Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Hatha Yoga

   EMBED


Share

Transcript

Selvarajan Yesudian HATHA-YOGA Knjiga vježbi Nastavak „Sporta i yoge" s predgovorom Elizabeth Haich Sadržaj Predgovor Elizabeth Haich 3 Predgovor autora 4 Neke misli vodilje 6 52 misli vodilje za 52 stranice vježbi 11 Yoga -vježbe kroz godinu . 33 Nove pranayama-vježbe disanja i hatha-yoga vježbe i njihovo iscjeljujuće djelovanje 86 Dalje misli vodilje velikih učitelja, misli i pjesme autora 121 Predgovor Selvarajan Yesudian je u našoj prvoj zajedničkoj knjizi „Sport i yoga" izložio jednostavne klasične hatha-yoga vježbe koje je bez obzira na zdravstveno stanje ili dob s mnogo uspjeha i bez opasnosti mogao izvoditi, pa i ovdje na Zapadu, svatko. Mnogo učenika već godinama izvodi ove vježbe, tako da je postalo neophodnim dati neke dalje vježbe da bi se tijelo učinilo još življim i osviještenijim. Selvarajan Yesudian je s puno lju­ bavi izabrao i sastavio nove, korisne vježbe za svoje učenike s ciljem da oni postanu još uspješniji i postignu još bolje rezul­ tate. Mnogostruke vježbe je ukrasio crtežima i pjesmama i time ih učinio još životnijim. Cijelo djelo odiše finim istinski orijen­ talnim Yesudianovim bićem punim ljubavi. Ova knjiga je nje­ gov najbolji odraz. Fotografija bi mogla pokazati samo njegovo zemaljsko lice, njegove zemaljske crte; ova knjiga odražava sliku njegova duševna bića prožeta ljubavi i dobrohotnošću. Svi oni koji ovo djelo uzmu u ruke i upotrijebe ga ,istinski će u njemu uživati, kao što sam se i ja istinski radovala gledajući trud i radost Selvarajana Yesudiana pri oblikovanju ove knjige vježbi za njegovu voljenu školu yoge. Time s puno ljubavi predajem ovu knjigu vježbi praktikan­ tima yoge. Zürich, ožujka 1969. Elisabeth Haich Predgovor autora Otkad smo na više jezika izdali našu knjigu „Sport i yoga", interes za yogu je porastao u tolikoj mjeri da je nova knjiga s daljim hatha-joga vježbama postala neophodnom. Zato sam sastavio ovu knjigu kao nastavak „Sporta i yoge". Profilaktičko i terapeutsko djelovanje vježbi disanja i asana pokazalo se vrlo vrijednim. Mnogi liječnici i psihijatri preporučuju danas svo­ jim pacijentima pravilno disanje i yoga vježbe kao važnu nado­ punu terapije.Ova je knjiga prije praktična nego teoretska - ona je praktičan putokaz do sjajna zdravlja: odraz i ostvarenje ovladanog načina mišljenja. Oboje je neophodan preduvjet za sreću. Da bi se posjedovalo temeljito znanje o yogi, čitatelj treba poznavati neka poglavlja „Sporta i yoge" kao „Što je hathayoga", „Snaga izgradnje svijesti", „Potpuno disanje", „Svaka bolest ima svoj duševni uzrok" itd. Za praktičare yoge od velikog je značaja tjelesna i duhovna čistoća. Zato sam uz svaku stranicu vježbi jednu stranicu ispu­ nio izabranim uzvišenim mislima velikih mislilaca. Čitane namjerno ili ne, one djeluju duboko u našu podsvijest, tu se ukorijenjuju i postaju dijelom našega bića. One nas sile mudrom načinu mišljenja i djelovanja i time, a da mi to ni ne primijetimo, pročišćuju našu dušu. Crteži su me naročito veselili. Njima sam na suptilan način mogao izraziti mnogošta što riječima ne bih bio u stanju. Tijekove misli se može izreci riječima, ali stanje svijesti se često mnogo bolje može izraziti malom skicom nego opisima. Molim čitatelje da ovo skromno djelo prihvate s istom lju­ bavi kojom sam ga ja predao mojim dragim yoga-prijateljima. Selvarajan Yesudian Neke misli vodilje Tko je čovjekov veliki majstor učitelj? Jedino čovjek sam. Nije li on taj koji tumači zagonetne znakove na raskrižjima života da bi se postepeno uspinjao od rođenja do rođenja? Nisu 1 i njegova osjetila dostatna za govor zemaljskim jezikom i nije li on opremljen svime potrebnim za svoje dugo životno puto­ vanje? Koje tajne čuva riznica njegova mozga? I nije li njegovo srce tako skrito da nitko ne može vidjeti koja su blaga u njemu pohranjena? Kao što sjeme stvara moćno stablo, tako će čovjek kao svoje najviše djelo očitovati božansko skriveno u njemu. Za vrijeme svog zemaljskog boravka svoj će goli lik pokriti odjećom, tijelo će krijepiti hranom, njegov zemaljski put bit će ponešto osvijetljen učenjima svetih spisa, ali naposljetku je ipak on sam taj koji divovski raste, govori besmrtnim jezikom i vraća se bogu kad zemaljska igra završi. S.Y. Pokaži put koji vodi iz tame i ljudi će te spremno slijediti. *** Samopouzdanje je temelj života. U trenutku njegova gubitka život se raspada. *** S.Y. Jadikovke ne mogu pomoći. Uspravi se! I vrati se svome duhu, mjestu mira u tvome srcu. Mirni duh može ostvariti sve. Što su prilike više protiv tebe, to se jače očituje tvoja unu­ trašnja snaga. Vivekananda Čovjek postaje savršen pobjedom nad svojini osjetilima. Postoji li uopće nemoguće za onog tko je pobjedio svoje stra­ sti? Ramakrishna Dobro je lako činiti dobrom, ali teško zlom. Zlo je lako činiti zlom, ali teško dobrom. Buddha Kao što čvrstu stijenu ne može pokrenuti ni najsnažniji vjetar, tako ni kleveta ni hvala ne mogu pokrenuti mudraca. Buddha Što više letimo, to nas manjima vide oni koji prebivaju na zemlji. Nietzsche Svijest je stanje duha. Sa širenjem svijesti u nama će se raz­ viti sve latentne osobine koje su očitovali Buddha, Isus od Nazareta, Ramakrishna, Vivekananda i drugi divovi duha. Strpljenje je ključna riječ u jogi - strpljenje praćeno marljivošću i izdržljivošću. Ako je različitim prorocima uspjelo obja­ viti svoju božansku prirodu, tako je i u moći svakog čovjeka da postigne isto. Hatha-joga nije znanost o tijelu. Hatha-joga uzima tijelo kao polazišnu točku. Mi razvijamo tjelesnu snagu koja se auto­ matski preobražava u emotivnu snagu, snagu razuma i konačno u snagu duha. Mi dakle najprije prekoračujemo tjele­ snu razinu i proširujemo našu svijest na razinu razuma, a konačno je razvijamo u njenom neograničenom slobodnom obliku kao duhovnu svijest. Radost zbog naše rastuće svijesti doživljavamo kao stanje sreće. S.Y. Vječnost te zove! Ustani! Probudi se! život je samo san. Jedva da je počeo, Već završava. Ustani! Probudi se! I ne spavaj više! S.Y. Kralj Parikshit sreće Kawlija Kralj Parikshit, vladar cijele Indije, stajao je jednoga dana na obali rijeke Saraswati; tu je vidio kako neki čovjek zlosta­ vlja i muči kravu i bika. Takva okrutnost razljuti kralja.Upita čovjeka čime opravdava svoje nisko ponašanje i objasni mu da je u njegovoj kraljevskoj moči za to ga kazniti smrću. Ne čekajući odgovor kralj svoju pažnju usmjeri životinjama koje su još uvijek drhtale od straha i dobrostivo im govoreći uskoro zadobi njihovo povjerenje. Kralj je razmišljao o tužnoj sudbini bika i čudio se, tko može biti tako okrutan da odsječe noge jadne životinje. Bik, utjelovlje­ nje vrline, progovori: „O plemeniti kralju, zahvaljujemo ti što si nas spasio. Ti bi želio znati razlog mojoj patnji, ali ni ja sam ga ne poznajem. Postoji tako mnogo različitih nazora o istinskom razlogu bola i patnje na ovome svijetu. Neki kažu da smo sami uzrok našoj sreći i našoj patnji; drugi kažu da razlog leži u zvijezdama ili u položaju planeta - ili preodredenju sudbinom; neki opet da je zakon karme jedini razlog našoj sreći ili patnji. Ima i onih koji misle da je Bog onaj koji nam šalje sreću ili patnju. Ja zai­ sta ne znam koji je od tih pogleda ispravan." Kralja začudi bikova sposobnost govora. Ali iznenada, nakon što je utonuo u duboko razmišljanje o onom što je čuo, učini mu se kao da je uklonjena koprena s njegovih očiju. I on prepozna bika kao utjelovljenje Vrline, kravu kao utjelovljenje Majke Zemlje, a čovjek koji je oboje mučio, bio je Kawli, per­ sonifikacija željeznoga doba ili utjelovljenje poroka. Tada se okrene biku i reče: „Ti si doista utjelovljenje Vrline, ti si poprimio tijelo bika. Tvoje četiri noge su samodisciplina, čistoća, ljubav prema bliž­ njem i istinitost, ali došavši na svijet kao sumnja, gramzivost i oholost izgubio si tri noge. Sada stojiš na još samo jednoj nozi, istinitosti, a taj čovjek Kawli, utjelovljenje željeznog doba, spre­ mao se da ti i nju uništi." Kako je on to govorio, okrene se s izvučenim mačem Kawliju, odlučan ubiti ga. Ali Kawli mu se baci pred noge i poče ga zaklinjati za milost i oprost dobro znajući da kralj ne može ubiti nijedno živo biće koje kod njega traži zaštitu i milost. Kralj stade, ali naredi Kawliju da napusti njegovo kral­ jevstvo. Ali Kawli zamoli kralja da mu prepusti područja svoga carstva pod vlašću četiri poroka: kocke, pića, nečovječnog postupanja s ženama i okrutnosti prema životinjama. Kralj udo­ volji njegovoj želji. Ali Kawli je svoje carstvo želio proširiti još dalje i molio je kralja za nova područja. Kralj mu prepusti carstva prijetvornosti, oholosti, razbludnosti, ljubomore i nepri­ jateljstva. Dakle, ako čovjek ne želi da Kawli ovlada njime, on treba izbjegavati carstva tih poroka. A kralj vrati biku njegove noge, da nepokolebljivo ustraje u vrlinama ovladavanja sobom, čistoće, ljubavi prema bližnjem i istinitosti. Bhagavatam 52 misli vodilje za 52 stranice vježbi Ja ne želim učitelja koji bi utjecao na mene. Ali želim onog koji će me učiti da ne dopustim da se na mene utječe. S.Y. Samo je najsvježijim početnicima potrebno posebno slo­ bodno vrijeme za meditaciju. Onaj napredni postupno osjeća sve veći osjećaj sreće, radio ili ne. Dok su njegove ruke dje­ latne u zajednici, njegov um mirno razmišlja u osami. Ramana Maharshi Pusti da u tvom mozgu nastanu odvažne i neustrašive misli i neka svaki tvoj dah, svaka tvoja riječ, svako tvoje djelo bude prožeto tim mislima. To je put preobrazbe slabosti u snagu, ropstva u slobodu, onoga što donosi smrt u ono što daruje život. S.Y. Ne bi se trebalo obazirati na riječi drugih. Nikad se u životu ne bi moglo ostvariti veliko kad bi se moralo brinuti zbog njihove hvale ili prijekora. Vivekananda Svijest Svijest je jedinstvena. Nepomična, brža je od misli. Osjetila je ne sustižu; jer ona je stalno u prednosti. Mirujući prestiže sve što se kreće. Nema života bez svijesti. Glupan mnije da se svijest kreće, ipak ona se ne kreće. Njemu se čini silno dale­ kim, ali ona je blizu. Ona je u svemu i van svega. Tko u svijesti vidi sva bića i svoju svijest u svim bićima, taj više ne mrzi. Prosvjetljenje znači: vlastitu svijest naći u cijelom svemiru. Prevladao je opsjenu i brigu onaj tko posvuda vidi jedinstvo. Sveprisutna je svijest, blistava, bez tijela, bez kostiju, bez mesa, savršena, čista i nedirnuta zlim. Prorok, mislilac, Jedno, najviše nad svim svijetom i bivajuće iz samog sebe koje odu­ vijek stvara svijet. O sunce, lice istine skriveno je tvojim zlatnim diskom. Makni ga da ja, tragalac za istinom, uzmognem ugledati divotu istine. Hranitelju, proroče, nebeski i zemaljski vladaoče - o svjetleće sunce, ti, izvoru života - sakrij svoje svjetlo i skupi svoje zrake! Dopusti svojom milošću da me ugleda tvoj ljupki lik. Biće sadržano u tebi, to biće sam ja. Tajnu besmrtnosti otkriva samo onaj čista srca, kada utonuo u najdublju kontemplaciju, spozna: svijest u meni i brahman (apsolutno) van mene su jedno. Biti jedno s Bogom, to je besmrtnost! Najljepše upanišade Ako u sebi nosiš misli zavi­ sti, mržnje ili ljutnje, njihova uništavalačka snaga djeluje na tvoje tijelo i dušu. Neopisiva je šteta koju time nanosiš sebi. Jogiji kažu da je najveća snaga u tijelu misao. Ona je snažnija od svake tjelesne snage, veća od riječi, ona je transcendentalna sila koja prožima cijeli svemir. Dobre misli će, makoliko se beznačajnima činile, postići svoj cilj. Budi hrabar i znaj da sam stvaraš svoju sudbinu: Misli zdrave misli, stvaraj uzvišene misli, one koje bi želio vidjeti ostvarene. S nešto ustrajnosti ćeš ubrzo ovladati svojim mis­ lima koje ti tada više neće smetati već pomagati. Umjesto da siješ pitanja na koja nema odgovora, a koja zagorčavaju tvoj i život onih koje srećeš, ovladaj svojim mislima i budi svjestan moći koju posjeduješ. Tada ćeš doživjeti stvarnost Vivekanandinih riječi: ako je materija moćna, onda je misao svemoćna. S.Y. „Ne predbacujte nikome nesavršenost", učio je naš učitelj; „ne vidite li da se silno trudi, pa ako i sasvim malo, napredo­ vati sam?" S.Y. Sačuvati mir je najveće očitovanje snage, biti djelatan je lako. Ako pustiš uzde, konji će ti se oteti. To može svatko, ali je jak onaj koji zaustavi kopitajućeg konja. Sto zahtijeva više snage: pustiti ili zadržati? Miran čovjek nije tup. Miran čovjek vlada snagama duha. Aktivnost očituje neznatnu, - mir naprotiv nadmoćnu snagu. Želim pionire i rudare u mojoj vojsci religioznog života. Idite lamo, mladici, i oblikujte svoje mišiće! Trapljenje je za isposnike. Za radnike su razvijena tijela, željezni mišići i čelični živci! Vivekananda Neki se revni pristaša Maharshija silno uzbudio, jer je netko u gradu potcjenjivački govorio o Učitelju a on mu nije odvra­ tio jednakom mjerom. Upitao je Učitelja kakva bi trebala biti pokora za takav propust. Učitelj: strpljenje, još više strpljenja! Snošljivost - još više snošljivosti! Sri Ramana Maharshi Znaš li kako ja vidim Boga? Vidim ga kao cjelinu. Čovjek i druga stvorenja mi se čine praznim čahurama koje pomiču svoje glave i udove, ali njihov sadržaj je Bog. Ramakrishna Imamo li tri najveća „Božja dara": ljudsko tijelo, vruću želju za slobodom i pomoć čovjeka koji je postigao cilj, koji nam pokazuje put, tada je naše oslobođenje izvjesno. Vivekananda Da, moji su dani odbrojani, a JA sam ih odbrojao svojim že­ ljama, odlukama i djelima. I kada ti sivi, samotni dani odu svome kraju, smijat ću se snovima koje sam sanjao; i zatvorit ću za sobom zemaljska vrata i poletjeti put vječnosti. S.Y. Svaki je dio kao cjelina; sve izvire iz cjeline, od Boga. V. Budi visoko; poznajemo li našu univerzalnu prirodu, tada savršenim mirom promatramo cijelu panoramu ovog svijeta. Vivekananda Odnosi se ravnodušno spram svakog događaja. Prihvati što nosi sudbina i ostani nedirnut time. Suzdrži se od svakog napora, a da bi nešto postigao ili izbjegao. S nepromjenjivom ravnodušnošću prihvati sve što dolazi: bogatstvo ili bijedu, pohvalu ili prezir; odustani od razlikovanja između vrline i poroka, časnog i sramotnog, dobrog i lošeg. Izbjegavaj klonu­ lost i uzaludno kajanje, ma što da si učinio, kao što se nemoj nikad osjećati ni nadmoćnim ili ponosnim zbog svojih djela, ma kakva ona bila. Jogi Padmasambhava Konačni, nikad ne možemo izraziti vječno; ali mi jesmo vječno. Kada to znamo, ne dokazujemo se ni sa kime. Vivekananda Ne postoji nedostatak, ne postoji jad koji ti ne bi mogao uklo­ niti sviješću o duhovnoj snazi u sebi. Vjeruj tim riječima i bit ćeš svemoćan. Vivekananda Najprije trebaš slušati o SVIJESTI. Slušaj dan i noć da si ti svijest. Ponavljaj to sebi dan i noć dok ne poteče tvojim žilama, zapršti u svakoj kapljici tvoje krvi, postane tvoje meso i tvoja kost. Pusti da cijelo tvoje