Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Forvaringsprosjektet. En Stor Takk Til: Løslatelse Fra Forvaring? Hva Er Forvaring? Plikt Til å Skape Endringsarena

En stor takk til: Forvaringsprosjektet Karl Heinrik Melle, Emmanuel Revis, Jim Aage Nøttestad Trude Guldbrandsen, Daniel Fjelly-Johnsen Magnar Kristiansen, programkoordinator Trondheim fengsel Håvard Sørlie,

   EMBED

 • Rating

 • Date

  May 2018
 • Size

  366.4KB
 • Views

  6,072
 • Categories


Share

Transcript

En stor takk til: Forvaringsprosjektet Karl Heinrik Melle, Emmanuel Revis, Jim Aage Nøttestad Trude Guldbrandsen, Daniel Fjelly-Johnsen Magnar Kristiansen, programkoordinator Trondheim fengsel Håvard Sørlie, avd. spl., Erik Kroppan, systemrådgiver, Merete Berg Nesset, forskn.spl. Regional Sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset Kenneth Åsenhus, Stig-Emil Johansen, Trude Lundlie, Gerd Lise Kartum, Jan-Egil Pettersen Erik Søndenaa, Marita Sandvik, Kåre Nonstad, Truls Pedersen, Runar Busch-Iversen Hva er forvaring? En tidsubestemt frihetsstraff for særlig farlige tilregnelige lovbrytere 3 vilkår må være oppfylt: 1.Tidsbestemt straff ikke nok for å verne samfunnet 2.Må være alvorlig forbrytelse 3.Krav til gjentakelsesfare Løslatelse fra forvaring? Når vedkommende ikke lenger utgjør en fare for samfunnet Er risiko for ny alvorlig kriminalitet redusert eller ikke? Beskrivelse av risiko- og beskyttende faktorer Beskrivelse av den innsattes evne og vilje til å endre atferd og motvirke ny kriminalitet Grunnlag for vurdering om løslatelse Dommer Sakkyndige vurderinger Risikovurderinger Miljørapporter Referater fra ansvarsgruppemøter Opplysninger fra ansvarsgruppen Plikt til å skape endringsarena Forskrift for gjennomføring av forvaring 2 Formål Gjennomføring av forvaring skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den dømtes side. Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre sin adferd og tilpasse seg et liv i frihet. Forvaring skal ikke utholdes lenger enn nødvendig Hvem er de forvaringsdømte? Hvilke lovbrudd har hittil gitt forvaring? Seksualforbrytelse mot barn (28%) Drap (25%) Seksualforbrytelse mot voksne (16%) Øvrige (brannstiftelse, ran, trusler, drapsforsøk, legemsbeskadigelse) (Kilde: Justis- og politidepartementet, 2006) Trondheim fengsel forvaringsavdeling Forvaringsavdelingen 24 ansatte i turnus (16 fengselsbetj., 8 miljøterapeuter, 1 avdelingsleder, 1 inspektør, ½ psykolog) Personalet skal være ute i avdelingen 3 personale på jobb dag/kveld pr. avd. Innsatte låses inn på natten Hvordan ble forvaringsavdelingen til? NOKAS Faglig forankring til Brøset Kvinneavdelingen omgjort til forvaring Starten på et faglig samarbeid Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre sin adferd og tilpasse seg et liv i frihet. Forvaringsmodellen Endringsarbeid til innsatte i forvaring Endringsarbeid Kartlegging (START) Sikkerhet Sentrale mål i endringsarbeidet er: Skape relasjon Personlig vekst Ansvarliggjøring Samhandling Atferdskontroll Overføring/ Motoverføring Når blir prinsippene vanskelige å følge? Ansatte utrygge på hverandre, gir grunnlag for splitting Kompis - syndromet Privatpraksis Kartlegging: START- Hvorfor? Strukturere og dokumentere det kliniske arbeidet Idébank som sikrer relevant informasjon om den innsatte. Bruke data som basis for kliniske gruppemøter. START- brukes ved: Rutineevalueringer (hver 3. måned) Endringsplan Fremtidsplan (IP) Risikokommunikasjon Støtte ved endringer som f.eks utslusing Sikkerhet: Nivåstigen 7 Åpent fengsel/frigang 6 Modulen 5 Skole/jobb utenfor avdeling 4 Fellesaktiviteter i salen m/a-bygg i regi av skole/ arbeidsdrift, med/uten følge fra avdelingen 3 Handling i fengselets butikk m/2 personal 2 Bibliotek og utvalgte aktiviteter i forvaringsavdelingen 1 Avdeling inkl. treningsrom 0 Avdeling Forvaringsmodellen i praksis Kompetanseheving VIVO I og VIVO II Forvaringskurs Veiledning fra ansatte i sikkerhetsavdelingen i START Hospitering Forvaringskurs Lærevansker Personlighetsforstyrrelser Psykiske lidelser Vold/aggresjon Relasjonsarbeid START Statisk og dynamisk sikkerhet Programvirksomhet Programvirksomhet Brotts-Brytet Kognitivt program om holdninger til egen kriminalitet Sedelighetsprogrammet Kognitivt program til innsatte dømt for seksualforbrytelser Programvirksomhet Sinnemestring fengselsprogrammet Kognitiv atferdsterapi, motivasjon til endring. Motivator Kognitivt program laget for å fange opp innsatte som har deltatt i andre program, og videreføre disse. Noen utfordringer? Ressursbruk Ulik ideologi Høy turnover blant personalet Veien videre Nytt forvaringskurs Veiledning til ansatte Hospitering Programvirksomhet Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: Magnar Kristiansen E-post: Merete Berg Nesset E-post: