Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Haruki Murakami On "the Great Gatsby"

Descripción: Read Haruki Murakami's essay on translating "The Great Gatsby" into Japanese from "In Translation: Translators on Their Work and What It Means"

   EMBED


Share

Transcript

Hnpyrgc`tjb Letjrgei JJ R @   G V R       O    Es Rreosietnr Rreosietnr,, es Onvjigst R`j Rreosietnr‗s Eatjrwnrb @EVZMG LZVEMELG RVEOXIERJB FW RJB CNNXXJO Rn t`j fjst na ly rjhniijhtgno, G wes go ly ietj t`grtgjs w`jo G stertjb  tjiigoc  tjii goc pjnpij G wes cngoc tn treosiet treosietjj R`j Crjet Cetsfy w`jo G turojb sgxty. @evgoc lebj t`et prnonuohjljot, G t`jo hnobuhtjb ly begiy eaaegrs es ga G wjrj lnvgoc tnwerb t`et ſtxjb pngot, sn t`et luh` na w`et G bgb wes pus`jb einoc fy e mgob na rjvjrsj heihuietgno. Ljtep`nrgheiiy spjemgoc, G `eb piehjb Cetsfy sjhurjiy no ly  melgbeoe, t`j `gc` s`jia  t`et sjrvjs sjr vjs es e `nusj`nib `nusj`nib s`rgoj s`r goj tn t n t`j X`gotn X` gotn cnbs, cnb s, eob e ob t`jo igvjb ly  igaj  ig aj cieohgoc up et gt arnl tglj tg lj tn tglj. Anr snlj streocj rjesno, `nwjvjr, gt fjhelj `erbjr eob `erbjr tn  wegt tgii tg ii ly sgxtgjt` sg xtgjt` fgrt`bey fg rt`bey.. Vjstijssiy, ly ly jyjs snuc`t t`j t`j fnnm go t`j s`rgoj lnrj eob lnrj natjo uotgi G ſtoeiiy `eb tn cgvj go. Xn, t`rjj yjers e`jeb na sh`jbuij, G set bnwo tn wnrm no t`gs treosietgno. Gogtgeiiy G tnib lysjia t`et G wnuib kust pghm ewey et gt go ly sperj tglj, fut nohj G cnt cngoc G anuob G hnuibo‗t stnp, eob G ſtogs`jb t`j w`nij treosietgno wgt` uoeotghgpetjb spjjb, go e sgocij furst na jojrcy. G wes igmj t`j glpetgjot h`gib w`n heo‗t wegt uotgi `gs fgrt`bey tn npjo `gs prjsjots. R`gs tjobjohy tn kulp t`j cuo ojvjr sjjls tn h`eocj, on lettjr `nw nib G cjt. G `eb bjhgbjb tn wegt uotgi G wes sgxty tn treosietj R`j Crjet Cetsfy anr e oulfjr na rjesnos. Anr noj noj t`goc, t`g oc, G ſtcurjb ſt curjb (nr `npjb) t`et fy t`et ecj ly smgii wnuib `evj glprnvjb tn t`j pngot w`jrj G hnuib bn t`j knf  prnpjri  prn pjriy y. Cgvjo Cgvjo Cetsfy‗s glpnrteohj tn lj, G weotjb ly treosietgno tn fj es prjhgsj eob e ob t`nrnuc` t`nrnuc` es pnssgfij sn t`et G wnuib `evj on rjcrjts. EoE ont`jr rjesno wes t`j jxgstjohj na sjvjrei prgnr treosietgnos, treosiet gnos, w`gh` ljeot Hnpyrgc`tjb Letjrgei  t`jrj wes on ojjb tn rus` yjt eont`jr gotn prgot, jspjhgeiiy w`jo sn leoy hnotjlpnrery onvjis `eb tn fj treosietjb es qughmiy es pnssgfij. Agoeiiy, t`jrj wes t`j pghturj G `eb hnostruhtjb na lysjia et sgxty. Fy  t`et stecj, ste cj, G t`nuc`t, igaj ig aj wgii wg ii fj lnrj ijgsurjiy, ijgsurjiy, eob G heo jokny pieygoc  wgt` Cetsfy go t`j selj wey t`et nib ljo jokny puttjrgoc ernuob wgt`  fnoseg no t`jgr vjreobes. S`jo G wes we s go g o ly t`gr t` grtgjs, tgjs, t`j t `j wnrib na sgxty sgx ty sjjljb efsurbiy aer ewey. Nohj t`j rjeigty na t`j prnfijls eob pnssgfgigtgjs na t`et ecj `eb hnlj gotn hijer vgjw, `nwjvjr, G fjhelj ehutjiy ewerj t`et ’fnoseg no  t`j vjreobe vjreobe““ weso‗ weso‗tt cngoc tn ſtt ly sgtuetgno et eii. S`jo G stnppjb tn tn  t`gom  t`go m efnut efnut gt, G hnuib hnuib sjj hijeriy t`et on subbj subbjo, o, brestgh h`eocj wes cngoc tn temj t emj piehj w`jo G turojb tur ojb sgxty= sgxt y= anr fjttjr nr wnrsj, G wnuib wnuib fj t`j selj leo hnotgougoc t`j selj vjry uobreletgh igaj. R`et fjgoc t`j hesj, G rjhnosgbjrjb ly pnsgtgno eob bjhgbjb t`jrj wes on ojjb tn wegt. Lnrjnvjr, et t`j rgsm na snuobgoc prjsulptunus, G `eb cegojb e aegr bjcrjj‒ bjcr jj‒noiy noiy e bjcrjj, lgob l gob ynu‒na ynu‒na hnoſtbjohj hnoſtbjohj es e treosiet t reosietnr nr.. R`j tglj `eb hnlj, G rjeigzjb, anr lj tn tehmij Cetsfy. G hnuib ajji gt go g o ly fnojs. R`jrj wes eont`jr rjesno, tnn, w`gh` prnfefiy `es snljt`goc tn bn  wgt` ly ecj; t`j oulfjr oulfjr na na hurrjot wnrms wnrms G ajit t`j t`j urcjot urcjot ojjb tn treos ietj wes crebuei crebueiiy iy s`rg s`rgomg omgoc. oc. Lnst na t`j glpnrt glpnrteot eot fnnms fy wrgt wrgtjrs jrs hruhgei tn ly cjojretgno wjrj eirjeby evegiefij go Kepeojsj. Es anr t`j ojw hrnp na ynuocjr onvjigsts, wjii, G hnuib ijevj t`jgr wnrm tn e ojw crnup na jecjr ynuoc treosietnrs. Xuh` e lnvj wnuib eiinw lj t`j iuxury na stjppgoc sigc`tiy nutsgbj t`j hurrjot na t`j tgljs tn treosietj  wnrms G `eb inoc brjeljb na puttgoc puttg oc ly `eob tn. t n. R`gs wnuib ont ljeo  t`et G wnuib anrcn hnotjl hnotjlpnrery pnrery igtjreturj eitncjt`jr eitncjt`jr.. Gobjjb, G aui auiiy iy jxpjhtjb jxpjht jb‒nr ‒nr et ijest ije st `npjb anr‒ anr‒ojw wnrms tn pnp up t`et G wnuib weot we ot  tn treosietj. S`et wnuib hjrtego hjrtegoiy iy h`eocj, t`nuc t`nuc`, `, wes t`j retgn fj twjjo nib nib eob ojw; onw hiessghs eob eob sjlghiessghs sjlghiessghs wnuib hnlj tn lemj up  t`j crjetjr crjetjr pert na ly ly rjpjrtngrj. rjpjrtngrj. R`jsj R`jsj wjrj wjrj t`j t`j tjxts G `eb mjp mjptt hinsj et `eob nvjr t`j yjers, t`j fnnms G invjb. Lnst na t`jl, na hnursj, eirjeby jxgstjb go steoberb treosietgnos= yjt ga G hnuib rjarjs` t`jl‒’wes` t`jl eojw,“ es wj sey‒jvjo sigc`tiy, ly jaanrts wnuib `evj fjjo wnrt` gt. Ly treosietgno na K. B. Xeigocjr‗s R`j Heth`jr go t`j Vyj, w`gh` G puf igs`jb sjvjrei sjvjrei yjers ecn, gs pert na t`gs ’rjwes`jb“ sjrgjs, sjrgjs, es gs, na hnursj,  t`gs vjrsgno na R`j Crjet Cetsfy. G `evj on bjsgrj tn temj jxhjptgno wgt`  t`j treosietgnos na ly prjbjhjssnrs. prjbjhjssnrs. Jeh` gs nutsteobgoc nutste obgoc go gts gt s nwo wey. wey. Go aeht, ga e rjebjr w`n `eb crnwo etteh`jb tn e onvji t`rnuc` noj na  T e r t G G ; R ` j Rr e o s i e t n r e t Sn r m 5 34 Hnpyrgc`tjb Letjrgei  t`nsj treosietgnos wjrj wjrj tn bjleob bjleob tn monw w`y G `eb cnoj cnoj tn t`j trnuf trnufij ij na prnbuhgoc yjt eont`jr vjrsgno, G wnuib ſtob gt `erb tn kustgay lysjia. Ojvjrt`jijss, gt gs ly hnovghtgno t`et, es G wrntj w`jo ly vjrsgno na Heth`jr helj nut, jvjry treosietgno pnssjssjs gts nwo ’fjst fjanrj betj.“  Eit`nuc` ouljrnus ouljrnus igtjrer igtjrery y wnrms wnrms lgc`t prnpjr prnpjriy iy fj hei heiijb ijb ’ecjijss, ’ecjijss,““ on  treosietgno fjinocs fjinocs go t`et hetjcnry. hetjcnry. Rreosietgn reosietgno, o, eatjr ea tjr eii, ei i, gs e lettjr na  igocugstgh tjh`ogquj, tjh`ogquj, w`gh` oetureiiy ecjs es t`j t`j pertghuiers na e ieocuecj h`eocj. R`us, w`gij t`jrj erj uobygoc uoby goc wnrms, no prgohgpij t`jrj heo fj on uobygoc treosietgnos. Kust es bghtgnoergjs jvjotueiiy fjhnlj nutbetjb, sn, tn snlj jxtjot, bnjs jvjry treosietgno (gohiubgoc, na hnursj, ly nwo) crnw nfsnijtj es tgljs h`eocj. G wnuib jvjo cn sn aer es tn sey t`et w`jo e spjhgſth treosietgno tre osietgno gs glprgotjb glprg otjb tnn bjjpiy bjjpiy no t`j lgobs na gts rjebjrs anr  tnn inoc, inoc, gt ruos t`j rgsm na belecgoc bele cgoc t`j nrgcgoei. Gt gs t`jrjanrj t`jrjanrj glpjreglpjre tgvj t`et ojw ojw vjrsgn vjrsgnos os eppjer eppjer pjrgnbgheiiy pjrgnbgheiiy go t`j selj wey wey t`et hnlpu hnlputjr tjr  prncrels erj rjcuieriy upbetjb. upbetjb. Et Et t`j vjry ijest ijest t`gs prnvgbjs prnvgbjs e frneb frnebjr jr spjhtrul na h`nghjs, w`gh` heo noiy fjojſtt prnspjhtgvj rjebjrs. Go t`j hesj na R`j Crjet Cetsfy, G anuob t`et onoj na t`j treosietgnos G  innmjb et setgsſtjb lj, rjcerbijss na t`jgr queigt queigty y. Gojvgtefiy, G wnuib  t`gom,  t`go m, R`gs ajjis e fgt (nr e int!) bgaajrjot arnl t`j Cetsfy G monw. G lust `es tjo tn ebb e bb t`et t`gs t`g s rjehtgno rjeht gno wes pjrsnoei, fesjb no t`j glecj g lecj G herr herrgjb gjb go ly lgob, eob `eb ont`goc et eii tn bn wgt` nfkjhtgvj‒nr ehebjlgh‒ hrgtgheii essjssljots na t`j wnrms et `eob, suh` jveiuetgnos fjgoc fjynob hrgtghe ly pnwjr eoywey. Eii G hnuib bn wes shreth` ly `jeb et `nw wgbj  t`j cep wes fjtwjjo ’ly ’ly Cetsfy“ eob t`j glprjssgno G rjhjgvjb arnl t`j  treosietgnos‒  treosietgnos ‒t`gs ecego arnl e purjiy purjiy sufkjhtgvj sufkjhtgvj pjrspjhtgvj pjrspjhtgvj.. G bno bno‗t ‗t onr onr-leiiy bgshuss b gshuss ly rjehtgnos tn nt`jrs‗ wnrm wnrm sn areomiy areom iy.. Fut t`gs gs R`j Crjet  Cetsfy wj erj teimgoc efnut, sn G el wgiigoc tn stghm ly ojhm nut. Tut bgaajrjotiy, G treosietjb Cetsfy et eo jxtrjljiy pjrsnoei ijvji. G  weotjb tn lemj lemj ly inoc-steobgoc glecj gle cj na Cetsfy hijer eob hnohrjtj, sn  t`et rjebjrs hnuib pghturj t`j bgstg b gstgoht oht hninrs eob hnotnurs na t`j onvji eob ajji gts tjxturjs. Rn bn t`gs, G strnvj tn jiglgoetj eoyt`goc t`et wes  t`j sigc`tjst fgt nfshurj nr t`et lgc`t lg c`t ijevj t`j rjebjr ajjigoc ajjig oc es e s ga g a t`jy `eb snlj`nw lgssjb snljt`goc. G `evj eiweys ajit t`et treosietgno gs auobeljo auobe ljotei teiiy iy eo eht na mgobojss. Gt gs ont jonuc` jonuc` tn ſtob wnrbs wnrbs t`et leth`; ga glecjs gl ecjs go t`j treosietjb treosi etjb tjxt erj uohijer, t`jo t`j t`nuc`ts eob ajjigocs na t`j eut`nr erj inst. Go t`gs  pertghuier  pert ghuier hesj, G trgjb t rgjb `erb tn fj es e s mgob m gob e treosiet treosietnr nr es e s pnssgfij. Es Es G  wjott nvjr pessecj  wjo pesse cj eat eatjr jr pessecj, pe ssecj, G ettjlptjb tn hierg hiergay ay t`j ljeogoc ljeo goc na  E s Rr e o s i e t n r, e s O n v j i g s t ; R ` j Rr e o s i e t n r ‗s E a t j r w n r b 53 5 Hnpyrgc`tjb Letjrgei jeh` go Kepeojsj tn t`j fjst na ly efgigty. Xtgii, es wgt` jvjryt`goc,  t`jrj wjrj wjrj iglgts. ig lgts. Eii E ii G heo he o sey gs, G trgjb tr gjb ly fjst. G `evj wrgttjo na t`j hruhgei glpnrteohj t`et R`j Crjet Cetsfy `nibs anr lj. Es e rjspnosgfij treosietnr treosi etnr,, t`jrjanrj, gt fj`nnvjs fj`nnvjs lj tn try tr y tn jxpiego jxpie go  t`et glpnrteohj go lnrj lnrj hnohrjtj hnohrjtj tjrls.  S`jo  S`j o snlj snljno nojj esms, esms, ’S`gh` ’S`gh` t`rjj fnnms `e `evj vj ljeo ljeott t`j t`j lnst tn ynu ynu>“ >“ G heo eoswjr wgt`nut `evgoc tn t`gom; R`j Crjet Cetsfy, Bnstnjvsmy‗s R`j  Frnt`jrs Mereleznv, Mereleznv, eob Veylnob H`eobijr‗s R`j Inoc Cnnbfyj. Eii t`rjj `evj fjjo fjjo gobgspjosefij tn lj (fnt` ( fnt` es e rjebjr rj ebjr eob es e wrgtjr) w rgtjr)== yjt ga G  wjrj anrhjb tn sjijht noiy noj, G wnuib uo`jsgtetg uo`jsgtetgociy ociy h`nnsj Cetsfy. @eb gt ont fjjo anr Agtzcjreib‗s onvji, onvji, G wnuib ont fj wrgtg w rgtgoc oc t`j mgob mg ob na  igtjreturj G el tnbey (gobjjb, gt gs pnssgfij pnssgfij t`et G wnuib ont fj wrgt wrgtgoc goc et eii, eit`nuc` t`et gs ojgt`jr `jrj onr t`jrj).  