tijelo prožme ova jedinstvena istina: „Ja sam nikad rođena, nikad umiruća, apsolutno čista, sveznajuća, svemoćna, vječno slavna svi­ jest." Sva tvoja djela bit će uveličana, transformirana, uzdig­ nuta do Boga istinskom moći misli. Ako je materija moćna, onda je misao svemoćna. Vivekananda Možeš biti siguran da ćeš služeći istini, usprkos iskušenjima da je napustiš, doseći nebesku snagu. Pred tom snagom ljudi se u tvojoj prisutnosti neće usuđivati govoriti stvari koje ti ne smatraš istinitima. Ako tijekom četrnaest godina ne odstupajući predano služiš istini, ljudi će biti uvjereni u ono što im kažeš. Iako ćeš masama podariti najveći blagoslov, razriješiti njihove lance i uzdići cijeli narod. Vivekananda Čovjek! Silne li misli! Zavitlan iz beskonačnosti Da nadzire igru života i smrti; Stvara sudbine, Vitla usude u svemir i smije se kad se rasprsnu kao rakete Sipajući svoj pepeo Na obale zaboravljenih svjetova. S.Y. Prisutne misli se materijaliziraju. Čovjek je također materi­ jalizirana ideja. Ispitaj je li tvoja svijest nešto materijalno ili nešto duhovno. Ramana Maharshi Kao što mrak bježi pred svijetlom, tako i najopasniji grijeh uzmiče pred čovjekom koji zrači ljubavlju. Tiruvaluvar Vi, zemaljska božanstva! Grešnici? Grijeh je tako nazivati čovjeka; to je neprestano vrijeđanje ljudske prirode. Podignite se, vi lavovi, otresite se varave slike ovaca, vi ste besmrtne duše, slobodni duhovi, blaženi i vječni. Vi niti ste materija, niti tijelo, materija je vaš, a ne vi njezin sluga. Vivekananda Budi pionir na vlastitome putu I koračaj odvažno odmjerena koraka; Nepokolebljivim htjenjem preobražavaj u djela Zapovijedi svoga jedinoga vodiča, Svoga Boga, svog istinskog ja. S.Y. Donesi mnogo svjetla u svijet! Svjetlo, donesi svjetlo! Svjetlo treba obasjati sve! Zadaća nije dovršena dok svi ne stignu k Tvorcu. Donesi svjetlo siromašnima i još mnogo više svjetla bogatima, jer ga oni trebaju više nego siromašni. Donesi svjetlo neukima i više svjetla učenima, jer je silna taština naobrazbe našega vremena. Tako donesi svjetlo svima. Vivekananda Duhovnost se mora dovesti do praktične razine života. Čemu ona inače služi? Duhovnost mora uzdići srce i dom, pojedmca i mnoštvo, društvo i narod. S.Y. Svijest je „srce". "Srce" svijetli samo. Kada se SVJETLO diže iz srca i dosegne mozak - sjedište duha - tada se opaža svijet zahvaljujući odraženom SVJETLU svijesti s p o m o ć u duha. Odnosno, ako je d u h osvijetljen, on opaža svijet; ako nije, ne opaža ga. Okrene li ga se unutra, prema izvoru SVJETLA, tada prestaje svako prepoznavanje objekta i svijest zrači jedino kao „srce". Mjesec svijetli tako što odražava svjetlo sunca i nakon sunčeva zalaska mora dostajati da predmete učini jasnim. Ali kad izađe sunce, nitko više ne misli na mjesec, pa i ako njegov blijedi krug ostane na nebu. Slično je i s duhom i „srcem". Duh je potpun uslijed od njega odraženog svjetla; koristimo ga za prepoznavanje predmeta. Okrene li ga se prema unutra, izvor svjetla zasja sam i d u h ostaje blijed i suvišan kao mjesec pri danjem svjetlu. Ramana Maharshi Pitanje: Što je iluzija? Ramana Maharshi: Tko se vara? - Otkrijete li to, iluzija nestaje. Ljudi bi uvijek željeli znati što je varka, maya, iluzija, a nikad ne propitaju tko se vara. Znaj, mudrače, da su čovjeku bestrasnost i sposobnost raz­ likovanja potrebne kao ptici krila. Bez njih on nikad neće dosegnuti onaj najviši grozd iz kojeg teče nektar slobode. Sankaraharya Sretan si ti; postići ćeš svoj cilj; tvoj rod je blagoslovljen u tebi, jer tvoja je težnja postati vječan oslobađanjem iz okova zablude. Sankaraharya Čak i najveći grešnik koji je griješio tijekom stotinu utjelo­ vljenja biva oslobođen svih grijeha ako, pa makar i na pola sekunde, može ostvariti svoje božansko bice.On postaje čist, savršen i božanski još za ovoga života. Vedanta Poznaješ li pravi smisao riječi Buddha? Ona označava stalno razmišljanje o svijesti kojim se postaje svijest. Ramakrishna Nije moguće obožavati apsolutno, već samo manifestaciju apsolutnog. Isus ima ljudsku prirodu. Postao je Krist. I mi to možemo i moramo postati. Krist i Buddha su imena za stanje koje treba biti postignuto. Isus i Gautama su bili obličja koja su očitovala to stanje. Vivekananda Vi ste svjetlo svijeta. Ne može biti skrit grad koji leži na gori. Niti se užiže svjetlo i stavlja pod vrč već na svjećnjak, te svijetli svima koji su u kući. Tako neka i vaše svjetlo svijetli pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave oca vašega na nebesima. Matej,V.knjiga,stih 14-16 Ustani, ti blistavi! Ustani, ti vječno čisti! Ustani, ti koji nikad nisi bio rođen i koji nikad ne možeš umrijeti. Ustani, ti svemoćni. Objavi svoju istinsku prirodu. Ova su te niska očito­ vanja nedostojna. Vivekananda Čovjek koji se potpuno pročistio, ostvaruje više od cijele vojske propovjednika. Riječ moći dolazi iz čistoće i šutnje. Vivekananda Uzvišeni čovjek svoje srce koristi kao zrcalo. On stvari niti slijedi niti im ide u susret. On ih odražava, ali ne zadržava. Stoga se nepovrijeden može uzviti nad svijet. On nije sužanj svoje slave; on ne planira; ne predaje se poslovima; on je gos­ podar spoznaje. Uvažava i sitnice, a ipak je neiscrpiv i boravi s onu stranu ja. Prima sve darove neba, a kao da nema ništa. On ostaje smjeran. Dshuang Dsi Gdje da Te nađem, moj tvorce? Gdje da Te vidim, gospodaru moj? Da li da Te tražim u pobožni ranojutarnji sat? Ili kada se spuštaju večernje sjene? Tamo gdje krijesnice osvjetljavaju tamni šumski put, Gdje potoci šumorec'i brzaju med stijenama, Gdje blijede munje udaraju o zemlju, A iz olujnih se oblaka slijeva kišna bujica , Tamo gdje dodir smrti daje nadu umirućem, Gdje rođenje djeteta donosi svo svjetlo sunca, Tamo si Ti, o Gospodine, objavljujući se onom Koji te uvijek štuje. S.Y. Duh ispunjen istinom svoje djelovanje mora usmjeriti prema krajnjemu cilju. Mahatma Gandi „Nije svršeno ono što smo mi učinili takvim. Sve zrije u svoje vrijeme i donosi plod u svoj sat." Patnja je najnemiliji učitelj koji nam u samotnim satima daje one nužne pouke. S.Y. Čovjek koji prihvaća poklone stoji pod duhovnim uplivom davatelja i time postaje povodljiv. Prihvaćati poklone znači odustati od vlastite duhovne neovisnosti i pristati biti sužnjem. Stoga ne prihvaćaj poklone. Vivekananda Budi kreativan i rasti svakim korakom! Smrt je kreacija umiruće duše. Život je kreacija živuće duše. Čovjek biva oblikovan prilikama kojima je sam uzrok. S.Y. S.Y. Što je Bog? Koji prebiva u zemlji - a ipak se od nje razlikuje -, koga zemlja i ne poznaje -, tijelo kojega je zemlja, koji zemljom u tišini upravlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, TVOJ UNUTARNJI VOĐA, tvoje besmrtno. Koji prebiva u nebu -, a ipak se od njega razlikuje -, koga nebo ne poznaje -, tijelo kojega je nebo -, koji nebom u tišini upravlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, tvoj unutarnji voda, tvoje besm­ rtno. Koji prebiva u svjetlu -, a ipak se od njega razlikuje -, koga svjetlo ne poznaje -, tijelo kojega je svjetlo -, koji svjetlom u tišini upravlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, tvoj unutarnji voda, tvoje besm­ rtno. Koji prebiva u dahu -, a ipak se od njega razlikuje -, koga dah ne poznaje -, tijelo kojega je dah -, koji dahom u tišini upra­ vlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, tvoj unutarnji voda, tvoje besm­ rtno. Koji prebiva u misli -, a ipak se od nje razlikuje -, koga misao ne poznaje -, tijelo kojega je misao -, koji mišlju u tišini upra­ vlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, tvoj unutarnji voda, tvoje besm­ rtno. Koji prebiva u spoznaji -,a ipak se od nje razlikuje -, koga spoznaja ne poznaje -, tijelo kojega je spoznaja -, koji spozna­ ­­m u tišini upravlja -, TAJ je tvoja SVIJEST, tvoj unutarnji voda, tvoje besmrtno. ON vidi -, neviđen -, čuje -, nečujan -, razumije -, nerazumijevan -, spoznaje -, nespoznan; ne postoji ništa van njega koji vidi, čuje, razumije, spoznaje -, ON je tvoja SVIJEST, tvoj unu­ tarnji voda, tvoje BESMRTNO! Upanišade OM * Imao otac dva sina. Kada su dovoljno poodrasli, postali su posvećenici i bili predani paski religijskog odgojitelja da proučavaju Vede. Nakon dugog izbivanja mladici se nakon završenih studija vratiše kući. Otac ih upita jesu li čitali vedantu. Nakon što mu potvrdiše, on ih upita: „Što je brah­ man?" (Bog). Stariji, koji je citirao Vede i druge svete spise, odvrati:" O Oče, on se ne može shvatiti govorenom riječju ili snagom razuma. To je tako. Ja znam sve o tome." Pa počne navoditi vedske tekstove. Otac reče." Ti si dakle spoznao brahman! Vrati se svom poslu." Tada isto upita mlađeg sina. Ali taj je samo nijemo sjedio. Niti reče ma i jednu riječ niti učini i najmanji pokušaj da progovori. Tada kaže otac: „Ništa se ne može izreći o apsolutnom i bezuvjetnom! Progovoriš li o njemu, određuješ beskonačno pojmovima konačnog, apsolutno pojmovima relativnog, bezu­ vjetno pojmovima uvjetovanog. Tvoja šutnja je rječitija od recitiranja stotina stiihova i citiranja stotina autoriteta." Ramakrishna Lovio ribič u jezeru ribe. Približi mu se avadhuta (isposnik) i upita ga: „Brate, koji put vodi do tog i tog mjesta?" U tom tre­ nutku zatitra plovak pokazujući da riba grize, pa mu ribič ne odgovori već svu svoju pažnju usmjeri štapu. Kad je riba bila ulovljena, ribič se okrene i upita: „Što ste rekli, gospodine?" Redovnik mu se pokloni i reče:" Gospodine, vi ste moj guru. Kada utonem u promatranje Najviše svijesti, dopustite mi da slijedim Vaš primjer i ne obraćam pažnju ni na što drugo dok ne završi moje bogosluženje!" Ramakrishna Uđi u sebe i iznesi upanišade iz vlastite svijesti; ti si najveća knjiga koja je ikad bila i koja će ikad biti, beskonačna riznica svega što postoji. Sve dok se ne probudi unutarnji učitelj, svako poučavanje je uzaludno. Put do vrijednosti put je otvaranja knjige srca. Vivekananda Ako posjeduješ snagu istine, čak ni u snu nećeš moći izreći laž. Bit ćeš istinski u mislima, riječima i djelima. Sve što kažeš, bit će istina. Možeš reći nekom: „Budi blagoslovljen" i on će biti blagoslovljen. Ako je čovjek bolestan i ti mu kažeš: „Budi zdrav", on će to odmah i postati. Vivekananda Kada osoba šuti, govoriti može tvoja viša svijest. E.Haich O ti, oprezni, ne boj se. Nema za tebe opasnosti. Jedan je put da se prijeđe ocean zemaljskog života. Postoji božanska snaga da se učini kraj njegovu užasu. Njome možeš prijeći ocean svi­ jeta i dostići najviše dobro. Sankaracharya Meka te nosi moja pjesma U kraj mojih snova, u beskrajno. i udaranjem krila noći Leti od zvijezde do zvijezde, Napuštajući krilo lakog sna I'utuj mnogim svjetovima, A onda kreni kući U zlatnom rumenilu zore Da mladog dana nedirnuta ljepota, Dragi, ti otvori oči. S. Y. Duhovnost nema nikakve veze sa sentimentalnošću. Duhovnost također ne dopušta ravnodušno držanje u nekoj nezdravoj ili neprihvatljivoj situaciji. Istinoljubiv čovjek ne poznaje nagodbe. Budi iskren, otvoren i slobodan, kako to dana situacija zahtijeva. S.Y. Ispravna odluka odricanja od djelovanja donosi slobodu. Ispravna odluka u svrhu djelovanja donosi slobodu. Oboje je bolje od straha pred djelovanjem. Bhagavad Gita Zbaci sa svog broda strasti i mržnju, jedrioče, pa ćeš lako jedriti u slobodu. Elisabeth Haich Na tvoje molitve odgovara jedino tvoja vlastita volja; no ona se svakom duhu prikazuje u obličju drugačijih religijskih pre­ dodžbi. Mi je možemo nazivati Buddha, Isus, Krishna, Jehova, Alah, Agni; ali ona je uvijek svijest, ja. Vivekananda Koje li duboke sreće, uzmognu ti rasti i božanski se razvi­ jati. Pomisli samo na svoju prošlost i usporedi je sa svojom sadašnjošću. Vidjet ćeš dug razvojni put kojim si prošao. Svo naše znanje počiva jedino na vlastitim iskustvima. Samo unu­ trašnji napredak čini čovjeka sretnim. S.Y. Ono što nam je potrebno je religija koja oblikuje čovjeka. Mi trebamo muškarce! Muškarce željeznih mišića i čeličnih živaca. Vivekananda Nije slijepa ljubav već razbluda. Ljude zasljepljuje pohota puti. Ljubav oslobađa od razblude i čini da progledamo. S.Y. Budi jak i neustrašiv. Svijet štuje samo svoje junake. S.Y. Ples Krishne na petoglavoj zmiji. Vladavina duha nad pet osjetila. Štuj oboje: duh i materijalni oblik, inherentnu misao i vidl­ jivi simbol. Sri Ramakrishna Središnja točke svih postojećih religija jest veliki učitelj koji zapovijeda istinu; mase ga slijede. Bez njega se religijsko zdanje raspada. Vede su jedini sveti spis koji se ne temelji na nekoj određenoj osobi ili zapisu, nego čovjeka kao takvog čine središtem evolucije i uzdižu do njegova posljednjeg stupnja, božanskog. Njihovi su zakoni sveobuhvatni i vode unutrašnji razvoj čovjeka. Vede ističu najdublje bide čovjeka, pri čemu je nevažno kojoj on vjeri pripada, i pomažu mu da ostvari svoj cilj. Zbog toga ih se smatra univerzalnom religijom koja, unutar njegove vlastite vjerospovijesti, uzdiže čovjeka. S.Y. Onaj tko je u stanju svoje životinjske sile preobraziti u duho­ vnu silu, pohranjuje u sebi neizmjernu energiju. Svaki se napre­ dak temelji na ovladavanju životinjskim snagama u nama. Ako im pustiš na volju, one će te bez milosti povući za sobom; uzmogneš li ih pak preobraziti u duhovne sile, one će tebe preobraziti u božansko biće. S.Y. Iskrena misao može pokrenuti nebo i zemlju. Kineska poslovica Ako uopće činiš dobro, činiš ga za sebe. Osjeti da je prima­ lac viši. Ti služiš drugome, jer si niži, a ne zato jer je on niži a ti viši. Daruj kao što ruža daruje svoj miris slijedeći vlastitu prirodu. Vivekananda Vječno plamteći žari se i svijetli taj mali žižak. Utonuo u dubine tišine Nema većeg značenja do znati: „JA JESAM!" S.Y. Tko je slijep? Tko uživa u onome, što ne bi trebao učiniti. Tko je gluh? Tko ne sluša koristan savjet. Tko je nijem? Tko u pravom trenutku ne zna reći lijepu riječ. Indijske izreke Ako se već doguralo do toga da se bude rođen kao ljudsko biće, onda bi bilo šteta protratiti taj ljudski život besmislenim ili zlim činima i onda, kao zaključak tom niskom postojanju, umrijeti. Tagpo Lhadje Ne samo da je svijest najlakše upoznati, već osim nje i nema ničeg za spoznavanje. Sve što je nužno za ostvarenje svijesti je BITI MIRAN. A što je lakše od toga? Bhagavan Ramana Maharshi Što je put do neba? Istinitost. Kako čovjek pronalazi sreću? Ispravnim ponašanjem. Koga mora potčiniti da bi izbjegao jad? Svoje misli. Kada je čovjek voljen? Kada u njemu nema sujetnosti. Mahabharata Tvoj način razmišljanja treba u duhovnim stvarima biti jed­ nako racionalan kao u prilikama svakodnevnoga života. Izvanjski zadaci zahtijevaju racionalno mišljenje. Duhovni život zahtijeva tisućostruku mjeru racionalnog, egzaktnog, dobro utemeljenog mišljenja. S.Y. Molitva je prekrasna pomoć, jer je to jedina prilika da