela Ola, LLC 3 Para evitar problemas de justicia Ògunda mn sa Ijá ranhin mn sòjò Ogun ti a ó sá Ti a ko sòjò Ohun ni a pè ni ogun ajamolu A d’ífá fún wn ni ilú aimese Nibi wn ti n gbè n gbè gbogbo ẹyẹ dé A d’ífá fún ogun Ti n sáwo lo oná to jin gbungbun bi ojo Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ogun nikan ni bè lẹyin ti n rubo Njé ẹyin o ri ogun to wà ṣe Ẹyin o ri ogun to wà dí Ẹyin o ri ogun to wad a gbogbo ẹyẹ dá silé Ewé tude lóní kide tawa o tu Ewé orínjin lóní ki wn o forí jin awo 83 Ela Ola, LLC 4 Ògundá Sa awo orí otá A d’ífá fún 3rúnmìlà Wn ní kí bàbá rúbo sì Lá ikú ara rè Bàbá gbebo ó rúbo Ope lọ pè Ògundá tó sáa lẹ fún Ope lọ pè Ògundá tó sáa lọsun 84 Ela Ola, LLC 5 Para vencer a los enemigos Odún sáré titi wn ó bà odún Osu rin rin rin wn ó kó osu loná Ọmọ kéré kéré kéré sun ibenbe ojú béè ní wn o ri ihaho Olorun A d’ífá fún 3rúnmìlà Bàbá n lọ rèé bà ogun tè oníré nifá Ẹbọ ní wn ní kó ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé ogun dé m nlá ju were Ó bà bowo fún awo lojo kan ijá Nijó ogun Nijó òde Ogun dé m nlá ju were Ó bà bowo fún awo kan ijá 85 Ela Ola, LLC Òtùrúpọn 3kànrán 1 Para alejar los miedos Otutu npọkànrán Ẹbọ dí ẹbọre Otutu kí pọkànrán Sìdi Ogundere Ó lọ rẹẹ wò sinú oko Lagba wò pèlú A d’ífá fún Kanna kanna Olorí Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ẹṣọ wn ní sì nṣe akin? Oleyin kó mọpẹ Tojo ní ntó tóò 86 Ela Ola, LLC 2 Ikin wéré wéré Ikin Otoluaye awodí Loun iyere mofo awo otun ilé Olosi aga agbon Lú keke mofo awo alado ewi Lọ d’ífá fún Alado Ọmọ arara ojo Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Nṣebọ bẹẹ ní kó drun nṣe tutu bẹẹ Ní ké gbà ẹyí ti aru lóní yi Ifin lóní kó fin Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná Sinkún lẹkún nmu eran Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná Eran ti oka bà fẹnu ṣo enu oka loun kusi Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná osunna 87 Ela Ola, LLC 3ṣé Ìwòrí 1 3ṣé awo ìwòrì na awo A d’ífá fún lube Abú fún lube lube sọdé operin Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Awo rere ní 3ṣé Ìwòrí Lube sọdé opefon Awo rere lọ 3ṣé Ìwòrí 88 Ela Ola, LLC 2 Para que el mensaje del ẹbọ llegue bien al cielo Bọmọ bà m iṣe jẹ amoje oniṣe Bọmọ kosi mọjẹ amo jẹ oluṣe oniṣe loyeni Oluṣe kó yeni Ogbogba Leru jiyo lọbe oun Olowo rè A d’ífá fún Ayasun Ẹyí ti ṣe ojiṣe Olodumare Jé ṣe ẹbọ tóní si rere iwo Ayasun ọbá mm jí ṣe ẹbọ tó ní si rere 89 Ela Ola, LLC 3 Alangajiga A d’ífá fún 3sé Alaba owo Abú fún Ìwòrì Alaba ọká Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo 3ṣé nlówó Ìwòrì nlá gbà Alangajiga 90 Ela Ola, LLC 3ṣé Ìrètè 1 Para tener larga vida y prosperidad 3ṣé tt Ìrètè awo eku A d’ífá fún efku 3ṣé tt Ìrètè awo eja A d’ífá fún Eja 3ṣé tt Ìrètè awo Eran A d’ífá fún Eran 3ṣé tt Ìrètè awo amure odagba A d’ífá fún amure odagba Ẹbọ ẹmi rè ní wn ṣọpẹ Kó wà ṣe ikú ṣẹbi ere ọpẹ ku Ọpẹja ikú pẹyẹ ọperan ó wà kú amure nilé Orí ogbo láá bà amure kí kú ọmọ pa amure odagba Kó m ṣẹbi feriwo 91 Ela Ola, LLC 2 Para no caer en las trampas que la gente le hace Jin sì koto Jin sì gegele Ẹni tó jin sì koto Lotí kó ara yóò kú logbo A d’ífá fún fọse Ẹyi ti yíò bi Ìrètè sílè aje 3ṣé nlobi îrètè sílè aje Ẹni ẹni ká sa wà bini sọlá 92 Ela Ola, LLC 3 3ṣé tètè Ìrètè tètè Awo esinsin lọdifá fún esinsin Nìgbá ti ntrun bowa sayé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé bi esinsin baji À rawo rasé sì Olóhun ọbá 93 Ela Ola, LLC Ìròsùn Ìrètè 1 Ekanna Winwinwin awo ẹmi A d’ífá fún femi ẹmi Ntrun bo walé aye yíò sì wà jẹ Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Olọlá ninu ara koun ọmọ ṣe ẹmi Oun kó gbogbo ṣe ẹmi Ẹmi sáá ní olọja ninu ara 94 Ela Ola, LLC 2 Ígbá ti kó gbò niṣe ọbẹ ta mu A d’ífá fún gberu Ti yíò sáwo lá nilé aye Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Modi alaba modi Alase awo ní gberu sẹẹ lá awo 95 Ela Ola, LLC 3 Ìrosùn Òpinmì A bú sì tun yin A d’ífá fún Ojo Ojo tíí ṣoko Agbado Enu ti wn fi bu Awo Wn ó sàì tun fi yin ní lẹyin wà Njẹ a bu sí tun yin Ojo loko Agbado A bú sì tun yin 96 Ela Ola, LLC Para cerrar el ebo Rezos de 3ṣé Òtùra 1 Òsétùrá gbà à tete Ajókànse lẹkún A d’ífá fún akólóló Ti n gbèbo lọ Ti gbè ẹbọ ròde run Aní ohun lohun tt dé ibi yìí Ẹbọ ti_______ ní kà tt dé ọdé run 97 Ela Ola, LLC 2 Òsétùrá gbà a tt Ajikansee lekun A d’ífá fún Akilolo Ti n gbebo rọdé run A pè ẹmi ni m m m m kó kó kó dẹbi yíí Ẹbọ toun ní kó t t t t t dá Ẹbọ toun ní kó t t t t t fin Riru ẹbọ Eerú atukèsù Aye yẹ wà tuturu 98 Ela Ola, LLC 3 Pénpé lẹs tùbú Glà agẹmọ ní ò tó gèlè Ìbá tó gèlé Nbá mú relé l wé A d’ífá fún Awúrelà Ti n ṣawo ròde Ìjbú Àpèjin làá pe Oníy Àpèlà, àpèlà làá pe Awúrelà Ní Ijbú 3sé Awúrelà awo iré ní o 99 Ela Ola, LLC 4 3sétùtá awo Alara A d’ífá fún Alara Ọmọ Amurin kan dàgbà agogo ìdé 3sétero awo Àjèrọ A d’ífá fún Àjèrọ Ọmọ Ogbolu k rò ìjàjàlé Aj$ṣe Oganna Imanse Adifa fún 3sétere ọmọ buba oye 3sé k j$ 3sé k mú 3sé ngbẹ bò rrun wá yì Ìgbá ní olú odìdé Okiki ẹbọ á ṣí kàn kún Awa ttru kó ttdá Ké bò wá ó tt dele Olódùmarè 100 Ela Ola, LLC 5 Pàákàrà wóó- wóó- wóó awo ìdí Èṣù A d’ífá fún 3sé T$$r$ Ti n gbebọ ilèé ròde 3run Ẹni í fówó ó ní Ẹ wáá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í fáya á ní Ẹ wá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í f’ọmọ ó ní á ní Ẹ wá rán ‘fá nṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán Eni í fère ẹ ní Ẹ wáá rán ‘fánṣé 3sé ngbebọ ròde 3run Bi ẹ nísé é rán 101 Ela Ola, LLC 5 Tóó n Olúwo Tùféè ní Okúgbònà Às$ al$ àse ààrò A d’ífá fún arúgbó aborí ko-ko-ko Níjó ti n lọ ọja Èjìgbòmẹkun Kò tà, kò rà, ó mú ìwo àṣ$ rè lw Wn ní ó lósó Ó ní ohun ò lósò Wn ní ó lájèé Wn ní gbogbo ohun tó bá wí Ó ti ṣe máa n ṣe? Ó ní ohun ò lósò Ohun awo lr Ohun awo làrẹ 102 Ela Ola, LLC 6 Àwù lù wú lù manye Àwù lù wú lù manye Onìgbánso ní nfi ìgbá ire gbè jẹun A d’ífá fún ewi awo aye A d’ífá fún Egba awo òde orun Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ire balè njó nilé Esi njó loko Babalawo lewi aye 3rúnmìlà lẹ gbà ti nbè lòde run Ẹyi owu ewi ayé owi Lẹ gbà run ó gbà Ẹyi owuwa awi Irúnmọle egbáá siwa lenu 103 Ela Ola, LLC 7 Tete ní tete da A d’ífá fún 3s$ teere Ti n gbẹbọ rde run Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Awa la tete ru Ẹbọ wà ní yo tete da Ẹbọ wà tetedele Olódùmarè sin gbogbo wn Gbogbo rè ní ifá gbo Gbogbo rè lọ gbalo 3s$ awurela ifá tigbo 104 Ela Ola, LLC 8 Abẹ dé awo okira A d’ífá fún Okira Nijó tó nfọ jojumo sowo Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Aseti Abede ọdé Olódùmarè M jẹkí nṣe Aseti laye 105 Ela Ola, LLC 9 Apadi ìgbá lẹro losoju beli beli Bi ẹni pè kó gbe ri A d’ífá fún yẹẹmi Osoronga Ti ṣe iya awa Awo ṣo ilé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga Mjúbà 106 Ela Ola, LLC 10 Para tener el poder completo del Ase Tóó ní toluwo Tufee nítí ojugbona Aṣe ale adé awuro babalawo augbo A d’ífá fún Arugbo Nlọ sì ọjá ojugbo mẹkún Kotá kora ogba iwo Aṣe rè mu lowo girigiri wn ní oní Oṣo oloun kó loṣo Wn ní oní aje Oloun koí aje Wn ní oṣe nṣoro tó nṣe looro Oní ẹyin kó m pè oun awo loso oun Awo loro oun awo laṣe Gbogbo nkán tó m bà Nṣo kó m ṣe sì rere 107 Ela Ola, LLC 11 Agbere gede ajuba aboju gbere ngebe A d’ífá fún Osun Sengese Oloya Iyun ó ngbè ibada ó ngbe ìkòkò Nbá ẹbọ gbogbo Irunmole yóò kú jẹ Ta lóní kẹbọ ọmọdá fẹlẹbọ Agbere gede ajuba ajuba náá Aboju gberen gede Osun Sengese A pè ó ṣẹbọ Agbere gede ajuba Ajuba aboju Agbere gede Yẹyẹ mi otoro ẹfon ẹjẹ kẹbọ Odá fẹlẹbọ omi Ota ó Edan ó Aagbo Irunmole ó 108 Ela Ola, LLC Despues de rezar 3ṣé Òtùrá se pregunta a Ifá: 1- Si los animales son un regalo para el babalawo así: "Awo Yelerun" Si dice que no, se pregunta: "Ẹjẹ balè" - Se recomienda siempre darle algo a Esu. Mientras se le da sangre se reza: Canto para la sangre Ajalu toro toro 109 Ela Ola, LLC Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Arubi ní ṣerù ita Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Alagbede kó ijiṣe ogun Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Apọn omi ta kó ji ṣe osun Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Esinsin tó nbà oderin yíò mu ẹjẹ yóò Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Ẹniyán tó nbà àwọn ri yíò ri edo kí eran jẹ 110 Ela Ola, LLC Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Ẹjẹ balé ta ṣọọ ṣọọ Coro: Ẹjẹ balé ibi Adero Ẹjẹ balé tasi Ifá lara Se cogen los caracoles y se le ponen en la frente al cliente. Se reza: Kókó oun eepe ní agbe Fi ledí kán ede owo ní babalawo Fi ntún orí wn ṣe orí ti aba Fi owo wè agbo ato 111 Ela Ola, LLC Se cogen los caracoles y el dinero y se colocan en la estera y se reza: Okiki lọ gbo ó kíí kí legbe Adífá fún ilé Abu fún ikin Nkán ta fún ilé kilé Ogba fún ikin 112 Ela Ola, LLC Se le pregunta a Ifa los caracoles que se incluyen en el sacrificio. Después de la respuesta, se le da a la persona para que rece sobre los caracoles y el babalawo reza el siguiente: Ògbe Òtúrùpón Ògbe tọmọ pọn Ògbe sún m si Bọmọ bà nsúnkun Iyá láá kéé sì A d’ífá fún Agan o ribi ile ife Ẹyi tí nṣofon gbaja gbaja lórí ẹbọ Wn ní ẹ ẹ m pè lẹnu ẹlẹbọ N lẹbọ gbee fin Lenu ẹlẹbọ Lẹbọ ó gbee dá 113 Ela Ola, LLC La persona pone los caracoles en el ebo, se le echa aceite de palma y finalmente iyerosun mientras va rezando: Ó Owonrin Ogbe ó wà tete ó Ó Obara Ogbe ó wà tete ó Ó Ogunda Ogbe ó wà tete ó Ó Ìròsùn Ìrète ó wà tete ó Ó Ose Otura ó wà tete ó Ó Okanran Osa ó wà tete ó 114 Ela Ola, LLC Se marca Okaran Osa y se le pregunta a Ifá: "Sì bilari" Si Ifa dice que si, se reza Okaran Osa: Ká mú gégé lu gégé Awo ilé àlá koókó Igbin otera niná yiyá Awodi ní ó pa sáá gbádie rà Oluwo meta ìrúkèrè méfa Ogun ti a fi esín si Ti a ó léé sì Ogun ti a fi oko ja Ti a ó leja Kinni edú fi tu m ore Irukere i´edú fi lúmo rè Tú m ikú Tú m arun Tú m ejó Tú m ofo 115 Ela Ola, LLC 1 Para tener buena conducta Okànràn Osa ó Eleru ara ohun ohun Nṣe igun nugun Igun kó yana Ara nṣe Akalamogbo bẹẹ ní koya orun Adiẹ kati kati odí ó njẹ A d’ífá fún 3rúnmìlà Bàbá nlọ rẹẹ gbè iwa níyawo iwa Lobi ṣowo iwa lọpọn ṣeyin Ewa wò ọmọ iwa were 3rúnmìlà fún ní iwa rere wù 116 Ela Ola, LLC 2 Ìyá ìgbá ó lẹ m on wè Kọmọ rè ó béri lọ A d’ífá fún Tèntère ọpẹ Ti nlo réé gbè ẹlẹbọ léké Njé bikú nbò wà Kó gbè ẹlẹbọ léké Tèntètè ọpẹ gbè ẹlẹbọ léké Bi arun nbò wá Kó gbè ẹlẹbọ léké tèntèrè ọpẹ Gbè ẹlẹbọ léké Gbogbo ibi ti nbò wá Ko gbè ẹlẹbọ léké tèntèrè ọpẹ gbè ẹlẹbọ léké 117 Ela Ola, LLC 3 Para alcanzar grandes éxitos en la vida Okán sáá A d’ífá fún Asa Nlọ sì oko iwa jẹ oko Asa Kíí balé kó sàwon Ti awodi kíi balé kó pọfọ Kí ọmọ mu amubo 118 Ela Ola, LLC 4 Para tener prosperidad y larga vida Okán sale sakuta A d’ífá fún Oko Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè Okán sale sakuta A d’ífá fún Aso Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè Okán sale sakuta A d’ífá fún Ilé Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè Àì gbo kú oko àìgboku ilé Àìgboku aso afi bò gbọ 119 Ela Ola, LLC 5 Para tener la victoria sobre los enemigos Òkànràn sáá Awo ẹjọ ló difá fẹjo Ejo nbè laárin otá Njé itakun Iẹjo Ti o bá si ori A bá mẹjo di igi Itakun Iẹjo Ki orí gbè wà nija 120 Ela Ola, LLC 6 3kànràn 3sá o Gbà á tètè tètè 3kànràn 3sá níí pari àrúdà ẹbọ 3kànràn 3sá kíí bà ẹbọ àìmọda En este momento se le entrega el ebo a la persona para que diga lo más fuerte posible: "To, To, To" Esto lo reza primero el babalawo y después el cliente. Coge la calabaza y toca la cabeza, el hombro derecho y el izquierdo después de haber pasado la calabaza alrededor de la cabeza. Finalmente se toca el pecho una sola vez y se pide que se abra las manos para sujetar la calabaza. 121 Ela Ola, LLC Se recita entonces?. Okúta pete Alamoseje Babalawo owo A d’ífá fún fowo Ọmọ abimọ marun jere ararun Ọmọ loju owo kí toju owo kú Ọmọ loju ẹṣẹ kíí toju ẹṣẹ rrun Ọpẹlọpẹ okútá Alamoṣeje En este momento el ebo se pone en el tablero y se pregunta: Otan? Si dice que sí, se pregunta el destino del sacrificio: • Èsù: que puede ser cualquier Oríta, cruces de caminos o conjunción en forma de T (Òtún Èsù), el altar de Èsù, Agbèrù o Wòròkó. • Ojú ònà (borde de la carretera) • Odò (río) • Ojú ilé (patio delantero) 122 Ela Ola, LLC • Èyìnkùlé ( patio trasero) • Iboji (cementerio, ile Oya) • Balùwè (cuarto de baño) • Esè Òkè (junto a una montaña) Después de haber llevado el ebo hacia donde ha sido indicado, la persona regresa y pone sus manos en el tablero y se reza: Ìká Òwónrín Wáá mi babalawo akika Lọdifafún akika Ti nlọ rẹẹ dipo ọpẹ mu Ó ó bà dọpẹmu kóó rí wà Akika ó dọpẹmu kóó rí wà Akika 123 Ela Ola, LLC Entonces, se echa el polvo de ìyèròsùn encima y se reza en silencio por un rato ya que se acabó el ẹbọ. Después se lleva a donde se ha dicho y se termino el ebo. Okànràn Osa Iyé Òkànrán 3sá í í bẹbọ ó m fiin Iyé Òkànrán 3sá í í bẹbọ àì m dá Si dice que no, se le pregunta que es lo que desea: "agua, aguardiente, miel, etc." Se ponen dentro de la calabaza la cantidad requerida de caracoles y si lo solicita, se le echa aceite de palma, agua, sangre, miel de abeja, etc. 124 Ela Ola, LLC Rezo para el agua Para tener una vida serena y tranquila Ilé tutu oná A d’ífá fún ilé oluweri mogeti Atojo ateerun ilé oluweri Kíí gbona Rezo para la sal Ayóòyogo Ayóòyogo Ayóòyogo A d’ífá fún 3rúnmìlà Bàbá nlọ rẹẹ bàwọn mu iyo yora Awa ti aba wn mu iyo yora r Ayo ní kó m bà wà 3r ibanujẹ kán kíi bà iyo 125 Ela Ola, LLC Rezo para el aceite de palma Lugbu lugbu gbe gbe A d’ífá fún ẹpọ Ti nṣe ọmọ yẹyẹ ẹbọ Ẹpọ gorire odi Ẹbọ lugbu lugbu gbe gbe Ẹpọ gorire osì dẹbọ osinsin Ẹbọ ní pa igun lerín 126 Ela Ola, LLC . Uso de la miel para rezar Oyin rèé ó A kíí lá oyin ká tutó Ayé ó ní tutó sì r ọmọ yíí ó A kíí la oyin kía pọ ṣe Ayé kó nú pọ ṣe sí r ọmọ yíí ó Ohùn tó bá dun ní ọmọ arayé wà ogin si Ohùn tó bá dun ní ọmọ arayé ó m wà ọmọ yíí sì 127 Ela Ola, LLC . Uso para el eja aro y el eku ifa Eku jìgìnnì ní wn fi nbò ri alàdó Ikori abẹnu hán há ní wn fin bori awujáale Gbámi gbámi làáké Gbámi gbámi la Àgbà Èníkan kí ìgbá n ò ṣe rr A d’ífá fún Orúnmìlà Ifá ò gbà alàdó ewí tilé tilé taya taya tọmọ tọmọ Ọjà òde