Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Formularz Zg*oszenia Uczestnictwa W Szkoleniu

   EMBED


Share

Transcript

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa Oferenta: …………………………………………. Adres Oferenta: ………………………………………….. e-mail:…………………………………………………………. tel.:……………………………………………………………… Nazwa i siedziba Zamawiającego: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 tel. 22 517 96 00 www.swps.pl W związku z realizowanym projektem „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego. Podczas szkolenia certyfikowanego studenci/-tki zostaną zapoznani z praktycznym wykorzystaniem wielowymiarowych narzędzi diagnozy osobowości i interpretacją uzyskanych w nich danych. Zakres tematyczny: - Wielowymiarowy Minessocki Kwestionariusz Osobowości (MMPI-2) – budowa kwestionariusza, zasady przeprowadzania badania, zasady analizy ilościowej danych surowych (obliczanie wyników), kroki interpretacji wyników przeliczonych, przykłady zastosowania badania kwestionariuszem – prezentacja przypadku, - Test Przymiotnikowy ACL – budowa kwestionariusza, zasady przeprowadzania badania, zasady analizy ilościowej danych surowych (obliczanie wyników), kroki interpretacji wyników przeliczonych, przykłady zastosowania badania kwestionariuszem, prezentacja przypadku. Realizacja szkolenia certyfikowanego umożliwi zapoznanie się z narzędziami i metodami pracy, charakterystycznymi dla zawodu psychologa oraz podstawami ich praktycznego zastosowania. Koszt przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów obejmuje: - opracowanie sylabusa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa tel. 22 517 96 00 www.swps.pl Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek kierunku psychologia z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizację zajęć dydaktycznych dla studentów/-tek, - weryfikację wiedzy studentów/-tek i wystawienie ocen z zajęć, - przygotowanie dla każdego studenta/-tki indywidualnej oceny opisowej pokazującej rozwój kompetencji, - wystawienie studentom/-tkom certyfikatów potwierdzających nabycie danej kompetencji zawodowej. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-wrzesień 2016 r. Zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia Przewidywana liczba godzin warsztatów: 30 h dydaktycznych W odpowiedzi na otrzymane zapytanie informuję, że proponowana stawka za 1 godzinę warsztatów wynosi: ……………………………… złotych brutto. Oświadczam, iż jestem praktykiem posiadającym min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży związanej z praktycznym zastosowaniem psychologii. ........................................................ Data, czytelny podpis SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa tel. 22 517 96 00 www.swps.pl