S`etjvjr t`j hesj, ynu ynu heo sjosj t`j ijvji ijvji na na ly goaetuetgno goaetuet gno wgt` R`j Crjet Cetsfy Crjet  Cetsfy. Gt teuc`t lj sn luh` eob johnurecjb lj sn crjetiy go ly nwo igaj. R`nuc` sijobjr go sgzj anr e auii-ijoct` wnrm, gt sjrvjb es e steoberb eob e ſtxjb pngot, eo exgs ernuob w`gh` G wes efij tn nrceogzj  t`j leoy hnnrbgoetjs t`et lemj up t`j wnrib wnrib na t`j onvji. onvji. G rjeb Cetsfy nvjr eob nvjr, pnmgoc gotn jvjry onnm eob hreooy, uotgi G `eb vgrtueiiy ljlnrgzjb jotgrj sjhtgnos. Vjlerms suh` es t`jsj erj fnuob tn pjrpijx lnrj t`eo e ajw rjebjrs. ’Innm, Luremelg,“ t`jy‗ii sey, ’G rjeb t`j onvji, eob G bno‗t cjt gt. Kust  w`y bn ynu t`gom gt‗ gt‗s sn sn crjet crjet>“ >“ Ly ſtrst glpuisj glpuisj gs tn h`eiijoc h`eiijocjj t`j t`jl l rgc`t rgc`t  fehm. ’@jy, ’@jy, ga R`j Crjet Cetsfy gso‗t crjet,“ G el tjlptjb tn sey, goh`goc hinsjr, ’t`jo w`et t`j `jhm gs>“ Wjt et t`j selj tglj G el ont wgt`nut syl pet`y  pet` y anr t`jgr pngo pngott na vgjw vgjw.. Cetsfy  gs suh` e ſtojiy wrnuc`t onvji‒gts shjojs sn auiiy rjeigzjb, gts jvnhetgnos na sjotgljot sn bjighetj, gts ieocuecj sn ieyjrjb‒t`et, go t`j job, noj `es tn stuby gt igoj fy igoj go Joc igs` tn epprjh epprjhgetj getj gts truj veiuj veiuj.. Agtzcjreib Agtzcjreib wes e lestjr lestjr styigst, eob w`j w`jo o `j wrntj Cetsfy et t`j ecj na twjoty-jgc`t `j wes et t`j efsniutj pjem na `gs hreat. Zoev Zoevngbefiy ngbefiy,, Kepeojsj treosietgnos treosi etgnos `evj stulfi stu lfijb jb nvjr snlj na  t`j ſtoj pngots na `gs on onvji vji,, w`gij nt` nt`jrs jrs `evj fjjo jotgrjiy nlgttjb. Es  t`jy  t`j y sey, sey, e bjighetj bjighetj wgoj bnjso bnjso‗t trevji trevji wjii. wjii. Rry Rry es noj ley, ley, gt wgii wgi i insj et  ijest e pnrtgno na gts ernle, ljiinwo ljiinwojss, jss, eob eob tjxturj jo jo rnutj. rnutj. R`j noiy eoswjr, eoswjr, G cujss, gs g s tn rjeb rje b e wnrm suh` es Cetsfy go t`j nrgcgoei= yjt t`et gs lnrj jesgiy segb t`eo bnoj. R`j fjeuty na Agtzcjreib‗s stujot, jiestgh prnsj igjs go `gs efgigty tn eitjr tnoj, pettjro, eob r`yt`l  T e r t G G ; R ` j Rr e o s i e t n r e t Sn r m 5 36 Hnpyrgc`tjb Letjrgei  tn hrjetj goſt goſtogtjsgle ogtjsgleii s`ga s`gats ts go etlnsp`jrj etlnsp`jrj.. Rn fj pjrajhtiy `no `nojst, jst, e  wnrm t`et eh`gjvjs t`gs styi styigstgh gstgh ijvji gs tnn bga bgaſthuit ſthuit anr e pjrsno wgt`  iglgtjb  ig lgtjb Jocigs` Jo cigs` tn hnlprj hnlprj`jo `job b‒noiy e truiy tru iy ebveohjb rjebjr gs efij tn sjj w`et `j gs rjeiiy up tn. R`gs gs w`y, ga G ley fj eiinwjb tn jxeccjretj go e snljw`et `gc``eobjb leoojr, gt gs ly glprjssgno t`et Kepeojsj rjebjrs `evj ojvjr truiy epprjhgetjb R`j Crjet Cetsfy. Et t`j vjry ijest, kubcgoc arnl t`j nvjreii rjehtgno na t`nsj G `evj jxh`eocjb vgjws wgt` w gt` (lnst na w`nl erj, et ijest  tn snlj snlj jxtjot, jxtjot, prnajssg prnajssgnoeiiy noeiiy hnoojhtj hnoojhtjb b tn t`j igtjrery wnrib wnrib), ), G heo noiy  fj pjssglgstgh efnu efnutt Cetsfy‗s rjhjptgno go Kepeo. Eob steobgoc fj`gob  t`gs pjssglgsl pjssglgsl gs t`j t`j glpnsgoc glpnsgoc ferrgjr na t`j t`j treosietgno treosietgno prnhjss prnhjss gtsjia. G heoont fj sn prjsulptunus es tn hiegl hieg l t`et ly treosietgno treosiet gno na Cetsfy hijers t`et ferrgjr jotgrjiy. On noj gs lnrj ewerj t`eo G el na w`et e `jevy `je vy uobjrtemgoc uobjrtemg oc gt gs tn treosietj Cetsfy, sn G el ont fjgoc aeisjiy lnbjst w`jo G hnohjbj t`et ly jaanrt, tnn, gs fnuob tn `evj snlj aeuits.  S`njvjr  S`njv jr innms `erb jon jonuc`, uc`, G ajer ajer,, heo prnf prnfefiy efiy inhetj eoy oulfjr na  piehjs w`jrj G `ev `evjj aegijb. Wjt gs t`jrj e wey na treosajrrgoc e wnr wnrm m na suh` fjeuty eob hnlpijtjojss go Jocigs` gotn eont`jr ieocuecj wgt`nut  t`j nhhesgnoei nhhesgnoei aegiurj> aegiurj> Zotgi Cetsfy, G `eb eiweys trgjb tr gjb tn mjjp t`j t`j aeht t`et G wes e wrgtjr w rgtjr aer arnl ly lgob w`jo treosietgoc; G weotjb tn lemj lysjia govgsgfij, igmj e fiehm-cerfjb puppjt `eobijr no t`j Fuoremu stecj. S`et lettjrjb, G  fjigjvjb,  fjigjv jb, wes we s ſtbjigty tn t`j nrgcgoei. nrgcg oei. Rruj, ly fjgoc e wrgtjr `eb tn fj govnivjb tn e hjrtego bjcrjj, sgohj gt anrljb pert na t`j hnotjxt G frnuc`t  tn t`j t`j wnr wnrm, m, fu futt t`et t`et wes snljt`goc snljt`goc t`et ernsj oetureiiy oetureiiy,, wgt`nu wgt`nutt eoy eoy hnohnoshgnus gotjot no ly pert. Cetsfy, `nwjvj  `nwjvjrr, wes e bgaajrjot bg aajrjot stnry. Arnl t`j nutsjt, G sjt ly sgc`ts no puttgoc puttgo c ly onvji-wrgtg onvji-wrgtgoc oc jxpjrgjohj tn es cnnb e usj es pnssgfij. R`gs bgb ont ljeo t`et G treosietjb innsjiy nr sufstg tutjb ly nwo nw o p`resjs anr t`nsj na t`j nrgcgoei. nrgc goei. Vet`jr Vet`jr,, gt ljeot t`et, t`et , et stretjcgh lnljots, G frnuc`t ly glecgoetgvj pnwjrs es e onvjigst gotn  piey.. Noj fy noj,  piey noj, G buc up t`j t`j sigppjry perts pert s na Agtzcjreib‗s Agtzcjreib‗s onvji onvj , i, t`nsj shettjrjb piehjs t`et `eb prnvjb jiusgvj, eob esmjb lysjia,  Ga G wjrj t`j  eut`nr, `nw wnuib G `evj wrgttjo t`gs>  Tegostemgociy, G jxelgojb Cetsfy‗s snigb truom tru om eob freoh`js eob bgssjhtjb gts fjeutgaui fjeutg aui ijevjs. S`jo ojhjssery ser y, `nwjvjr `nwjvjr, G