Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Alkoholizm

   EMBED


Share

Transcript

SPIS TREŚCI: • CO TO JEST ALKOHOLIZM? • Z CZEGO JEST ALKOHOL? • PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU. • OBJAWY ALKOHOLIZMU. • SKUTKI ALKOHOLIZMU. • ANKIETA. • JAK ZAPOBIEGAĆ ALKOHOLIZMOWI. TROSZKĘ INFORMACJI: CO TO JEST ALKOHOLIZM? ALKOHOLIZM (CHOROBA ALKOHOLOWA) JEST CHOROBĄ, NA KTÓRĄ KAŻDY MOŻE ZACHOROWAĆ. PRZEBIEG CHOROBY ALKOHOLOWEJ JEST BARDZO PODOBNY U WSZYSTKICH OSÓB NIĄ DOTKNIĘTYCH. ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ CHRONICZNĄ - CZYLI NIEULECZALNĄ. MOŻNA JEDNAK POWSTRZYMAĆ JEJ ROZWÓJ. ALKOHOLIZM JEST PRZYCZYNĄ WIELU INNYCH CHORÓB, ZABURZEŃ I PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH. Z CZEGO JEST ALKOHOL? • ALKOHOLE TO ZWIĄZKI ORGANICZNE BĘDĄCE POCHODNYMI WĘGLOWODORÓW. W PRZYRODZIE WYSTĘPUJĄ W STANIE WOLNYM W OLEJKACH ETERYCZNYCH ORAZ TŁUSZCZACH I WOSKACH. ALKOHOL JEST STOSOWANY W WIELU GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU. POTOCZNIE NAZWĄ ALKOHOL OKREŚLA SIĘ ALKOHOL ETYLOWY, BEZBARWNĄ CIECZ. MA ONA DZIAŁANIE ODURZAJĄCE I UZALEŻNIAJĄCE. ZATRUCIA ALKOHOLOWE WYNISZCZAJĄ ORGANIZM. Z CZEGO JEST ALKOHOL? V2 CZĄSTECZKA ALKOHOLU SKŁADA SIĘ Z RÓŻNYCH ILOŚCI WĘGLA, WODORU I TLENU. SKŁAD CHEMICZNY ALKOHOLU ETYLOWEGO, NOSZĄCEGO TAKŻE ETANOLU, WYNOSI C2H5OH. ZWIĄZEK TEN ZNALAZŁ ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM, CHEMICZNYM, KOSMETYCZNYM I W MEDYCYNIE. ETER, SUBSTANCJA SŁUŻĄCA DO ZNIECZULANIA, JEST POCHODNĄ ALKOHOLU ETYLOWEGO. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKUJE Z ETANOLU NAPOJE ALKOHOLOWE. PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU • BIOPSYCHICZNE - ZABURZENIA EMOCJONALNE I ZWIĄZANA Z NIMI PODATNOŚĆ NA UZALEŻNIENIA, ZABURZONY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHICZNA, BRAK ODPORNOŚCI NA STRES, CHOROBY SOMATYCZNE I PSYCHICZNE, NERWICE, USZKODZENIA MÓZGU, PODATNOŚĆ NA UZALEŻNIENIA, ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU UKŁADU NERWOWEGO PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU V2 • PSYCHOSPOŁECZNE - ZABURZONE ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO, CZEGO PRZYCZYNĄ JEST BRAK LUB NIEDOSTATECZNE ZASPOKOJENIE OKREŚLONYCH POTRZEB JEDNOSTKI, RÓŻNORODNE NIEPOWODZENIA W ŻYCIU (W SFERZE ZAWODOWEJ LUB OSOBISTEJ), CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ WYCOFANIA SIĘ JEDNOSTKI W ŚWIAT ILUZJI - W TEN SPOSÓB JEDNOSTKA CHCE UCIEC PRZED SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ, KTÓRA JEST DLA NIEJ STRESUJĄCA, BOLESNA I KTÓREJ NIE AKCEPTUJE. • KULTUROWE - OKREŚLONA MODA, POTRZEBA ODNIESIENIA SUKCESU, ZBYT MAŁA ILOŚĆ ROZRYWEK, BRAK ATRAKCYJNYCH