se stvarno sam pomogne sebi. S.Y. Bezgraničnim val može postati jedino ako padne natrag u more; kao val može biti samo ograničen. Nakon što je postao more, može ponovno postati val i to velik onoliko koliko želi. Prestani se poistovjećivati s pogrešnim i znaj: ti si slobodan. Vivekananda Postoji ipak nečistoća veća od svih drugih - i to je neznanje. O mudrače, odbaci svaku i budi slobodan od svih nečistoća. Dhammapada . Tko se ne brine zbog zlih riječi drugih, pobjeđuje sve. Mahabharata Uči razumijevati da si d u h o v a n samo onda ako počneš spozna vati Boga u čovjeku, ako shvaćaš da je d u h onaj koji sve prožima: bistri kristal, smješkajući cvijet, nijemu životinju, misled eg čovjeka. S.Y. Nitko nije rođen tako nisko da se ne bi mogao uspeti. Tko se penje, dolazi iz dubine. S.Y. Učenik: Unapređuje li samoća vježbanje? Majstor: Što nazivate samoćom? Učenik: Držati se podalje od drugih. Majstor: Za što bi to trebalo biti dobro? To iz Vas progovara samo strah i nesigurnost. U osami biste se samo plašili smet­ nje nasrtljivaca. Uostalom: Zašto mislite da biste misli lakše utrnuli osamivši se? Ne bi li to bilo jednako moguće u Vašem sadašnjem okružju? Sri Ramana Maharshi Između onog koji neumorno svakog mjeseca tijekom sto­ tinu godina prinosi žrtvu i onog kojeg nikad ne spopadne bijes, na višem je stupnju nesumnjivo ovaj drugi. Mahabharata Ne poznajem ih, puteve ovoga svijeta, i ne znam što mi je činiti. TI vodi moje korake da bih ispravno djelovao i da nikad ne posrnem od straha ili srama. S.Y. Čovjek duha je zaista onaj koji posjeduje nepokolebljivu vjeru u sebe i koji je sposoban ostvariti je i u najjednostavnijim mislima i svakodnevnim radnjama. S.Y. Yoga-vježbe kroz godinu 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 7x 3x 3. Lupkanje grudnog koša. (Udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju 3x Zadržati dah, brzo lupkati dlanovima) 4. Razvoj sunčane snage 5. Vježba za trbušne i nožne mišiće 6. Bhudschangendrasana (duševna snaga) 3M 3x 3x 7. Matsyasana (mir) 3x 8. Unakrsna vježba 9. Hastapadangustasana (stabilnost) 10. Lauliki-yoga (Udahnuti, istegnuti trbušnu stijenku, izdahnuti, trbuh slijeva nadesno 3x 3x 3x7x snažno pritiskati dlanovima) 11. Ardha-halasana (elastičnost) 3x 12. Siršasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 5-30 sek. 3x s pritiskom brade) snaga volje 3. Ubrzano naizmjenično disanje desno i lijevo (čistoća) 3x 4. Sitkari (udisati između vrha jezika i nepca) (čistoća) 10x 5. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 6. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 3x 7. Dšanusirasana I (otpornost) 3x 8. Dšanusirasana II (otpornost) 3x 9. Bhegasana (elastičnost) 3x 10. Gokarnasana (oblik i ljepota) 3x 11. Nataradšasana (oblik i ljepota) 3x 12. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 3x 13. Meditacija 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Bastrika (ubrzano potpuno disanje) čistoća 10x 4. Sitali (udisati kroz jezik u obliku cijevi) pročišćavanje krvi 14x 5. Pawanamuktasana (snažno obgrliti koljena) zdravlje 3x7x 6. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 3x 7. Dšanusirasana vodoravno (otpornost) 3x 8. Dšanusirasana okomito (otpornost) 3x 9. Dolasana (oblik i ljepota) 3x 10. Natašira Wadšrasana (snaga) 3x 11. Wadšoli-mudra (snaga) 3x 12. Ardha-sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Vježba koja pročišćava pluća (Udišući lupkati grudni koš vršcima prstiju, zadržati dah i lupkati dlanovima) 3x 4. Pročišćujuća vježba 3x 5. Ustrasana (elastičnost) 3x 6. Pasthimotanasana (zdravlje) 3x 7. Ardha-matsyendrasana II (samopouzdanje) 3x 8. Trikonasana (Ja sam upravo u tijelu i u duši) 3x 9. Trikonasana (duševna snaga) 3x 10. Široko raširene noge prignuti naprijed, laktove, dlanove i glavu na pod. Mirno disati. Nakon 7-10 sek. ustati. 3x 11. Wrksasana (ravnoteža) 3x 12. Halasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Trbušno, srednje, gornje i potpuno jogi-disanje po 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-14 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pročišćujuća vježba u sjedećem položaju 3x 4. „S" disanje u sjedećem položaju (čistoća) 3x 5. Wakrasana (duševna snaga) 3x 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Bhudšangasana (duševna snaga) 3x 8. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 9. Trikonasana (duševna snaga) 3x 10. Uddijana-bandha (snažno uvući trbuh) otpornost 3x 11. Uddijana-bandha u stojećem položaju (otpornost) 3x 12. Wiparita-karani (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje u ležećem položaju, polako (čistoća) 3x 4. HA-disanje u stojećem položaju, polako (čistoća) 3x 5. Bhudšangasana (bubrezi) čistoća 3x 6. Bhudšangendrasana (kralježnica) snaga 3x 7. Maha-mudra (otpornost) 3x 8. Wakrasana (duševna snaga) 3x 9. Tadaghi-mudra (jako uvući trbuh) otpornost 3x 10. Dolasana (kralježnica) elastičnost 3x 11. Ardha-chandrasana (elastičnost) 3x 12. Sarwangasana (štitnjača) mir 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Trbušno, srednje, gornje i potpuno jogi-disanje p o 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-14 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje naglo, ležeći (ČISTOĆA) 3x 4. Bastrika (mijeh-disanje, naizmjence lijevo i desno) po 7x 5. Yoga-mudra (zdravlje) 3x 6. Padahastasana (otpornost) 3x 7. Bhudšangasana (duševna snaga) 3x 8. Wakrasana (duševna snaga) 3x 9. Dšanusirasana (otpornost) 2x 10. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 2x 11. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 2x 12. Wiparita-karani (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 7x 1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Duboko udahnuti, potpuno izdahnuti, napeti grudni koš i trbušne mišiće, ne disati 7 sek. Duboko udahnuti. 3x 3. Sukh-purwak udahnuti tokom 4 sek. Zadržati dah 16 sek. Izdisati 8 sek. (ravnoteža i harmonija) 3x 4. Bastrika (mijeh-disanje) naizmjence (čistoća) 3x 5. Parswa-bhunamanasana (otpornost) 3x 6. Wakrasana varijacija (duševna snaga) 3x 7. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 3x 8. Stav gavrana (ravnoteža) 3x 9. Dolasana (oblik i ljepota) 3x 10. Ardha-bhudšangasana (duševna snaga) I i II po 2x 11. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 12. Sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br. I (otpornost) 3x 4. Vježba lupkanja grudnog koša. Polako udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju. Zadržati dah, grudni koš lupkati dlanovima (pročišćavanje pluća) 3x 5. Wakrasana (duševna snaga) 2x 6. Wakrasana varijacija (duševna snaga) 2x 7. Ardha- bhudšangasana (oblik i ljepota) 3x 8. Parswa-bhunamanasana (elastičnost) 9. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 3x 10. Natapadasana (snaga) 3x 11. Vježbe stopala 3M 12. Siršasana ili Wiparita-karani 3x 13. Meditacija (jedistvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Uddšai „S" disanje (čistoća) 3x 4. I.A.O.OM 3x 5. Stambhasana (otpornost) 3x 6. Bhudšangendrasana (kralješnica) snaga 3x 7. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 2x 8. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 9. Yoga-mudra (okomito podići ruke) zdravlje 3x 10. Padahastasana (zdravlje) 3x 11. Udijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 12. Siršasana ili Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M . OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Lupkanje grudnog koša. Udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju. Zadržati dah, lupkati dlanovima. Čistoća 3x 4. Sitali (udisati kroz jezik u obliku cijevi) pročišćavanje krvi 3x9x 5. Trikonasana (Ja sam upravo u tijelu i u duši) 3x 6. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 3x 7. Pawanamuktasana u ležećem položaju (zdravlje) Snažno obgrliti koljena. 3x9x 8. Lauliki-yoga (zdravlje) 3x 9). Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 3x 10. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 11. Ustrasana (elastičnost) 3x 12. Wiparita-karani (s vježbama za jačanje očiju) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje ležeći, polako (čistoća) 3x 4. HA-disanje stojeći, polako (čistoća) 3x 5. Dhrityasana (stabilnost) 3x 6. Dhanurasana (elastičnost) 3x 7. Bhudschangasana (duševna snaga) 2x 8. Wakrasana (duševna snaga) 3x 9. Ekapahastasana I i II (oblik i ljepota) po 2x 10. Dschanusirasana okomito (oblik i ljepota) 2x 11. Dschanusirasana vodoravno (oblik i ljepota) 2x 12. Halasana (noge raširene) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Sukh-purwak (4-16-8 sek.) Izmjenično disanje. Harmonija 5x 4. Pranayama br. 4 (snaga) 3x 5. Chakrasana (položaj kotača) elastičnost 3x 6. Dhrityasana (odlučnost) 3x 7. Pastchimontasana (zdravlje) 3x 8. Supta-wadsrasana (mir) 3x 9. Mayurasana (ravnoteža) 3x 10. Gokarnasana (oblik i ljepota) 3x 11. Hasta Padasana (Noge jako raširene. Držati palac i izdišući ga saviti prema naprijed) 3x 12. Siršasana 3x 13. Wiparita-karani 3x 14. Meditacija (jedinstvo) 5M 15. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.3 3x 4. Pranayama br.4 3x 5. Lauliki-mudra (masaža trbuha) 3x 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Wadšroli-mudra (otpornost) 3x 8. Bhudšangasana (duševna snaga) 3x 9. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 10. Matsyasana (mir) 3x 11. Vježbe za jačanje očiju: Brumadya Drišti: usredotočiti pogled između obrva. Nasagra Drišti: usredotočiti pogled na vrh nosa po 3x 3x 12. Sarwangasana 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.6 3x 4. Pranayama br.7 3x 5. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 3x 6. Natašira-wadšrasana (sila) 3x 7. Dšanusirasana okomito (otpornost) 2x 8. Dšanusirasana vodoravno (otpornost) 2x 9. Dolasana (elastičnost) 3x 10. Lauliki-yoga (masaža trbuha) zdravlje 3x 11. Vježbe stopala 12. Wiparita-karani s vježbom za jezik 3M 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Ha-disanje u ležećem položaju, naglo (čistoća) 7x 4. Pranayama br.4 (snaga) 3x 5. Wakrasana (duševna snaga) 3x 6, Trikonasana (varijacija) duševna snaga 3x 7. Trikinasana (varijacija) (Ja sam upravo u tijelu i duši) 3x 3x 3x 8. Mantre: Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća. Svaki organ svakim trenutkom radi sve bolje i bolje. po 3x Ja objavljujem život tijela i duše. Tišina i mir. Om-Om-Om 9. Pawanamuktasana (snažno obgrliti koljena) zdravlje 3x9x 10. Natapadasana (snaga) 3x 11. Vježba za trbušne i nožne mišiće 3x 12. Siršasana 13. Meditacija 14. Sawasana 3x 10M 10M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje u ležećem položaju, naglo, čistoća 3x 4. HA-disanje u sjedećem položaju, naglo čistoća 3x 5. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 3x 6. Natapadasana (oblik i ljepota) 3x 7. Paršwa-padacalanasana (oblik i ljepota) 3x 8. Ardha-Matsyendrasana (duševna snaga) 2x 9. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 3x 10. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 3M 11. Vježbe stopala 12. Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.4 (snaga) 3x 4. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 5. Razvoj sunčane snage 3xl5x 3M 6. Yoga-mudra varijacija (udesno i ulijevo) zdravlje 3x 7. Lauliki-yoga (masaža trbuha) 3x 8. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 3x 9. Kaakaasana (stav gavrana) sigurnost 3x 10. Mayurasana (stabilnost) 3x 11. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 12. Siršasana ili Sarwangasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. I.A.O.OM 3x 4. Ardha-HA-disanje u ležećem položaju (čistoća) 3x 5. Pawanamuktasana (zdravlje) Jako obujmiti koljena 3x 6. Wakrasana (duševna snaga) 3x 7. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 3x 8. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 3x 9. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 2x 10. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 2x 11. Trataka (fiksacija točke) 3M 12. Ardha-sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Bastrika (mijeh-disanje naizmjence) čistoća 3x 4. Sitali (Udisati kroz jezik uobličen u cijev) pročišćavanje krvi 14x 5. Tadaghi-mudra (snažno uvlačenje trbuha) otpornost 3x 6. Stambhasana (snaga) 3x 7. Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 3x 8. Natašira-wadšrasana (snaga) 3x 9. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 2x 10. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 2x 11. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 12. Siršasana ili Sarwangasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Bastrika ( ubrzano puno disanje ) čistoća 4. Razvoj sunčane snage 3x7x 3M 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 6. Pawanamuktasana u ležećem položaju (snažno obgrliti koljena) zdravlje 3x 3x7x 7. Dolasana (elastičnost) 3x 8. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 3x 9. Padangustasana (ravnoteža) 3x 10. Chakrasana (elastičnost) 3x 11. Hastapadangustasana (snaga) 3x 12. Siršasana ili Sarwangasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.I (ovladavanje sobom) 3x 4. Pranayama br.II (otpornost) 3x 5. Ardha-matsyendrasana I (samopouzdanje) 2x 6. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 3x 7. Ekapadahatasana I (oblik i ljepota) 2x 8. Ekapadahatasana II (oblik i ljepota) 2x 9. Nataradšasana (ravnoteža) 3x 10. Simhasana (vježba za jezik) 3M 11. Vježba za jačanje očiju (Brumadya Drišti: Gledati medu obrve. Nasagra Drišti: Gledati vrh nosa) 12. Ardha-halasana (Stopala preko desnog, pa preko lijevog ramena) po 2x 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje u sjedećem položaju. Duboko udahnuti, zadržati dah 7 sek., snažno i naglo izdahnuti kroz usta. (čistoća) 3x 4. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje u ležećem položaju) 2xl4x 5. Kaakaasana (stav gavrana) snaga 3x 6. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 7. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 3x 8. Stambhasana (snaga) 3x 9. Mayurasana (snaga) 3x 10. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 2x 11. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 12. Siršasana ili Sarwangasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija i ravnoteža 3x 4. I.A.O.OM 3x 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 6. Parwatasana (položaj brijega) oblik i ljepota 3x 7. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 2x 8. Trikonasana (duševna snaga) 3x 9. Uddija-bandha varijacija (oblik i ljepota) 3x 10. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 11. Vježbe stopala 3M 12. Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija 3x 4. I.A.O.OM 3x 5. Ustrasana (elastičnost) 3x 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (elastičnost) 3x 7. Lauliki-yoga (trbušna masaža) 3x 8. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 9. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 10. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 3x 11. Supta-wadšrasana (elastičnost) 3x 12. Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br. 6 3x 4. Pranayama br. 7 3x 5. Wibhakta-dsanusirasana (zdravlje) 3x 6. Dšanusirasana vodoravno (snaga) 2x 7. Dšanusirasana okomito (snaga) 2x 8. Wakrasana (duševna snaga) 2x 9. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 2x 10. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 2x 11. Uddijana-bandha u sjedečem položaju (ovladavanje sobom) 3x 12. Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi disanje (razvoj praničkog tijela) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.6 3x 4. Pranayama br.7 3x 5. Lauliki-joga (zdravlje) 3x 6. Joga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 2x 8. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 2x 9. Nataradšasana (ravnoteža) 3x 10. Wrksasana (ravnoteža) 3x 11. Wiparita-karani 3x 12. Meditacija i Sawasana po 5x OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom na bradu) snaga volje 3x 3. HA-disanje u ležećem položaju, naglo (čistoća) 3x 4. I.A.O.OM 3x 5. Wakrasana (duševna snaga) 2x 6. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 2x 7. Trikonasana (duševna snaga) 3x 8. Padahastasana (snaga) 3x 9. Pawanamuktasana (ležeći snažno obujmiti koljena) zdravlje 3x 9x 10. Bhegasana (elastičnost) 3x 11. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 3x 12. Wiparita-karani (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi disanje (mir) 7x 2. Duboko udahnuti, snažno izdahnuti, istisnuti zrak, napeti grudni koš i trbušne mišiće, 7 sek. ne disati, pa duboko udahnuti i izdahnuti. (otpornost) 3x 3. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje u ležećem položaju) 2x 9x 3M 4. Razvoj sunčane snage 5. Pandagustasana (ravnoteža) 3x 6. Natašira-wadšrasana (snaga) 3x 7. Matsyasana (mir) 3x 8. Supta-wadšrasana (elastičnost) 3x 9. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 3x 10. Bhegasana (elastičnost) 3x 11. Natapadasana (snaga) 3x 12. Wiparita-karani (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek, s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. I.A.O.OM 3x 4. Mantre: Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća. Svaki organ svakim trenutkom radi sve bolje. Uzrok svih smetnji u tijelu nestaje. Ja objavljujem život u tijelu i duši. Tišina i mir OM po 3x 5. Padahastasana (zdravlje) 3x 6. Hastapadangustana (snaga) 3x 7. Natardšasana (ravnoteža) 3x 8. Matsyasana 9. Salabhasana 10. Dhanurasana 11. Vježbe stopala 12. Siršasana. Meditacija.. Sawasana. 3x 3x 3x 3x po 5x 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje u ležećem položaju, naglo (čistoća) 3x 4. HA-disanje u sjedećem položaju, naglo (čistoća) 3x 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 6. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 3x 7. Urdwa-pašimottanasana (otpornost) 3x 8. Matsyasana (obnavljanje štitne žlijezde) 3x 9. Supta-wadšrasana (razvoj sunčane snage) 3x 10. Bhegasana (elastičnost) 3x 11. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 3x 12. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 3x 13. Siršasana 3x 14. Meditacija (jedinstvo) 5M 15. Sawasana (aktivni mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7 2. Murcha 7-30 sek. s pritiskom brade (snaga volje) 3x 3. Duboko udahnuti, potpuno izdahnuti, napeti grudni koš i trbušne mišiće, ne disati 7 sek. Duboko udahnuti 3x 4. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 15-30x 3x 5. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 3x 6. Dhrityasana (odlučnost) 3x 7. Dhanurasana (elastičnost) 3x 8. Salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 9. Joga-mudra sa zadržavanjem daha (odlučnost) 3x 10. Padahastasana (zdravlje) 3x 11. Sarwangasana varijacija 3x 12. Halasana s raširenim nogama 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (aktivni mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Vježba lupkanja prsnog koša. Polako udahnuti, grudni koš brzo lupkati vršcima prstiju. Zadržati dah, grudni koš lupkati dlanovima. (pročišćavanje pluća) 3x 4. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija i ravnoteža 3x 5. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 3x 6. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 3x 7. Gomukhasana (snaga) 3x 8. Urdwa-pašimottanasana (otpornost) 3x 9. Chakrasana (oblik i ljepota) 3x 10. Trikonasana (duševna snaga) 3x 11. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 12. Ardha-sarwangasana (mir) 3x 13. Ardha-halasana 3x 14. Meditacija (jedinstvo) 5M 15. Sawasana (aktivni mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Uddšai "S" disanje (čistoća) 3x 4. Sukh-purwak (izmjenično disanje) 3x 5. Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 3x 6. Ardha-bhudšangasana II (elastičnost) 3x 7. Wakrasana varijacija (udesno i ulijevo) 3x 8. Sarpasana (snaga) 3x 9. Hastapadangustasana (stabilnost) 3x 10. Wrkšasana (ravnoteža) 3x 11. Uddija-bandha sjedeći (oblik i ljepota) 3x 12. Uddija-bandha stojeći (oblik i ljepota) 3x 13. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 3x 14. Meditacija (jedinstvo) 5M 15. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pročišćavajuća vježba 3x 4. Pranayama br.4 (snaga) 3x 5. Ardha-matsyendrasana I (samopouzdanje) 2x 6. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 3x 7. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 8. Padahastasana (otpornost) 3x 9. Uddijana-bandha stojeći (oblik i ljepota) 10. Vježbe za oči: Brumadša-drišti = fiksirati između obrva Nasagra-drišti = fiksirati vrh nosa 11. Simhasana: Izdahnuti, isplaziti jezik, udahnuti, zamotati jezik prema gore i snažno ga pritisnuti o nepce 3x 3x 2x7x 12. Wiparita-karani (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje ležeći) čistoća 4. Sitali (udisanje kroz jezik uobličen u cijev) pročišćavanje krvi 5. Pawanamuktasana ležeći (snažno obujmiti koljena) zdravlje 2x7x 14x 2x7x 6. Ardha-matsywndrasana (duševna snaga) 2x 7. Ustrasana (oblik i ljepota) 3x 8. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 3x 9. Natašira Wadšrasana (snaga) 3x 10. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 3x 11. Trikonasana (duševna snaga) 3x 12. Ardha-sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Duboko udahnuti, snažno izdahnuti, istisnuti zrak, napeti grudni koš i trbušne mišice, 7-10 sek. ne disati, pa duboko udahnuti i mirno izdahnuti. (otpornost) 3. Bastrika (mijeh-disanje) čistoća 4. Snaga sunca-razvoj 7x 3x 2x9x 3M 5. Tadaghi-mudra (snažno uvući trbuh) 3x 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Bhudšangendrasana (elastičnost) 3x 8. Trikonasana (duševna snaga) 3x 9. Lauliki yoga (zdravlje) 3x 10. Padahastasana (zdravlje) 3x 11. Vježbe stopala 3M 12. Wiparita-karani 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. I.A.O.OM 3x 4. Pranayama br.4 (snaga) 3x 5. Padahastasana (zdravlje) 3x 6. Uddijana-bandha u čučećem položaju (jako uvući trbuh) 3x 7. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 3x 8. Uddijana-bandha ležeći (nakon izdaha jako uvući trbuh) 3x 9. Wakrasana (duševna snaga) 3x 10. Chakrasana (elastičnost) 3x 11. Vježbe stopala 3M 12. Halasana 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje ležeći, naglo (čistoća) 3x 4. HA-disanje stojeći, naglo (čistoća) 3x 5. VVadšroli-mudra (otpornost) 3x 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 3x 8. Bhudšangendrasana (kralježnica) snaga 3x 9. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 3x 10. Trikonasana (duševna snaga) 3x 11. Trataka (fiksacija točke) 3M 12. Siršasana ili Wiparita-karani 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3 .P r a n a y a m ab r . I I( s n a g a ) 3x 4. Pranayama br.IV (snaga) 3x 5. Konasana (oblik i ljepota) 3x 6. Stav gavrana (otpornost) 3x 7. Mayurasana (otpornost) 3x 8. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 3x 9. Nataradšasana (ravnoteža) 3x 10. Padangustasana (ravnoteža) 3x 11. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 12. Wiparita-karani s dlanovima na koljenima 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritskom brade) snaga volje 3x 3. HA-disanje ležeći, naglo (čistoća) 3x 4. HA-disanje stojeći, naglo (čistoća 3x 5. Tadaghi-mudra (jako uvući trbuh) otpornost 3x 6. Natapadasana (oblik i ljepota) 3x 7. Paršvva Pada-calanasana (oblik i ljepota 3x 8. Matsyasana (mir) 3x 9. Wakrasana (duševna snaga) 3x 10. Yoga-mudra (zdravlje) 3x 11. Ardha-chandrasana (oblik i ljepota) 3x 12. Ardha-sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br.l (otpornost) 3x 4. Pranayama br. 2 (otpornost) 3x 5. Wadšroli-mudra (otpornost) 3x 6. Hasta-padasana (regeneracija živčanog sustava) 3x 7. Dšanusirasana okomito (sigurnost) 3x 8. Dšanusirasana vodoravno (sigurnost) 3x 9. Matsyasana (regeneracija štitne žlijezde) 3x 10. Supta-wašrasana (punjenje sunčanog spleta) 3x 11. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 3x 12. Siršasana (stoj na glavi) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 7x 3x 3. Pranayama br.l 3x 4. Pranayama br.2 3x 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 6. Pawanamuktasana sjedeći (snažno obujmiti koljena) 3x7x 7. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 3x 8. Bhegasana (elastičnost) 3x 9. Padangustasana (ravnoteža) 3x 10. Ustrasana (elastičnost) 3x 11. Vježbe stopala 3M 12. Wiparita-karani s vježbom za jezik 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 3x15x 4. Sitkari (Udahnuti između vrha jezika i nepca) čistoća 2x14x 5. Pawanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 2x10x 6. Stambhasana (snaga) 3x 7. Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 3x 8. Natašira-wadšrasana (snaga) 3x 9. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 3x 10. Mayurasana (otpornost) 3x 11. Wrkšasana (položaj stabla) 3x 12. Sarwangasana (mir) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka udisanju 7-21 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Sukh-purwak 4-16-8 sek. (harmonija i ravnoteža) 3x 4. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 2xl4x 5. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 6. Parswa Pada-calanasana (snaga) 3x 7. Katikasana (oblik i ljepota) 3x 8. Uttha-dšanuširasana (otpornost) 3x 9. Natašira-wadšrasana (snaga) 3x 10. Urdwa-pastchimottasana (sigurnost) 3x 11. Bhudšangendrasaria (duševna snaga) 3x 12. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volja 3x 3. Pročišćavajuće disanje 3x 4. Disanje koje jača živce 3x 5. Lauliki yoga (čišćenje trbuha) 3x 6. Joga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 7. Bhudšangendrasana (kralježnica) duševna snaga) 3x 8. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 9. Salabhasana (bubrezi) 3x 10. Padahastasana (zdravlje) 3x ll.Mantre: Moja otpornost se svakim trenutkom razvija. Svaki organ svakog trena radi sve bolje i bolje. Uzrok svake smetnje u tijelu nestaje. Ja objavljujem život u tijelu i duši. Tišina i mir. OM OM OM po 3x 3x 12. Sarwangasana (mir) 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha(stanka u disanju 30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Vježba lupkanja grudnog koša 3x 4. Bastrika (ubrzano puno disanje) čistoća 2x7x 5. Wadšroli-mudra (otpornost) 3x 6. Stambhasana (snaga) 3x 7. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 3x 8. Katikasana (elastičnost) 3x 9. Bhudšangasana (bubrezi) čistoća 3x 10. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 3x ll.I.A.O.OM 3x 12. Halasana 3x 13. Meditacija 5M 14. Sawasana 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-21 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Sukh-purwak 4-16-8 sek. (harmonija i ravnoteža) 3x 4. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoć a 2x l4x 5. Uddijana-bandha u čućećem položaju (ovladavanje sobom) 3x 6. Parswa Pada-calanasana (snaga) 3x 7. Katikasana (oblik i ljepota) 3x 8. Uttha-dšanuširasana (otpornost) 3x 9. Natasira-wadšrasana (snaga) 3x 10. Urdwa-pastchimottasana (sigurnost) 3x 11. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 3x 12. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje ležeći) čistoća 3x 15x 4. Sitali (Udisati kroz jezik u obliku cijevi.) pročišćavanje krvi 2x l5x 5. Lauliki-yoga (masaža trbuha) 6. Pawanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 3x 3x7x 7. Uddijana-bandha u čućećem položaju (Jako uvući trbuh.) 3x 8. Trikonasana (duševna snaga) 3x 9. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 3x 10. Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 3x 11. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 3x 12. Ardha-sarwangasana (štitna žlijezda) mir 3x 13. Meditacija (jedinstvo 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pročišćavajuće disanje 3x 4. Disanje za jačanje živaca 3x 5. Stambhasana (otpornost) 3x 6. Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 3x 7. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 3x 8. Parwatasana (položaj brijega) oblik i ljepota 3x 9. Bhudšangendrasana (bubrezi) čistoća 3x 10. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 3x 3M 11. Vježbe stopala 12. Siršasana ili Wiparita-karani 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Uddšai „S" disanje 3x 4. I.A.O.OM 3x 5. Pavvanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 3x7x 6. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 3x 7. Padangushtasana (ravnoteža) 3x 8. Gokarnasana (oblik i ljepota) 3x 9. Nataradšasana (ravnoteža) 3x 10. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 3x 11. Pastchimotanasana (zdravlje) 3x 12. Wiparita-karani (pomlađivanje) 3x 13. Wiparita-karani II (koljena poduprti dlanovima) 3x 14. Meditacija (jedinstvo) 5M 15. Sawasana (aktivni mir) 5M OM 1. Potpuno jogi-disanje (mir) 7x 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3x 3. Pranayama br. 3 (otpornost) 3x 4. Pranayama br. 4 (snaga) 3x 5. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 3x 6. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 3x 7. Ardha-salabhasana (bubrezi) 3x 8. Paladhastasana (zdravlje) 3x 9. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 3x 10. Uddijana-bandha čučeći (ovladavanje sobom) 3x 11. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 3x 12. Siršasana (stoj na glavi) 3x 13. Meditacija (jedinstvo) 5M 14. Sawasana (mir) 5M OM Nove pranayama- vježbe disanja i hatha-yoga vježbe i njihovo iscjeljujuće djelovanje PRANAYAMA - VJEŽBE DISANJA 1. Agnisara Dhauti Sjedeći na petama ili ležeći na leđima, s rukama na trbuhu, potpuno izdahnuti, snažno uvući trbuh. Kratko i naglo udah­ nuti i istovremeno izbaciti trbušnu stijenku. Isto tako naglo opet izdahnuti, snažno uvući trbuh. Brzo 20 do 30 puta uza­ stopce, poput mijeha.Nikad potpuno, već samo kratko udah­ nuti. 3x Djelovanje: Temeljito pročišćava krv i organe trbušne šupljine. Uklanja zatvor i njegov duševni uzrok. Izvrsna vježba za nečistu kožu i oslabjelu funkciju jetre. Liječi šećernu bolest. 