stjppjb st jppjb fehm tn temj t emj e frnebjr vgjw, anrsemgoc anrsemg oc e wnrb fy-wnrb  fywnrb epprneh`. @eb G cnoj efnut treosiet treosietgoc goc Cetsfy eoy nt`jr wey, G  wnuibo‗t  wnuibo ‗t `evj fjjo efij tn hnov hnovjy jy t`j pnwjr na Agtzcjreib‗s prnsj. Rn auiiy aui iy cresp gts gt s jssjohj, G `eb tn piuocj gotn gts `jert `jer t‒t` ‒t`jo jo eob noiy t`jo hnuib `gs wrgtgoc furst gotn finnl.  E s Rr e o s i e t n r, e s O n v j i g s t ; R ` j Rr e o s i e t n r ‗s E a t j r w n r b 53 8 Hnpyrgc`tjb Letjrgei Hnotjots  Ehmonwijbcljots  Ehmonwijbcljo ts gx Gotrnbuhtgno; E Huiturj na Rreosietgno [email protected] EIIJO EOB XZXEO FJVONAXMW   xggg TEVR G [email protected] RVE OXIERNV GO [email protected] SNVIB  5 Noj Lemgoc Xjosj go Rreosietgno; Rnwerb eo Jt`ghs na t`j Ert TJRJV HNIJ 8 Rwn  Eonoylnus Xnurhjs (No (No Rreosietnrs eob Rreosietgno) Rreosietgno) JIGNR SJGOFJVCJV 53 R`rjj Aghtgnos na t`j Anrjgco; Anrjgco; R`j Terebnx na ’Anrjgco-Xnuobg ’Anrjgco-Xnuobgocojss“ ocojss“ BEQGB FJIINX 85  Anur Fjynob, Fjtwjjo; Rreosietgno, C`nsts, Ljtep`nrs [email protected] [email protected] 22 Hnpyrgc`tjb Letjrgei  Agvj Rreosietgno es Xh`niers`gp [email protected] TNVRJV :0 Xgx Rreosietgno; R`j Fgncrep`y na eo Ertanrl Er tanrl EIGHJ METIEO 13 Xjvjo R`j Sgii tn Rreosietj; Anur Jpgsnbjs go e Inhei @gstnry na Cinfei Huiturei Jxh`eocj [email protected] EIIJO 06 TEVR GG [email protected] RV EOXIERNV ER SNVM  SNVM   54:   Jgc`t  R`j Crjet Ijep; Hçser eob t`j Hejsure ANVVJXR CEOBJV 543  Ogoj Lgsrjebgoc Nr`eo Telum Telum LEZVJJO AVJJIW 553 Rjo No Rreosietgoc e Tnjl fy Nsgp Leobjistel  KN  K NXÇ LEOZJI TVGJRN, RVEOXIERJB FW [email protected] EIIJO 563  Jijvjo  Erj Sj t`j t`j Anim Anim go R`gs  Inm>; Rreosietgoc go g o t`j Tiurei 528 [email protected] E. LJVVGII Rwjivj H`nnsgoc eo Jocigs` anr @gobg  KE  K E X N O C V Z O J F E Z L 5:1 R`grtjjo  Es Rreosietnr, Rreosietnr, es Onvjigst; R`j Rreosietnr‗s Rreosietnr‗s Eatjrwnrb Ea tjrwnrb 517 @EVZMG LZVEMELG, RVEOXIERJB FW RJB CNNXXJO Hnotjots vg Hnpyrgc`tjb Letjrgei  Anurtjjo @erumg Luremelg eob t`j Huiturj na Rreosietgno RJB CNNXXJO 508  Agatjjo Rreosietg reosietgoc oc Kehnpnoj be Rnbg; Rnbg; Erh`egh Tnjtrgjs eob Lnbjro Eubgjohjs IESVJOHJ QJOZRG 503 Xgxtjjo ’Josjlfij bgshnrbs“; Rreosietgoc t`j Lusgh na Xhàvj‗s  Bçigj [email protected] [email protected] 647 Xjvjotjjo Rreosietgno eob t`j Ert na Vjvgsgno XZXEO FJVONAXMW 668  Jgc`tjjo R`j Ert na Insgoc; Tnigs` Tnjtry eob Rreosietgno HIEVJ [email protected] 682 Tjrlgssgnos 62: Hnotrgfutnrs 623 Gobjx 6:8 Hnotjots vg g