Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Palabras En Q'eqchi'

Descripción: Palabras en Q'eqchi'

   EMBED

 • Rating

 • Date

  June 2018
 • Size

  3.2MB
 • Views

  7,486
 • Categories


Share

Transcript

No. Q’EQCHI’ CASTELLANO 1 2 3 4 5 # % & ( 1* 11 12 13 14 15 1# 1% 1& 1( 2* 21 22 23 24 25 2# 2% 2& 2( 3* 31 Ab’ib’aal Ab’ib’leb’aal yajel Ab’ihomaq Ah ch’e’olch’ich’ B’aanunel B’at$’iil Aj b’at$’uneleb’ Aj b’e cho'a Aj b’eenel ja’leb’aal u B’eesinel ju+ub’ B’ichanel B’eeesinel +’anjel Aj b’isonel naleb’ Aj b’oob’ Aj b’uub’anel Aj chapol’ jalam’ uuch Aj chapol’ esil Aj ch’e’ol so’solch’iich’ Aj ch’uch’ Aj eoop Aj ha’esinel Aj hiltasinel Aj ju+ub’ iiq Aj iit$’iin Aj ilol +amenaq Aj +etomq Aj ilol +’ila tasal hu Aj ilool 'an’ah +etomq Aj +emonel Aj +’ial ajl Aj in+iles Audífonos Estetoscopio Escuchen Piloto Pota!onista" sujeto Atista Equipo de ju!adoes Astonauta )uista ,emado -antante .iecto de escena -oe/ciente Pantea 0!ani$ado ot!afo -ama!afo Aiado nfomal Euopeo 6olente Acomodado )anodista 7iolinista oense Pasto de animales Biblioteca !anjeo tejedo -oe/ciente num8ico n!les 32 33 34 35 3# 3% 3& 3( 4* Aj italyaan Aj i'ihom uuch e 'yaalalil 9an+il Aan+ilal ,usilal" chaab’ilal )oo’o+enq Aajel )ento 41 42 43 44 45 4# 4% 4& 4( 5* 51 52 53 )elto ach’ool ach’ool uipteos Poeta;poeti$a El que come )ompetista Duatemalteco Bailado;bailaina iloso iedoso -ajeo 0bsteta lautista :loonaFleyendaG 1&# 1&% 1&& 1&( 1(* 1(1 1(2 1(3 1(4 1(5 1(# 1(% Aj yalonel Aj yehomb’anuhem Aj yehonel Aj yiib’anel 'aab’ Aj yiib’ahom eetalil aq’ Aj yo Aj yoob’anel Aj yoob’se’ Aj yop Aj yuu+’+i+’el Ajlal Ajlil+omontoj 1(& 1(( 2** 2*1 2*2 2*3 2*4 2*5 2*# 2*% 2*& 2*( 21* 211 212 Aj’o Aj’oo+il A+ +inume’ chi jo’+anan A+ e A+oost A+tuu A+uu' A+’na’leb’"a+’+’anjel"na+’ajelahom A+’aatin" yoob’aal aatin A+’chahim A+’ilb’e A+’ob’esin+ A+’o+esiil Alab’met$’e Alaal 213 214 215 Alab’tesiil Alahom Al +’uula’al Dueeo Cistoiado uince Pent@!ono Coa )iempo Billete :le!a 5%3 5%4 5%5 5%# 5%% 5%& Cuuch’ Cut$’aam ch’leb’ch’iich’ ch’mej ch’mul ch’mulb’an -olumna etebal 6olicitud Es/!mmeto )endn;uijada Bebida alcohlica Alcohol etílico Dalio -anad@ -@nce -apiucho Cemo!lobina Dlbulos ojos %#3 %#4 %#5 %## %#% %#& %#( %%* %%1 %%2 %%3 %%4 %%5 %%# %%% %%& %%( %&* %&1 %&2 %&3 )$uj +’im ,a'om 6iyab’ 6aqlech =’i'mes Hun t$eq Va'aqtun qib’aal t$am na >’anil B’alan+ache’ -hu'im =’ima'toj )ija' =aq+ojl =aq’o+ =aqyajel =aqyojin =aaniiy =aiipunil na’leb’ =anee %&4 %&5 %&# %&& %&( %(* %(1 =asq’ooq =’atq =at$+at$ +u' =aaay aanila+ =aaay ch’iich’;paatt$im =aaayach’iich’inb’il =aalil chi u aa'i+’ %(2 %(3 =ab’aqel =ahii+ :en ,uboi$a 6.A -af8 FcoloG Danadilla -ultua !aífuna -aneo 6andia :ado )os -aeas encuestes otocicleta otoi$ado Peencin de desastes -alcio )eemoto %(4 %(5 %(# %(& =ail +aam =ail mul =ail oqche’ =ailha’ %(( &** &*1 &*2 &*3 &*4 &*5 &*# &*% &*& &*( &1* &11 &12 &13 &14 &15 =ailmet$’ech’iich’ =a’iq +aesiil =aesiil’ib’ =aesiil ch’ool +aesin+ =aesin+ ch’ool =aesin+ poyanam =aesin+ aqal na’leb’ =asi+ +a'aml =aub’ch’ool ut 'inqul =aub’lb’an =aub’l +i+’ =aub’l ajsiil =ayaab’na’ t$’iib’ =ayaab’in+ =a'’aaq -@?amo Basua o!