Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

4

   EMBED


Share

Transcript

PÄRM 4 1 Vilken är den största tillåtna hastighet efter detta vägmärke om inget annat anges? A 30km/h B 50km/h C 70km/h www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 2 X__Vilken är den högsta tillåtna hastighet efter detta vägmärke om inget annat anges? A 30 km/h B 50 km/h C 70 km/h D 90 km/h www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 3 Vilket av trafiksignaler vid något alternativ anger att det är tillåtet att svänga till vänster? A Ja, enbart på bild A B Ja, enbart på bild B C Ja, både på bild A och B D Nej, varken på bild A eller B www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 4 Du ska svänga vänster. I vilken situation kan fordon som korsar din färdväg kan ha grönt ljus samtidigt? A-Bild A P4 F3 B-Bild B www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 5 Du har grönt ljus och ska svänga till vänster i korsningen. Hur ska du uppträda? A. Jag kör sakta framåt medan mötande trafik passerar B. Jag stannar vid stopplinjen och väntar medan mötande trafik passerar C. Jag kör eftersom mötande trafik har rött ljus D. Jag kör eftersom mötande trafik ska lämna företräde www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 6 Du ska svänga till vänster. Fotgängaren är på väg att korsa gatan och har grönt ljus samtidigt som dig. Vad gäller? A Jag måste lämna fotgängaren företräde även om hon/han inte hunnit lämna refugen B Jag får inte stanna i korsningen när jag har grönt ljus C Jag behöver inte lämna fotgängaren företräde eftersom hon/han är skyldig att stanna på refugen i mitten av gatan www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 7 Du kör i 50km/h och befinner dig i situationen på bilden. Signalen ändras plötsligt till fast gult ljus. Hur ska du uppträda? A Jag kör vidare eftersom att jag inte kan stanna på ett betryggande sätt. B Jag kör som om det är på väg att bli grönt ljus. C Jag stannar eftersom att fast gult ljus betyder stopp. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 8 X__Du ska köra rakt fram i vägkorsningen. Trafiksignalen är ur funktion. Har du väjningsplikt mot någon trafik i korsningen? A Nej B Ja, mot trafik både från vänster och höger C Ja, men enbart mot trafik från höger D Ja, men enbart från trafik från vänster. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 9 Signalen på bilden visar blinkande gult ljus. Vilket påstående om situationen på bilden är riktig? A Högerregeln gäller vid korsningen. B Om du har stannat vid stopplinjen får du inte köra igång förrän du har grönt ljus. C Du behöver inte stanna eftersom signalen gäller före vägmärket. D Du måste stanna vid stopplinjen även om det inte kommer några fordon på den korsande vägen. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 10 Du ska fortsätta rakt fram. Vad är viktigast att du först har beredskap för i denna situation? A. Att cyklisten i mitt körfält svänger vänster B. Att mötande fordon svänger vänster i korsningen C. Att jag kanske måste stanna för fotgängarna på övergångsstället D. Att fordon från höger i korsningen kör mot rött ljus www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 11 X__Du ska svänga höger. Vilken dold fara måste du vara beredd på i denna situation? A Gående som går ut på övergångstället framför mig. B Cyklister som kommer bakifrån på cykelbanan C Cyklister som kommer framifrån på cykelbanan. D Fordon som kommer framifrån och ska svänga vänster i korsningen www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 12 Du ska fortsätta rakt fram. Vad är viktigast att vara beredd på i den här situationen? A Att föraren framför ångrar sig och fortsätter rakt fram. B Att föraren framför stannar C Att föraren i vänster körfält byter till mitt körfält i korsningen. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 13 Du ska svänga höger i korsningen. Vad gäller? A. Jag får köra men jag har väjningsplikt mot trafiken på den korsande vägen B. Jag måste stanna eftersom trafiksignalen visar rött ljus C. Jag måste stanna eftersom fordon på korsande vägen har grönt ljus. D. Jag måste stanna eftersom korsande vägen har huvudled www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 14 X-Ett tåg har precis kört förbi. Får du passera järnvägsstationen i den här situationen? A Ja, om det inte kommer något tåg B Ja, om sikten är bra C Nej, eftersom det är rött ljus. D Ja, eftersom bommarna är uppe. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 15 För vilka gäller det här vägmärket? A Trafiken som ska svänga till höger B Trafiken som ska svänga till vänster C Trafiken som ska köra rakt fram D Vägmärket gäller för alla riktningar www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 16 Får du svänga till höger? A Ja B Nej www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 17 Vilka fordon får köra på ett körfält som är markerat med det här vägmärket om inget annat anges? A Bara cyklar, mopeder och fordon i linjetrafik B Bara fordon i linjetrafik C Bara LGF fordon och fordon i linjetrafik D Bara cyklar, mopeder, traktorer och fordon i linjetrafik www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 18 Det är lördag och klockan är 08.00. Du ska strax svänga till höger. Får du använda körfältet om den är markerad med A? A Nej, eftersom körfältet enbart är avsedd till bussar i linjetrafik oavsett tid. B Ja, eftersom körfältet är reserverad för bussen i linjetrafik mellan kl. 10.00 och 14.00 C Nej, eftersom körfältet är reserverad för bussen i linjetrafik mellan kl. 07.00 och 09.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 19 X__Får du i någon av de här situationerna överskrida den heldragna linjen? A Ja, men enbart i A och B B Ja men enbart i A och C C Ja, men enbart i B och C D Ja, i samtliga situationer E Nej www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 20 Lastbilen på bilden är uppställd på grund av arbete. Får du köra över spärrlinjen för att köra förbi lastbilen? A-JA B- Nej www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 21 Får du köra om en cykel före ett obevakat övergångsställe? A JA. B Nej. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 22 Du kör på en gata med två körfält med din körriktning. Varför är det förbjudet att köra om i den här situationen? A Mittlinjen B korsningen C framförvarande fordon kan byta körfält D Övergångsstället www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 23 I vilket fall anses det att du har parkerat? A När jag har stannat och sitter kvar i bilen för att vänta på någon som har gått för att utföra ett ärende. B När jag har stannat bilen för att släppa av en passagerare. C När jag har stannat bilen för att ta upp en passagerare D När jag har stannat bilen för att www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 24 lasta ur gods. Får du parkera som den inringade bilen? A Ja, men endast om jag har särskilt parkeringst illstånd. B Nej, eftersom jag måste parkera på höِgersida i färdriktningen. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 25 C Ja, eftersom det är en allmän parkeringsplats. Vad gäller efter detta märke? A Du får inte stanna B Du får inte parkera C Du får parkera www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 26 Vad innebär vägmärkets kombination? A Det är förbjudet att stanna efter vägmärket B Det är förbjudet att parkera efter detta vägmärke C Det är förbjudet att parkera före detta vägmärke D Det är förbjudet att stanna före detta vägmärke www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 27 Du parkerar din bil lördag kl. 20.00. När får du senast hämta den? A Söndag kl. 7.00 B Söndag kl. 24.00 C Måndag kl. 7.00 D Lördag kl. 24.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 28 Vilket påstående är riktigt? A Det är tillåtet att parkera helgfria lördagar kl. 09.00. B Det är tillåtet att parkera söndagar kl. 08.00. C Det är tillåtet att parkera vardagar kl. 15.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 29 Vad är rätt ? A Du får stanna måndag kl. 15.00. B Du får stanna söndag kl. 10.00. C Du får stanna söndag kl. 15.00. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 30 Vilket påstående är riktigt? A Det är förbjudet att parkera vardagar kl. 20.00 B Det är förbjudet att stanna söndagar kl 16.00 C Det är förbjudet att stanna vardagar kl.15.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 31 Vilket alternativ stämmer? A Du får inte stanna måndag kl. 15.00 B Du får inte parkera lördag kl. 20.00 C Du får inte stanna lördag kl. 18.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 32 Vilken alternativ stämmer inte? A Du får stanna måndag kl. 15.00 B Du får parkera måndag kl. 20.00 C Du får stanna söndag kl. 16.