awo Àgbàlá Ifá n ọba rawo rere Àgbàmila 128 Ela Ola, LLC Si la persona tiene que darle de comer a las Iyami se reza: Para alejar y virar par atrás las cosas malas Òbàrà Méjì Ẹjẹ eku sinsin ẹ ẹ fún Ifá jẹ Ẹjẹ eja sinsin ẹ ẹ fún Èṣù jẹ Ẹjẹ akara du nm aje Sakoto ní wn a d’ífá fún iyotí àkùkò Itan galaja nlọsi ó gbà Awo ojo pa àkùkò lóní ire idi Dodí asubi awo ada sure Òbàrà Méjì dí Òkánrán Méjì Lóní ire idi dodí asubi awo adi Asure Ase 129 Ela Ola, LLC Òfún Ìwòrì Pápá nlá nlá wò ilrun Ẹran lá wò ìyọdán Isuru gu dú bú à nnsáwo ilé Èṣù A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá ngbèmi irogun otá Ifá lofí ofun ká igun malè Ifá lofí Ìwòrì tè akala laya Òfún pa gbọ rì ó Ifá wà mi ìṣegun ọtá mi Òfún pa gbọ orí Njé owu nru ó Owu nlá Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá 130 Ela Ola, LLC Este verso se usa cuando se le ofrece la okete a las brujas 3wnrin ofun 3wnrin wofun wè dó A d’ífá fún ìyami orongo Nijó tí wn nsáwo ròdé ipokia Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe Wn gbẹbọ nb wn rúbo Njé ìyami fi oju bà òkètè Ó oyin n sewn sinrinkun oyin 131 Ela Ola, LLC Este verso se usa para el ipese a las brujas (machos) Ìròsùn ose/ oso/ ayope/ jee jee Ó foju jò oso Ohun ẹnu nika Asoju r ní nmú wn dí aje A d’ífá fún ótááta (ẹyẹ) Eyi tí n lọ réé yè ẹyin tire sinu igbo Ẹbọ ní wn ní kó ṣe Ó gbẹbọ nb ó rúbo Njé ótááta kiko lako ẹyin rè á otá 132 Ela Ola, LLC Este verso se usa para recibir la ayuda de las brujas y no tener conflicto Osa méjì Ela wèwè awo abe owu A d’ífá fún owu Igbà tí n je lawiyo elleye Ẹbọ ní wn ní kó ṣe Ó gbẹbọ nb ó rúbo Wn ní ki èjí wéré wéré kó lọ ree pà owu Eji wéré wéré pà owu n ruwe Wn ní I’agbàra gííri ojo kó lọ réé pà owu Owu n idagbà Wn ní ki run gabgab kolo réé mn pà owu Oorun gangan pà owu Owu nṣo Owu nlá Njé owu nru ó Owu nla Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá 133 Ela Ola, LLC Osa méjì – Se usa para echarle el epo a las brujas en la ofrenda Apelebe gbegi lọruko tí a npè ikú Ifá má njẹkí ikú ó pami lọmode Or bale ṣe sin lọruko tí a n pea run Ifá monjẹ kẹmi ó farun lọle aye Afogigi munjẹ lọruko ta npè yìn ìyamí aj$ Ẹyin ìyamí ajé emon mi ej$ tèmi ẹpọ ní emon mu Ilé tí n munpo kíí munjẹ eniyan 3sá méjì lọ rogba yinwa si òde isalaye Ẹmi ọmọ osa méjì náá niyi Aj$ kíí roror kó kowu Ẹmi ẹpọ ní tiwn mo Emo pami j$ ati awn ọmọ mi 134 Ela Ola, LLC Para alejar y virar par atrás las cosas malas Òfún Ìwòrì Pápá nlá nlá wò ilrun Ẹran lá wò ìyọdán Isuru gu dú bú à nnsáwo ilé Èṣù A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá ngbèmi irogun otá Ifá lofí ofun ká igun malè Ifá lofí Ìwòrì tè akala laya Òfún pa gbọ rì ó Ifá wà mi ìṣegun ọtá mi Òfún pa gbọ orí Njé owu nru ó Owu nlá Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá 135 Ela Ola, LLC Este verso se usa para ir con las ofrendas al pie de Èsù con el machete (Ada Orisa) Osa méjì Isansa méjì lọ tọná gere wolú A d’ífá fún gbogbo oko kanlè Ìrunmọlẹ Nijotí gbogbo ẹyẹ nlẹ wn bowà A d’ífá fún Òrìsànlá Nijotí àwọn ẹlẹyé nlẹ bowà Òrìsà npè Orúnmìlà gbàmi ó A wn ẹlẹyé npè ìgbá plp gbèmi Orúnmìlà pè àdá Òrìsà ní mogba Àdá Òrìsà ní mogba Àdá gbongbo owo ó mi ó Àdá Òrìsà ní mogba 136 Ela Ola, LLC Para hacer que las brujas ataquen a sus enemigos Osa méjì Olugbo asolu Arè asolu Solu solu lobinrin n gbàle A d’ífá fún Orúnmìlà Nijó tí wn ní awn koni bà bàbá se lotu Ifá mn Ẹbọ ní wn ní kó ṣe Ó gbẹbọ nb ó rúbo Njé ako lọ lonu kó ní bami ṣe Rere ìyami oṣoronga mn lewn bò rere Gbogbo eni toba lohun ki ní bami ṣe Ẹnu ní igbin fi n bu orisa Aya ní fi lá tè to Rere ìyami oṣoronga mn lewn bò rere 137 Ela Ola, LLC Ẹbọ Orukọ kan Abo adirẹ méjì 3plọp ẹpọ pùpá Òkètè méfà Igbin méfà Obi abata méfà En español Olugbo asolu Arè asolu Solu solu es el sonido que hacen las mujeres cuando están barriendo Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que le dijeron que no iba a hacer más nada con él en otu – ife Se le dijo que hiciera sacrificio Y obedeció 138 Ela Ola, LLC Por eso, si hubiese sido un hombre el que dijera Que no iba a ser más nada conmigo Las ìyami oṣoronga lo estarían persiguiendo todo el día Todo el que diga que va a dejar de hacer las cosas conmigo Recuerde que es la boca de la babosa la que llega hasta los Orisa Y es con todo su pecho que llega a donde están los Orisas Que las ìyami oṣoronga los persigan hasta que lleguen a mí 139 Ela Ola, LLC Para hacer que las brujas acepten el sacrificio Obara ownrin Pandoro oke lowa lọ n ta bi eyi Oba ṣo nile ata boo boo á ju isu lo A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá n lọ réé bà ìyami oṣoronga múnlé ní morere Ẹbọ ní wn ní kose Ó gbẹbọ nb ó rúbo Njé agbori ile á jeku Agbon ile á jeja Agbori ile á jeye Agbori ile á jeran Eeyan kíí gbori ile kó ṣeke Ase dowo ile tí ajo mun 140 Ela Ola, LLC Para cerrar la ofrenda que se le va a llevar a las brujas. Seguido a este verso se lleva la ofrenda al pie de Esu Ose otura Apáádi igbàleroni n m igiri timo Timo bi eni tí ó jebe ri A d’ífá fún ìyami oṣoronga Eyi tí n ẹe yèyé awo Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe Wn gbẹbọ nb wn rúbo Njé ati rúbo lóní ẹbọ awa fui á juba Iyewa oṣoronga á juba A soogun lóní oogun awa jò á juba Iye wà oṣoronga á juba 141 Ela Ola, LLC Medicina para hacer que las brujas ataquen a sus enemigos Osa méjì Se quema una okete grande complete junto con las hojas de segun sete hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se echa el polvo sobre una babosa la cual se ha metido antes en una bolsa de algodón. Finalmente se amarra la bolsa de algodón con hilo blanco y negro y se cuelga en la parte delantera de la puerta principal de la casa para que las brujas reconozcan su propiedad y la respeten. El resto del polvo que quede se mescla con agua y la persona se lo toma. 142 Ela Ola, LLC Rezos para dar Obi a Ifa y los Orisas Estas encantaciones son las que se necesitan rezar cuando se le va a ofrecer Obi a Ifa o a Osun u otros Orisas 1 Oturupon Ofun bisi bisi A d’ífá fún Eleeribisi Ẹyi ti yíò m fi obi beku Kinni Ifá nfi obi ṣe? Ipe ní Ifá nfọ bi ṣe ipe kini Ifá nfọbi ṣe Oyin ní Ifá nfọbi ṣe oyin 143 Ela Ola, LLC 2 Ela were awo obi A d’ífá fún obi Obi ní trun bò walé aye Ela were ọdé awo obi Kó ṣeeyan tó m pè ọmọ obi yoyan 3 Erin kẹẹ oyin ṣeṣe A d’ífá fún kowe Yíò pabi laujo kin ní Ifá Yíò fi obi yiṣe? Erin kẹẹ oyin ṣeṣe lalade Yíò fi gbodi 144 Ela Ola, LLC 4 Adepeju lawo ilé Alareunda Adamupo lawo Adamupo ademuje A d’ífá fún Okokannirino Irunmole Wn dawojo wn yóò ran obi Kóbi ọmọ bà ṣe siwi iṣe Ti aran obi jeere Ó iṣe ti aran obi 145 Ela Ola, LLC Si el sale en la consulta un Meji, Ìròsùn Méjì se reza después de Odí Méjì en el orden normal de los Méjì Ìròsùn Méjì 1 Àdá fọwọ fẹjú ẹ wn Àdá fọwọ fẹjú ẹ wn A d’ífá fún onídèrè N súnkun pè ohun kò bi’mọ Ẹbọ ní ṣo pè kó wá ṣe Ìgbá tt àdán di métà Ọmọ yọyọyọ nilé Onídèrè 146 Ela Ola, LLC 2 Ìtarúkú lawo ìtarúkú Ìtarúkú lawo ìtarúkú Ìtarúkú lrúkù taa taa taa A d’ífá fún Ìgbá ṣaso rọdé yó Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ìgbá rúlá, ígbá rúkàn Ìgbá rú èṣù gbọọrọ Bi a bá wa’lé ayé ẹni À ní ìgbá 147 Ela Ola, LLC 3wónrín Méjì 1 3wón owó lá n ná owó mini 3wón owó lá n ná owó mini Onjẹ lọ wn lá n pè ní ìyàn A d’ífá fún Òùn Yọwn ọmọ Ọbaléyò ajòrí Níjótí nru àpà ìlk Lọ si’lé Onísin ìko Ẹ sáré wá ẹ wá ẹ wá rajà ọmọ ọba Ẹpọ ṣéṣé wá ẹ wá raja Òùn Yọwn Ẹ sáré wá ẹ wá ẹ wá rajà ọmọ ọba 148 Ela Ola, LLC 2 Ikún níí fi agbárí ṣelé Àtàrí níí kò j$ kóòrùn ó pagbn ìsàlè Ọlbhùnbọhùn níí fi apá ara rè dá gbèdu A d’ífá fún Oláítán Ọmọ bibi inú Agbọnnírègún Ọla Ifá kíí tán ọla kù lẹyìn Ọla ikin kò lè run 149 Ela Ola, LLC Òbàrà Méjì 1 Òtòó ọbàá A d’ífá fún àwọn nlọ rèé wẹrí ọla lódò Ẹbọ ní wn ní k ṣe Òtòó ọbàá ó Orí rere lawn n wè 2 Gúnnugún ní kó torí abẹ farí Erè lawo àbàtà A d’ífá fún Èjì Òbàrà T nlọ rèé pabì féríwo Ọ bá dúró kó m bi féríwo Èjí Òbàrà Dúró kó m bi féríwo Èjí Òbàrà 150 Ela Ola, LLC 3 Isè osohun amusie Ìya o sohun amo s’awoda A d’ífá fún ejì Obara Ti nra agbon ola Ti abogbà aráyé nrì Elègèdè meréè Elègèdè meréè Ejì ogbàra kí nlọtá Kí nlọtá tóòfi da’laye Elègèdè meréè. 151 Ela Ola, LLC 3kànràn Méjì 1 Ọya ní osa á ra Kúrú kúrú otá mana mana Àk àparò Àbà àparò Wn lá àbẹ lorí sàí sàn Lọ di’fafún Ọlófin Ọlófin nrọté wn ní ó gbodo kute na ṣe Aya rè nṣo jj àrùn Wn ní ó gbodo ku àrùn Okan bi, ọmọ rè nṣo régede Wn ní ẹ fọ régéde kú Oni dùdu gbà dùdu Oni pupa gbà pupa Alayinrin gbà Ayinrin Barapetu Ọba máa ko kú ó ka run Barapetu 152 Ela Ola, LLC 2 Etí ti gbáyùn-ún Ẹni n gb àb A d’ífá fún Òkànràn Méjì Yóó fowó kan ṣoṣo sowó Kèè pè kèè jìnnà Ẹ wá bá wa bọlà bà rè gbogbo 153 Ela Ola, LLC 3 Òkànràn kannihin Òkànràn kan lohun Òkànràn Méjì ọderin Òkànràn Méjì odi ọdọdọ A d’ífá fún Olófin Adgodiworan Ogbo agborako logbo ahun Adagbarako rin niti igbin Ogbo agborako logbo ahun 154 Ela Ola, LLC 4 Apatanlá abaya kakara A d’ífá fún Igba Igi Ìgbátí wn ntrun bò waye Apatanlá abaya kakara A d’ífá fún Igba Sàngó Ìgbátí nbè láárnin ọtá Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Sàngó náá gbebo nbè orúbọ Njé igi gbogbo ní Sàngó pa Arira kíí pa 3ṣé Igi gbogbo ní Sàngó pa 155 Ela Ola, LLC Ògúndá Méjì 1 Ògúndá Méjì Awo ibòn Lọ di’fá fún ibòn Nígbátí nfi nj ní ropo ọtá Ẹnu ti ìbò nfi nfọ hun Lọfi nṣegun Èrò Ìpo Èrò Òfà G wá bá ní la rú ìségun Ibòn á nì enu ti mmun Fohun ní m mun ṣegun 156 Ela Ola, LLC 2 Òkìkí Ariwo A d’ífá fún Ogun Ti yóó bi’mọ kan náà Ti yóó wùsì ka’yé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Njé Òkìkí o Ariwo Òkìkí ọmọ Ogun kan 157 Ela Ola, LLC 3sá Méjì 1 Òsá yóó Babalawo ayé lọ difa fún ayé Ayé n wojú ọmọ rè kiri Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Awa rojú a sì rí aayé Awa mọ rí ohun wà ynú 158 Ela Ola, LLC 2 Àtàtà kurà kurà Ẹnu ẹyẹ kò lè ran òkúta A d’ífá fún 3rúnmìlà Ifá nbè láàárín otá eleyi Ẹnu yín kò lè ran mí m o Ìgbá ẹja kíí dári ṣo w$r$ Ìgbá ẹja 159 Ela Ola, LLC 3 On’ilé ẹti ojá níí wò irawo saasaa l’oke A d’ífá fún kutu Ti nt’run bò waye Ti yóò sì fi gbogbo ara K’aje wa’le Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Kó í p$, kó í jiná G wá bá ní jèbútú iré Wn á ní ẹṣẹ ire ní Erukuku fi n te’le 160 Ela Ola, LLC Òtúrúpn Méjì 1 Ọlgbn ni nṣó rò Ọlgbn Omanran ni nṣó rò Omanran A d’ífá fún 3rúnmìlà Ti olá lala ti yóó yu egbére iyò ku’lọ Kó í pé, kó í jiná G wá bá ní jèbútú iré 161 Ela Ola, LLC 2 Ibábá awo Egúngún Ikk awo Oró Gbangba l’Ògèdèngbé Ti nṣawo l’awo Ilé 3rúnmìlà A d’ífá fún Èjí-Òtúrú Ti nt’run bò wa’lé Ayé Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Kó í pé, kó í jiná G wá bá ní l’árùúṣé ogun 162 Ela Ola, LLC Òtúrá Méjì 1 Pére ni o tó’níí ṣe A d’ífá fún Otú Ti yóó r’ahun méjì Ti yóó lá yẹbẹyẹbẹ bi ọba erékẹ Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Otú wó lẹ n pére Otú to rahun méjì Tó lá yẹbẹyẹbẹ bi ọba erékẹ Èrò Ìpo Èrò Òfà G wá bá ní jèbútú ajé sunrusu Jèbútú ajé sunrusu léré pé ni fẹ 163 Ela Ola, LLC 2 Ajenje ní règún egboro nídè A d’ífá fún 3rúnmìlà Níití Ikọté run b wá sì Ikọté ayé Hun ó lw kí n tó wá ẹgbọrọ nídè Hun ó laya Hun bi’mọ Hun ó ní ire gbogbo kí n tó wá ẹgbọrọ nídè Ajenje ní règún egboro nídè 164 Ela Ola, LLC 3sé Méjì 1 Àgbá la kée lá lé Adifa fún Orúnmila Ifá ó ìṣegun làìyé Ifá ó sì ṣe tòrun Ifá ó ìṣegun làìyé Ifá ó sì ṣe tòrun Ase kosi Irúnmóle bíí Ifá Ifá ó ìṣegun làìyé Ifá ó sì ṣe tòrun Ko sì Irúnmóle bíí Ifá 165 Ela Ola, LLC 2 Ṣẹkúbẹ awo odé Ìbàdàn A d’ífá fún wn l’odé Ìbàdàn Wn n f’omi ojú s’ògbérè iré gbogbo Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ṣẹkúbẹ mama de o Awo odé Ìbàdàn Àṣé b’ẹni kò ba s’isé ẹni kíí la 166 Ela Ola, LLC Òfún Méjì 1 Ọdé ní dáro 3dèdè ní rèkun 3dèdè ti wn gbè rèkun ní wn gbè n rè aṣọ Adifa fun Olorí iré Ti wn n fi ẹjó rè wí kiri Ẹni ti n fẹjó mi wí kiri atorí Ifá ní yíò tèmi sì rere atorí 2 Ọrẹ j’órẹ Ọrà j’ọrà Ẹníkan kíí gbè’gbá mor kó má rò Adifa fun 3rúnmìlà Bàbá nṣe awo lọ odé Ìr Ẹníyan kíí dé mor kó má rò 3rúnmìlà m dé mor j$kí ara ó rò mí 167 Ela Ola, LLC 3 Ìpàdé oná a b’ẹnu ṣímíní Adifa fun ir Ir nbè ní ààrín tá Wn ní kó kára nílé ẹbọ ni kóṣe Ir gbè ẹbọ ó rú ẹbọ A pa ir, pa ir, ir kò kú Ara ní ir fi nrè 168 Ela Ola, LLC Información de Ogboni Kini orúkọ rè? ¿Cúal es tu nombre? Nibo ní osun rè tilé ¿Dónde hizo iniciación en Ogboni? Atí apena Jorge Luis Castillo Ifagbemi West Palm Beach (En la casa de Jorge Luis Castillo Ifagbemi en West Palm Beach) Taní oluwo rè? Fakayode Faniyi Agbobgon Aseda awo Osogbo Apena Ile Jorge Luis Castillo (Fakayode Faniyi Agbobgon Aseda de la tierra de Osogbo Apena en la casa de Jorge Luis Castillo) 169 Ela Ola, LLC Pregunta - Ogboni? (el fuerte y poderoso) Respuesta - Ogbo Oran Pregunta - Iké Ogboni? (la muerte de Ogboni) Respuesta - Aja bo (no moriré, estoy protegido) Valores: Debe decir siempre la verdad Debe ser confiable No debe jurar en falso o hacer cosas ilegales 170 Ela Ola, LLC Aforan para el agogo de la justicia Para resolver un caso en la corte Se cogen 9 semillas de atare y se mastican y se procede a rezar la encantación lentamente (es decir, despacio). Después que se haya rezado, se soplan encima del agogo se golpea a la persona tres veces en la cabeza y tres veces en el pecho. 