2. Ardha-HA-Atmung Leći ravno na leda. Duboko udahnuti punim jogi-disanjem i ispružiti ruke iznad glave. Naglo izdišući kroz usta objema rukama obuhvatiti desno koljeno. Nakon 10 sekundi desnu nogu ispružiti na pod, udahnuti, ispružiti ruke iznad glave. Naglo izdišući kroz usta iznenada obuhvatiti lijevo koljeno. Udišući podići obje ruke i polako izdišući kroz nos spustiti ruke uz tijelo. 3x Djelovanje: Pročišćavanje organa trbušne šupljine, naiz­ mjence desna i lijeva strana. Izvrsno kod smetnji krvotoka. 3. Vježba disanja protiv zaduhe Duboko disati potpunim jogi-disanjem. Potpuno izdahnuti, istisnuti zraka iz pluća koliko god je to moguće napinjući prsni koš i trbušne mišice. Nakon 10 do 15 sekundi ponovno duboko udahnuti. 4. Bastrika Ova vježba je potpuno jogi-disanje, s tom razlikom, što se ne izvodi polako, već ubrzano. Sjesti uspravno s prekriženim nogama ili na petama i izdah­ nuti. Naglo udahnuti, ispuniti cijela pluća slijedom : trbušno, srednje i gornje disanje i ne zadržavajući zrak naglo potpuno izdahnuti, najprije uvući trbušnu stijenku, pa skupiti rebra i na kraju spustiti ramena. Ponoviti 7 do 10 puta uzastopce. 2x Djelovanje: Svaki put kada udahnemo, tijelo se samo pročišćava krvlju bogatom kisikom. Toksini iz tijela izlaze: 1. 2. 3. izdahom kroz pore znojem 4. urinom 5. ekskrementima Ovom se vježbom proces pročišćavanja odvija brže, čime se tijelo brzo oterećuje otrova. 5. Vježba lupkanja prsnog koša Sjediti prekriženih nogu. Za vrijeme usporenog udisanja prsni koš brzo lupkati vršcima prstiju. Zadržavajući zrak otpri­ like 7 sekundi prsni koš posvuda lupkati dlanovima. Izdahnuti. Nakon pauze ponoviti. 3x Djelovanje: Izvrsna kod plućnog i bronhijalnog katara i bronhijalne astme. Kao kod svih joga-vježbi i ovdje se liječi uzrok bolesti. 6. HA-disanje u sjedećem položaju. Sjediti prekriženih nogu ili na petama. Duboko udahnuti. Zadržati zrak 5 sekundi. Tada otvorenih usta snažno i naglo izdahnuti. 3x Djelovanje: Pluća se do posljednjeg mjehurića temeljito pročiste krvlju bogatom kisikom. Odlična vježba protiv umora. 7. I.A.O.OM Kao što se zraka sunca lomi kroz staklenu prizmu u sedam boja, tako slog „OM" nosi u sebi sve ostale tonove. Svi jogiji iskuse u svom prosvjetljenju jednaku istinu da je zvuk prva objava Boga i time počinje stvaranje. 'Na početku bijaše Riječ i Riječ bijaše od Boga i Riječ bijaše Bog', kaže Biblija. Sve je stvoreno i oživljeno stvaralačkim principom - logosom. Zvuk je titranje stvaranja koje juri svemirom i stvara svjetove. Ako ponavljamo izvjesne tonove, time postižemo iscjeljujuće djelovanje na tijelo i istovremeno podižemo našu svijest na višu razinu. Vibraciija IIIIIII... prožima cijeli živčani sistem i ispun­ java ga novom životnom snagom. Ponavljanje AAAAAA . . . djeluje naročito na jetru i time obnavlja krv. Ponavljanje OOOOOO . . . puni srce i sunčani splet novom životnom snagom. Ponavljanje OM puni tijelo novom životnom energijom. Sjediti prekriženih nogu ili na petama, s dlanovima na ko­ ljenima i zatvoriti oči. Duboko udahnuti i pri izdisanju reći glas IIIIIII . . . izvučeno i uvijek na istoj visini. Ton ne smije biti pjevan. Duboko udahnuti i pri izdisanju reći glas AAAAAA . . . također izvučeno i na istoj visini. Kao treći s izdisanjem slijedi glas OOOOOO . . . i kao pos­ ljednji OOOOMMMM . . . Djelovanje: Glas postaje kristalno jasan i lijep, odlučan i sigu­ ran. Stanja straha nestaju i osvještava se očitovanje ljudskog duha. 8. Murtša Sjediti prekriženih nogu. Duboko udahnuti. Zadržavajući dah (od 7 do 30 sekundi) pritisnuti bradu na prsni koš. Podići glavu i polako izdahnuti. 3x Djelovanje: Razvija otpornost i snagu volje. 9. „S"- disanje Duboko udahnuti. Pri izdisanju izvučeno i rastegnuto reći glas „S", što je moguće finije. 3x Djelovanje: Jača živce. 10. Sitali Jezik u obliku cijevi držati medu usnama. Polako udahnuti kroz njega. Zadržati dah (do 10 sekundi), tada vrlo opušteno i polako izdahnuti kroz nos. 10 puta uzastopce. 3x Djelovanje: Trenutno opuštanje živaca. Vrlo djelotvorno kod disajnih i srčanih tegoba i jake nervoze. Oslobađa krv svih otro­ vnih tvari, čak i smrtonosnih otrova. Koža se obnavlja i postaje prekrasna. Zimi vježbati samo u zatvorenom. 22. Sitkari Slična sitali, s tom razlikom, što vrh jezika nepce dodiruje sas­ vim straga. Vrlo polako udahnuti na usta između vrha jezika i nepca. Zadržati dah 10 sekundi, tada vrlo polako i potpuno opušteno izdahnuti kroz nos. Vježbati otprilike 7 puta za redom. 3x Djelovanje: Jednako prethodnoj vježbi. Odstranjenje toksina iz cijelog tijela biva ubrzano. 12. Razvitak sunčane snage Svako tijelo zrači životnom snagom koja ga štiti i održava mu imunost. To zračenje energije može se izmjeriti jednim finim instrumentom koji se koristi u institutima za atomska istraživanja. Kad taj energetski zid oslabi, tijelo postaje otvor­ eno svim vanjskim utjecajima, a kad se imunost izgubi, tijelo obolijeva. Kad sunčani splet posjeduje dovoljno snage, tijelo je otporno na sve vanjske utjecaje. Izvođenje: Leći na ravno na leda. Staviti dlanove na sredinu grudnog koša nešto iznad pupka i paziti da se dlanovi ne dodiruju. Duboko udahnuti, snažno ispuniti pluća. Vrlo polako izdisati i za vrijeme izdisaja voditi energiju iz pluća kroz ruke i prste u grudni koš, u sunčani splet, čiji živčani centri leže kod kralježnice. Ponoviti 10 do 15 puta. Djelovanje: Ova je vježba krajnje djelotvorna kod umora, nervoze, nesanice i smetnji u krvotoku. HATHA - YOGA VJEŽBE 1. Ar dha Chandrasana I Stajati uspravno skupljenih stopala, uvući trbuh i podići grudni koš. Duboko udišući ispružiti ruke dlanom o dlan prema gore. Izdišući se saviti udesno, udišući se ponovno istegnuti prema gore, izdišući se saviti ulijevo, udišući se pono­ vno istegnuti prema gore, izdišući spustiti ruke od naprijed prema natrag. Nakon stanke ponoviti. 3x Djelovanje: Razvija rastegljivost i uklanja eventualne taložine u kralježnici. Izvrsna kod svake ukočenosti. 2. Ardha Chandrasana II Stajati uspravno, s raširenim nogama. Udišući podići ruke skupljenih dlanova preko glave. Izdišući saviti se koljena malo povijenih daleko unatrag. Udišući ponovno se uspraviti. Izdišući rukama sprijeda nadolje. 3x Djelovanje: Djelovanje jednako prethodnoj vježbi, samo jače. Snažan optok krvi u grudnom košu, licu i mozgu je izvrstan protiv umora. 3. Ardha Halasana Ležeći potpuno opušteno na leđima duboko udahnuti. Izdišući podići noge i bokove i stopala staviti na pod daleko preko desnog ramena. Udišući ispružiti noge i stopala preko glave na pod. Odmah nastaviti, jednom udesno, jednom uli­ jevo, ponovno udesno pa opet ulijevo. Ponovno se spustiti i leci ravno na leđa. Dubokim trbušnim disanjem srce će raditi normalno. 3x Djelovanje: Snažno potiče djelovanje štitne žlijezde. Za ljude s presporom probavom meljuće će kretanje trbuha potaknuti cijeli unutrašnji organizam, naročito peristaltičko djelovanje crijeva. Izvrsna vježba protiv zatvora. 4. Ardha Sarvangasana Ležati ravno na leđima, potpuno opustiti tijelo. Duboko udahnuti, izdišući okomito podići noge i bokove u stav svijeće. Izdišući skupiti koljena do čela, stopala blizu tijela. Bokove držati rukama,disati pravilnim kratkim trbušnim disanjem. Nakon otprilike pola minute okomito podići noge i ponovno ravno leći na leđa. 3x Djelovanje: Koncentriranim dotokom krvi u lice i mozak sav umor nestaje. Neizostavna vježba kod glavobolja prouzroko­ vanih niskim krvnim tlakom i vrtoglavica čiji je uzrok nedostatna cirkulacija. Prazne živčane stanice mozga se pune životnom snagom. 5. Vježbe trbušnih i nožnih mišića a) Za jačanje prezapostavljenog trbuha, zdjelice, križa i bokova su vrlo korisne sljedeće vježbe: Ležeći na leđima duboko udahnuti. Izdišući sjesti i okomito podići ispruženu desnu nogu, nožne članke držati objema rukama, čelom dotaći koljeno. Udišući ponovno legnuti na leda, izdišući sjesti i okomito podići ispruženu lijevu nogu i čelom dotaći lijevo koljeno. Udišući leći na leda i mirovati. 3x b) Sjediti raširenih nogu, s dlanovima iza tijela na podu. Udahnuti, zdjelicu i križa podići visoko koliko je moguće, ali vrlo polako i oprezno. Izdišući, polako se spuštati i ravno leći na leda. Mirovati dubokim trbušnim disanjem. 3x c) Stajati na sve četiri, s koljenima i dlanovima na podu bez pomicanja tijela naprijed ili natrag. Pri udisanju duboko spu­ stiti križa dok ne postanu udubljena, istovremeno podići glavu. Pri izdisanju snažno uvući trbuh, visoko podići križa, spustiti glavu 4 do 5 puta za redom. Sjedeći na petama nagnuti se prema naprijed i poduprti glavu šakama prebačenim jednom preko druge. 3x d) Ponovno stati na sve četiri. Pri udisanju desnu nogu dići unatrag, također dići glavu, pri izdisanju desno koljeno privući do čela. Udišući desnu nogu ponovno dići unatrag i izdišući koljeno položiti na pod. Isto s lijevom nogom. Ponoviti dosad vježbano i svinuvši se prema naprijed vratiti se u mirujući položaj. 3x e) Izvrsna vježba za sve zglobove tijela. Ova je vježba vrlo korisna za omekšale bokove i za uklanjanje masnih naslaga s trbuha. Stajati na sve četiri. Duboko udahnuti, pri izdisanju desnom nogom kliznuti naprijed između dlanova, dok jako raširena desna noga nije ispružena prema naprijed. Čelom dotaći desno koljeno, udišući desnu nogu povući u početni položaj, izdišući lijevom nogom kliz­ nuti prema naprijed i čelom dotaći lijevo koljeno. Udišući lijevu nogu povući u početni položaj i izdišući se savinuti prema naprijed i mirovati. 3x f) Stajati uspravno jako raširenih nogu. Izdišući se savinuti prema naprijed, dok dlanovi, laktovi i čelo ne dotaknu pod. Dišući ostati u tom položaju 5 do 10 sekundi. Ponovno se uspraviti i skupiti stopala. 3x g) Izvrsna vježba za jačanje kralježnice i križa i protiv bolova u križima. Stajati uspravno skupljenih stopala. Udišući ispružiti ruke preko glave, izdišući se istegnuti prema naprijed, dok trup ne dođe u položaj paralelan s podom. Stražnjica se pritom lagano pomiče nadolje. Udišući se ponovno uspraviti, izdišući se ponovno nagnuti prema naprijed, sve skupa 3 do 5 puta uzastopce, tada mirovati. 3x 6. Bhegasana Vježba izrazito za zglobove za razvoj ela­ stičnosti. Ležeći na podu s povinutim kolje­ nima, uhvatiti palčeve oba stopala i češće pri­ tisnuti stopala neposredno uz bokove na pod. Nakon što se vježba ponovi 6 puta pustiti sto­ pala. Ispružiti noge i ruke položiti uz čelo u položaj mirovanja. Polako disati. 3x 7. Bhudšangendrasana Izvrsna masaža za ganglije i bubrege, vrat i kralježnicu. Snažnim optokom krvi u kralješnici umor potpuno nestaje. Leći potrbuške s dlanovima ispod ramena. Duboko udišući podići glavu i grudni koš koliko god je moguće i istovremeno se stopalima približiti zatilj­ ku, čak ga i dodirnuti. Nedugo zatim izdahnuti, spustiti se i mirovati ležeći na trbuhu. 3x 8. Chakrasana Ovom vježbom u potpunosti ovladavamo kralježnicom. Pozitivni i negativni životni tok, sunčeva i mjesečeva energija, nazvan HA-THA, dovode se u ravnotežu. Začepljene nosnice se oslobađaju. Leći ravno na leđa. Skupiti koljena i raširena stopala položiti na pod. Dlanove pod ramenima položiti na pod u smjeru sto­ pala. Tada duboko udišući podići cijelo tijelo kao most. Dok se ostaje gore, polako i duboko disati. Nakon nekoliko sekundi se spustiti, ravno leći na pod i potpuno se opustiti. 3x 9. Dhrityasana Vježba za jačanje zdjelice, križa i trbuha. Uklanja umor u križima. Sjesti na pod među pete raširenih koljena. Nožne članke ili pete držati obim rukama. Duboko udišući podići jako koliko je moguće zdjelicu, križa i grudni koš i glavu pustiti da visi unazad. Kratko vrijeme ostati u tom položaju duboko dišući. Izdišući sastaviti koljena i stopala, sjedeći na petama se nagnuti prema naprijed, mirovati s šakama jednom preko druge ispod čela. 3x 10. Dolasana Ova se vježba preporučuje za oživljavanje cijelog tijela našom sviješću i razvoj oblika i ljepote. Leći potrbuške s rukama ispruženim naprijed. Duboko udišuci podići ruke, glavu, grudni koš i noge koliko god je moguće. Izdišući se polako spustiti ispruženih ruku. 3x uzastopce pa odmoriti. Sve skupa 3x. 22. Dšanusirasana okomito Ova vježba u cijelom tijelu dovodi sunčevu i mjesečevu snagu, pozitivnu i negativnu životnu silu u savršenu ravno­ težu, a rastom naše otpornosti razvijamo u tijelu prirodni imunitet. Sjediti desnom nogom prekriženom i lijevom okomito podignutom. Objema rukama držati lijevi nožni članak i lijevim koljenom dodirnuti čelo. Vrlo opušteno disati. Isto vježbati desnom nogom. 3x 22. Dšanusirasana vodoravno Sjediti s ispruženom desnom i savijenom lijevom nogom, tako da lijevi taban s unutrašnje strane dodiruje desnu natko­ ljenicu. Saviti se nad desnu nogu i stopalo ili članak držati objema rukama. Istovremeno okrenuti desno rame nadolje a lijevo nagore. Usporeno duboko disati. Naizmjenično vjež­ bati lijevom nogom. 3x Djelovanje slično onom prethodne vježbe. 13. Ekapadahastasana I Čučeći s dlanovima na podu, ispružiti koljena. Udahnuti i visoko dići desnu nogu, izdišući nogu spustiti. Udišući dići lijevu nogu, izdišući je spustiti. Iste pokrete ponoviti još dvaput. Sjedeći na petama poviti se prema naprijed i mirovati. 3x 14. Ekapadahastasana II Čučeći s dlanovima na podu, ispružiti koljena. Udišući desnu nogu visoko dići u desnu stranu, izdišući desnu nogu ponovno spustiti. Isto vježbati lijevom nogom u lijevu stranu. (Paziti da nogu ne dižemo unatrag, već samo u stranu.) Nakon toga ponovno vježbati desnom pa lijevom nogom. Mirovati sjedeći na petama. 3x Djelovanje: vrlo zahtjevna vježba za bokove, trbuh, zdjelicu i noge. 15. Vježbe stopala Oni koji provode ovo intezivno hatha-yoga školovanje, vježbe stopala izvode 2 do 3 minute dnevno neovisno o dobu dana. Hodati naokolo po sobi samo na vrhovima prstiju otprilike minutu. Nakon toga hodati normalno, to znači: spuštati se slijedom: peta, taban, prsti. Nakon minute hodati samo na prstima krutih koljena i podignutih prstiju. Nakon minute opet hodati normalno, to znači, peta, taban, prsti jedni za drugima na pod. Sada hodamo krutih koljena po rubu stopala. Nakon 20 do 30 koraka ponovno normalno hodamo, Nakon toga hodati podignutog svoda stopala, odnosno samo petom i palcem dodi­ rivati pod krutih koljena. Stopala su tako jako presvodena, da se ispod njih može prokotrljati loptica veličine kovanice od jedne kune. Djelovanje: Ove vježbe ispravljaju ravno, spušteno i prošireno stopalo, ali bi ih trebalo vježbati svakog dana. 16. Gokarnasana Za osviještenje tijela i oblik i ljepotu. Leći na leđa. Ispružiti lijevu ruku preko glave na pod. Desnim dlanom držati desno stopalo i ispružiti ga na desnu stranu poda, tako da obje noge tvore pravi kut. Ostati u tom položaju otprilike 20 sekundi jednoliko duboko dišući. Isto vježbati na drugu stranu. 