Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Consolidacion

consolidacion

   EMBED


Share

Transcript

  Teléfono: (061) 57 6493Teléfono: (062) 51 5181Calle Los Libertadores N 290 ! rb# $etro%er& ! $'all%a!*ail: info+,eoonsi#o*Cel'lar (-$.): (/) 947 81 7575Cel'lar (-$.): (/) 990 29 8005 - LABORATORIO DE MECÁNICA DE MATERIALES - - ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL -NTP 339.154 / ASTM D 2435 d# %roeto$roeto biainoliita-es%onsabled# nsaoea'ente: C ! 07 (. ! 01)$rof'ndidad *Ti%o de *aterial DATOS DE LA MUESTRA Condición Muestra Inalterada stadoniialinalContenido de a,'a 26#9626#121#5251#581-elain de aos0#7660#703rado de sat'rain 94#78100#00$eso es%e;o rela<o de slidos (s)2#693 Índ! d !#$%& '()d*d +C!,.125PROCESO DE CONSOLIDACIÓNIn!& $ n# d !*&*0 P* 0#0 0#766 ! ! !12#8 0#764 0#24225#5 0#755 0#12451#0 0#739 0#281102#0 0#717 0#252204#0 0#686 0#250408#0 0#642 0#28712#8 0#703  ! ! !$eso es%e;o seo ,=* 3 R )*!n d *!#' n'*n*n * +  ,C# ! n d !#n'#)d*!n +C,0 !$ 2 /$n  Teléfono: (061) 57 6493Teléfono: (062) 51 5181Calle Los Libertadores N 290 ! rb# $etro%er& ! $'all%a!*ail: info+,eoonsi#o*Cel'lar (-$.): (/) 947 81 7575Cel'lar (-$.): (/) 990 29 8005 Observaciones: 1# La *'estra f'e tallada a %ar<r de 'na *'estra inalterada#2# Los oe;iente de onsolidain se al'laron si,'iendo el *étodo anal<o de iara*  >a*ee (1977)#nsaado %or-eisado %oreaea  Teléfono: (061) 57 6493Teléfono: (062) 51 5181Calle Los Libertadores N 290 ! rb# $etro%er& ! $'all%a!*ail: info+,eoonsi#o*Cel'lar (-$.): (/) 947 81 7575Cel'lar (-$.): (/) 990 29 8005 6EOCON SER7ICIOS DE IN6ENIERIA S.A.C. - LABORATORIO DE MECÁNICA DE MATERIALES - - ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL -NTP 339.154 / ASTM D 2435 d# %roeto: ! 0$roeto: 0 biain: 0oliita: 0-es%onsable: 0d# nsao: 0ea'ente: C ! 07 (. ! 01)$rof'ndidad *0Ti%o de *aterial Índ! d !#$%& '()d*d +C!,.125Índ! d & !#$%& 'n +C&,.41 10#0100#010000#580#600#620#640#660#680#700#720#740#760#78 CUR7A DE COMPRESIBILIDAD C*&*0 P*    R        )   *   !       2   n    d       3   *   !       2   '    +        ,  Teléfono: (061) 57 6493Teléfono: (062) 51 5181Calle Los Libertadores N 290 ! rb# $etro%er& ! $'all%a!*ail: info+,eoonsi#o*Cel'lar (-$.): (/) 947 81 7575Cel'lar (-$.): (/) 990 29 8005 Observaciones: 1# La *'estra f'e tallada a %ar<r de 'na *'estra inalterada#2# Los oe;iente de onsolidain se al'laron si,'iendo el *étodo anal<o de iara*  >a*ee (1977)#nsaado %or-eisado %oreaea