3f rè Agogo mun Á kíí torí mú mú kapa alabe Agogo mun Á kíí torí agogo kapa akede ilú Agogo mun Atoke atí isale kosí ibiti Ọwọ já ẹrin kíí tóó Agogo mun 171 Ela Ola, LLC Bi egungun bà ṣe rè bọbá ṣe ibi wn Afí ọná igbalé jín Agogo mun Ojo ti ijimere bà ṣe rè bọbá ṣe ibi wn Afí ọná igbale jín Agogo mun Ojo ti ijemere bà foju kán Alapinni ní ọrọ buruku inu rè tan Agogo mun Ohun dudu ohun funfun Kíí jara wn níyán Agogo mun Oju sa jí loní kí ẹ ṣe Isaju mi si rere loní yi ó Agogo mun 172 Ela Ola, LLC RITUAL PARA ANTES DE SACRIFICAR LA GALLINA A ORUNMILA Ifá lọ pà ó Ẹmi kó mẹṣẹ ikú ẹyẹ Ifá lọ pà ó Ifá es el que te está matando a tí Yo no conozco la pata de la gallina Ifá es el que te está matando a ti 173 Ela Ola, LLC TRATADO DE AJE 174 Ela Ola, LLC CONSAGRACIÓN DE AJÉ (A) ORIKI AJÉ [REZO DE AJÉ] I Ajé iwo lọbi Ogun ilu Ajé iwo lọbi Olufa Ajé iwo lọbi onipasan owere Oyale asin win oso asin win dlw Oyale asi were oso asi wẹrẹ di aniyan-pataki Ajé pè lẹ ó a kín lorisa Ag$d$ ní wò Ajénje lotu Ifé ti ó fi njo kóo tí ní Ajé dakun wà j kóo tmi kí ó má ṣe kuro lọdọ mi Traducción en español: Ajé diste la luz a la guerra de la ciudad Ajé diste la luz a la boa Ajé diste la luz a Onipasan Owere 175 Ela Ola, LLC Fue a la casa del loco y lo hizo rico Fue a casa del loco y le hizo un personAjé Ajé, te saludo, yo el último que llegó entre los Orisas Ajé, comes plátano fruta en Ifá para que des con uno Ajé por favor, ven a mí, quédate conmigo y no me dejes “Preparación de Ajé” Se cogen uno o dos cowries, se atan con un hilo fuerte y se usan dos tipos de hojas: Atiponla y hojas de Ajé. Se usan una o dos conchas o cascos (caracol grande) y todo se lava junto con las hojas. Se cantan las encantaciones mientras se va lavando todo. Se utilizan dos caracoles carmelitas de ojos largos. Uno de ellos se rompe primero por abajo y se le echa el agua con las hojas y los dos cowries atados y se canta la encantación del caracol carmelita. Después de lavarlos, se sacan del agua y se ponen en un plato blanco. Se envuelven en dos y se ponen las conchas en el medio. Obi se tira para averiguar si esta bien hecho. Se rompe el segundo pro abajo y se canta. Después se le da una paloma por arriba y se le da a Ajé. También se puede poner plátano y Ekuru. Se pone en un plato blanco. Se envuelve en dos y se ponen los caracoles grandes en medio y se le da la paloma. Ajé come plátanos frutas y Ekuru. El Ekuru se prepara con frijoles caritas. 176 Ela Ola, LLC Las cascaras se le quitan después de haberlos lavados con agua. Se muelen y se ponen en una lata de metal con esa agua y se tapa la lata con pedacitos de nylon para que no le entre agua y se coloca dentro de una olla de presión a cocinar a vapor sin sal. Otras comidas para Ajé: Carnero hembra, gallina, paloma, gallina Guinea, pato, puerco hembra, vaca, huevo, camarones, miel de abeja, ñame y vino de palma. “Encantación de las hojas de Ajé” Ajé má nan bò lọdọ mi nú Gmi onilekan dase ileaye Ajé má nan bò lọdọ mi nú Ajé venga a mí Yo no podre vivir solo Ajé venga a mí 177 Ela Ola, LLC “Encantación de las hojas de Etiponola” Etiponola abifá gburuu Ifá Owó Ifá Ilé Ifá Iré gbogbo Etiponola que se arrastra en distintas direcciones Arrastró el dinero Arrastró la casa Arrastró toda la suerte “Encantación del caracol carmelita” Igbin má nlẹ rò akoko ẹro layé igbin nṣe Ẹro p$ rò simi nínú gbò gbuafa El caracol siempre esta tranquilo Dame la tranquilidad 178 Ela Ola, LLC Caracoles que se usan para la consagración de Ajé De este tipo de caracol lleva 2 o 16 De este tipo de caracol lleva 201 ensaltados en hilo 179 Ela Ola, LLC Se marca Òtúrà 3ṣé en el tablero, se reza tres veces la encantación. Luego se echa el iyerosun en el omi ero en donde se va a lavar a Aje 1 Òtúrà 3ṣé - cuando Aje vino a la tierra E wi fún onisuko, kó m fowo rè mun igi E wi fún elewura kó m fowo rè mun agbara Itakun nikan ní o lelegbe lẹyin to bà ji A m fowora rè mun igi A d’ífá fún aje Nijo ti n trun bowa le aye A d’ífá fún wn lode ibini Ní wn aje lọdé sílè Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Èrò Ìpo Èrò Òfà Kó í p$, kó í jiná Ẹyin o rifá awo kí bi ti nṣe G wá bá ní jèbútú iré Ẹbọ Ẹyẹlé meta fún ẹbọ 3gd ominni pupo fún aje Ekuru funfun fún aje Ẹyin adirẹ pupo fún aje En español La dijeron al dueño del ñame macho ( isu ako) que nunca sujetara al palo con la mano 180 Ela Ola, LLC La dijeron al dueño del ñame hembra que nunca sujetara la otra parte con la mano Solo los obstáculos que uno tiene desde que se levanta Lo que hace que uno se sostenga del palo Hicieron adivinación para Aje En el día que la mandaron del cielo a la tierra Hicieron adivinación para la gente del pueblo de Benin Que fueron los que recibieron a Aje Les dijeron que hiciera sacrificio Y obedecieron Ahora vean como las palabras de Ifá se han hecho realidad Vengan a vernos en medio de muchas bendiciones Ifa dice que hay muchas bendiciones de riqueza para usted. Ifá dice que de la misma manera que usted recibe bendiciones, que sea generoso con los demás para que aumenten sus prosperidades. Ifá dice que haga sacrificios y propicie grandemente a Aje. Sacrificio 3 palomas Muchos plátanos Tortas de frijoles cocinados sin aceite Muchos huevos Se marca Òfún Ìrósùn en el tablero, se reza tres veces la encantación. Luego se echa el iyerosun en el omi ero en donde se va a lavar a Aje Òfún Ìrósùn - cuando Aje vino a la tierra 2 Òfún Ìrósùn Òfún toki 181 Ela Ola, LLC Ìrósùn toki A d’ífá fún toki olá ( aje) Ẹyi ti nṣe ọmọ ajaniwarun Ìgbá tí n trun bò walé aye Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Nṣe ọmọ Toki olá Kí ọmọ ajaniwarun láá pè aje Ẹbọ Ẹyẹlé funfun Aṣo funfun Maalu funfun fún Aje En español Òfún toki Ìrósùn toki Hicieron adivinación para toki ola (Aje) Que es la hija del perro guardián del cielo Cuando venía del cielo a la tierra Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Nos hemos hecho tus hijos Tokiola, Te llamamos a ti, la única la hija del perro guardián del cielo Ifa dice que hay muchas bendiciones de riqueza, fama y fortuna para usted. Ifá dice que usted ha suido bendecido desde el cielo al recibir a Aje en su casa y que esto le traerá innumerables bendiciones. Ifá dice que no deje de ofrecer sacrificios y regalos a Aje. 182 Ela Ola, LLC Sacrificio Palomas blancas Telas blancas 1 vaca blanca para Aje MEDICINAS VARIAS DE AJE 1- ÈJÍ ÒGBÈ Aké lakan lá npè Ifá Àdá oṣeere ohun ọlá sile lá npè Èṣù 3dara Obiri àyíré wọlú lá npè yin ìyamí aje A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá jí kó rowo kán aayo ná Ifá ní tọbá ṣe bi ìṣé tohun bà ní Oni itun ní yìó pè kí wn ó m fi owo owo wn tunnu ṣe Ifá ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó m fowo owo wn fami m ra Abéére ní yìó ní kí wn ó m fowo owo wn béé rè mi Atere atagba ní wn yìó mn fowo owo wn momi 183 Ela Ola, LLC Atewe atagba ní wn ewé abé rò defe Ẹmi ní kí n m wú tokúnrin tobínrin Ateru atọmọ ní obo n wú Èjí ògbè wá lọ réé gbè owo wn wá fúnmi Ipara kipara kíí rink ó borí lọ fi ndá òyinbó Ẹbọ Ẹyẹlé mefa Abo adirẹ mèjí Ẹyẹ etu mèjí 3plp ògèdè ominni Ẹyẹ adirẹ mefa En español Ake lakan es el nombre que le damos a Ifá Ada oseere y la riqueza en el suelo es el nombre que le damos a Èṣù 3dara 184 Ela Ola, LLC Obiri agire en el pueblo es lo que llamamos a las ìyamí osoronga (brujas) Hicieron adivinación para Orúnmìlà Que se despertó en la mañana y no tenía ni un centavo que gastar Ifá preguntó sí estaba haciendo lo que tenía que hacer Y dijo que todos iban a estar trayéndole mucho dinero Es Ifá el que dice que se acerquen hombres y mujeres y me traigan mucho dinero Es Abére el que les va a decir que vengan a mí con dinero en las manos Todos, jóvenes y viejos deben acercarse a mí con dinero en sus manos Eso es lo que él dice a los jóvenes y viejos las hierbas de abérò defe Yo soy al que debe estar agradando los hombres y las mujeres Los niños y los esclavos también desean las vaginas de la mujer Èjí ògbè, ve a traerme dinero Ningún caracol ni ningún olor pueden opacar al perfume de los blancos 185 Ela Ola, LLC Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida. En estos momentos usted está sufriendo por no tener dinero pero que haga sacrificio y verá cómo va a ver muchos cambios favorables en su vida y tendrá más suerte en la vida. Sacrificio 6 palomas 2 gallinas 2 gallinas Guinea Bastante banana (ominni) 6 huevos de gallina Medicina Se muele las semillas de itun, cuentas de Ifá, abéére, hojas de abero defe, pelos de la vagina de la mujer hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se mescal el polvo con cualquier perfume y la persona se lo hecha siempre especialmente 186 Ela Ola, LLC en su trabajo o cuando está haciendo algo que le puede dar dinero. 2- Èjí ògbè Eleri ìkán Agbè orída Ẹyin léé gbèni dele ire Ẹyin lẹ wò ní lewú ola Adifa fún okookanle irúnmọlé Wn n lọ réé bà olókun soro Wn ní r ẹni kanakan kíí wò olókun leti A d’ífá fún orúnmìlà Bàbá n lọ réé bà olókun soro Wn ní r ẹni kankan kíí wò olókun leti Orunmilla ní r tohun yìó wò tokúnrin tobínrin leti Nje ọmọ kékéré kíí wò gigi kó roju Agbalagba kíí wò gigi kó roju Atewá atagba wn kíí fiyo suga ṣenu kí wn ó poose 187 Ela Ola, LLC Adukan adukan lewé olominsin minsin din kanra wn Olowerenjeje kíí panu ọbá òrìsàs da Aruntaye ní lofinda òyinbó n sun Èjí ògbè lorí kí tokúnrin tobínrin ó m fẹmi tówó tówó owo wn Ifá kifá kán kíí borí èjí ògbè Ẹmi ní kí n borí tokúnrin tobínrin lorí ohun gbogbo Ẹbọ Ẹyẹlé merin Ẹyẹ etu mèjí Agbo mèjí 3plp ekuru funfun Eku mèjí Eja mèjí En español Ileri ìkán 188 Ela Ola, LLC Agbè Òrìsàs Ustedes han tomado la casa de la riqueza Han puesto las ropas de las riquezas en mí Hicieron adivinación para miles de irunmoles Cuando iban a hablar con olókun Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie más Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando iba a hablar con olókun Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie Orúnmìlà le dijo a los dos que no escucharan a nadie Por eso, los jóvenes no lo ven difícil verse al espejo Los viejos no encuentran difícil mirarse al espejo Que tanto los jóvenes como los viejos se pongan azúcar en la boca y chiflen Es el sonido de aduka adukan el que las hojas de olominsinminsin hacen unas con otras Olowerenjeje no rechaces la voz del rey de las deidades Es oliéndolo como el perfume se va 189 Ela Ola, LLC Es èjí ògbè el que dice que los hombres y las mujeres deben estar interesados en que yo tenga dinero Ningún Ifá puede ser más victorioso que èjíògbè Yo debo ser más victorioso que todos los hombres y mujeres Ifá dice que hay bendiciones de riqueza y para que todo lo que usted se propone lo logre y con éxito. Ifá le sugiere hacer sacrificio para que le llegue todo lo que está esperando en la vida y en especial porque va a ver mucha gente en la vida que le va a ayudar y estará a su servicio. Ifá dice que si usted es babalawo debe preocuparse por adquirir muchos conocimientos de Ifá que le ayuden a desenvolverse y ser mejor cada día. En eso estará su prosperidad. Sacrificio 4 palomas 2 gallinas Guinea 2 cocos Bastante frituras de frijoles blancos (sin aceite) 2 eku ifa 190 Ela Ola, LLC 2 eja aro Medicina Se muele a un vidrio roto hasta que se haga polvo y después se muele con hojas de olowereejeje que estén bien secas junto con un cubito de azúcar. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona unta el polvo con perfume o talco y se lo echa encima. También lo puede usar para untárselo en las manos y tocar la persona que él está haciendo daño o que le está obstruyendo sus caminos. 3 OSA OTURA Oluture Òrìsàs tuwa Òrìsàs tu rere tẹmi komi A kíí ṣo ewúre kọmọ tu Bi ẹnìkán bà dimu lówó ifá kowa Tumi sile kí n m rise 191 Ela Ola, LLC A kíí ṣo agutan kọmọ tu Osa tura ifá wá lọ réé tu ire tẹmi sile Kire mi ó m tomi bo Ifá wá fúnmi nire tẹmi poro poro Ire poro poro ní ti ominni Ẹbọ Ẹyẹ etu mèjí 3plp igbin 3plp orí Okun eran ewúre Okun eran agutan Ẹyẹlé mefa En español Oluture 192 Ela Ola, LLC Òrìsàs tuwa Òrìsàs (deidad), tráeme las riquezas Nadie amarra a un chivo sin soltarlo Si algo o alguien me molestan Ifá me librará Voy a recibir muchas bendiciones No amarramos a una carnera sin soltarla Osa tura Ifá, ve y tráeme las riquezas Que todas las riquezas vengan a mí Ifá, ven a darme todo la riqueza Porque la riqueza del ominni es inmensa Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted e Ifá dice que haga sacrificio a las brujas para que se aparten de su camino y no se interpongan a las bendiciones de riquezas que hay para usted. Sacrificio 2 gallinas Guinea Bastantes babosas 193 Ela Ola, LLC Bastante manteca de cacao La soga con que se amarro a un chivo La soga con que se amarro a una carnera 6 palomas Medicina Se muelen 200 hojas de ominni y las sogas que se usaron para amarrar a una chiva y a un chivo hasta que se haga polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se mescla el polvo con jabón negro y se fortifica con sangre de la carnera. El jabón se usa para pasarlo por el cuerpo de la calabaza y después se pone en una bolsa de tela blanca la cual se cuelga de una pared para que no toque más nunca el suelo. Se va usando el jabón para bañarse hasta que se agote. 4 Ogunda bede (ògbè) Aji tun kó aje lá npè Ifá Arin ginni ginning muy ọlá lá npè Èṣù 3dara 194 Ela Ola, LLC Idanda giiri ti n dalu sia sia lá npè yin ìyamí aje Obibo lá npè aje Awn ní wn sefa fun Orúnmìlà Nijó ti bàbá n sawo sawo bee ní kó reru je Ẹbọ ní wn ní kó se O gbẹbọ nibe ó rubo Ifá je kí n rere je ní ọdé ile yi o Bi agbè bà sawo lọ sotu Ifá ajeru Bi aluko bà sawo lọ sotu Ifá ajeru Bi odídéré basawo lọ sotu ife ajeru Odo mi ní kí gbogbo olówó ti n bè lotu Ife yi ó ti wá m da kí wn ó mn ru okun kán soso ní n pa enu asunwn po Ara gbogbo ní kí n fi la Ara gbogbo ní sefgun sefunb fi n sefun aje Gbogbo ara ní kí n fila kí fi lówó lówó Ogbunda gara olorí ola Kowa lọ r ee dako ire gbogbo wá fúnmi 195 Ela Ola, LLC Ẹbọ Ẹyẹlé funfun mefa 3plp ògèdè ominni Abo adirẹ mèjí 3plp epo pùpá 3plp ekuru funfun En español El que se levanta y es rico es el nombre que le damos a Ifá El que recoge las riquezas es el nombre que le damos a Èxù Zdara Idandan que molesta en el pueblo es el nombre que le damos a las brujas Obibi es el nombre que le damos a las brujas aje (riqueza) Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que iba en un viaje sin retorno Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció 196 Ela Ola, LLC Ifá, déjame ser bendecido en mi pueblo Si agbè sale de viaje el seguro que va a regresar con bendiciones Si el aluku debe salir de viaje a out-ife viene con bendiciones Si el odídéré debe salir de un viaje fuera del pueblo vienen con sus bendiciones Que sea a mi casa donde vengan los ricos a consultarse Es con pedazos de ropas que se hace una jaba Que todo mi cuerpo esté vestido Es con todo su cuerpo que el sefunsefun gana su fortuna Que toda la fortuna rodee mi cuerpo Ogunda gara es el jefe de los ladrones Que vaya a buscarme las cosas buenas de la vida Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida y que si las cosas no le están saliendo bien ahora en su trabajo o en su negocio que haga sacrificio y ofrecimiento a las brujas para que no le atormenten y tenga éxito. 