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 33 Du har parkerat bilen lördag kl. 20.00. När måste du senast hämta bilen? A Måndag kl.10.00 B Måndag kl 9.00 C Lördag kl. 15.00 D Söndag kl. 10.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 34 Du parkerar din bil en måndag klockan 07.00. När måste du senast hämta bilen? A Måndag kl 09.00 B Måndag kl 10.00 C Tisdag kl. 08.00 D Tisdag kl. 10.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 35 Du parkerar din bil måndag klockan 13.00 och följande dag är en vardag. När måste du senast hämta bilen? A Måndag kl 15.00 B Tisdag kl 8.00 C Tisdag kl 10.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 36 Du parkerar din bil onsdag kl. 16.00 och följande dag är en vardag. När måste du senast hämta bilen A Onsdag kl. 18.00 B Torsdag kl. 10.00 C Torsdag kl. 8.00 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 37 Vilka får parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade? A Den som är rullstolsbundna B Rörelsehindrade med särskilt tillstånd C Alla som är rörelsehindrade www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 38 Vilket avstånd måste det minst vara före ett övergångställe när du ska parkera? A 10 meter B 20 meter C 30 meter D 40 meter www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 39 Vilken bil har parkerat rätt? A-Den ljusa bilen B- Den mörka bilen C-Båda bilarna D-Ingen www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 40 I vilken bild eller i vilka av bilderna har den gröna bilen parkerat rätt? A Endast i bild A B Endast i bild B C Endast i bild C A B D Endast i bild A och B E I alla bilder. C www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 41 Vilket avstånd måste det minst vara före en vägkorsning när du ska parkera? A 8 meter B 10 meter C 12 meter D 30 meter www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 42 På vilken av dessa platser är det förbjudet att stanna för att släppa av en passagerare? A På en huvudled . B Där bilen skymmer ett vägmärke . C På körbanan bredvid en parkerad bil. D Framför en infart. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 43 På vilken av följande plats får du inte stanna? A På huvudled utanför tättbebyggt område. B På vanlig väg. C I vägport eller tunnel. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 44 Du ska hämta en passagerare. Får du stanna som föraren i den här bilen gjort? A Ja, men högst 1 minut B Ja, om jag på så sätt kan underlätta för övrig trafik C Nej D Ja, eftersom gatan är smal www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 PÄRM 4 45 Får du stanna som bilen på bilden? A- Ja, om avståndet till mittlinje är 1 meter B- Ja, om avståndet till mittlinje är 2 meter C- Ja, om avståndet till mittlinje är 3 meter www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 46 Du har fått motorhaveri på din bil på en plats där det är förbjudet att stanna. Vilket påstående är riktigt? A Jag måste flytta bilen snarast möjligt om den står på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 70km/h eller högre. B Jag behöver inte flytta bilen om jag sätter ut en varningstriangel C Jag måste flytta bilen snarast möjligt om den står på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50km/h eller lägre. D Jag måste flytta på bilen snarast möjligt oavsett vilken hastighet som gäller på vägen. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 47 Får du parkera din bil så som på bilden? A Ja, jag får parkera som på bilden. B Nej, jag får inte parkera som på bilden. C Ja, jag får parkera här men bara om jag slagit på varningsblinken. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 48 Du behöver stanna för att släppa av en passagerare. Vad gäller här? A Jag får stanna intill trottoarkanten. B Jag får stanna intill den heldragna linjen. C Jag får inte stanna. SID 150BOK 1 BILD 9 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 49 Du tänker parkera nära en järnvägskorsning. Hur långt måste det minst vara till korsningen för att du ska få parkera? A 5 meter B 10 meter C 30 meter D 50 meter E 100 meter www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 50 Får du parkera bilen på denna väg? A Du får parkera i 5 minuter B Du får parkera i 10 minuter C Nej det får du inte D Du får parkera om du slår på varningsblinkers www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 51 Vilket vägmärke innebär