3x 17. Gomukhasana Ova vježba jača mišiće ramena, ruku i leda te čini pokre­ tnim zglobove trupa. Ova je vježba blagoslov kod reumatskih bolova jer se njome pojačava optok krvi u zglobovima. Sjedeći na petama dovesti lijevu ruku odozdo na srednji dio leđa, desnom rukom držati lijevu ruku odozgo, tako da desni lakat bude pritisnut prema gore. Naizmjence vježbati lijevom i desnom rukom. 18. Halasana varijacija Ležeći na leđima podići noge i bokove dok se noge ne spu­ ste preko glave na pod. Raširenih nogu, vrlo opušteno dišući, 15 do 20 sekundi ostati u tom položaju i nakon toga se spustiti i potpuno opušteno ležati. 3x Izvrsna vježba za jačanje kralježnice i križa. 19. Hastha-Padasana Sjediti jako raširenih nogu. Duboko udahnuti, pri izdisanju se savinuti prema naprijed držeći nožne članke, po mogućnosti čelo staviti na pod. Nakon otprilike 5 sekundi uspravno sjesti i duboko opušteno disati. 3x Izrazito djelotvorna vježba za kralježnicu, križa, zdjelicu i noge. 20. KAA-Kaasana Ova vježba poboljšava osjećaj ravnoteže, sigurnosti i odlučnosti. Čučati na petama raširenih nogu. Postaviti dlanove pred sebe na pod. Podudprijeti koljena laktovima i prenijeti težinu tijela na laktove i nadlaktice. Pokušati visoko podići stopala, s malo vježbe uspjet će Vam. 21. Katikasana Sjesti na pod raširenih nogu i sastavljenih stopala, dlanova iza tijela položenih na pod. Pri udisanju podići zdjelicu koliko je to moguće, pri izdisanju ponovno sjesti na pod. Nakon 3 do 4 uzastopna puta sastaviti koljena i mirovati, s dlanovima na čelu i koljenima. 3x Djelovanje: Najvažnija vježba za oživljavanje kralježnice. 22. Konasana Stati uspravno, raširenih nogu i dlanova isprepletenih iza tijela. Duboko udahnuti, pri izdisanju se saviti nad desnu nogu, ako je moguće čelom dotaći koljeno. Udišući se uspraviti, izdišući se saviti nad lijevu nogu. Udišući se ispraviti i izdišući ostati uspravan. Duboko i opušteno disati. 3x Djelovanje: Jača unutrašnje organe i uklanja stagnaciju u želucu,jetri i naročito u crijevima. 23. Lauliki Yoga Sjesti na pete s dlanovima na trbuhu. Duboko udišući isteg­ nuti trbušnu stijenku. Izdišući dlanovima slijeva udesno snažno pritiskati cijelu stijenku trbuha. Udišući opet je istegnuti, izdišući trbuh ponovno snažno pritiskati slijeva udesno. Nastaviti 7 do 10 puta, nakon toga se poviti naprijed i mirovati. 3x Djelovanje: jedna od najjačih masaža za sve organe trbušne šupljine. Vježba se preporučuje kod viška želučane kiseline, oboljenja gušterače, šećerne bolesti i zatvora. Za vrijeme menstruacije je treba izbjegavati. 24. Maha-tnudra Sjediti s ispruženom desnom i povijenom lijevom nogom, lijevo stopalo dodiruje unutrašnji dio desne natkoljenice. Saviti se nad desnu nogu, stopalo držati s oba dlana. Duboko udah­ nuti, snažno izdišući jako uvući trbuh, bradom pritisnuti grudni koš i istovremeno stisnuti sfinkter. Uvlačenje trbuha = Udijana-Bandha, pritisak brade = Dšalandara-Bandha, zatva­ ranje sfinktera = Mula-Bandha. Nakon 5 do 7 sekundi ponovno udahnuti i izdahnuti. Isto vježbati na lijevu stranu. 3x 25. Mantre Razvoj energije glasovima naziva se Mantra-yogom. I ona se u Indiji prakticira za zdravlje tijela, razvoj sposobnosti kon­ centracije i pobuđivanje latentnih duhovnih centara. Dnevni dojmovi se kroz misli, razgovore i djelovanja skupljaju ljud­ skoj podsvijesti. Onaj tko vježba yogu trudi se skupljati pozi­ tivne, dobre, izgrađujuc'e misli. Sjesti uspravno, zatvorenih očiju, isključiti sve misli i osjećaje. Usredotočujući se na „JA" u srčanoj čakri tiho ili poluglasno ponavljati sljedeće misli: Ja sam slobodan od svake veze. Slobodan sam. Ja sam slobodan. Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća. Uzrok svake smetnje u tijelu nestaje. (Primijeniti samo ako je nužno.) Ja sam neustrašiv. Ja sam neustrašiv. Ja sam neustrašiv. Ja objavljujem život u tijelu i duši. Savršena ravnoteža u tijelu i duši. Tišina i mir. Tišina i mir. Tišina i mir. Moje tijelo i moja duša su svjesni. Potpuno zdravlje i snaga. Kao što se biljka zalijeva pri korijenu, tako i ove naredbe daruju snagu, život i djeluju oslobadajuće u svakom pogledu. Ove rečenice se mogu izgovarati ili za vrijeme vježbi ili u krevetu neposredno prije spavanja. 26. Nata-Padasana Nakon određene dobi čovjek zapostavlja držanje svoga tijela i lijenošću i komotnošću stiče povinuta leda. Udubljena križa uzrok su bolova u njima i umoru kralježnice. Ova vježba jača kralježnicu i opušta križa. Leći na leda i držati noge okomito, križa ostaju na podu. Udišući položiti desnu nogu na pod u desnu stranu. Izdišući je ponovno okomito podići. Lijevom nogom isto vježbati u lijevu stranu. 3x 27. Nataradašasana Izvrsna vježba za ravnotežu i koncentraciju. Stati na desnu nogu, držati lijevo stopalo lijevom rukom i saviti se malo prema naprijed ispružene desne ruke. Vrlo opušteno disati i neko­ liko sekundi ostati u tom položaju. Isto vježbati desnom nogom. 3x 28. Natasira-Wadšrasana Ova vježba razvija našu odlučnost i čvrstoću. Sjesti na pete s dlanovima na koljenima. Duboko dišući se uspraviti u klečeći položaj. Pri izdahu se klečeći cijelim tijelom nasloniti unatrag, daleko koliko je moguće (ne se saviti, već nasloniti unatrag). Udišući se ponovno uspraviti i izdišući sje­ sti na pete, dlanove na koljena. 3x 29. Oordwa-Pastchimotanasana Vidi opis vježbe br. 46. 30. Padagustasana Za razvoj naše sposobnosti koncentracije i unutarnji pogled. Čučeći na petama, ruku na podu s obje strane tijela, staviti lijevo stopalo na desnu natkoljenicu sjedeći na desnoj peti. Opušteno dišući podići dlanove postrance nešto ispod visine ramena. Isto vježbati drugom nogom. 3x 31. Paršwa-Bhunamanasana Sjediti jako raširenih nogu, ruku isprepletenih iza leđa. Duboko udahnuti, pri izdahu se saviti nad lijevu nogu i čelom dodirnuti koljeno. Duboko udahnuti, uspravno sjediti, izdišući se saviti nad desnu nogu. Udahnuti, uspravno sjediti i izdahnuti, opustiti se. 3x Djelovanje: Osim jačanja kralješnice potiče se i djelovanje unutrašnjih organa. 32. Pašwa-Padakalanasana Ležeći na leđima okomito dići noge, ruku ispruženih uz tijelo. Udahnuti, izdišući obje noge preseliti na desnu stranu poda. Udišući okomito podići noge, izdišući obje noge na lijevu stranu. 3x Djelovanje: Jača noge i razvija odlučnost. 33. Parwatasana (položaj brijega) Sjediti prekriženih nogu ili na petama. Udahnuti, dlanove sastaviti neposredno iznad glave. Zadržavajući zrak ruke ispružiti visoko iznad glave. U tom položaju ostati oko 7 sekundi. Izdišući staviti dlanove na koljena. 3 puta uzastopce, tada se odmoriti. 3x Djelovanje: Razvija otpornost i snagu volje. 34. Pawanamuktasana Leći na leda i lagano obgrliti koljena. Duboko udahnuti, izdišući snažno stegnuti koljena dlanovima. Udahnuti, labavije držati koljena, izdišući ih snažno stegnuti. Otprilike 10 puta uzastopce. Ispružiti noge i mirovati. 3x Djelovanje: Uslijed jakog pomanjkanja krvi koje nastaje kad stisnemo koljena i jakog dotoka krvi pri udisanju i labavom držanju koljena, ova neobično snažna masaža obnavlja sve unutrašnje organe. Zatvor, bolest koja truje organizam i time ga degenerira, biva u potpunosti uklonjen. Kao i dijabetes i bolesti bubrega. 35. Pawanamuktasana u sjedećem položaju Sjesti na pod i lagano obujmiti koljena. Duboko udahnuti i labavo držati koljena, izdišući koljena snažno stisnuti. 7 do 10 puta uzastopce. U položaju mirovanja dlanove i glavu na koljena. Istog djelovanja kao i prethodna vježba. 36. Vježbe za jačanje kralježnice a) Sjediti skupljenih koljena, ruku na podu iza tijela. Podići bokove koliko god je moguće i hodati na sve četiri (stopalima naprijed) 10 koraka naprijed pa opet 10 natrag. Nakon kratkog odmora dubokim disanjem ponoviti kretanje. Djelovanje: „Tijelo živi, ako ga njegov stanar oživljava." Ovo kretanje na sve četiri oživljava kralježnicu i svaki pojedini mišić. Rezultat je usmjeravanje svijesti i u najmanji djelić leđa, ruke, noge i grudni koš. Tijelo postaje nevjerojatno elastično, svjesno i uvijek opušteno. b) Jedna varijacija iste vježbe je savijanje prema naprijed, stavljanje dlanova na pod i hodanje na sve četiri uokolo po sobi, po mogućnosti krutih koljena. 37. Sarwangasana varijacija Ležeći na leđima pri izdahu okomito podići noge i bokove u stav svijeće držeći bokove dlanovima. Opušteno dišući dotaći pod desnim stopalom, jako prignutog desnog koljena. Isto vježbati lijevom nogom. Nakon 2 do 3 puta se spustiti i mirovati. 3x Kada smo dovoljno vježbali, oprezno pokušamo kada se desno stopalo nade na podu i lijevo spustiti na pod. Dlanovi podupiru bokove. Nakon nekoliko sekundi opet okomito podići desnu pa lijevu nogu. Spustiti se i mirovati. Djelovanje: Jaki pritisak na područje bubrega uzrokuje temeljito odstranjivanje nataloženih toksina iz bubrega. 38. Simhasana Sjediti prekriženih nogu ili na petama, ruke miruju na koljenima. Izdišući daleko isplaziti jezik otvorenih usta. Udišući donji dio jezika (jezik je u obliku cijevi) snažno pritisnuti o nepce. 7-10x Djelovanje: Jedna od najboljih vježbi protiv prehlada, upala vrata i mandula jer stvara jaki optok krvi u vratu. Oni koji čestim govorenjem puno troše grlo, kao što su nastavnici, pjevači i drugi, od ove će vježbe imati mnogo koristi. 39. Stambhasana Sjediti stisnutih koljena, ruku na podu iza leda. Okomito podići noge i pritom polako disati. Nakon 20 do 30 sekundi odmoriti s dlanovima i čelom na koljenima. 3x Djelovanje: Povećava otpornost, sposobnost koncentracije i odlučnost. 40. Tadaghi-Mudra Leći ravno na leđa. Udišući ispružiti ruke iznad glave, izdišući uspravno sjesti, saviti se prema naprijed i držati nožne članke. Ne dišući, snažno uvući trbuh. Nakon 5 do 7 sekundi duboko udahnuti, leći ravno na leda i mirovati. 3x Djelovanje: Stiskanjem cijelog trbušnog dijela trbuh dobiva direktnu, a snažnim uvlačenjem i posrednu masažu. Ta vježba pospješuje rast unutrašnje otpornosti, a masažom prouzročena jaka probavna aktivnost uklanja svaku stagnaciju želuca, jetre i naročito crijeva. Ova vježba se s velikom uspješnošću primje­ njuje kod viška želučane kiseline, žučnih i bubrežnih kamenaca. Njeno duševno djelovanje je razvoj unutrašnjeg pogleda i velike moći koncentracije. 41. Trataka Sjediti prekriženih nogu i fiksirati malu točku na zidu pred sobom. Držati oči širom otvorene i svakim udahom u njih usmjeravati odnosno direktno uvlačiti životnu energiju. Tek kad oči počnu gorjeti, zatvoriti ih na trenutak pa nastaviti s vježbom. Oči držati otvorene što je duže moguće, a da se ne žmirne.S malo vježbe uspjet će nam držati oči otvorenima do 5 minuta bez žmirkanja. Djelovanje: Redovitim, svjesnim disanjem će prana (životna snaga) biti živcima koji oživljavaju oči biti usmjerena u njih. Arterijama će krv bogata kisikom kružiti od središta do peri­ fernih dijelova i uklanjati toksine. Do regeneracije očiju najbrže dolazi upravo ovom vježbom. Stoga ona - po iskustvu yogija uklanja sve očne bolesti. Vježba osim toga pospješuje unutrašnji pogled i daje nam izvjesnu nadmoćnost i sigurnost. 42. Trikonasana varijacija a) Stajati uspravno sastavljenih stopala. Duboko udahnuti. Izdišući se saviti prema naprijed jako podignute glave i dotaknuti pod vršcima prstiju. Ne dišući ostati tako nekoliko sekundi. Duboko udišući se uspraviti i izdahnuti. Ostati uspravan i mirovati. 3x Djelovanje: Snažnim optokom krvi u bokovima i leđima uklanjaju se eventualne naplavine toksina. Njeno duševno djelovanje je iskrenost i samostalnost. b) Stajati uspravno raširenih nogu. Duboko udišući podići ruke u visinu ramena dlanova okrenutih nagore. Izdišući desnim dlanom dotaći lijevo stopalo i istovremeno tijelo snažno okrenuti daleko ulijevo. Udišući se ispraviti podignutih i ispruženih ruku. Izdišući lijevim dlanom dotaći desno stopalo okrećući tijelo udesno. Udišući se ponovno uspraviti ispruženih podignutih ruku, izdahnuti i spustiti ruke dlanova okrenutih nadolje. 3x c) Stajati uspravno raširenih nogu. Izdišući dotaći desnim dlanom lijevo stopalo jako prignutog lijevog koljena i lijevu ruku ispružiti paralelno s podom preko glave. Nakon 5 sekundi udišući se uspraviti ispruženih, podignutih ruku, izdišući lijevim dlanom dotaći desno stopalo, desno koljeno je jako prignuto, a desnu ruku paralelno s podom ispružiti preko glave. Nakon 5 sekundi udišući se uspraviti ispruženih, podignutih ruku, izdišući spustiti ruke i mirovati. 3x Djelovanje: Ovom vježbom bočno vježbamo kralježnicu. Pobočni mišići trupa se naizmjence napinju i opuštaju. Trup se napinje udesno i ulijevo, u povijanju sudjeluju svi leđni mišici koji drže kralježnicu. Pobočni mišići i kralježnica bivaju oživljeni. Kralješci podliježu bočnom pritisku i napetosti. Na taj način kralježnica dobiva nužnu elastičnost i biva zajedno s bedrenim kostima i muskulaturom dovedena u red. Ubrzanje potpunog ozdravljenja nakon infektivnih bolesti, budući da u organizmu skriveni toksini bivaju podvrgnuti procesu razgradnje. Brojne latentne infekcije se odstranjuju iz tijela. 43. Uddijana-Bandha u čučećem položaju Sjedeći u čučećem položaju duboko udahnuti. Nakon snaž­ nog izdaha jako uvući trbuh. Ne dišući ostati 7 do 10 sekundi. Duboko udahnuti i mirovati. 3x 44. Uddijana-Bandha varijacija Stajati uspravno raširenih nogu. Duboko udahnuti. Nakon snažnog izdaha jako uvući trbuh, ruke nagnuto ispružiti iznad glave, tako da ruke i noge zajedno čine X. Duboko udahnuti, izdahnuti i sprijeda spustiti ruke, mirovati. 3x Djelovanje: Budući da je ošit snažno uvučen, ova vježba nudi izuzetnu posrednu masažu organa trbušne šupljine. Ova vježba ima vrlo uspješan učinak kod spuštenog želuca, bubrega i maternice. Pospješuje se preobrazba ili sublimacija seksualne energije. Vježba se preporučuje kod čestih polucija dječaka i mladih muškaraca. 45. Ustrasana položaj deve Sjesti na pete skupljenih stopala. Držeći nožne članke obim rukama, podići križ i zdjelicu što je više moguće. U tom položaju ostati 5 do 10 sekundi duboko dišući. Sjedeći na petama se saviti prema naprijed, staviti glavu na šake i mirovati. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba protiv taloženja masnih naslaga na trbuhu i bokovima. Pospješuje se sagorijevanje u tijelu i time nastaje zdrava probava. 46. Urdwapastchimotanasana Sjediti skupljenih koljena. Držeći nožne članke objema rukama, noge okomito ispružiti prema gore. S izdahom dotaći čelom ispružena koljena. Nakon 5 sekundi odmoriti skupljenih koljena. 3x Djelovanje: Naročito snažni pritisak na područje trbuha uzrokuje manjak krvi u unutarnjim organima. Pri opuštanju krv bogata kisikom naglo prostruji velikim krvnim žilama nazvanim Arcus Aorta i Aorta abdominalis. Želudac, jetra, slezena, bubrezi i crijeva jačaju i obnavljaju se. Sve smetnje i oboljenja ovih organa nestaju. Ova vježba je naročito preporučljiva za dijabetičare. Ovladava se funkcijom gušterače. 47. Wadšrasana položaj dijamanta Sjesti na pete. Nasloniti se straga i postaviti laktove iza tijela na pod. Držati bokove dlanovima i podiči ih koliko god je to moguće. Glava istovremeno visi unatrag i dotiče pod. Ravnomjerno disati. Kratko nakon se saviti prema naprijed i mirovati glave poduprte šakama. S malo vježbe trbuh i bokovi ostaju gore kao most. Kada Vam to uspije, pokušajte dlanove staviti na natkoljenice. 3x Djelovanje: Ova vježba, kao što joj i ime kaže, daje čvrstoću dijamanta. U donjem dijelu tijela se optok krvi ograničava, ali time postaje intenzivniji u organima trbušne šupljine, grudnom košu, štitnjači, licu i vratu. Izvrsna vježba kod dišnih i srčanih tegoba. Umor u očima i mozgu brzo nestaje. Jača moč vida. 48. Wadsroli-Mudra Sjediti skupljenih koljena s dlanovima na podu pred sobom. Visoko dižući noge ravnomjerno disati. Nakon otprilike 20 sekundi odmoriti, dlanova i čela na skupljenim koljenima. 3x Djelovanje: Ova vježba razvija otpornost i snagu volje kao i izdržljivost i odlučnost. 49. Wakrasana varijacija Sjediti jako raširenih nogu. Duboko udahnuti i ispružiti ruke preko glave sastavljenih dlanova. Pri izdahu trup polako okretati udesno. Udišući tijelo polako okretati ulijevo, udišući ponovno prema naprijed, izdahnuti i mirovati s dlanovima na koljena. 3x Djelovanje: Važni živčani centri u kralježnici se pune život­ nom energijom, čime umor i nervoza nestaju. 50. Wiparitakarani varijacija Ležeći na leđima visoko dignuti noge i držati bokove dlanovima. Postepeno se istegnuti tako jako da se stoji na koljenima i koljena drži dlanovima. Do jedne minute ostati gore, tada se odmoriti ležeći na leđima i opušteno disati. 3x Djelovanje: Štitnjača jača i umiruje se. Živčane moždane stanice se brzo pune. Izvrsna vježba protiv proširenih vena. 51. Wrikšasana Stati uspravno. Staviti lijevo stopalo na desnu natkoljenicu ili na desno koljeno. Ispružiti ruke preko glave sastavljenih dlanova. Ravnomjerno disati. Nakon 30 sekundi promijeniti, odnosno desno stopalo staviti na lijevu natkoljenicu. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba za vanjsku i unutrašnju ravnotežu koja razvija našu sposobnost koncentracije. 52. Wibhakta-Dšanusisirasana Vidi br. 19: Hasta-Padasana 53. Wriksasana položaj stabla Sjesti na pete s dlanovima na podu pored koljena. Položiti glavu na meki jastuk pred sobom i ispružiti koljena. Podići noge jednu za drugom s poda do stoja na glavi. Ravnomjerno disati. Nakon 30 sekundi sjesti opet na pete. Saviti se prema naprijed i mirovati s čelom na šakama. 3x Ljudi s oštećenjem kralješnice ovu vježbu ne smiju vježbati ni u kom slučaju. ili Djelovanje: Vježba za jačanje kralježnice. Djeluje opuštajuće na mozak. Tjelesno i duševno jača osjećaj ravnoteže. 54. Yastikasana položaj štapa Leći ravno na leđa. Duboko udišući ispružiti ruke preko glave na pod. Zadržavajući dah istegnuti tijelo od vrha prstiju do palaca, snažno koliko god je to moguće. Nakon 10 do 20 sekundi izdišući spustiti ruke uz tijelo. Mirovati. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba za ljude oštećene kralježnice jer isteže i opušta svaki pojedini kralježak. Onaj tko pri poslu mora mnogo sjediti, treba ovu vježbu izvoditi svakodnevno. 55. Yoga-Mudra s šakom na trbuhu Sjedeći na petama duboko udahnuti. Izdišući pritisnuti trbuh šakama i saviti se prema naprijed do poda. Ne disati otprilike 10 sekundi. Uspravljajući se duboko udahnuti. Izdahnuti i dlanove položiti na koljena. 3x Djelovanje: intenzivnim pritiskom na trbuh dolazi do manjka krvi. Pri uspravljanju tiijela jaki optok krvi obnavlja sve organe trbušne šupljine. 56. Yoga-Mudra Izvodi se jednako prethodnoj vježbi, s tom razlikom što su ruke isprepletenih dlanova okomito podignute iza leda. 3x 57. Yoga-Mudra varijacija Udahnuti sjedeći na petama, ali ispuniti samo polovicu pluća. Zadržavajući zrak saviti se prema naprijed do poda. Dlanove iza tijela držati sastavljene. Nakon 10 sekundi sjesti i tek tada izdahnuti. 3x Dalje misli vodilje velikih učitelja, Misli i pjesme autora Redovnici! Četiri su vječne istine (arya staya): patnja, uzrok patnje, dokidanje uzroka patnje i put iz patnje u oslobođenje. Tako glase četiri vječne istine. Buddha Učenik: Meni je stalo do moje osobnosti, ma kako nevažna ona bila. Ne želim biti usisan u to vječno jedinstvo. Sama pomisao nato me užasava. Vivekananda je odgovorio: Jednog dana pala kap vode u ocean. Kako je to primijetila, poče plakati i jadikovati kao ti sada. Divovski se ocean nasmije sićušnoj kapljici vode. „Zašto plačeš?" upita je. Ne mogu to razumjeti. Kako si se stopila sa mnom, stopila si se u jedno i s tvojom braćom i sestrama, ostalim kapljicama vode od kojih sam sačinjen. I ti ćeš biti ocean sam . Kad me poželiš napustiti, podigni se sunčanom zrakom gore u oblake. S njih se opet možeš spustiti, mala vodena kapljice, da blagosloviš žednu zemlju." Smatraj svoju majku Bogom. Smatraj svoga oca Bogom. Smatraj svoga učitelja Bogom. Kathopanišad Odnoseći se spram milosrđa trebamo biti kršćani, spram strogog pridržavanja vanjskih pravila muhamedanci, spram ljubavi prema svim živim bićima hindusi. Ramakrishna Za tebe ne smije postojati taština, samoprecjenjivanje ni oholost. Svami Sabhapati Da bi bio uspješan, moraš posjedovati silnu izdržljivost, silnu snagu volje. „Ispit ću more „ govori ustrajna duša. „Na moju zapovijed gore se pretvaraju u prah." Budi ispunjen takvom voljom, djeluj punom snagom i stići ćeš na cilj. Vivekananda Zdravom jedinkom raste vrijednost cijelog naroda, jer kao dio cjeline ona tu cjelinu stvara. Nama su potrebni mirni, smireni, zdravi i jaki ljudi. Samo takvi mogu stvarati dobra djela i trajno dobro djelovati. Trebamo ljude ne rasijanih već koncentriranih i obuzdanih snaga. S.Y. Ne sudi svijetu. Učini ga božanskim svojim djelima, očisti ga svojim govorom i veličaj ga svojom nazočnošću. S.Y. Rad je također oblik meditacije. Što se čini kad se radi? Biva se u stanju jedinstva i koncentracije u srcu. Stvarno djelovanje i rad su samo vanjski izraz tog stanja. Meditacija nam pomaže koncentrirano raditi. Takav rad donosi siguran uspjeh. Ali ako su snage uvijek rasijane, nijedan rad ne može biti uspješan . S.Y. Lakšmana reče jednom svom božanskom bratu: „Nije li neobično, o Rama, što je jedan prosvijetljeni (dšanin) kao što je Vasištha plakao zbog gubitka sinova i bio neutješan?" Rama mu odvrati:"Tako je ,brate moj! Ipak ,promisli da svaki onaj koji posjeduje spoznaju(dšana) istovremeno mora posjedovati i neznanje (adšnana), da svaki onaj koji je svjestan svjetla, mora biti svjestan i mraka, jer svi ti parovi suprotnosti pripadaju području neznanja. Ne može se postati slobodan od patnje i neznanja dok se ne stupi preko njih. Selo u kojem sam rođen Ah duboko u meni, što li me samo opominje, Duboko u mome srcu? Glas šapuće dan i noć, Govori o mojoj rodnoj zemlji. Tamo,onkraj sedam mora, Onkraj sedam visokih planina leži kućica od gline i kamena, uz nju mala dva vrela. Govori mi o danima djetinjstva, O snovima,šalama i sreći Kada sam od svanuća do sumraka Prolazio danom - samTamo gdje su se medu crnim granitnim stijenama Raskošno zelenila rižina polja, Gdje bih s visine brežuljka duboko ispod sebe Ugledao moje mirno selo. Često bih tada čuo zvona s hrama Koja su djecu opominjala na povratak kući I seljake koji su smjerno obavljali svoj dnevni posao. Njihov zvon pjeva mi i danas, Meni, dalekom sinu, kao nekad Kad bih bivao na onom brežuljku: „Dragi moj, vrati se ." S.Y. Putujem sam nemajući doma kojem bih pripadao. Putujem sam ne posjedujući ništa što bi mi pripadalo. Ali ja stojim na beskonačnim obalama stvaranja i znam: Ono mi u potpunosti pripada. S.Y. Sloboda znači: osloboditi se svih iluzija. Vivekananda Pitanje: U koje vrijeme je najbolje meditirati? Maharši: Što je vrijeme? Ramana Maharši Tko opazi cilj, nikad ne može izgubiti put. S.Y. „Ono što ima oblik i svojstva je također bezoblično i bez svojstava. Božanstvo(brahman) i njegova snaga(šakti) nisu dva, već jedan božanski princip u muškom i ženskom aspektu." Ramakrishna Čovjek čije su snage rasute je nemiran. Sabrani čovjek je miran i promišljen, jer su njegove snage usredotočene. Meditiraj svakodnevno. Meditacija će probuditi tvoje uspavane sposobnosti. Usredotočenih snaga svako djelovanje će uspjeti. S.Y. Idi naprijed bez staze! Ne boj se ničeg, ne brini ni zbog čega! Lutaj sam kao nosorog! Jednak lavu kojeg ne straši nikakav šum, Jednak vjetru neuhvatljivom svakoj mreži, Jednak lotosovu cvijetu neumrljanom vodom, Lutaj sam kao nosorog! Dhamapada Pusti pjevanje korala, prebiranje krunice! Koga štuješ u zamaknutom tamnom kutu hrama svih vrata čvrsto zatvorenih? Otvori oči, vidi! Tvoj bog nije pred tobom. On je tamo gdje seljak pluži tvrdu zemlju; Tamo gdje cestar lomi kamenje. Kod njih je on, po suncu i kiši. Njegova odjeća je pokrivena prašinom. Skini svoju svetu halju, učini što i on I sidi u prašinu! Otkupljenje? Gdje nalaziš otkupljenje? Nije li naš Učitelj sam radosno stavio okove Koji vežu sve stvoreno? On je s nama, zauvijek sa svima nama. Izađi iz utonulosti u sebe sama, Pusti tamjan, ostavi cvjetne vijence! Pa što ako se tvoja odjeća podere ili uprlja? Sretni ga i stani uz njega U muci i znoju svoga čela . Rabindranath Tagore Istina je jedna jedina. Mudraci je nazivaju različitim imenima.Postoji jedan Bog, Jedna apsolutna istina i jedan BITAK. Ljudi iz raznih zemalja se na razne načine mole Bogu pod raznim imenima. Svako od tih imena i svaki od tih načina je jedno od lica vječnog. Bhagavatam Kada u meni slijepo bjesne strasti, Pustite me da dignem jedra Da uhvatim vjetrove koji ih tjeraju I preko voda s valovima poput planina Nek me nose, bez predaha K dalekom nebo sklonu mojih snova, Daleko od ove noći strasti, Kroz mrak ka svjetlu. Kroz duboku, crnu noć K sunčanu blistavilu jutra. S.Y. Klokotavi izvori, pjevajući potoci Brzaju bujici i s njom teku domu, Beskrajnom oceanu. Tako ja hitam tebi Preko bregova i dolina tvoga stvaranja Dok se ,rušeći sve prepreke, Ne nađem u tebi, tebi, beskrajnom, tebi, vječnom, tebi, svemogućem. S.Y. Nemoguće je vidjeti Boga,darovatelja života svemira, našim fizičkim očima. Bog je duh, a duh se može samo biti. Religija nam pokazuje put k tome. Istinska religija je stoga ostvarenje duha. S.Y. Jogi teži samousavršavanju, a time postiže najveću sreću duha. S.Y. Tamo gdje tvoja sloboda povreduje druge, ti nisi slobodan, jer druge ne smiješ povredivati. Vivekananda „O Arjuna! Ja sam slobodan svake obaveze!" kaže Krishna. Budi potpuno predan, savršeno bezbrižan; samo tako možeš istinski djelovati. - Vivekananda . Kao što je nevidljiv put orla u zraku i put zmije, tako je nevidljiv i put mudraca. . Dvije su stvari potpuno nepromjenjive: dobra djela donose unutrašnju sreću i mir, zla djela donose duševni kaos i očaj. Duga je noć bdijućem, duga je milja umornom; dug je život budalašu kojem je istinski zakon nepoznat. . Ako putnik ne susretne nikog na višoj ili barem istoj stepe­ nici na kojoj je i sam, bolje je da sam nastavi svoje samotno putovanje. Nema korisnog društva od budale. . Glupan svjestan svoje gluposti je barem utoliko mudar. Ali glupan koji se smatra mudrim je stvarno istinski glup. Budala je sam sebi najveći neprijatelj, jer čini zla djela koja mu donose samo gorke posljedice. . Neko djelo je loše onda kada se zbog njega kajemo i njegove posljedice dočekujemo sa suzama. A dobro je ono zbog kojeg se ne kajemo i čije posljedice prihvaćamo s radošću. Buddha Učenik: Ne mogu ovladati svojim razumom. Ramakrishna: Kako to? Postoji nešto što se naziva abhyasajyoga, to znači joga kroz vježbu. Vježbaj redovito i vidjet ćeš da će te tvoj razum slijediti, ma kamo ga ti vodio. Razum je kao bijela tkanina koja dolazi iz kemijske čistionice. Postaje crven ako ga uroniš u crvenu i plav ako ga uroniš u plavu boju.Poprimit će onu boju u koju ga uroniš. Ramakrishna Strgni koprenu koja ti zaklanja pogled, Zamućuje misao, sputava govor. Neustrašiva daha obznani svoju slobodu I strgni okove vremena. Vječnost je tvoj cilj! Ti više nisi rob Koji puže pod teškim bičem osjeta. Rastrgni svoje lance ljubavi i mržnje, Jer oba vežu. I podigni glavu lava Da pregledaš beskonačne širine vječne slobode, Zauvijek tvoje. S.Y. Religija znači nadrasti sve ljudsko u nama i dotaći božansko.A gdje drugdje se to može postići nego u nama samima? S.Y. Prosjakove krpe Žurio sam izdaleka I hitajući prevalio mnoge milje Da se ne pojavim okašnjelo na svečanosti Na koju si me Ti pozvao, o moj gospodaru! I čekao sam praznih ruku kao prosjak. A sad stojim nijemih usana, Začuđen i zbunjen Pred svim bogatstvima podastrtim podno mojih nogu Ti daješ! Ali moji džepovi su otrcani i poderani I ja ne znam kamo sa svim tim zlatom. No Tvoja blaga ljubav me odrješuje moje bijede I moji krpe se pretvaraju u blistavo odijelo. Želio bih zasvirati na fruli Ali radost mi preplavljuje srce. Pa me pusti u tišini šetati tim vrtom I mirnom molitvom doći do kraja mojih dana. S.Y. Rastućom otpornošću nestaju bolest i patnja. Kad u tako kratkom vremenu skupljene pozitivne energije budu opažene, u nama će zaživjeti vedar životni stav. Mirnog raspoloženja naše dužnosti možemo ispunjavati mnogo lakše, jer su nam snage usredotočene. S.Y. Moram očitovati ono najviše. Ne mogu se zadovoljiti ni sa čim manjim od najvišeg. S.Y. Kada čovjek iskusi bol i poznaje je, kako je može lakomis­ leno nanijeti drugome? Bol koju čovjek nanosi drugome vraća mu se već istog popodneva natrag. Najbolja kazna za one koji ti čine zlo je posramiti ih tako što ćeš im zlo vratiti dobrim. Ima li čovječanstvo goreg neprijatelja od gnjeva koji ubija smijeh i radost? (Koji su zaista najveće blaženstvo na ovoj Zemlji.) Kada bi ljudi vidjeli svoje vlastite greške, kao što vide greške drugih, zlo na ovom svijetu bi vrlo brzo bilo zatrto. Ako si istinoljubiv u riječi i djelu, onda si nadmoćan onome koji trpi pokoru i prinosi žrtve. Nema većeg bogatstva od nezavidne duše. (Tiru Valluvar) Jedan od dokaza čvrstine duha je čvrstina pogleda. Čim ojača duh i pogled postaje čvrst. Nesigurnost pogleda i pokreta u potpunosti nestaje. Turiyananda Ne spoznaja već ostvarenje je prava religija. Ozbiljnošću, suzdržanošću i ovladavanjem mudrac je u stanju izgraditi otok koji nijedna poplava ne može otplaviti. Buddha Prijateljstvo ne postoji samo zato da bismo se jedni s drugima radosno smijali, već i da bismo jedni drugima davali ozbiljne savjete. Daj ih u onom trenutku kad tvoj prijatelj želi skrenuti s pravog puta. T.V. Uči