197 Ela Ola, LLC Sacrificio 6 palomas blancas Bastantes plátanos (ominni) 2 gallinas Bastante aceite de palma Bastantes frijoles cocinados sin aceite Medicina Se corta la pluma de agbe, la pluma de aluko y la pluma de odide con hojas de aje en pedazos pequeños y con ellos se meten en una bolsa de tela blanca. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se cuelga de la entrada de la casa. 198 Ela Ola, LLC TRATADO DE ORÍ 199 Ela Ola, LLC Conexión por abajo: 200 Ela Ola, LLC I – 3sá Ogbè Òsányá wèlányá Ọmẹnún kó bà lẹlẹ Òsá lọ ní bẹyọ ẹrí orí orí w nw A d’ífá fún Orí dí onisé Orí má má ndé Orí bà ns’awo Ní bà nyọ En español Òsányá wèlányá Ọmẹnún kó bà lẹlẹ Òsá va a donde lo lleva su cabeza Hicieron adivinación para Orí dí onisé Orí es el que ha llegado Orí es el que viaja con uno Y no se arrastra 201 Ela Ola, LLC II – 3sá 3túrá Kotopo okika Lọ ti n iyaré ṣọmọ tòtò walè ayé A d’ífá fún Orí nbogun lọsọdé A kú èrè orí oyá kú èrè lọ ogun Nígbátí òde lẹ tan Òsá Kara má lẹ ké iràn ran Orí kowà rami ṣe iràn ran En español Kotopo okika La madre que tiene hijos en la tierra Hicieron adivinación para Orí nbogun lọsọdé Que golpeaba la cabeza de las cobras y animales Cuando llegó hasta donde estaba Òsá Fue que empezó a ver más a llá Orí es el que me deja ver más allá 202 Ela Ola, LLC III – Ìrètè Odí Oní ní Iwarin Ọlá ní Isunrin 3tunlá ní Ihanrin Ọyọ m$rin oní isunrin Ní ṣo ní nrin ṣùkú ṣùkú n kí bonu Oní dádáá dí gogo babalawo Orí A d’ífá fún Orí Nkán torí bati sope oun yi ó ṣe Ni orí nṣe Ẹyin kó m pè ilé oní dádáá ní ilé orí En español Oní ní Iwarin Ọlá ní Isunrin 3tunlá ní Ihanrin Ọyọ m$rin oní isunrin Los que van caminando y cayéndose El que traer la belleza es el sacerdote de Orí 203 Ela Ola, LLC Hicieron adivinación para Orí El único que sabe guiar Orí es el que guía El que va a la casa de Orí conocerá las maravillas Ritual a Ori después de consagrarlo Orí juju Orí juju Orí juju - la persona se pone las manos en la cabeza Orí olówó m kó ó mara Orí olówó m kó ó mara Orí olówó m kó ó mara - la persona se pone las manos en el torso como si se estuviera abrazando Orí oto sì padá lẹní mi - la persona agita las manos hacia atrás como para alejar las cosas malas Gbogbo lówó nyọ ju orí 204 Ela Ola, LLC Canto a Ori Orí mi má pádá nẹní mi ó ó ó Eda mi pàdá lẹbí osu Eda mi má pàdá lẹní mi Canto para cortar la soga a la chiva en 3 pedazos Efan wn dó kolè Efan wn dí kolè Eran kótó roro Efan wn dí kolè Eran kótó roro Se coge uno de los cocos (el más grande) se rompe en 4 pedazos, se colocan debajo del Orí y encima del plato. Se le ofrece obi àbàtà a Orí. Si es positivo, se le da el obi àbàtà a la persona y que lo mastique. Se pone el obi àbàtà en la cabeza, en el ombligo, en la punta de los dedos del pie y debajo de Orí. Se le ofrece los animales que se tienen para el sacrificio encima del plato blanco. Con los dos dedos del medio de la mano izquierda, la persona misma se embarra la cabeza de sangre encima donde está el obi àbàtà, el ombligo, los dedos de los pies y con la mano derecha 205 Ela Ola, LLC levanta a Orí y embarra a Orí con sangre. Cada vez que va a darle un animal a Orí, se tiene que lavar el plato. De esta misma forma se hace con los tres animales. Si es negativo se pregunta que más desea. Los animales que se le ofrecen a Orí en este procedimiento son estos tres de forma obligatoria: pato, paloma o Gallina Guinea. Mucho mejor si son blancos. Después del sacrificio, se ofrece obi àbàtà a ver si quedó bien. Si es positiva la persona, el babalawo y los presentes comen del obi àbàtà y se le ofrece ginebra. De la sobra de la ginebra, se le echa un poco a Ori por encima. En este momento se le ofrece coco. La persona no debe comer después que recibe Orí por espacio de una hora. Observaciones: Una vez que la persona ha recibido a Ori, cada vez que se va a rogar la cabeza debe hacerlo a través de su Orí. El Ori se mantiene tapado con un pañuelo blanco y amarrado por las 4 puntas encima de Orí. 206 Ela Ola, LLC MEDICINAS 207 Ela Ola, LLC Para vencer a los enemigos y echar para atras lo que estan planificando. 1 Òyèkú ogbè Ìrúlá orítá okibọ ofifo Ẹkurọ orítá okibọ ofifo A d’ífá fún Orúnmìlà Nijó ti wn n rò ibi sì bàbá layé Wn n rò ibi sì bàbá láládé run Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Njé ìrúlá orítá okibọ ofifo Ẹkurọ orítá okibọ ofifo Wn n rò ibi simi layé Wn n rò ibi simi láládé run Ifá Òyèkú lugbè kin ó jẹ n wà Ẹbọ Orukọ kan 208 Ela Ola, LLC Abo adirẹ méjì Àkùkò adirẹ méjì Igbin mẹfa En español Ìrúlá orítá okibọ ofifo Ẹkurọ que está en el camino de mucho okibo ofifo Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que le estaban deseando muy mal en la tierra Y le estaba deseando mal en el cielo Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso, ìrúlá orítá okibọ ofifo Ẹkurọ que está en el camino de mucho okibv ofifo Me desearon mal en el cielo El Ifá de Òyèkú es lo que me va ayudar Ifá dice que hay bendiciones de victoria para vencer los malos espíritus que usted tiene y debe ofrecer sacrificio para evitar el mal que le puedan hacer. Ifá dice que debe saludar a Ifá todos los días antes de levantarse. 209 Ela Ola, LLC Sacrificio 1 chivo 2 gallinas 2 gallos 6 babosas Medicina Se queman las semillas de ìrúlá y se muelen hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace 16 incisiones en el medio de la cabeza. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà en el día que le estaba deseando mal en la tierra y fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. Ifá le dijo que había bendiciones de Victoria sobre todo tipo de mal que le estaba deseando y que iba a tener más poder que todos sus enemigos juntos. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer y le dijo que debía saludar a Ifá al despertar cada mañana. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 210 Ela Ola, LLC 2 Irete ose Apabi alaja Okúnrin rogbodo rogbodo bi elọkún A d’ífá fún Orúnmìlà Nijó ti wn n kó ẹbọ kó eedi Ti ti àwọn aye n fẹyẹ wn dẹrú ba Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ogbèbo nibe ó rúbo Ifá ní ẹmọn ke Oní ẹmọn hun owo ti ogun ó wò to lagbède Iso ní ewiri fi n ṣo danu Nijó ti koropo bà yin bọn ka ṣoṣo Ipilé tipilé nilé rè n wò danu Irefe òṣé iwo ó mn banu seri àwọn otá mi dasi koto Ẹbọ Ako aya kan Esun isu Ewa eyan 211 Ela Ola, LLC 3plp emun Àkùkò adirẹ méjì En español Apabi alaja (el dueño de la bolsa) Un hombre gordo y alto cvmv elekún Hizo adivinación para Orúnmìlà A quien se le decía siempre que debía de ofrecer sacrificios En contra de las fuerzas del mal Y de los malos espíritus que las brujas Le estaban matando para asustarlo Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Ifá dijo que no gritara Ifá dijo que no llorara Se los entregará a ogun Los va a llevar a donde está agbède El animal ewiri suelta muchos peos La base de la casa es lo que se ha ido perdiendo Irete òsé tu vas a enfretar a mis enemigos hasta la misma tumba. 212 Ela Ola, LLC Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre todas las fuerzas del mal y hechicería que sus enemigos le están haciendo. Ifá dice que haga sacrifico y la medicina para vencer a ese mal que le ròdea. Sacrificio 1 perro macho Ñame tostado Frijoles tostados Mucho aceite de palma 2 gallos Medicina Se queman las hierbas de koropo con la piel de ewiri y se muelen hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace 20 incisiones en el medio de la cabeza. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà en el día que las brujas le estaban mandando muchos males y fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. 213 Ela Ola, LLC Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre las brujas y los maleficios que ellas tenían en su contra y que no debía de tener miedo. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese estas bendiciones. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 3 Ogbè ofun Atu yá gbà Anu yá gbà Irú esin ní ó gbèbikan A d’ífá fún atiro ese Nijó ti n sáwo ròde ooro Ẹbọ kolé ìṣegun elenini ní wn ní kó ṣe O gbère nibe ó rúbo Oní ara run ẹjọwọ ẹromi Ayamo bi eke ilé ó rolé Ayamo bi roro ó bà roko 214 Ela Ola, LLC Ayamo bi obínrin ó bà roso mn Ara run ẹjọwọ ẹromi Riro ní oogo bò rò ti mnlé lẹyin Ẹbọ Agbo funfun kan Igbin mẹfa Àkùkò adirẹ méjì Orukọ kan Atare merin En español Atu yá gbà Ami yá gbà Es la cola del caballo la que no se queda quita Hicieron adivinación para atiro ese En el día que iba al pueblo de ooro Le dijeron que hiciera sacrificio para vencer a sus enemigos Y obedeció Le dijo: pónganme el poder en mí (ayúdenme) 215 Ela Ola, LLC Solo las columnas de la casa soportan a la casa Solo las hierbas de roro no le dan el poder a la finca Solo las mujeres doblan la ropa Que la gente del cielo Hagan que oogo ayude a monlé Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para que las malas acciones que se están hacienda o que se han mandado hacer en contra suya no tenga éxito y sus enemigos que en ridículo. Sacrificio 1 carnero blanco 6 babosas 2 gallos 1 chivo 4 pimientas de Guinea Medicina Se coge un pedazo de una de las columnas que sostienen a la casa, hojas de roro y hojas de oogo. Se queman con un pañuelo blanco de mujer hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de 216 Ela Ola, LLC rezar, se la persona se hace incisiones en todas las coyunturas del cuerpo. Historia Este verso revela la historia de un impedido que iba de viaje al pueblo de ooro y fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre la gente de mala voluntad que le iba a maldecir sus planes en ese viaje. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese éxito. El impedido escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad y salió siempre victorioso sobre sus enemigos durante el viaje. 4 Ofun méjì Orúnmìlà lodi edidare Ifá wni ó di ediko A d’ífá fún Orúnmìlà Nijó ti ọmọ arayé n kó egun ẹ pẹ ati àṣé lẹ ifá lorí 217 Ela Ola, LLC Ẹbọ ní wn ní koṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo Ifá ní aro ní yíò m lọ Réè rò ibi wn bàwọn Apada ní yíò paibi wn sa sáwon Ẹrú ní yíò rú ibi wn réè bàwọn Ikú ijẹbú ó ní jẹ ki ibi Ó lé ku lorí mi ikú tolohun ó dari ọmọ Akan lodo orí ọmọ eja ní n rò lẹ Ki bi wn ó mn rò lẹmi lorí Osoro omi kíi rò lagbon Ẹbọ Àkùkò adirẹ méjì Ẹyẹ etú méjì Agbon méjì Igbin merin Alabahun méjì 218 Ela Ola, LLC En español Es Orúnmìlà el que ha quedado como bobo Ifá dice que se ha convertido en un ediko Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que en la tierra le estaba echando maldiciones Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Ifá dijo que las hierbas de aro van a regresar toda la maldición Las hierbas de apada les van a regresar todo el mal Es erú la que va a devolverles todo el mal Eku-ijebú hará que el mal les regrese a ellos mismos La muerte dice que ella es la que controla al hijo del cangrejo en la orilla Orí con el pescado hará que todo le regrese a ellos Los malos espíritus no van a caer en mi parte Así como el agua no se queda en una canasta Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre todo el mal que le están hacienda o deseando sus enemigos pero debe ofrecer sacrificio cuanto antes y propiciar mucho para su Orí 219 Ela Ola, LLC Sacrificio 2 gallos 2 gallinas Guinea 2 cocos 4 babosas 2 jicoteas Medicina Se queman todos los cangrejos que se hayan podido conseguir a la orilla de un río cerca de las hojas de aro. Se cogen las hojas de apada é ikú ijebú y después se muelen junto con los cangrejos quemados hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa para tomar con agua fría. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaban echando muchas maldiciones y maleficios para dañarle. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos y que ningún mal le tocara a él. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. 220 Ela Ola, LLC Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad y salió siempre victorioso sobre sus enemigos. 5 Odi méjì Aba gidigba leṣe eerin Aba gidigba leṣe efọn Aba gidigba leṣe Òrìsà nlá Isinku run é pè yín dá lọdomi Ẹ dá mi silé fún rere Ẹ dá rere silé fúnmi A d’ífá fún Òrìsàs nlá Osere mngbo Nijó ti ọmọ arayé n rò ibi ro Ẹbọ ní wn ní k ṣe O gbèbo nibe ó rúbo Oní owo wà bà ewé abiri kolo dugbè Ajogun ibi gbogbo é pẹ yín dá lodo mi 221 Ela Ola, LLC Odi méjì bami dina wn gbogbo ibi Iware mẹfa kíi fa ire rè ti Igbin mẹfa niki efi fá rè tènu wà fúnmi Tifá tifá lá n jẹran igbin Ẹbọ Igbin merindinlogun Ẹyẹ etú méjì Àkùkò adirẹ méjì 3plp orí Aso funfun opa mewa Iyan ati bẹ egusi En español Aba gidigba es la pierna del elefante Aba gidigba es la pierna del búfalo Aba gidigba es la pierna de Òrìsànlá El que está enterrado se aleja de mí Y me deja sus riquezas 222 Ela Ola, LLC Y me deja sus riquezas Hicieron adivinación para Òrìsànlá oseremogbo En el día que la gente le estaba deseando mucho mal Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Ahora que nuestras manos han tocado las hierbas de abirikolo Todo el mal se irá de nuestro lado Odi méjì ayúdame a cerrar las puertas de mal Iware mefa, que no tengas problemas para traerme las riquezas Son 6 babosas las que tú usas para traer me riquezas Es para tener suerte que nos comemos la carne de la babosa Ifá dice que hay bendiciones de victoria para vencer todo mal que sus enemigos le están deseando a hacienda y que debe mantenerse firme en su adoración a los Òrìsàs para que lo protejan siempre. Sacrificio 6 babosas 2 gallinas Guinea 2 gallos Mucha Manteca de cacao 223 Ela Ola, LLC 10 yardas de tela blanca Ñame machacado con sopa de melón Medicina Se muelen las hojas de abirikolo con el ìyèròsùn y se machacan hasta que se hagan un polvo fino. Se echa el polvo sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa para cocinar las 6 babosas del sacrificio con sal y aceite de palma. Después que estén cocinadas, la persona reza la encantación de nuevo y se las come. Historia Este verso revela la historia de Òrìsàs nlá oseremogbo que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaban deseando mal. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que el mal que querían desearle no surtiera efecto. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que alejara este mal que le querían hacer. Òrìsàs nlá oseremogbo escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 224 Ela Ola, LLC 6 Irete ogbè Gbèmiléri ki n ifá rere fún o Somi kale ki n ki ero wo Ẹro ní ifá inu mi kíí ṣe ele A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá n be laarun ota Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ogbèbo nibe ó rúbo Ifá ní agbon ilé kíi yunko Agbon oko kíi yunle Ewé kẹyin srun kó mrun Eleko ataku ana kíi raye gbèle Ifá ní ó di gbère Moní ó di kese Ota awo koní rojú Ẹbọ Orukọ kan 225 Ela Ola, LLC Abo adirẹ méjì Eku méjì Eja méjì Àkùkò adirẹ méjì Igbin meta En español Llévame y déjame cantarte las dulces palabras de Ifá Déjame caer y te diré todo tipo de maldición La maldición en el verso de Ifá no deja de ser un problema para nadie Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando estaba en medio de muchos enemigos Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Ifá dice que las avispas no duermen en la finca Las avispas no duermen en la casa Las avispas cocinen al sol y lo enfrentan El que vende eko no tiene tiempo para quedarse en la casa 226 Ela Ola, LLC Ifá dijo que es una obligación Dijo que nunca debió haber sucedido Los enemigos del sacerdote nunca van a estar tranquilos Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos y que debe confiar en Ifá solamente que es quien le va a descubrir en todo momento las malas intenciones de sus adversarios. Sacrificio 1 chivo 2 gallinas 2 eku ifá 2 eja aro 2 gallos 6 babosas Medicina Se queman avispas que se hayan capturado en la casa y avispas que se hayan cogido en una finca junto con las hierbas de keyin sorun que el que vende eko no las haya usado. Después se muelen hasta hacerse polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la 227 Ela Ola, LLC persona se hace incisiones a los largo de la cabeza y al terminar reza la encantación nuevamente. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaba rodeado de enemigos. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que tuviese existo en medio del mal que ellos le querían desear. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. Ogbè irete Igbo ní yíò ku si Ilé ní maan mn kunle Oke iléni kosal sun Akanpo ewu jinba jinbani maa wo Koní ri enikan aaran nise 228 Ela Ola, LLC Latorí ako esin ní ti maa bo sorí abo esin A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá n be laarin ota Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ogbèbo nibe ó rúbo Njé otá àwọn dẹrú isu Puke nifá ọmọn buwn jẹ puke Ota awodi efo yarin Wowo nifá ó wn buwn jẹ wowo Ẹbọ Ewuré kan Àkùkò adirẹ méjì Agbon méjì Igbin mẹfa Alabahun méjì En español Es en el boque en el que va a morir Es la casa la que protege 229 Ela Ola, LLC Es la tierra la que no cesa y se va a dormir Solo grandes ropas es lo que voy a usar No vas a encontrar a nadie que te haga un encargo Es por el caballo que llegamos a las yeguas Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando estaba en medio de enemigos Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso, el enemigo del sacerdote será un ñame inútil Es suavemente como Ifá los va a acabar Los enemigos del sacerdote se convertirán en un yanrin Es suavemente como Ifá los va a acabar Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre sus enemigos. Ifá dice que no haga justicia por usted mismo sino que ponga su confianza en Ifá y en lo que el dice y el hará justicia para usted. Sacrificio 1 chiva 2 gallos 2 cocos 230 Ela Ola, LLC 6 babosas 2 jicoteas Medicina Se machaca el ñame con el vegetal yanrin y se ponen en un plato de cristal. Se le echa mucho aceite de palma y se lleva a donde haya sido aceptado por Ifá. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaba rodeado de enemigos. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que sus enemigos no iba a tener éxito en contra de él. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que alejase el mal que le querían hacer. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 8 Eji ogbè 231 Ela Ola, LLC Dami ṣẹbè Ki n da ó sì lọrọ oko A d’ífá fún ago Ohun adirẹ jọ n ṣotá Ẹbọ ní wn nikiwn ó ṣe Ago nikan ní n be lẹyin ti n rúbo Njé tale tale ago ní yíò dadirẹ o tale tale Ẹbọ Orukọ kan Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì Ago adirẹ méjì Igbin mẹfa En español Dami ṣẹbè Me caigo mientras voy para el campo Hicieron adivinación para ago 232 Ela Ola, LLC Cuando tenía a la gallina por enemiga A los dos le dijeron que hicieran sacrificio Y solo la jaula lo hizo Por eso, por la noche la jaula siempre tendrá a la gallina Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted pero debe ser paciente en lo que desea para que le salgan las cosas bien y tenga éxito. Sacrificio 1 chivo 2 gallos 2 gallinas 2 jaulas 6 babosas Medicina Se cogen partes de una jaula y se machacan bien con una pimienta de Guinea completa. Después se queman hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace incisiones en distintas partes del cuerpo. 233 Ela Ola, LLC Historia Este verso revela la historia de la jaula que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaba peleando con la gallina. La gallina también fue a consultar al sacerdote por sus peleas con la jaula. Ifá le dijo que hicieran sacrificio para dejar las peleas. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer. Ellas escucharon el sacrificio. Solo la jaula ofreció el sacrificio y es por eso que puede encerrar a la gallina. 9 Ose ownrin Ìkékéré gbanhun Ìkékéré gbanhun Asíṣe gbanhun Asíṣe gbanhun Ìkékéré ohun asíṣe kiwn 234 Ela Ola, LLC O mn sera wn gbanhun gbanhun gbanhun mn Owo ti afi ra asíṣe naa Lafi ìkékéré Adifánfun oluwoto egba Ọmọ eye ti n fi eegun se sonso enu Nijó ti n lo réè gba jen mi obínrin aroní Ẹbọ ní wn ní to se O gbèbo nibe ó rúbo Jenmi ní bose igbo n bà ba ó de Bose odan n ó bà ba ó re Aroní oko mi ní koje ó Oluwoto egba ní fonfon n tifun Asun pareda ní tigi aja Bi allele bale bonna bonna wn a rewarun Kinni ó ní jẹ kiwo wn ó ja akuwo! Kown ní jẹ kiwo wn ó ja akuwo! Ẹbọ Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì Eku méjì 235 Ela Ola, LLC Eja méjì Alabahun méjì Pèpèyè méjì En español Ìkékéré gbahin Ìkékéré gbanhun Asíse gbanhun Asíse gbanhun Ìkékéré y Asíse no deben hacer gbanhun gbanhun el uno con el otro Es el mismo dinero que usamos para comprar a Asíse El que usamos también para comprar el ìkékéré Hicieron adivinación para Oluwoto egba El hijo de la mascarada En el día que iba a coger a aroní como esposa Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso mi amor, si vas al bosque voy contigo Si te tienes que ir al bosque, me voy contigo 236 Ela Ola, LLC Aroní mi esposo oluwoto egba dice que fonfon es de ifon La Madera es la que está siempre cambiando de posición Cuando es de noche, los ineptos van al cielo ¿Quien va a tener poder sobre mí? Akuwo! El no dejará que el poder caiga sobre nosotros Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para lograr sus propósitos y que sus enemigos no le impidan sus planes, pero debe ofrecer sacrificio apaciguar a su destino. Sacrificio 2 gallos 2 gallinas 2 eku ifá 2 eja aro 2 jicoteas 2 patos Medicina Se queman las hierbas de ifon y un pedazo de Madera del techo de la casa junto con un insepto llamado bonna bonna y hierbas akuwo. Se muelen bien hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo 237 Ela Ola, LLC encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se lo toma con agua fría. Historia Este verso revela la historia de Oluwoto egba que es el hijo de las aves y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaba rodeado de enemigos. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que no le hicieran ningún mal. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Oluwoto egba escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 10 Ose méjì Moní ẹmo sebi lemi mn Etun n ṣẹbi lẹmi Moní emu soro wu eyin Etun n ṣoro mu eyin 238 Ela Ola, LLC Iyeju ẹni ti n ṣẹbi lẹmi Iyeju eni ti n ṣẹbi lẹmi Aki iyeju eeyan ti n ṣoro mi ẹyin Tete loní kemo tele pe Olubongaga (ewé) kíi bàwọn baya orun kale Ilépa (eepa to kanhin saare oku) dodo n peyin o Ose méjì iwo ní kó ṣeri gbogbo àwọn otá ní da sì koto Ẹbọ Orukọ kan Alabahun méjì Àkùkò adirẹ méjì Eja méjì Alakan méjì En español Digo que no me hagas más daño Y sigues insistiendo en hacerme daño Digo que no debes hablar mal en mi ausencia Y sigues empeñado en hablar mal de mí 239 Ela Ola, LLC Un gran número de gente deseándome mal Un gran número de gente hablando mal de mí El Tete es el que dice que no durarás mucho en esta tierra Olubongaga hará que el sol no salga para ellos Ilépa te está llamando Ose méjì, tus eres el que vas a llevar a mis enemigos a la tumba Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted y que debe mantenerse quieto a pesar del mal que le desean sus amigos que está en Ifá el darles su merecido. Sacrificio 1 chivo 2 jicoteas 2 gallos 2 eja aro 2 cangrejos Medicina Se muele el vegetal tete y las hojas de olubangaga junto con jabón negro. Se coge tierra de al lado de una tumba y se mescla con los materiales anteriores. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para 240 Ela Ola, LLC marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre el jabón y se usa para bañarse. Historia Este verso revela la historia de una persona de la que escucharon hablar mal y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que ya no hablaran más de él a sus espaldas. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. La persona escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 11 Ofun irete Ofun lawo jangan ti rangan Irete lawo jangan ti rangan Àwọn mejeeji ní wn dawo jo wn pa eran iyalode jẹ 241 Ela Ola, LLC Wn mu eegi wn fi kun eeta Wn gba oko alawo lo Ẹbọ lawo ní kiwn ó ṣe Wn gbèbo nibe wn rúbo Iyelode n fiwn ṣẹ pè wn runlé mnrunlé Iyelode n fiwn ṣẹ pè mnrun Susu mnrun susu bi isu Wn ní ara yowu ti n fiwa Ṣẹ pè mnrunlé mnrunlé Ti n fiwa ṣẹ pè mnrunna Monrunna ti n fiwa ṣẹ pè Monrunsusu mnrun susu bi isu Sojú oníla nilá seko Sojú oníkan nikan se wewu eje Sojú oloko ní aala oka ada isele se n digba Sojú ifeka ní roro see ro Sojú oloko ní dadanbiri see pon lẹyin igi Kinni yíò pa eni ti a ṣẹ pè fún awo? Sáworopepe! Epe ni yíò pa eni ti n ṣẹ pè fún awo Sáworopepe 242 Ela Ola, LLC Bi ewuré bà boju weyin Ati ẹ pẹ fún elepe Ẹbọ Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì Olonginni méjì Igbin mẹfa Alabahun méjì En español Ofun el sacerdote de jangan ti rangan Irete el sacerdote de jangan ti rangan Fueron los que mataron el chivo en iyelode para comer Y fueron a donde estaba el sacerdote para que los ayudara Les dijeron que hiciera sacrificio Y obedecieron Iyalode nos estaba mandando maldiciones Iyalode les estaba mandando maldiciones Iyelode los estaba maldiciendo como al ñame 243 Ela Ola, LLC Y dijeron que los que los maldecían sin misericordia Los estaba maldiciendo en grande Los estaba maldiciendo como al ñame Es en presencia del dueño del quimbombó que se pudren Es en presencia del dueño del huevo del jardín que usa la ropa Es en presencia del granjero que el cartel de la finca hecha hierbas Es en presencia de ifeka que el roro se pone suave Es en la presencia de dandabiri (fruta) que dandabiri se madura en el árbol ¿Qué va a detener a la persona que maldice al sacerdote? Sáworopepe ¿Qué va a detener a la persona que maldice al sacerdote? Sáworopepe Si la chiva mira para atrás a devolver la maldición Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para vencer a sus enemigos y devolverles las maldiciones que le han estado haciendo. Ifá dice que haga el sacrificio y confíe en el poder el sacerdote. Sacrifico: 2 gallos 244 Ela Ola, LLC 2 gallinas 2 gatos 6 babosas 2 jicoteas Medicina Se coge ekiko ila (hojas de la mata de quimbombó) que estén maduras y que están en la finca aún, un insecto llamado dadanbiri, hierbas sáworopepe y la cabeza de una chiva. Se queman hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace 20o incisiones en la cabeza. Historia Este verso revela la historia de Ofun e Irete que ambos fueron a donde estaba el sacerdote a consultarse porque habían matado al chivo de iyelode. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria para que no le sobreviviera ningún mal y que él los asistiría. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Ofun e Irete escucharon el sacrificio y lo ofrecieron. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 245 Ela Ola, LLC 12 Ogunda ogbè Enu wn leji Enu wn leta A d’ífá fún Alapinni Iyoforí Ọmọ Aba eegun jeun Awo Ẹbọ ní wn ní kó ṣe O gbèbo ní be ó rúbo Oní eele ran pinni Enu wn eele ran pinni lai lai Ẹbọ Orukọ kan 3plp olele 3plp eko 3plp ataare Àkùkò Adirẹ méjì 246 Ela Ola, LLC En español Sus bocas son lo segundo Sus bocas son lo tercero Hicieron adivinación para alapinni iyoforí El hijo de la persona que come alimentos especiales para la mascarada Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Dijo que no funcionaría Sus bocas no hablarían más de mí Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para vencer a sus enemigos y evitar que la gente hable mal de usted como quitarle sus pertenencias. Ifá dice que haga sacrificio y propicie para su mascarada. Sacrificio 1 chivo Muchas tortas de frijoles Mucho tamal eko Mucha pimienta de Guinea 247 Ela Ola, LLC 2 gallos Historia Este verso revela la historia de Alapinni que comía comida de la mascarada y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que los malos espíritus no le hicieran daño y lo hicieran pasar por cosas que no quería hacer. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Alapanni escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. Odi méjì Atanbgbanhin mnni kokoro Ikokoro mnni tangbahin Tewu soogun awo arata mnde Kosan ó pon ki n mun Irúngbon digun 248 Ela Ola, LLC Osa pọn irúgbon ó lẹ digin mn A d’ífá fún oore segi segi Eyi ti n ṣe ọmọ olopere Ẹbọ ní wn ní koṣe O gbèbo nibe ó rúbo Njé ifá ojire abi ojre? Opuwure aparo Bi ẹyẹ baji ẹyẹ afo agbonra Ita gbangba la n bewé ajilé kege Ifá mney kiwn olé gbimon ran panni ó Eti tare oko kíi gbiwn kó pa ilé Ẹbọ Orukọ kan Alabahun méjì Igbin merin Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì En español Atanbgbanhin mnni kokoro 249 Ela Ola, LLC Ikokoro mnni tangbahin Tewu soogun el sacerdote de arata monde La naranja Hicieron adivinación para oore segi segi El hijo olopere Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso ifá, ¿te despertaste bien o mal? Opuuru la codorniz Cuando las aves se despiertan, mueven y mueven sus cuerpos Es al aire libre donde encontramos a las hierbas de ajilakeye Ifá, no les permitan que me quieran matar El Etitare de la finca no planea matar a la finca Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos, especialmente para vencer a aquellos que están incluso pensando en matarlo. Ifá dice que haga sacrificio. Sacrificio 1 chivo 2 jicoteas 4 babosas 250 Ela Ola, LLC 2 gallos 2 gallinas Medicina Se quema un pájaro entero con hierbas de ajilé kege y hierbas de etitare oki. Se muelen después para hacerlo polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace incisiones a lo largo de la cabeza. 14 Ogbè irosun Ado abidi kotopo A d’ífá fún eleriwo Abu fún eledan Igba ti wn jọ n seta Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe Eledan nikan ní n be lẹyin ti n tubo Njé eledan ó ní oogun Ofi ẹbọ ogbè rosun pa elerin danu 251 Ela Ola, LLC Ẹbọ Àkùkò adirẹ méjì Pèpèyè méjì Abo adirẹ méjì Igbin mẹfa Obi abata mẹfa Oti En español La calabaza medicinal tiene el fondo redondo Hicieron adivinación para eleriwo y para eledan Cuando los dos estaba peleando el uno con el otro Les dijeron que hicieran sacrificio Pero solo eledan lo ofreció Por eso, eledan no tiene medicina Uso el sacrificio de ogbè irosun para exterminar a eleriwo Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre aquellas personas que le están haciendo daño y que debe ofrecer el sacrificio debido en el momento correcto y no esperar que solo la medicina no le va a solucionar sus problemas. 252 Ela Ola, LLC Sacrificio 2 gallos 2 patos 2 gallinas 6 babosas 6 obi abata Ginebra Historia Este verso revela la historia de Eleriwo que estaba luchando contra otros y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos y para ser él quien salga victorioso. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Eleriwo escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 15 253 Ela Ola, LLC Odi méjì Oní eran n jẹmọn iwere Iwerere eji olodi Ola eran n jẹmọn iwerere Iwerere eji olodi Ẹmi ole torí eran n jẹmọn Ki n kó otale legbèje eran eleran ja Apako loja mnwo Otita loja mnfiriri mnfiriri A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá n sáwo lo ona tojin Gbungbun bi ojo Ẹbọ ní wn ní k ṣe O gbèbo ní be ó rúbo Njé àwọn mowo rò o Kàwọn ó mn gba Ogba ẹbọra ku kó sàwọn Ẹbọ Orukọ kan 254 Ela Ola, LLC Àwọn idedo Ewé owo Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì En español Oní eran n jẹmọn iwere Iwerere eji olodi Ola eran n jẹmọn iwerere Yo el ladrón, lo hize por la comida y no estoy comiendo Iwerere eji olodi Lo hice por la comida Apoko es el Mercado de monwo Otita es el Mercado de monfiriri monfiriri Hicieron adivinación para Orúnmìlà Que iba de adivinación a un lugar tan lejos como el día Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso, no lo piense hacer con la maya Eso no va a ser aceptado 255 Ela Ola, LLC El viejo espíritu no va a ser encerrado en una trampa Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre sus enemigos para evitar que le tiendan trampas y que le hagan quedar mal. Ifá dice que haga sacrificio Sacrificio 1 chivo La maya para capturar peces 2 hierbas de owo 2 gallos 2 gallinas Medicina Se queman las hojas de owo con la maya de pescar hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace incisiones en las coyunturas del cuerpo. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà que iba de viaje y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse. 256 Ela Ola, LLC Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para que no le hicieran ningún mal en el viaje que iba a realizar. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. Osa méjì Bàbá guru erin Bàbá kosomu efọn Ogbanran gandan ní idahun Ọmọri odo Ọmọri odo ní fese iran Mejeeji tilé dahin danhin A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá ó gun orí olodi rè sodun Ẹbọ ní wn ní k ṣe Ó ṣi gb$bo nb ó rúbo 257 Ela Ola, LLC Njé oba alado gun orodi ó n jo Sigidimongba sigidimongba si Ewi ade gun orodi rè ó n jo Sigidi mngba sigidi mngba si Ẹbọ Ewuré kan Eku méjì Eja méjì Àkùkò adirẹ méjì Abo adirẹ méjì En español Si uno debe atrapar a un elefante Ifá dice que va a estar en la casa del antílope Ogbanrangandan es el sonido que hacen los mortales cuando caen Es el mortal el que sujeta sus dos piernas cuando cae Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando iba a subir al festival en medio de muchos enemigos Le dijeron que hiciera sacrificio 258 Ela Ola, LLC Y obedeció Por eso, el rey de alado se pasea en medio de los enemigos Sigidimongba sigidimongba si Ewi ade pasea en medio de los enemigos Sigidimongba sigidimongba si Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos porque usted es hijo de Ifá y será protegido y bendecido para tener muchos años de vida y éxito. Sacrificio 1 chiva 2 eku ifá 2 eja aro 2 gallos 2 gallinas Medicina Se pone la cabeza de la chiva que ofrecida en el sacrificio de espalda a Ifá encima de un plato de cristal. La persona canta la encantación en el lugar donde fue sacrificado el chivo. Después se quema la cabeza del chivo con las hojas de segunsete hasta que se hagan polvo. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el 259 Ela Ola, LLC signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa para tomar con agua fría. Historia Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque estaba viajando en medio de enemigos. Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos para liberarse de esos enemigos. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones. Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad. 260 Ela Ola, LLC II - Camino e incisiones para la gente que viaja en carro o en barco para que no tengan problemas migratorios– OYEKUN OWONRIN OFO RE: Olawo la n pe owo odarijin la n pe kumon Etu fori powo ni a n pe gbogbo irin Olawo ti a n pe owo Ifa mon je kiwon o le fise nnkan funmi Odarinjin ti a n pe kumon Kumon mon je kiwon o lefi o se nnkankan funmi laburu Etu foriko ti a n pe gbogbo irin Ada ni Obe ni Aake ni Ibon ni Ki won o mon le fiyin se nnkankan funmi lai lai Eni toba siju aburu womi Ki iwa re o baje nitori adojude ni a n pe igbin 261 Ela Ola, LLC Ewe keyin sorun kii siju wo Eledumare Ni ojo ti o ba siju wo Eledumare ni iwa re n baje Gbogbo eni toba n doju aburu komi Kiwa re o baje koso o dowo funmi Ki aje o dowo funmi TRADUCCIÓN Una babosa grande y hierbas de keyin sorun. Se queman juntas hasta que se hagan polvo, el cual se usa para marcar el signo de Oyeku Owonrin y rezar la encantación. Se hacen entonces incisiones alrededor de las muñecas de las manos y se echa el polvo de adivinación mientras se vuelve a cantar la encantación. 262 Ela Ola, LLC ENCANTACIÓN Olawo es el que llama a la mano Odarijin es el que llama al palo La gallina Guinea que usa la cabeza para conseguir el dinero Es lo que llamamos todos los hierros Olawo el que llama a la mano Ifa no dejes que usen sus medios para hacer algo en contra mía Odariji al que llamamos palo No dejes que nada malo me pase a mí Etu foriko lo que llamamos el hierro Del machete, del cuchillo, del hacha y de la pistola No deben ser usados para hacerme daño El que me busque o mire para hacerme algo malo Que sus actos se vayan en contra de él mismo 263 Ela Ola, LLC Que caigan tan bajo que coman babosas Que las hojas de keyin sorun No enfrenten al Dios del cielo Que sus actos y conductas se echen a perder Cualquiera que intente en mi contra Que los camaleones le den su merecido Que las brujas le den su merecido 264 Ela Ola, LLC 16 encantaciones para ayudar a una persona a tener más dinero y no perder el que tiene 1- ÈJÍ ÒGBÈ Aké lakan lá npè Ifá Àdá oṣeere ohun ọlá sile lá npè Èṣù 3dara Obiri àyíré wọlú lá npè yin ìyamí aje A d’ífá fún Orúnmìlà Bàbá jí kó rowo kán aayo ná Ifá ní tọbá ṣe bi ìṣé tohun bà ní Oni itun ní yìó pè kí wn ó m fi owo owo wn tunnu ṣe Ifá ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó m fowo owo wn fami m ra Abéére ní yìó ní kí wn ó m fowo owo wn béé rè mi Atere atagba ní wn yìó mn fowo owo wn momi Atewe atagba ní wn ewé abé rò defe 265 Ela Ola, LLC Ẹmi ní kí n m wú tokúnrin tobínrin Ateru atọmọ ní obo n wú Èjí ògbè wá lọ réé gbè owo wn wá fúnmi Ipara kipara kíí rink ó borí lọ fi ndá òyinbó Ẹbọ Ẹyẹlé mefa Abo adirẹ mèjí Ẹyẹ etu mèjí 3plp ògèdè ominni Ẹyẹ adirẹ mefa En español Ake lakan es el nombre que le damos a Ifá Ada oseere y la riqueza en el suelo es el nombre que le damos a Èṣù 3dara 266 Ela Ola, LLC Obiri agire en el pueblo es lo que llamamos a las ìyamí osoronga (brujas) Hicieron adivinación para Orúnmìlà Que se despertó en la mañana y no tenía ni un centavo que gastar Ifá preguntó sí estaba haciendo lo que tenía que hacer Y dijo que todos iban a estar trayéndole mucho dinero Es Ifá el que dice que se acerquen hombres y mujeres y me traigan mucho dinero Es Abére el que les va a decir que vengan a mí con dinero en las manos Todos, jóvenes y viejos deben acercarse a mí con dinero en sus manos Eso es lo que él dice a los jóvenes y viejos las hierbas de abérò defe Yo soy al que debe estar agradando los hombres y las mujeres 267 Ela Ola, LLC Los niños y los esclavos también desean las vaginas de la mujer Èjí ògbè, ve a traerme dinero Ningún caracol ni ningún olor pueden opacar al perfume de los blancos Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida. En estos momentos usted está sufriendo por no tener dinero pero que haga sacrificio y verá cómo va a ver muchos cambios favorables en su vida y tendrá más suerte en la vida. Sacrificio 6 palomas 2 gallinas 2 gallinas Guinea Bastante banana (ominni) 268 Ela Ola, LLC 6 huevos de gallina Medicina Se muele las semillas de itun, cuentas de Ifá, abéére, hojas de abero defe, pelos de la vagina de la mujer hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se mescal el polvo con cualquier perfume y la persona se lo hecha siempre especialmente en su trabajo o cuando está haciendo algo que le puede dar dinero. 2- Èjí ògbè Eleri ìkán Agbè orída Ẹyin léé gbèni dele ire Ẹyin lẹ wò ní lewú ola Adifa fún okookanle irúnmọlé 269 Ela Ola, LLC Wn n lọ réé bà olókun soro Wn ní r ẹni kanakan kíí wò olókun leti A d’ífá fún orúnmìlà Bàbá n lọ réé bà olókun soro Wn ní r ẹni kankan kíí wò olókun leti Orunmilla ní r tohun yìó wò tokúnrin tobínrin leti Nje ọmọ kékéré kíí wò gigi kó roju Agbalagba kíí wò gigi kó roju Atewá atagba wn kíí fiyo suga ṣenu kí wn ó poose Adukan adukan lewé olominsin minsin din kanra wn Olowerenjeje kíí panu ọbá òrìsàs da Aruntaye ní lofinda òyinbó n sun Èjí ògbè lorí kí tokúnrin tobínrin ó m fẹmi tówó tówó owo wn Ifá kifá kán kíí borí èjí ògbè Ẹmi ní kí n borí tokúnrin tobínrin lorí ohun gbogbo 270 Ela Ola, LLC Ẹbọ Ẹyẹlé merin Ẹyẹ etu mèjí Agbo mèjí 3plp ekuru funfun Eku mèjí Eja mèjí En español Ileri ìkán Agbè Òrìsàs Ustedes han tomado la casa de la riqueza Han puesto las ropas de las riquezas en mí Hicieron adivinación para miles de irunmoles Cuando iban a hablar con olókun 271 Ela Ola, LLC Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie más Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando iba a hablar con olókun Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie Orúnmìlà le dijo a los dos que no escucharan a nadie Por eso, los jóvenes no lo ven difícil verse al espejo Los viejos no encuentran difícil mirarse al espejo Que tanto los jóvenes como los viejos se pongan azúcar en la boca y chiflen Es el sonido de aduka adukan el que las hojas de olominsinminsin hacen unas con otras Olowerenjeje no rechaces la voz del rey de las deidades Es oliéndolo como el perfume se va Es èjí ògbè el que dice que los hombres y las mujeres deben estar interesados en que yo tenga dinero Ningún Ifá puede ser más victorioso que èjíògbè 272 Ela Ola, LLC Yo debo ser más victorioso que todos los hombres y mujeres Ifá dice que hay bendiciones de riqueza y para que todo lo que usted se propone lo logre y con éxito. Ifá le sugiere hacer sacrificio para que le llegue todo lo que está esperando en la vida y en especial porque va a ver mucha gente en la vida que le va a ayudar y estará a su servicio. Ifá dice que si usted es babalawo debe preocuparse por adquirir muchos conocimientos de Ifá que le ayuden a desenvolverse y ser mejor cada día. En eso estará su prosperidad. Sacrificio 4 palomas 2 gallinas Guinea 2 cocos Bastante frituras de frijoles blancos (sin aceite) 273 Ela Ola, LLC 2 eku ifa 2 eja aro Medicina Se muele a un vidrio roto hasta que se haga polvo y después se muele con hojas de olowereejeje que estén bien secas junto con un cubito de azúcar. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona unta el polvo con perfume o talco y se lo echa encima. También lo puede usar para untárselo en las manos y tocar la persona que él está haciendo daño o que le está obstruyendo sus caminos. 