bland annat att parkeringen är förbjuden? A Vägmärke på bild A B Vägmärke på bild B C Vägmärke på bild C A B D Vägmärke på bild D C www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 D PÄRM 4 52 Vilket alternativ är rätt? A Du får parkera bredvid ett fordon som har stannat. B Du får stanna bredvid ett parkerat fordon för att släppa av passagerare. C Du får stanna så att du skymmer ett vägmärke eller trafiksignal www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 53 Är det tillåtet att stanna eller parkera vid en busshållplats? A Ja, jag får parkera om jag sitter kvar i bilen. B Ja, om jag inte hindrar någon buss och jag stannar för att lasta ur eller i någon gods. C Ja, om jag inte hindrar någon buss och jag stannar för att låta passagerare stiga ur eller i bilen. D Nej, jag får aldrig stanna vid en busshållsplats. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 54 Du vill parkera när en busshållplats som saknar markering. Inom vilket område är det förbjudet att parkera? A Från 12 meter före till 12 meter efter hållplatsmärket. B Från 24 meter före till direkt efter hållplatsmärket C . Från 20 meter före till 5 meter efter hållplatsmärket. D Från 10 meter före till 10 meter efter hållplatsmärket. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 55 Du parkerar din bil den 31 augusti kl 18.30 och planerar att åka iväg den 1 september kl 9.00. På vilken sida av vägen ska du parkera? A På den sida som har jämna husnummer. B På den sida som har ojämna husnummer. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 56 Du tänker parkera din bil på kvällen den 28 januari och hämta den på morgonen den 29 januari. Får du parkera där vägmärket gäller? A Ja, på den sida av gatan som har ojämna husnummer B Ja, på den sida av gatan som har jämna husnummer C Ja, på båda sidorna av gatan D Nej www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 57 Du tänker parkera din bil på kvällen den 15 mars och ska hämta den på morgonen den 16 mars. Var ska du parkera? A På den sidan av gatan som har jämna husnummer. B På den sida av gatan som har ojämna husnummer. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 58 När är det särskilt viktigt att du kollar döda vinkeln? A När jag stannar på rött ljus. B När jag accelererar på en motorväg C När jag startar från vägkanten och kör www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 PÄRM 4 59 Du ska svänga till höger i korsningen. Vilken dold fara måste du räkna med före svängen? A Fordon som kommer från vänster i korsningen B Fotgängare på övergångstället C Fordon som kommer från höger i korsningen D Fordon som kommer bakifrån i kollektivfältet. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 60 I vilken eller vilka av situationerna gäller max 70 km/h när du passerat vägmärket med ortsnamnet? A Enbart i situation A B Enbart i situation B C I båda situationerna A www.abojihad.se juli 22 B 031-330 41 50 PÄRM 4 61 LÄS INTE FRÅGOR EFTER FÖRSTA FACIT www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 62 A B C D 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X A B 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 23 X 24 X 25 26 27 28 X 29 30 C D X X X X X X 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A B C D X X X X X X X X X X X X X X X PÄRM 4 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D X X X X X X X X X X X X X X X PÄRM 4 63 Vid högersväng kommer du att korsa cykelbanan. Vilket påstående är riktigt. A Vid grönt ljus är du skyldig att lämna cyklisterna företräde. B Cyklisten kan inte få grönt ljus samtidigt som du får svänga till höger. C Cyklisterna har företräde enligt högerregeln. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 64 Får du i den här situationen överskrida spärrlinjen för att köra vidare? A Ja, det är tillåtet i denna situation. B Nej, jag får aldrig överskrida en spärrlinje. C Nej, eftersom den streckade linjen är till vänster om spärrlinjen. D Ja, eftersom den streckade linjen är till vänster om spärrlinjen. www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 65 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 66 Är någon av bilarna rätt parkerad utifrån det du ser på bilderna? A Ja, på bild A B Ja, på bild B C Ja, på bild C D Ja, på bild D E Nej www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50 PÄRM 4 67 www.abojihad.se juli 22 031-330 41 50