ZAJĘĆ, OGÓLNA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SPRZECIW WOBEC OBOWIĄZUJĄCYM I SPOŁECZNIE AKCEPTOWANYM SYSTEMOM NORM I WARTOŚCI, CHĘĆ ZASPOKOJENIA OKREŚLONYCH POTRZEB, BRAK CELÓW I PERSPEKTYW OBJAWY ALKOHOLIZMU • STWIERDZENIE, ŻE ALKOHOL ODPRĘŻA, REDUKUJE NAPIĘCIE I NIEPOKÓJ, ZMNIEJSZA POCZUCIE WINY, OŚMIELA; • POSZUKIWANIE OKAZJI DO WYPICIA ALKOHOLU W MIEJSCACH, GDZIE NIE POWINNO SIĘ TEGO ROBIĆ, NP. W PRACY; • • • MOŻLIWOŚĆ WYPICIA WIĘKSZEJ NIŻ UPRZEDNIO ILOŚCI ALKOHOLU, TZW. „MOCNA GŁOWA”; TRUDNOŚCI Z ODTWORZENIEM WYDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PODCZAS PICIA (PALIMPSESTY); PICIE ALKOHOLU W SAMOTNOŚCI, MIMO IŻ WCZEŚNIEJ PIŁO SIĘ TYLKO DLA TOWARZYSTWA. SKUTKI DLA ZAŻYWAJĄCEGO ALKOHOL UKŁAD NERWOWY NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU MOŻE POWODOWAĆ WIELE SCHORZEŃ NEUROLOGICZNYCH. POJAWIĆ MOGĄ SIĘ BÓLE MIĘŚNI I UCISKOWE BÓLE NERWÓW. ALKOHOL NAJCZĘŚCIEJ ATAKUJE NERW PROMIENIOWY, CZEGO SKUTKIEM JEST TZW. ”OPADAJĄCA RĘKA”, A TAKŻE UPOŚLEDZENIE RUCHOWE NADGARSTKA I DŁONI. CHARAKTERYSTYCZNE JEST TZW. OBKURCZENIE MÓZGU, CZYLI KOROWO-PODKOROWE ZANIKI KOMÓREK NERWOWYCH, KTÓRE JEDNAK COFAJĄ SIĘ PO ZAPRZESTANIU PICIA. MÓZG CIERPI TAKŻE PRZEZ ZABURZENIA, JAKIE ALKOHOL POWODUJE W INNYCH UKŁADACH. UKŁAD POKARMOWY DOSYĆ POWSZECHNA JEST WIEDZA O SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU NA WĄTROBĘ. U OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU NIEMAL ZAWSZE WYSTĘPUJE JEJ STŁUSZCZENIE, CZYLI NADMIERNE ODKŁADANIE SIĘ TŁUSZCZU W KOMÓRKACH WĄTROBY. PONADTO ALKOHOL NISZCZY TRZUSTKĘ, WYWOŁUJĄC STAN ZAPALNY. CZASEM DOPROWADZA DO „SAMOTRAWIENIA” SIĘ TEGO NARZĄDU, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH JEST PRZYCZYNĄ CUKRZYCY. ALKOHOL NAJCZĘŚCIEJ WYWOŁUJE ZAPALENIE PRZEWLEKŁE, RZADZIEJ OSTRE. UKŁAD KRĄŻENIA PIERWSZYM PROBLEMEM ZWIĄZANYM Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU JEST NADCIŚNIENIE. MOŻE ONO BYĆ PRZYCZYNĄ UDARÓW I ZAWAŁÓW SERCA, A TAKŻE KRWOTOKU MÓZGOWEGO. JAK ZAPOBIEGAĆ ALKOHOLIZMOWI? • OŚRODKI TERAPII UZALEŻNIEŃ, PRZYCHODNIE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, ODDZIAŁY DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I PRZYCHODNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ. • WOJEWÓDZKIE OŚRODKI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA. • • RUCH SAMOPOMOCOWY – GRUPY AA, AL-ANON, WSPÓLNOTA ALATEEN, DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW). • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”. • • PRZYPARAFIALNE PORADNIE I CARITAS. PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI „PROM”. FUNDACJE, STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI. “ KONIEC WYKONAWCY: ” KLASA II A