Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Planowanie Wytwarzania Cadcam

Planowanie wytwarzania CAD CAM

   EMBED


Share

Transcript

  Projektowanie Wytwarzania CAD/CAM Jesień 2012   Materiały do wykładu   Politechnika Wrocławska   Planowanie Wytwarzania CAD/CAM (MiBM, I st., INM4018) materiały do wykładu   jesień 2012   dr inż. Bogdan Dybała   I-24, CAMT, bud. B-4, pok. 3.16, tel. 320 2840 [email protected] Politechnika Wrocławska   Warunki prawne ãNiniejsza prezentacja została opracowana do wykładu prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej. Stanowi autorskie dzieło chronione prawem własności intelektualnej, przynależnej autorom i Politechnice.   ãPrezentacja nie może być wykorzystywana w celu innym niż powyższy i przez nikogo innego niż słuchaczy tego wykładu, prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej   ãZabrania się rejestracji prezentacji w inny sposób oraz zmiany jej formy czy rozpowszechniania w innej postaci niż plik w formacie PDF przygotowany i przekazany przez jej autorów słuchaczom wykładu . Politechnika Wrocławska   „Planowanie Wytwarzania CAD/CAM”   ãOpiekun kursu: dr inż. Jacek Czajka  ([email protected]) ãOrganizacja wykładu   ã5 spotkań, wtorek nieparzysty, godz. 9 15 – 12 00 , sala 25 B-5 ãocena końcowa: kolokwium na ostatnim wykładzie   ã oceny wpisuje opiekun kursu ãOrganizacja zajęć laboratoryjnych   ã modelowanie w SolidWorks, projektowanie technologii w MasterCAM ãzaliczenie: zasady określają i oceny wystawiają prowadzący, oceny wpisuje opiekun kursu     Politechnika Wrocławska   SolidWorks Student Design Kit ãNależy wypełnić formularz na stronie: http://www.solidworks.com/europeansdk ãDane identyfikujące licencję dla Politechniki Wrocławskiej:   – School License ID : 199807 – Email : musi być z domeny pwr.wroc.pl   (w tym także @student.pwr.wroc.pl), na niego przyjdzie klucz aktywacji –Można nie ściągać własnej instalacji i skorzystać z plików ściągniętych przez kogoś innego, ale potrzebna jest indywidualna rejestracja i własny klucz aktywacji   ãLicencja ważna przez rok od instalacji, ale nie dłużej niż do listopada w kolejnym roku akademickim   Politechnika Wrocławska   Plan wykładu   1. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu konstrukcyjnym (CAD) 2. Wymiana danych geometrycznych. Wizualizacja modeli 3D, rzeczywistość wirtualna (VR) 3. Inżynieria Odwrotna ( RE) 4-5. Projektowanie technologii (CAM)  Wspomaganie Projektowania CAD  –   część 1  2012 Materiały do wykładu   1 Politechnika Wrocławska   Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Konstrukcyjnym (CAD) –   część 1   Politechnika Wrocławska   Literatura [1]. Maciej Sydor, Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego  projektowania , PWN, Warszawa 2009 Politechnika Wrocławska   Projektowanie konstrukcyjne ã Koncepcja (tylko dla nowych produktów)   –lista wymagań   –zasada rozwiązania   – warianty koncepcji – struktura funkcjonalna – ocena koncepcji ã Projektowanie –kształtowanie wstępne (szkic)   –kształtowanie geometryczne (model)   – obliczenia –   wstępne, optymalizacyjne, sprawdzające (CAE)   –kształtowanie końcowe (np. model parametryczny z ograniczeniami)   – rysunki wykonawcze (dokumentacja 2D) ã Dokumentacja – widoki, wyrwania, przekroje (rysunki wykonawcze) –formaty, podziałki, skale, wymiarowanie   –opisy, listy elementów (BOM)   –rysunki zespołów konstrukcyjnych (złożeniowe), rysunki montażowe    Wspomaganie Projektowania CAD  –   część 1  2012 Materiały do wykładu   2 Politechnika Wrocławska   Zastosowanie systemów CAD w projektowaniu ã Koncepcja: warianty koncepcji, struktura funkcjonalna    Pomocniczość   ãProjektowanie: kształtowanie geometryczne, obliczenia (MES, MBS, …), rysunki wykonawcze      Wspomaganie/Automatyzacja ã Dokumentacja    Wspomaganie/Pełna Automatyzacja   Politechnika Wrocławska   Zalety stosowania systemów CAD (1/2)   ã Dokładność  modelowania ã Automatyzacja   niektórych czynności w porównaniu do rysowania „ręcznego”   ã Bezstratność  przechowywania, wielokrotnego modyfikowania, przesyłania i drukowania modeli ã Lepsza wizualizacja  modeli (obracanie, powiększanie szczegółów, cieniowanie itp.)   Politechnika Wrocławska   Zalety stosowania systemów CAD (2/2)   ãMożliwość ponownego użycia   fragmentów lub całości poprzednich projektów   ãMożliwość oparcia całego procesu projektowania o  jeden   wspólny model o wielu aspektach („widokach”)   ã Bazy danych : możliwość tworzenia własnych (archiwum) i stosowania zewnętrznych (katalogi)    Wspomaganie Projektowania CAD  –   część 1  2012 Materiały do wykładu   3 Politechnika Wrocławska   Modelowanie geometryczne ã Tworzenie i przetwarzanie komputerowego zapisu kształtów   obiektów   ã Przedmiotem modelowania są obiekty fizyczne, trójwymiarowe , posiadające niezerową objętość   ãModele geometryczne są tylko przybliżeniem   kształtów obiektów rzeczywistych Politechnika Wrocławska   Typy modeli geometrycznych ã Modele 2D (rysunki) ã Modele 3D –Krawędziowe ( wireframe ) – Powierzchniowe ( surface ), w tym siatki trójkątne   –Bryłowe ( solid  ), w tym wokselowe ã Modele 3D zaawansowane – Hybrydowe – Obiektowe – Parametryczne – Wariantowe –Złożeniowe   Politechnika Wrocławska   Modele 2D ãPoczątek zastosowań komputerów, lata 50. XX wieku; wspieranie tworzenia rysunków   ã Przestrzeń robocza:   –kartezjańska nieskończona płaszczyzna XY z określonym punktem początkowym   –może być ograniczona dla użytkownika   –operacje: zoom, przesuń (  pan ) ã Prymitywy: –podstawowe: punkt, linia, okrąg, łuk   –złożone: polilinia, prostokąt, wielokąt foremny, elipsa, tekst, wymiar itp. ã Operacje: – wymazywanie, przenoszenie, kopiowanie, obracanie, lustrzane odbicie, ucinanie, itp.