Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Pn - 1992 B 01706 - Instalacje Wodociągowe - Załącznik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Rys. Z-1. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich, przyk = 1,5 mm i t = 10oC. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 14 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Rys. Z-2. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach ins

   EMBED


Share

Transcript

   Rys. Z-1. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich, przy k  = 1,5 mm i t  = 10 o C.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 14   Rys. Z-2. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych, przy k  = 0,01 mm i t  = 10 o C. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 15     PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 16   Rys. Z-3. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC bezkielichowych, przy k  = 0,05 mm i t  = 10 o C. Rys. Z-4. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC kielichowych, przy k  = 0,05 mm i t  = 10 o C.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzeŜone. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 17