274 Ela Ola, LLC 3 Òbara ìká Gbade borí olu lá n pafa Alana taara kán aje lan pè esu Ogogo arẹyin kosun kaje wale ní oruko ti a npè yin ìyamí aje ẹni akinlode ti mofi n pẹyin Moni oju aje ní n ponmi Moni ẹmi ó ní owo kankan a na Ẹni oju aje kotun ponmi mo Ẹni efun ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó mn gbowo owo wn fúnmi Ẹni osun ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó mn fi gbogbo ire owo wn sunmi bo Nijó ti olotí bam u otí ní otí n pa Atewe atagba kí wn ó mn kowo owo wn wá fúnmi 275 Ela Ola, LLC Atewe atgba ní wn n dari jo pon otí òyinbó Oku kíí kú kaso pè kosi owo Nijó ti onigbo bà mu igbo ní igbo n pa Igbo ní yìó pa tokúnrin tobínrin to lówó lówó wá bami Atekun ateje ní wn ti n wá owo oku Ona kona ní kí tokúnrin tobínrin ó mn fig bè owo wá fúnmi Orí gbigba iwo ní kí ó lọ réé pè orí tutu to lówó lówó wá fúnmi Orí gbigbè kíí pè orí tutu ti òbara ìká wá lọ réé ka owo ọdé ilú wá fúnmi Ẹbọ Ewúre kan Àkùkò adirẹ mèjí 3plp epo pùpá Òkètè mefa ati ẹyẹlé merin 276 Ela Ola, LLC Ẹyẹ etu mèjí ati igbin mefa En español Gbade que es más fuerte que el sacerdote es el nombre que le damos a Ifá El que hace el camino de las riquezas es lo que llamamos Èṣù 3dara Ogogo areyin kosun y las riquezas son el nombre de las ìyamí (brujas) Se preguntan que porque los llamo Digo que estoy sufriendo por no tener riquezas Y es porque no tengo un centavo que gastar Usted dice que no deben faltarme las riquezas Tú eres el que hice que el efun que tanto los jóvenes como los viejos Deben traerme dinero 277 Ela Ola, LLC Tú eres el que dice que osun hará que la gente se interese en traerme dinero Es cuando la persona se emborracha que se perturba Que todos tomen mucho vino para mi beneficio Cuando los muertos se mueren no se preocupan por el dinero Es el humo el que molesta Es el igbo es el que va a molestar a todos jóvenes y viejos Son ellos los que llorando y sangrando claman por su dinero Que cada uno vengan a mí a traerme mucho dinero Usted el que tiene la cabeza seca, ve a decirle al que tiene la cabeza mojada que me de mucho dinero La cabeza seca no encuentra difícil buscar al de la cabeza mojada Òbara ìká, ve a traerme el dinero del todo el país 278 Ela Ola, LLC Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que debe hacer sacrificio para que usted pueda vivir como un rey. Sacrificio 1 chivo 2 gallos Bastante aceite de palma 6 okete 4 palomas 2 gallinas Guinea 6 babosas Medicina Se muele efun, osun, huesos secos de un muerto y hierbas de olá hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. 279 Ela Ola, LLC Después de rezar, la persona mescla el polvo con vino y se toma hasta que se acabe. 4 Èjí ògbè Akolu Agbalu Afija gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi wa Akolu lá npè Ifá Agbalu lá npè Èṣù Òdara Afija gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi wá lá npè yin ìyamí aje Ẹyin meteeta ewa lọ réé fi ja gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi wa Ki oga tè lọ mu tokúnrin tobínrin Bi ojo bayo niwnran gbogbo aye ní oga rè nmú Èjí ògbè wá lọ réé gbè ire aje tẹmi wá fúnmi 280 Ela Ola, LLC Ẹbọ Ẹyẹlé meta 3plp epo pùpá Abo adirẹ meta Àkùkò adirẹ meta Pèpèyè meta Otí Obi àbàtà mefa En español Akolu Agbalu El que usa el conflicto para pedir dinero a alguien Akolu es lo que llamamos Ifá Agbalu es lo que llamamos Èṣù 3dara 281 Ela Ola, LLC El que usa el conflicto para pedir dinero a alguien es el nombre que les damos a las brujas A los tres los llamo para que me traigan el dinero de todo el país Que mi propio camaleón me los traiga Cuando el cielo se despeja por la mañana la gente se afecta Èjí ògbè, ve a traerme muchas riquezas Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida y que tendrá mucha suerte en la vidas obre todo le vendrá de las personas con quien anda. Ifá dice que haga sacrificio y verá el resultado. Sacrificio 3 palomas Bastante aceite de palma 3 gallinas 282 Ela Ola, LLC 3 gallos 3 patos Vino 6 obi àbàtà Medicina Se muele imin ojo hasta que se haga polvo y después se echa encima de la mano, se marca el signo y se reza la encantación. Después de rezar, se sopla en el lugar donde uno trabaja o donde quiere que venga la prosperidad. 5 Èjí ògbè Agbawi lá n pafa Agbaro lá npè Òrìsàs Adamo lejo lá npè ile Adamo lare lá npè orí ẹni 283 Ela Ola, LLC Iya baturebe lá n pea wn ìyamí aje Obe kisi jana lá npè esu Ojana fepo rara lá npè bàbá ọdé (sanponna) Gbogbo yin e para po kewa bami ṣe tẹmi kó dara laye Laye leye lá n bà ẹyẹlé Ifá moje kí wn ó kimi ekun o Orúnmìlà moje kí wn ó kimi kú òjòjò Piri ní olongo nji A kí bà Okúnrin ẹyẹ lorí ite Èjí ògbè lọ réé gbè owo ọdé ilú fúnmi Wa lodo tokúnrin tobínrin Ẹbọ Elede kan Ẹyẹlé merin Ẹyẹ etu mèjí 284 Ela Ola, LLC Agbọn mèjí Igbin mefa Alabahun ijapa mèjí En español El defensor es el nombre que le damos a Ifá El vocero es el nombre que le damos a deidades El abogado es el nombre que le damos a la tierra El que ejecuta es el nombre que le damos a destino Iya baturebe es el nombre que le damos a brujas El que cruza rápido el camino es el nombre que le damos a Èṣù 3dara El que cruza el camino y se frota el cuerpo con aceite de palma es el nombre que le damos a bàbá odé (sanponna) Todos vengan a hacer mi vida mejor Es bondad lo que encontramos en las palomas 285 Ela Ola, LLC Ifá no dejes que paren de consolarme Orúnmìlà no dejes que me vean en mi dolor Es abruptamente que se despierta el olongo (un pájaro) No encontramos a pájaros enfermos en el nido Èjí ògbè, ve a traerme el dinero de parte de todas las gentes Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que debe confiar mucho en Ifá (Ifá). Ifá dice que haga sacrificio para que no enferme, para que no pase bochornos, para que la gente no le quite lo que tiene y ponga en ridículo. Sacrificio 1 puerco 4 palomas 2 gallinas Guinea 2 cocos 286 Ela Ola, LLC 6 babosas 2 jicoteas Medicina Se queman 8 palomas con un pájaro olongo y después se muelen hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se echa en una calabaza grande y se sacrifica una paloma y se pasa la sangre pro toda la calabaza. Se cogen algunas plumas de las palomas y se pegan en la calabaza y se deja ahí por 16 días. Al día siguiente de los 16 días, la persona coge el polvo dentro de la calabaza y lo mescal con eko y se lo come. 287 Ela Ola, LLC 6 OSA OTURA Oluture Òrìsàs tuwa Òrìsàs tu rere tẹmi komi A kíí ṣo ewúre kọmọ tu Bi ẹnìkán bà dimu lówó ifá kowa Tumi sile kí n m rise A kíí ṣo agutan kọmọ tu Osa tura ifá wá lọ réé tu ire tẹmi sile Kire mi ó m tomi bo Ifá wá fúnmi nire tẹmi poro poro Ire poro poro ní ti ominni Ẹbọ Ẹyẹ etu mèjí 288 Ela Ola, LLC 3plp igbin 3plp orí Okun eran ewúre Okun eran agutan Ẹyẹlé mefa En español Oluture Òrìsàs tuwa Òrìsàs (deidad), tráeme las riquezas Nadie amarra a un chivo sin soltarlo Si algo o alguien me molestan Ifá me librará Voy a recibir muchas bendiciones No amarramos a una carnera sin soltarla Osa tura Ifá, ve y tráeme las riquezas Que todas las riquezas vengan a mí 289 Ela Ola, LLC Ifá, ven a darme todo la riqueza Porque la riqueza del ominni es inmensa Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted e Ifá dice que haga sacrificio a las brujas para que se aparten de su camino y no se interpongan a las bendiciones de riquezas que hay para usted. Sacrificio 2 gallinas Guinea Bastantes babosas Bastante manteca de cacao La soga con que se amarro a un chivo La soga con que se amarro a una carnera 6 palomas 290 Ela Ola, LLC Medicina Se muelen 200 hojas de ominni y las sogas que se usaron para amarrar a una chiva y a un chivo hasta que se haga polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se mescla el polvo con jabón negro y se fortifica con sangre de la carnera. El jabón se usa para pasarlo por el cuerpo de la calabaza y después se pone en una bolsa de tela blanca la cual se cuelga de una pared para que no toque más nunca el suelo. Se va usando el jabón para bañarse hasta que se agote. 7 IWORÍ OSE Ajo wewe lá n pefa Agbo wewe lá npè esu Agba hangbon wewewe lá npè elegbara Ofi aifun wn ladirẹ sin gbè odidi 291 Ela Ola, LLC Eran paje lówó wn lá npè yin ìyamí aje Ẹni éé tiri ti mofi n pẹyin lako lako bayi Moni nitorí owo ni Ẹni ebi ó ní panu Ẹni iya ó ní pẹmi Ẹni ebi kíí pa ekanna owo dale Ti koba ho orun Yio si lọ orí Èjínrin loni kire tẹmi ó m jinna ti yìó fi de Ibokubo ní èjínrin n bo igbo Kọmọ araye ó wá fowo basin mi Obu ní kefi bure aje ọdé ilú lwmi lówó Yeke yeke ní n ṣe ọmọri igba Ọmọri igba kíí ridi joki Kiwn ó m ridi joko nila wn Afi biwn bà de odo mi 292 Ela Ola, LLC Iworí ijesa bo sode ilú Ko gbare aje ọdé ilú lẹmi lówó Ẹbọ Ewúre kan Ẹyẹlé mefa ati plp epo pùpá Opa mewa aso funfun 3plp ekure funfun ati igbin mefa En español Ajo wewe es el nombre que le damos a Ifá Agbo wewe nombre que le damos a Èsù Agba hangbon wewewe es el nombre que le damos a elegbara El que colecta un chivo entero sin tener que darle nada a nadie es el nombre que les damos a las brujas Me preguntan porque las llamo 293 Ela Ola, LLC Digo que solo es pro el dinero Ustedes dicen que el hambre no me molestará Dicen que no sufriré más Ustedes dicen que la cabeza no tendrá hambre hasta que sea de noche Si no se arrasca el cuello Se arrascará la cabeza Èjínrin es el que dice que mi riqueza no durará en llegar Es grandemente como el èjígnrin cubre el bosque entero Que la gente venga a traerme mucho dinero Es el obu que usas para obtener riquezas lo que tengo en la cabeza Lo que se usa para tapar a la calabaza es lo que cae de lado Que no vengan a sentarse en sus casas Sino que vengan a mí Iworí ijesa, vayan por el pueblo y la ciudad 294 Ela Ola, LLC Y recojan las riquezas para mí Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted pero debe ofrecer sacrificio para que las brujas no le quiten lo que le pertenece a usted. Ifá dice que usted tendrá muchas ganancias en la vida pero que debe hacer sacrifico y cuidarse de las personas que le rodeen para que no pierda lo que ganará. Sacrificio 1 chiva 6 palomas Bastante aceite de palma 10 yardas de tela blanca Bastantes tortas de frijoles 6 babosas 295 Ela Ola, LLC Medicina Se muele las hojas de èjínrin, las uñas de los diez dedos de la mano de los pies y obu otoyo hasta que se haga polvo. Se echa donde está Ifá y se marca el signo para rezar la encantación. Después de rezar se echa en una calabaza y se cubre. La persona coge un obi cola y se mastica mientras se va cantando la encantación. Después se escupe el obi sobre la calabaza y se tapa. 8 Ogunda ògbè Paa ogo Okiti n pira Eya torí yo Ile n mi O mi dele alare 296 Ela Ola, LLC Alare tula ó tu yebe yebe O mi dele ayero owarangun aga loja Loja ati laje laje Gbogbo wn tula wn tu yebe yebe Kila ó mi dele ẹmi lagbaja ọmọ lagbara naa Kẹmi naa ó tula kin yebe yebe Iko (iye ẹyẹ oode) ní kefi kowo ọdé ilú fúnmi wa Saworo pepe mi n pẹyin ó Olówó oloro Saworopepe wá lọ réé pè olówó oloro ọdé ile yi wá fúnmi Ewú wúre wá ó olele Ewú mi olele Oro ti òkètè bà bale ṣo nile gbo Ohun ti moba ṣo fun Okúnrin obínrin ní kí wn ó m sefúnmi Ogunda bede ó ole 297 Ela Ola, LLC Ogunda bede wá lọ réé jale owo fúnmi wa Tokúnrin tobínrin bà ti n foju kanmi kí wn ó m gbowo owo wn fúnmi Lojo ti ina bà foju bo etu ní n gba Ẹbọ Ẹyẹ etu mèjí Pèpèyè mèjí Abo adirẹ mèjí Òkètè mefa 3plp etui bon gidi Igbin merin Obi àbàtà mefa En español Paa ogo 298 Ela Ola, LLC Okiti n pira Eyan torí yo La tierra está temblando Ha sacudido la casa de alara Alara se abrió y se hizo rico Se sacudió hasta la casa de ajero owaregun agay ambos se hicieron ricos en el mercado Se abrieron mucho y se hicieron rico La tierra que sacuda mi casa también Para que yo sea rico también Iko (la pluma de loro) es lo que trae el dinero al pueblo Mis hojas de sawerepepe te están llamando Los ricos y las riquezas Sawerepepe, que los ricos y las riquezas me escuchen llamándolos en el pueblo Ewú wúre, que venga el olele 299 Ela Ola, LLC Mi ewú de olele Que la okete lo discuta con la tierra para que lo acepten Es lo que les pido a todos los hombres y mujeres para que lo acepten Ogunda bede el ladrón Ogunda bede, ve a buscar bastante dinero para mí Que los jóvenes y los adultos anden buscando dinero para mí Así como el día ve a la bala que se dispara Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida y que debe hacer sacrificio y confiar mucho en Ifá porque hay mucha suerte de riquezas para usted y que no debe dejar de confiar en lo que le dice Ifá. 300 Ela Ola, LLC Sacrificio 2 gallinas Guineas 2 patos 2 gallinas 3 okete Muchas balas 6 babosas 6 obi àbàtà Medicina Se queman tres cabezas de okete, 3 plumas de loro, bastante saworo pepe y semillas de esta mata. Se muelen después hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se echa el polvo en el fuego frente a la casa para que exploten ahí y se disparen por toda la propiedad. 301 Ela Ola, LLC 9 Ogunda ògbè Aja ní sawo funwn ní ọdé ido la npè obaluaye Ejo ní n sawo funwn ní ọdé ilode la npè èṣù dara Alaka ní n sawo funwn ní ode ilakankan lá npè yin ìyamí aje Bi agbè bà ké ní pogun pogun gbogbo egbè rè a da giri giri bo Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewá dafá Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewa rubo Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewa gbè owo nlá ṣe oogun Omida wéré wéré e da giri giri wá ewa ṣe aya bàbálawo Bi aluko bà ké mni pogbon pogbon gbogbo Gbè rè a da giri giri boo Bi odídéré bà ké ni pè aadota adaato 302 Ela Ola, LLC Gbogbo egbè rè a da giri giri bo o Ogbun bede ola Kowo kowo ole Akíí bè agbalagba ọlá nise owo nlá nlá kọmọ jí ṣe owo nlá nla fúnmi Ẹbọ Alabahun mèjí Ẹyẹ etu mèjí Igbin mefa Iye agbè mefa Iye aluko mefa Iye ẹyẹ odide mefa 303 Ela Ola, LLC En español El perro que es el sacerdote del pueblo es el que llamamos obaluaye La serpiente que es el sacerdote del pueblo es la que llamamos Èṣù 3dara El cangrejo que es el sacerdote de ilakankanla es el nombre que les damos a las brujas Si el agbè grita pogun pogun todos los otros pajaros se acercan Que hombres y mujeres, vengan en masa a consultarse Que hombres y mujeres, vengan en masa a hacer sacrificios Que hombres y mujeres, vengan en masa a traerme mucho dinero Que pocas mujeres vengan a donde está el sacerdote Si el alako (un pájaro) grita pogbo pogbon todos los demás pájaros se le acercan 304 Ela Ola, LLC Si el odídéré se cae en el fango todos los pájaros vienen en su ayuda Ogunda bede es el ladrón El ladrón que roba dinero Uno no manda a los ladrones a robarse el dinero para que no le roben a uno Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que haga sacrificio y reciba a Aje. Ifá dice que debe actuar siempre bien para que sus ganancias sean justas y no las pierda. Sacrificio 2 jicoteas 2 gallinas Guinea 6 babosas 6 plumas de agbè 305 Ela Ola, LLC 6 plumas de aluko 6 plumas de odídéré Medicina Se queman la cabeza de un perro, la cabeza de una serpiente, un cangrejo entero, 4 plumas de agbè, 4 plumas de aluko y 4 plumas de loro. Se muelen hasta que se hagan polvo y se echa el este polvo encima la mano izquierda para marcar el signo para cantar al encantación. Esto debe hacerse temprano en la mañana. La persona toca el polvo con la punta de la lengua y lo sopla en varias direcciones. 