Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

      Adrian FILIP PUTEREA NAVAL  Ă    component ă a geopoliticii maritime universale; Atlantism vs. Eurasianism   Adrian FILIP PUTEREA NAVAL  Ă    component ă a geopoliticii maritime universale; Atlantism vs. Eurasianism Editura SITECHCraiova, 2013    Referent ş tiin  ific: Grl. Bg. (r) