Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Drottninghög Och Dalhem - Platser Att Vara Stolt över.

The book is about creating and living heritage in two housing estate areas. Drottninghög and Dalhem, situated in Helsingborg southern Sweden, have the same characteristic as almost all of the large scale housing areas built in the 60s and 70s. The

   EMBED


Share

Transcript

  DROTTNINGHÖG OCH DALHEM platser att vara stolt över Joakim Thomasson Detta är en egensinnig och kanske underlig bok Den handlar omvad som finns där bakom det tillrättalagda och genomorganiseradeI bostadsområdena Dalhem och Drottninghög som ligger i Helsingborg finns landskap och platser som berättar andra historier än devanliga Där inbäddat men fullständigt synligt finns andra bilderav områdena än de som förekommer i det allmänna medvetandetoch i den offentliga statistiken Välkomna till en upptäcktsfärd iDrottninghögs och Dalhems unika och stolta landskap ISBNX DROTTNINGHÖGOCH DALHEM   platser attvara stoltöver  DROTTNINGHÖG OCH DALHEM platser att vara stolt över  Boken är publicerad inom projektet Kultur i bostadsområden Kulturförvaltningen Dunkers kulturhusKungsgatan 11252 21Helsingborg Tel+46(0)42104918 E-post  [email protected]© Joakim Thomasson och Kulturförvaltningen i Helsingborg  Tryck  Daleke Grafiska AB 2005 Omslagsfoto Jonas Linné Grafisk formgivning  Thomas HanssonKartorna är framställda av författaren på grundval av materialfrån Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg ISBN 91-976050-0-X   DROTTNINGHÖG OCH DALHEM platser att vara stolt över Joakim Thomasson  innehåll