@nica )allos le?osos 6olido Festado del a!uaG -a!ado 7iento Estimulo Autoestima Estimulante Ejecita Estimula omacin ciudadana .esaolla estuctuas ,esistencia el8ctica Deneo y autoestima 7itamina 6ueo intaenoso Poteína 7ocal tensa Acentuacin Cipoptamo &1# &1% &1& &1( &2* &21 &22 &23 &24 =a’'aqab’aal =a'b’olol =a'ch’aat +a'champa =a'che’+enq’ =a'ch’i’+ay =a'chi'’ =a'’is+’i’ij ,a'joom ,enombe 6ilbato -ama de hospital aletín Aeja Alcachofa ,inoceonte Apio Palan!ana &25 &2# &2% &2& &2( &3* &31 &32 &33 &34 &35 =a'ju+in;+a'saqe+nil =a'+’oyem =a'+u+ay ; +a'chaj =a'lan b’oj =a'lam 'amilch’iich’ =a'lanil na’leb’ =a'lanq’ib’ =a'lan uuq;+a'’uuq =a'met$’e =a'mis =a'mu’eetalil &3# &3% &3& &3( &4* &41 &42 &43 &44 &45 =a'muheb’aal =a'muleb’aal =a'on chacach =a'oninb’il eetalil =a'pat$ 'ul =a'po’ot =a'seb’ =a'soq’;iiqaal =a'su =a'tu’ &4# &4% &4& &4( &5* &51 &52 &53 &54 &55 =a't$’uy =a't$’uychampa =a'aal =a''aml =a''ul =a’ab’il;aen+ =a’b’aanun+ =a’ch’in oq =a’ch’olob’an+ =a’ha’esib’aal lamin!o Dalleta :intena Alcohol El8ctico -ultua ladina Aceite Fde coseG alda Bateía amota onito Fde computadoaG -apa -ine -anasto cuadado -ubico Pin!Rino blusa plasticina ochila Hailla Pacha Pl@stica Bolsa pl@stica 7entilado Estufa -asto ,efoestacin;esiemba ,ehace -oto ,ese?a ,ehidatante &5# &5% &5& &5( &#* =a’julti+an+ =a’+’aal =a’+’ab’a’in+ =a’na’jil'ul =a’ilb’al t$olo+   &## &#% &#& &#( &%* &%1 &%2 &%3 &%4 &%5 =a’suut =a’t’oj =a’t$’iib’an+ =a’ahil +o+’jisb’iis =a’ahin+ =a’yehiil =a’o+sin+ =aahib’ =aa+’aal =aalaju =aa’u =aa'tinb’ilhu =aa'u+ut tleb’ +aayehiil =ehil chahim ,esalta;enfati$a -uaenta ,enomba An/bio 7ei/cacin de apendi$aje ,ecuado ,emache ,eescibi -entímeto cuadado ,epitencia Bisílaba ,ecicla -uato 0chenta -atoce -ubo;polí!ono Papel bond Escuada )etasílaba Estella de neutones &%# &%% &%( &&* &&1 &&2 &&3 &&4 &&5 &&# =ehil ch’och’ =ehil siaal =ehil+a'lan 'aml =eho+ chi u saq’e =eho+ numi+ =eho’+tib’elej =el+o+a’na’jil'ul =el+oo+il b’isleb’ =el+oo+il +aa'u+uut =elol uq’m -lima fio ona !lacial uehace 0!anelo Abusto -entímeto 7olante ase ,ecota Poteccin -aca'te Escudo enin!es Duante ,esea ecol!ico Bompe -olectiidad -oopeatiismo (3% =omontoj (3& (3( (4* (41 (42 (43 (44 (45 (4# =oppunit =oal ch’iich’ +oech+a'lana =osta ii+ =ot+oo+il b’at$’uul;suuub’at$’iil =ot+oo+il ch’iich’ =ototin+ b’at$’un+ =ot$ tiq+e =ot$b’il 7A Fimpuesto sobe el alo a!e!adoG Doa Baote Pan tostado -osta ica ,ueda chica!o Ao ,onda )empeatua baja .estemplada (4% (4& (4( (5* (51 (52 (53 (54 (55 (5# (5% (5& (5( (#* (#1 (#2 (#3 =ot$+o 't’aq =ot$o+ =ot$o+ =o'ib’;b’ab’ay =oo+ =ootal;muhelil =anaa =ub’enaq 't$’aq =ub’sib’aal u’uj aq’ =ut$’a+ =utan;ulaj =utaniu =utanob’esihom na’leb’ =utb’ilb’an =utleb’aalb’an =utleb’mu;epom =utu+ q’e’che’ (#4 (#5 (## =utu+ suiil =uub’i ha’ =uu+ch’iich’; amleb’ch’iich’ 0feta;!an!a AToja .estempla Poco -oco 6ilueta Danada Baato Bajalen!ua Bloc+ .ía ; ma?ana )anspaente .eclaatio 7acuna Hein!a ,etopoyecto :an$amiento de  jabalina :an$amiento de disco Bautismo Balcn (#% (#& (#( (%* (%1 (%2 (%3 (%4 (%5 (%# (%% =uu+il t$’aq =uutiil =uutilb’eeleb’ =’ab’a’ej =’ab’a’ej +’a’aqu =’ab’ain+ =’ab’a na’jej =’achleb’aal sa’ po =’ajat$’am b’an =’aj pe+ =’aj sut Paed uleta uletas