306 Ela Ola, LLC 10 Ogunda bede (ògbè) Aji tun kó aje lá npè Ifá Arin ginni ginning muy ọlá lá npè Èṣù 3dara Idanda giiri ti n dalu sia sia lá npè yin ìyamí aje Obibo lá npè aje Awn ní wn sefa fun Orúnmìlà Nijó ti bàbá n sawo sawo bee ní kó reru je Ẹbọ ní wn ní kó se O gbẹbọ nibe ó rubo Ifá je kí n rere je ní ọdé ile yi o Bi agbè bà sawo lọ sotu Ifá ajeru Bi aluko bà sawo lọ sotu Ifá ajeru Bi odídéré basawo lọ sotu ife ajeru Odo mi ní kí gbogbo olówó ti n bè lotu 307 Ela Ola, LLC Ife yi ó ti wá m da kí wn ó mn ru okun kán soso ní n pa enu asunwn po Ara gbogbo ní kí n fi la Ara gbogbo ní sefgun sefunb fi n sefun aje Gbogbo ara ní kí n fila kí fi lówó lówó Ogbunda gara olorí ola Kowa lọ r ee dako ire gbogbo wá fúnmi Ẹbọ Ẹyẹlé funfun mefa 3plp ògèdè ominni Abo adirẹ mèjí 3plp epo pùpá 3plp ekuru funfun 308 Ela Ola, LLC En español El que se levanta y es rico es el nombre que le damos a Ifá El que recoge las riquezas es el nombre que le damos a Èxù Zdara Idandan que molesta en el pueblo es el nombre que le damos a las brujas Obibi es el nombre que le damos a las brujas aje (riqueza) Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que iba en un viaje sin retorno Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Ifá, déjame ser bendecido en mi pueblo Si agbè sale de viaje el seguro que va a regresar con bendiciones Si el aluku debe salir de viaje a out-ife viene con bendiciones 309 Ela Ola, LLC Si el odídéré debe salir de un viaje fuera del pueblo vienen con sus bendiciones Que sea a mi casa donde vengan los ricos a consultarse Es con pedazos de ropas que se hace una jaba Que todo mi cuerpo esté vestido Es con todo su cuerpo que el sefunsefun gana su fortuna Que toda la fortuna rodee mi cuerpo Ogunda gara es el jefe de los ladrones Que vaya a buscarme las cosas buenas de la vida Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida y que si las cosas no le están saliendo bien ahora en su trabajo o en su negocio que haga sacrificio y ofrecimiento a las brujas para que no le atormenten y tenga éxito. 310 Ela Ola, LLC Sacrificio 6 palomas blancas Bastantes plátanos (ominni) 2 gallinas Bastante aceite de palma Bastantes frijoles cocinados sin aceite Medicina Se corta la pluma de agbe, la pluma de aluko y la pluma de odide con hojas de aje en pedazos pequeños y con ellos se meten en una bolsa de tela blanca. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se cuelga de la entrada de la casa. 311 Ela Ola, LLC 11 Ogunda ògbè Apajuba lojo awo ila Orúnmìlà A d’ífá fún Orúnmìlà Nijó ti bàbá n forum bow aye Bàbá dele aye tan wn ní awn ó ní bè ní dida Wn ní awn oni bee ní riru Ẹbọ ní wn ní kose O gbẹbọ ní bè orubo Ifá ní wawa loni kí wn ó m wa Atewa tá gbà kí wn ó wá m fi owo owo wn sinmi o Atery atọmọ ní pejo sin ikin Ẹnìká kíí fi ogji wá owo koko lẹ e ri owo Atolówó atoloro ti n bè ní ọdé ile yi odo mi ní kí wn ó m kowo owo wn bowa 312 Ela Ola, LLC Okun kán soso ní n pa ẹni asunwn po ogunda bedew a lọ réé gbè owo to tówó fúnmi wa Ẹbọ Ẹyẹlé funfun mejo Eran elede die Ogoji owo eyo Àkùkò adirẹ mèjí Eja aro tutu mèjí En español Apajuba lodo es el sacerdote de la casa de Orúnmìlà Hicieron adivinación para Orúnmìlà En el día que venía del cielo a la tierra Llego a la tierra y le dijeorn que hciera adivinación Y tambien que ofreciera sacrificios 313 Ela Ola, LLC Se le dijo el sacrificio Y obedeció Ifá dijo wawa es el que debe venir Que ambos los jovenes y los mayores me traigan dinero Los niños y los esclavos adoran a Ifá Nadie que use 40 caracoles para tener riqueza se queda sin dinero Que ambos los jovenes y los mayores me traigan dinero Es la soga la que une la bosa Ogunda bede, ve a traerme bastante dinero Ifá dice que hay bendiciones de riquezas y bendicioens de Victoria para usted pero que debe ser una persona abierta a los mensaje que Ifá le da para entender lo que debe hacer en cada momento y asi el éxito saber donde buscarlo y retenerlo. 314 Ela Ola, LLC Sacrificio 8 palomas blancas Un poco de carne de cerdo 4o caracoles (cowries) 2 gallos 2 eja aro Medicina Se coge una mano de ikin Ifá (16 de 4 ojos cada uno) y se meten dentro de una jaba de tela. Con las manos se espremen las hojas de wawa encima de los ikines. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se echa por encima de los 40 caracoles (que se meten dentro de la jaba) y de la jaba y se cuelga en la parte de afuera de la casa. 315 Ela Ola, LLC 12 Èjí ògbè Ajidaba lá n pafa Ifá gbogbo aba ti moba n da ní kọmọ se Aba ti alagemo bad a ní oosa oke n gba Damo nito kíí ṣo ojo tire di ọlá tifi da ono olọmọ nito Ti gbogbo erye bà roja odirere nìkán ní n koko bo wale Asunwn loni kile aye ó suwn fúnmi Ẹbọ Ẹyẹ etu mèjí ati agbọn mèjí Alabahun mèjí ati igbin mejo Iye ẹyẹ oode mefa En español Ajidaba es el nombre que le damos a Ifá 316 Ela Ola, LLC Ifá todos mis planes e intenciones deben hacerse realidad Es de la forma que el camaleón se mueve Que la deidad lo acepta Damonito, no deja de coger para otro día lo que le pertenece Cuando todos los pájaros van al Mercado, el loro siempre regresa Es asuwon el que dice que todo lo bueno me venga Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que usted no debe revelar sus secretos a otras personas para que no le frustren sus planes y para que tenga éxito en la vida. Sacrificio 2 gallinas Guineas 2 cocos 317 Ela Ola, LLC 2 jicoteas 8 babosas 6 plumas de odidere Medicina Se muele un camaleón entero, semillas de la mata de saworopepe (16 semillas) y una pluma de loro hasta que se haga polvo y se mete el polvo dentro de una bolsa de tela. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa dentro de la bolsita y se amarra con hilo blanco y negro y la persona lo lleva en el bolsillo o en una cartera. 13 Osa ògbè Òkètè kete lan pafa Ògèdè gede lẹ n pesu 318 Ela Ola, LLC Opaka paka lá npè sanponna Ade ọmọ olumo nigbèkun kale lá npè yin ìyamí aje Ẹni eetiri ti m n pẹyin ní oruko nlá nla bayi Moni oju aje ní n ponmi Ẹni tulasi lelo fi gba owo naa wa Lówó okúnrin lówó obínrin Ẹni ẹni ti koni lówó yìó lọ réé maa Ko yìó lọ réé m ya Moni wn ó ti ṣe maa kowa Ẹni ewé senlówó senlese ní yìó mn seri wn bowa si odo mi Ẹni esu osa lu ògbè ní yìó lọ réé maa sewn sure suru bowa sodo mi eewo òrìsàs ọmọri igabkíí rii idi joko Ẹbọ Oruko kan 319 Ela Ola, LLC Ẹyẹlé merin 3plp epo pùpá 3plp ekuru funfun Ẹyin adirẹ mefa En español Òkètè kete es lo que llamamos Ifá Ògèdè gede es el nombre que le damos a esu Opaka paka es lo que llamamos a sanponna El que busca la riqueza de otras gentes es lo que llamamos las brujas Se preguntan porque les llamo Y es porque estoy preocupado por las riquezas Que todos hombres y mujeres vengan a traerme sus riquezas Que todo el que tenga dinero me escuche cuando le pido 320 Ela Ola, LLC Que ellos no dejen de estar trayendo el dinero que necesito Que las hierbas de senlówó me traigan lo que necesito mañana Es Esu Osalu ògbè el que hará que vengan en masa a mi Es un tabu de las deidades cubrir la calabaza que no tiene fondo para sentarse Ifá dice que hay bendiciones de riquezas riquezas para usted y que debe hacer sacrificio para que muchas personas siempre vengan a consultarse y le traigan mucho dinero. Ifa dice que le haga ofrecimientos a Esu. Sacrificio 1 chivo 4 palomas Bastante aceite de palma Bastantes tortas de frijoles cocinados sin aceite 321 Ela Ola, LLC 6 huevos de gallina Medicina Se marca el signo con el iyerosun frente al Ifá de uno y se ponen las hojas de segunsete encima del polvo. Se reza la encantación y luego se usa una calabaza para meterlo todo ahí y se tapa. Se coge obi abata y se mastica mientras se va rezando la encantación nuevamente. Después se escupe el obi masticado encima de la calabaza. 14 Èjí ògbè Olu lana Wa lana ire gbogbo kanmi loni A d’ífá fún orúnmìlà Bàbá n sunkun pè ona oun kó la Ẹbọ ní wn ní kó se 322 Ela Ola, LLC Ògbẹbọ nibe ó rubo Nje bi isin bọa so Awn ọmọ araye n lana kó ni Bi ope bà ṣo ọmọ araye n lana kán ni Bi ẹni bà so Ọmọ araye n lkana kán ni Bi igba bà so Ọmọ araye n lana kán ni Ela kíí gborí igi oko aimonla Ẹbọ Ẹyẹlé funfun merin Abo adirẹ mèjí Igbin mefa Eku mèjí ati eja mèjí Obi àbàtà mefa 323 Ela Ola, LLC Otí En español Olu lana Ven y trae el bien a mi lado hoy Hicieron adivinación para Orúnmìlà Cuando se lamentaba porque la riqueza no estaba abierta a él Le dijeron que hiciera sacrificio Y obedeció Por eso cuando el isin (fruta) crece La gente lo coge fácil Cuando la palma crece la gente busca la manera de cogerla Cuando el emi (planta) crece la gente se ingenia como subirla Cuando el igba (fruta del langostino) crece la gente se ingenia como subirla 324 Ela Ola, LLC Ela no te quedes en el árbol sin abrirte Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo que sabe hacer en la vida y debe hacer sacrificio a Ifa constantemente para que muchas bendiciones le vengan a usted y siempre tenga una puerta que se le abre al éxito y la prosperidad. Sacrificio 4 palomas blancas 2 gallinas 6 babosas 2 eku ifa 2 eja aro Obi àbàtà Vino 325 Ela Ola, LLC 15 Ogunda ògbè Arirelú Ilú r Ifá pele ọmọ ẹyẹ kán paku rakin Ti n fo ní tara oba Ogunda bede iwo lọ digara fun alara Iwo lọ da ofo kjisi fun ajero Iwo ní i yiwn lokun ní mokun otun leri Ogunda bedew a lọ réé digara aje fúnmi wá lati ode Ki ó yi tolówó toloro lokun wá bami Ifá ó to gege kí wn ó mn ini ti mowa nigayi o Ibi ti ògèdè bà pon si ní ẹyẹ mn Imonla imonye lááke mn lj 326 Ela Ola, LLC Ẹbọ Ẹyẹlé mefa 3plp ògèdè ominni 3plp ekuru funfun Ẹyin adirẹ mefa Igbin mejo En español Arirelu Ilú ro Lo siento, Ifá el hijo de un pajaro llamado pakin rakin que pasa volando lor la casa del rey Ogunda bède tu eres el que le robo a alara Tuvistes muchos gastos para la ajero Las conseguistes en el medio del pueblo de mokun otun ileri 327 Ela Ola, LLC Ogunda bede, vde a traerme bastante dinero Debes hacer que los ricos vengan a mí con grandes cantidades de dinero Ifá, que sepan en que parte estoy ahora mismo Los plátanos maduros son los que los pajaros conocen Imonla imoye es el sobrenombre que le ponemos a olojo Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y de mucha prosperidad con ganancias que usted no se explica. Ifa dice que haga sacrificio que es más importante que la medicina. Sacrificio 6 palomas Bastantes plátanos frutas (ominni) Tortas de frijoles cocinados sin aceite 6 huevos de gallina 328 Ela Ola, LLC 8 babosas Medicina Se coge una mano de ikin Ifá (16 piezas) y se coclocan dentro de una bolsa de tela blanca y se pelan los 16 plátanos frutas. Se muelen con imin-ojo hasta que se haga polvo. Este polvo se echa en el tablero para marcar el signo y rezar la encatanción. Después de rezar se echa el polvo encima de los plátanos y se amarra un atela blanca los plátanos y se colocan en la puerta de la casa y cada mañana la persona se detiene ahí y reza la encantación. 16 Èjí ògbè Ola mi tooro Ola tooromi Ela monje kí n segbè egbè mi oke ohun 329 Ela Ola, LLC Ela monje kí egbè mi oke ihin ó yo orí jumi Gunnungun n bè loko Kíí ṣe egbè ẹyẹ keye loko Ojola n bè lodo Kíí ṣe egbè ejo kejo Iduro ní wn n fi ohun odo fun odo Ibere ní wn fi ohun ọlá fun olo Ooro gan-an gan-an ní wn n gbẹbọ esu fun esu Ifá kifá kíí borí èjí ògbè Bi a peran nile Bi aperan loko Odo isaasun ní wn gbè bo Ẹbọ Ẹyẹ etu mèjí Agbọn mèjí 330 Ela Ola, LLC Alabahun mèjí Eja aro mèjí Igbin mefa 3plp ekun funfun En español Ola mi tooro Ola tooro mi Ela no me dejes ser como mis compañeros Ela no dejes que mi compañero tenga sea más bendecido que yo El buitre que etsa en la finca no el mismo que las demás aves del bosque Ojola (uns serpiente grande) está en el mar No es la misma que otro tipo de serpiente Es un gran acontecimeinto que le den el derecho de a otro inmortal 331 Ela Ola, LLC Es doblandose que se le da el derecho a la piedra de moler Es un gran acontecimiento que le dén el derecho a Esu No hay ningún Ifá más superior que èjíògbè Ifá, si matamos a algún animal en la casa Si matamos a algún animal en la finca Todos van a terminar en los calderos Ifá dice que hay bendiciones de grandes riquezas para usted y dice que debe hacer sacrificio para que sea más rico que los demás y sobresalga en el grupo donde usted trabaja o se relaciona. Ifá dice que su destino es ser un agente muy rica y que espere en Ifá. Sacrificio 2 gallinas Guinea 2 cocos 2 jicoteas 332 Ela Ola, LLC 2 eja aro 6 babosas Bastante frituras de frijoles sin aceite Medicina Se muele la cabeza de una serpiente (ere), hierbas de itakun okere, plumas de buitre, se raspa una piedra de moler, un poco de tierra del lugar de Esu y se muele todo junto. Se mescal luego con jabón negro y se echa todo en un cardero para ponerlo a cocinar. Se echa iyerosun sobre el tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Despues de rezar, se echa el iyerosun sobre los materiales anteriores y se mescla con jabón negro nuevamente. Luego se usa para bañarse. 333 Ela Ola, LLC 334 Ela Ola, LLC