uživjeti se u druga tijela da bi spoznao da smo svi mi jedno. Sve drugo kao besmislicu izbij iz glave. Odbaci svoja djela, dobra i loša, i ne misli više na njih. Učinjeno je učinjeno. Odbaci svako sujevjerje. Ne budi slab, čak ni oči u oči sa smrću. Ne kaj se ni zbog čega i ne razbijaj glavu prošlim djelima; ne prisjećaj se svojih dobrih djela - budi slobodan. Slab, strašljiv, neznalica neće nikad doseći jastvo. Vivekananda Istina je ,Simba, da prekoravam djela, ali samo ona koja u misli, govoru i činu vode zlu. Istina je , Simba, da propovije­ dam uništenje, no samo uništenje ponosa, požude, zlih misli i neznanja, nikad uništenje opraštanja, ljubavi, suosjećanja i istine. Buddha Uživaj u radosti koja ti je udijeljena i nosi patnju koja ti je udijeljena; mirno čekaj što donosi vrijeme, kao što seljak čini s plodovima. Mahabharatam Čovjek koji daje prostora gnjevu, mržnji ili bilo kojoj drugoj strasti ne može raditi, jer samo rasipa svoje snage i ne čini ništa korisno. Smireni, pomirljivi, pravedni, uravnoteženi duh vrši najveći rad. Vivekananda Volja za životom je zakon života. Tko je ne očituje, nestaje. Nemilosrdno ga otplavi struja okolnosti. Junak, koji stvarno živi, živi rado. S.Y Pobjedom atavizma započinje propast. Pobjedom evolucije krećemo naprijed. - Vivekananda „Ako je nebo stvorilo čovjeka, on mora služiti nečemu." Beskrajna budućnost leži pred tobom.Uvijek se moraš sjetiti da se svaka riječ, svaka misao i svaki čin pohranjuju u tebi i da su s jedne strane zle misli i loša djela spremni napasti te poput tigra, ali s druge strane postoji ohrabrujuća nada da su dobre misli i dobra djela spremni opravdati te snagom stotina tisuća anđela, uvijek i vječno. - Vivekananda Sredstvo za uništenje neznanja je neprekidno vježbanje razlikovanja. Patandšali Postat ćeš slobodan onog trenutka kad nestane tvoja osobna svijest i ti uđeš u božanstvo. Ramakrishna Čovjek je svemoćno biće. Njegova iskustva će jednom pro­ buditi uspavanog diva u njemu i on će se uspraviti i osvjedočiti vlastitu veličinu i snagu. Nisu li tekovine čovjeka svjedočanstvo njegove veličine i njegove bezgranične prirode? Neće li uvijek osvajati novo? Nije li već ispisao sve stranice knjige života? Tako neizmjerna kao što su nebesa, neizmjerne su i mogućnosti čovjeka. S.Y. Buddha nije vjerovao u moć ili nešto slično tome. On je samo govorio o zatiranju pohote. Za meditacije je sjedio pod stablom i govorio: „Ovo tijelo će sagnjiti. Bolje je na mjestu ostati mrtav, nego ne doseći nirvanu. Ovo tijelo je veliki lukavac. Ako se ne ovlada njime, ništa se ne može postići." Vivekananda Uči istinu božanskog jastva samo od onih koji su Ga već ostvarili. Kod svih ostalih se radi samo o ispraznom brbljanju. Ostvarenje je nad krepošću i porokom, nad budućnošću i prošlošću, nad svim suprotnostima. Besprijekorni u svemu vidi JASTVO, a vječni mir vlada njegovom dušom. Razgovor, dokazivanje, čitanje spisa, najjviši uzlet intelekta, čak ni vede ne mogu prenijeti znanje o jastvu. - Vivekananda Mojoj muzi Čuo sam je, tvoju jeku, Kako se mekim šapatom razliježe Iz dubina moje nedokučive duše. Vidio sam Te kako sviraš na strunama moga srca Žalosnu glazbu moje U mreže ovoga svijeta uhvaćene duše. I vidio sam Te kako kidaš njihove niti I započinješ pjesmu Koju je mogla pjevati samo moja oslobođena duša. S.Y. Jedina mogućnost da se postigne cilj je da nama samima i svima drugima kažemo da smo božanski. Ako to uvijek pona­ vljamo, postajemo jaki. Onaj tko isprva posrće,biva sve jačim i jačim, a glas postaje sve snažniji, sve dok istina ne ovlada našim srcem, proteče našim žilama i prožme naše tijelo. Sve jačim sjajem sunca opsjena će nestati, težak teret neznanja sve će se više gubiti. Tada će doći vrijeme kada je sve do sunca iščezlo i ono sije samo. Vivekananda Ako često vježbamo koncentraciju, duh i tijelo će se potpuno smiriti. - Vivekananda * Što pojedinac svoje religiozne vježbe više drži za sebe, tim bolje po njega. Usmjeri svoju meditaciju Bogu u nekom tihom kutu, osami šuma ili tvojoj vlastitoj nutrini. Lepeze su suvišne kad puše vjetar. Kad se Božja milost spusti, s molitvama i trapnjama se može prestati. Tko ima vjeru, ima sve, a kome ona nedostaje, tome sve nedostaje. Sri Ramakrishna Najbolje će biti djelo onoga odrješenog okova vremena. S.Y. Nemoguće je napredovati sve dok u nama ima razloga za stid, mržnje i straha. Ramakrishna Samo prosvjećeno čovječanstvo može spasiti svijet. Pestalozzi Pitanje: Kako trebamo živjeti u svijetu? Odgovor: Vrši sve svoje dužnosti, ali živi u Bogu. Živi sa svima - djecom, majkom i ocem. Ophodi se s njima kao sa svojim bližnjima, ali znaj da ti oni ne pripadaju. Ramakrishna . Glupan se muči misleći: „Moji sinovi pripadaju meni, moje bogatstvo pripada meni." On sam ne pripada sebi. Kako bi mu stoga njegovi sinovi mogli pripadati? Buddha . Tijelo su moja kola, pet osjetila su moji konji, moj razum su uzde, ali JA SAM KOČIJAŠ. . - Bhagavad Gita Jastvo je nedjeljivo i jedno; a tijelo se sastoji od više dijelova. A ipak se jedno poistovjećuje s drugim. Ima li neznanja većeg od ovog? Jastvo je objektivno i vladar. Tijelo je subjektivno i podanik. A ipak se jedno poistovjećuje s drugim. Ima li neznanja većeg od ovog? Jastvo je po svojoj prirodi znanje i čistoća. Tijelo je od mesa i nečisto. A ipak se jedno poistovjećuje s drugim. Ima li nez­ nanja većeg od ovog? Sankaraharya Sve stvoreno nestaje. Onaj tko to zna postaje ravnodušan prema patnji. To je put ka čistoći. Sve stvoreno je potčinjeno tuzi i žalosti. Onaj tko to zna postaje ravnodušan prema patnji. To je put ka čistoći. Buddha U beskonačnoj igri Tvog stvaranja stvorio si me da sudjelujem u igri bez kraja. U tome leži tvoje veselje. - S.Y. Spavao sam i sanjao: život je bio radost. Probudio sam se i vidio: život je bio dužnost. Djelovao sam i vidio: dužnost je bila radost. Tagore Dug je put koji leži preda mnom, nebrojene sam puteve prešao i prošao mnogim svjetovima. Opijen ljepotom Tvoga stvaranja, spavao sam na mnogoj zvijezdi. S vječnim dahom neba u grudima moj život ne poznaje početka ni kraja. S.Y. Postoje stotine tisuća učitelja, ali teško je naći jednog pravog učenika. indijska istina . „Slobodan je samo onaj koji ovlada svojim nagonima i koji nije rob svojih strasti, požuda i želja." E. Haich . Ako ima nečeg moćnijeg od sudbine, onda je to srčanost koja je ustrajno nosi. Shakespeare Kako Arjuna digne svoj luk i nanišani, upita Drona: „Što vidiš Arjuna? Vidiš li stablo?" - „Ne, gospodaru." - „Vidiš li grane?" - „Ne, gospodaru." - „Vidiš li pticu?" - „Ne, gospodaru." - „Pa što vidiš onda Arjuna?" - „O plemeniti gos­ podaru, ja vidim samo oko ptice." I tko ne osjeća, da onaj čije je štovanje božanskog jednako, ne može vidjeti ništa do Boga? I tko nije siguran u to da se s tako jasnom predanošću mora pogoditi i doseći cilj „Bog"? . - S.Y. Ustani! Probudi se! Što radiš? Ako tijelo nestaje, neka nestane u radu. Cilj je probuditi božansko u tebi i drugima. Vivekananda Brižno ispunjavati vlastitu dužnost je najveća služba Bogu. Sri Ramana Maharši USTANI! PROBUDI SE! I NE STAJ DOK NE DOSTIGNEŠ CILJ! Upanišade U jednom jedinom pozdravu Tebi, Bože moj, dopusti da se raskrile svi moji osjeti i podastru svijet pred tvoje noge! Jednak kišnom od neprosutih škropaca otežalom oblaku što visi nisko nad tlom, dopusti da se sva moja osjetila, sve moje misli poklone pred tvojim vratima u jednom jedinom pozdravu Tebi! Pusti da se različiti napjevi svih mojih pjesama ujedine u jednu jedinu struju i teku ka moru šutnje u jednom pozdravu Tebi! Jednak jatu čežnjivih ždralova što prse k svojim planinskim gnijezdima, daj da cijelog života putujem k vječnom domu u jednom jedinom pozdravu Tebi. Rabindranath Tagore Pitanje: Je li samoća nužna za jnanija? (čovjeka koji kroči putem znanja) Maharshi: Samoća je u duhu čovjeka. On može biti usred svijeta i zadržati svijetlu vedrinu duha. Neki drugi može živjeti u šumi i biti nesposoban da ovlada svojim duhom; njega se ne može nazvati samim. Samoća je stav duha. Čovjek ovisan o svojim željama ne nalazi osamu ma gdje se nalazio; oslobođeni je uvijek sam. Sri Ramana Maharshi Život je samo most, ne gradi kuće na njemu. Kineska mudrost Osveta donosi radost samo na jedan dan, snošljivost donosi slavu za sva vremena. Tiruvalluvar Uzdigni glavu jer svatko od nas nosi Boga u sebi. Budi dostojan toga i budi ponosan. Vedanta Kao što čovjek odbacuje svoje iznošeno odijelo i oblači novo, tako će i tijelom prekriveni duh jednom odbaciti svoje istrošeno tijelo i ponovo zaodjenuti novo. Bhagavad Gita Vidio sam učitelja kako sjedi pod drvetom. Bio je to šesna­ estogodišnji mladić - a učenik je bio osamdesetogodišnjak. Poučavalo se šutnji - i sumnje sumnjičavca nestadoše. . - Staroindijski stih Tko vjeruje: „Ja sam tijelo", ostaje u neznanju, jednako kao i onaj tko vjeruje: „ovo tijelo pripada meni" -, kao da bi praznu posudu smatrao svojom. JA sam zaista duh, isti, nepromjenljiv i prirodom jedina stvarnost, znanje i blaženstvo. Zato ja nisam tijelo, neprekidno potčinjeno stalnoj promjeni." To mudraci nazivaju znanjem. „JA sam nepromjenljiv, bezobličan, bezgrešan i nepodložan propasti. Zato ja nisam tijelo, koje je nepravo." To mudraci nazi­ vaju znanjem. „JA sam bez bolesti, bez privida, bez suprotnosti i sveprožimajući. Zato ja nisam tijelo, koje je nepravo." To mudraci nazivaju znanjem. „JA sam bez svojstava, nedjelatan, vječan, vječno slobodan i neuništiv. Zato ja nisam tijelo, koje je nepravo." To mudraci nazivaju znanjem. „JA sam besprijekoran, nepokretan, beskonačan, čist i nedodirnut starošću i smrću. Zato ja nisam tijelo, koje je nepravo." To mudraci nazivaju znanjem. Sankaraharya JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT; nitko ne dolazi k ocu do kroza me. Novi zavjet, Ivanovo evanđelje, 14/6 Slabi ne dosižu JASTVO. Kada u tijelu i duši nema snage, jastvo ne može biti ostvareno. Najprije moraš krepkom hra­ nom izgraditi svoje tijelo, samo tako će i tvoja duša postati jaka. Duša je finiji dio tvoga tijela. U tijelu i duši moraš pohraniti veliku snagu. Vivekananda Materijalizam govori: Glas slobode je tlapnja. Idealizam govori: Glas o obvezivanju je tlapnja. Vedanta kaže: Ti si istovremeno i slobodan i neslobodan - nikad slobodan na zemaljskoj, uvijek slobodan na duhovnoj ravni. Vivekananda Samo budala će izabrati smrt, umjesto da se bori sa svojom sudbinom dok mu ona ne legne pod noge. S.Y. . . Vanjsko čišćenje označava održavanje čistoće tijela; prljav čovjek nikad neće postati yogi. Ali unutrašnje čišćenje je također potrebno. Razumije se samo po sebi da je unutrašnje čišćenje vrednije od vanjskog, ali oba su nužna, jer vanjska čistoća bez unutrašnje ne služi ničemu. Vivekananda Hatha-yoga nije konačni cilj. Hatha-yoga nas čini svjesnim da je tijelo sa svojim neprocjenjivim osobinama sve što posjedujemo u životu; jer na svijet dolazimo i s njega odlazimo goli. Zato iz našeg tijela moramo izvuci ono najbolje. Sto se više trudimo razviti savršena svojstva našeg tijela, to se brže razvijaju naše duhovne osobine: sposobnost usredotočavanja, pamćenje, snaga volje i odlučnost. Trostruk je blagoslov hathayoge: zdravlje, voljkost i dug život. S.Y. Kad se slijedeći upute svoga gurua prosvjetlio, Rama odluči odreci se svijeta. Njegov otac Dasaratha pošalje k njemu mudraca Vasišthu da ga odvrati od toga. Vasištha nade Ramu potpuno utonula u ravnovjesje. „Rama" reče on, „daj da prije porazgovaramo pa onda napu­ sti svijet. Pitam te: Je li svijet različit od Boga? Ako jest, slo­ bodno ti je odustati od njega." Kad je promislio o tim riječima, princ spozna da je Bog onaj koga uto ugleda kao očitovani svi­ jet i neočitovano jastvo i da u njegovu bitku sve prebiva. Pa utihne. Neka samnyasini (lutajuća isposnica) došla jednom na dvor kralja Janake. Kralj se pokloni pred njom ne gledajući joj lice. Kad samnyasini to primijeti, reče: „Kako čudno, o Janaka, da još uvijek osjećaš takav strah pred ženom! Onaj tko dosegne potpunu spoznaju (dšana), u svom biću postaje kao malo dijete -, za njega više nema nikakve razlike među spolovima." Ne voli žena muža radi muža, već ga voli zbog atmana (JASTVA), voleći JASTVO u njemu. Nitko ne voli ženu radi žene, već zato što voli JASTVO, voli ženu. Nitko ne voli djecu radi djece, već zato što voli JASTVO ,voli djecu. Nitko ne voli bogastvo zbog bogatstva već zbog ljubavi prema JASTVU. Nitko ne voli brahmana zbog brahmana već zato što voli JASTVO, voli brahmana. Isto tako nitko ne voli kšatriju zbog kšatrije, već zato što voli JASTVO. I nitko ne voli svijet zbog svijeta , već zato jer voli JASTVO. I nitko ne voli bogove zbog bogova, već zato što voli JASTVO. Nitko neku stvar ne voli zbog nje, već je voli zbog JASTVA. Zbog toga JASTVO treba slušati, promišljati, meditirati. - O, moja Maitreyi, ako si čula JASTVO, ako si vidjela JASTVO, ako si ostvarila JASTVO, onda ti sve ovo znaš. (u indijskoj legendi Yadsnawalkya poučava svoju ženu Maitreyi.) Majstor bez riječi Tian Dsi Fang bio je na dvoru kneza Wen od Wea i često citirao Ki Guanga. Knez We reče: „Je li Ki Guang Vaš učitelj?" Dsi Fang reče: „ Ne, on je moj susjed. Često je o SMISLU govorio sasvim ispravno; stoga ga ja citiram." Knez We reče: „Zar niste imali učitelja?" Dsi Fang reče:" O da." „I tko je bio Vaš učitelj?" Dsi Fang reče:" Majstor Šun od istočnih zaselaka." Knez Wen reče: „Pa kako to da njega još nikad niste citirali?" Dsi Fang reče: „On je čovjek koji je dosegao istinsko biće. Vanjštinom je čovjek, a zapravo kao nebo. Slobodno se prilagodava svijetu, a ipak zakriljuje svoje pravo biće. On je čist ,a ipak ne sputava nijedno stvorenje u njegovu djelovanju. Nedostaje li stvorenjima pravi SMISAO, on je uzoran u svome ponašanju da bi ih njime probudio. On čini da osobne misli ljudi nestaju. Ali ni jedna od njegovih riječi se ne može izdvojiti da bi se citirala." Nakon što je Dsi Fang izašao, knez Wen je cijelog dana sjedio u nijemoj zaprepaštenosti. Tada pozove pred sebe jednog od prisutnih savjetnika i reče mu: „Koliko je nadmoćniji od nas čovjek, koji posjeduje potpuni ŽIVOT! Dosad sam najuzvišenijim smatrao govoriti riječi svete mudrosti činiti djela ljubavi i dužnosti. Ali kako sam čuo o Dsi Fangovu učitelju, moje je tijelo mlitavo i ne želi se više micati, moja su usta zatvorena i ne žele više govoriti. Ono što sam naučio, je zapravo samo prah i pepeo. Moja zemlja We mi je zapravo samo teret." Dshuang Dsi Na svijet sam došao sam Da tijekom mojih dana prođem sam. Putovanje je pri kraju, Iz dana u dan koračam domu sam Domaji od koje sam rođen. . - S.Y. Kada si bio dolazio na ovaj svijet, o Tulsi, svijet se smijao od radosti, - ali ti si plakao. Sada,budući da si na ovom svijetu, živi tako da kada ga jednom budeš napuštao, svijet plače, ali ti odlaziš smijući se. Tulsidas