Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Jakie Organella Występują Wyłącznie W Komórce Roślinnej

   EMBED


Share

Transcript

Jakie organella występują wyłącznie w komórce roślinnej? Czym charakteryzuje się system korzenia wiązkowego? Jaką roślinę nazywamy organowcem? Wymień trzy cechy łodygi zielnej. Jaką roślinę nazywamy plechowcem? Jakie wiązki przewodzące występują w łodydze roślin jednoliściennych? Dlaczego mszaki i paprotniki Co to jest węzeł i są roślinami zarodnikowymi? międzywęźle? Czym różni się królestwo roślin od innych królestw? Jakie rośliny są przedstawicielami jednoliściennych? Co to znaczy, że rośliny są autotrofiami? Czego nie posiada liść siedzący? Jak nazywamy tkankę, w której zachodzi proces fotosyntezy? Jak rozmieszczone są aparaty szparkowe w liściu roślin jednoliściennych? Jaką rolę pełni chlorofil? Ile liści zarodkowych występuje w liściu roślin jednoliściennych? Wymień substraty fotosyntezy. Co to jest bielmo? Wymień produkty fotosyntezy. Wymień strefy budowy korzenia palowego. Z jakich tkanek składa się mezofil dwuliściennych? Jakiego typu wiązki przewodzące występują w łodydze zdrewniałej? Co jest gametofitem żeńskim w dwuliściennych? Jakie typy unerwień liści występują u dwuliściennych? Co jest gametofitem męskim u dwuliściennych? Jaką rolę pełni okwiat? Na czym polega proces podwójnego zapłodnienia? Ile liścieni występuje w nasieniu dwuliściennych? Wymień rodzaje okwiatu. Dlaczego kwiaty więdną? Jakie rośliny zaliczamy do dwuliściennych? Jakie rośliny zaliczamy do nagozalążkowych?