Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

B Liptak Csilla Szines Kerdesek Es Valaszok Angol B2 Ocr

B Liptak Csilla Szines Kerdesek Es Valaszok Angol B2 Ocr

   EMBED


Share

Transcript

  Ifi Szerzők: B. Lipták Csilla   Csősz Tímea Lektor: Dr. Jeremy Parrott fi Illusztrációk: Falcione Sarolta €P*mellékIet \  A hangfelvételt készítette Árkádia Rádió, Makó V Közreműködött: Dr. Jeremy Parrott   Jennifer Túsz   Catherine Williamson Kiadói kód: MX-479Kerettanterv: 17/2004 (V.20.), 3-as számú melléklet Szerkesztő: Nemcsók Adrienn Tömeg: 508 gTerjedelem: 296 oldal (26,46 ív)Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbe:: engedélye nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyen formában nem sokszorosítható.ISBN 978 963 261 106 8 X00 0 -   L.iÇo © Copyright Maxim Kiadó, Szeged  Kedves Nyelvtanulók! Könyvünkkel az angol nyelvtudás megszerzéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet általános nyelvi szintje a KÉR (Közös Európai Referenciakeret) által meghatározott B2 szint, amely Magyarországon a középfokú nyelvvizsgák, illetve az emelt szintű érettségi elfogadott szintje.A hangsúlyt a lexikára (szókincsre) helyeztük és a vizsgák szóbeli és írásbeli feladatai során érintett témakörök szavait és kifejezéseit igyekeztünk többféle módon bemutatni.A kötet 20 fejezetet tartalmaz, mindegyik fejezet egy-egy nagyobb témakört fed le, és egységesen öt részből áll. A fejezetek bemelegítő feladattal kezdődnek, ami a témára való ráhangolódást segíti.A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az ezeket követő mintaválaszok. A kérdések között van egyszerűbb és bonyolultabb, ennek megfelelően a válaszok hossza is eltérő. Ahol lehetséges volt, alternatív megoldásokat adtunk, lehetővé téve a választást, a válasszal való „azonosulás” lehetőségét. A kérdések megegyeznek az érettségin és a nyelvvizsgákon előforduló leggyakoribb kérdésekkel, a részletes mintaválaszok pedig felölelik a vizsgákon felmerülő összes lehetséges témát. A kiadó www.olvas.hu honlapján olvasóink minden témakörhöz k¡egészítő kérdéseket és válaszokat olvashatnak és hallgathatnak meg.A kérdéssort egy angol-magyar szószedet követi. A szavak magyar megfelelője az adott témakörben, az adott szövegösszefüggésben használatos jelentésre utal.A fejezeteket egy-egy olvasott és hallott szöveg értését fejlesztő feladat zárja le. A szövegek hasznos nyelvi modellek, melyek segítik a témával való ismerkedést. A feladatok változatosak, az érettségin és különböző nyelvvizsgákon előforduló feladattípusokat alkalmaztuk.  Javasoljuk, hogy egy-egy témakör feldolgozásánál először próbáljon meg önállóan válaszolni a kérdésekre, csak ezt követően olvassa el a mintaválaszokat. Olvasás közben meg is hallgathatja a válaszokat a CD-ről. Később a szöveg olvasása nélkül többször is hallgassa meg a mintaválaszokat. Rögzítse a témához tartozó szavakat, kifejezéseket. Amikor úgy érzi; hogy már otthonossá vált az adott témában, oldja meg az olvasott és hallott szöveg értését ellenőrző feladatokat. A feladatok megoldásait és a hanganyagot megtalálja az mp3 CD-mel- lékleten. A könyvben m   ikonnal jelöltük a hanganyagokat, amelyek sorrendjéről a kötet végén szereplő tracklista segítségével tájékozódhat.Mivel a témakörök az élet számos területét lefedik, és anyaggyűjtésünk során a legfrissebb információkat (pl. aktuális események, a tudomány legújabb eredményei stb.) igyekeztünk összegyűjteni, e kötet nemcsak a nyelvtudás fejlesztésére, hanem új ismeretek szerzésére is alkalmas, „izgalmas olvasmány”.A tanuláshoz sok erőt, kitartást, a majdani vizsgához pedig sok addigra felhalmozott tudást kívánunk.A szerzők és a kiadó