Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

  INTERNATIONAL LAW Международно право   Димитър Христов, 2013.    Видове международно право    Международно публично право    Международно частно право    Международно наказателно право    Наднационално право (право на международните организации)     Частното право се занимава с интереса на отделния човек   Публичното право се занимава с интереса на обществото като цяло   Разликата между частно и публично право    МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО (МПП) Е НАЙ - ГЛАВНИЯТ ВИД МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО. ТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО В ОТДЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Международно публично право    МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО (МЧП) ОБХВАЩА СЛУЧАИ, В КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРЕШИ ЕДИН  ЧАСТНО ПРАВЕН СЛУЧАЙ, И ПО КОЙТО МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ЗАКОНИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА. ТОВА ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ДВАТА ГЛАВНИ ПРОБЛЕМА НА МЧП.   Международно частно право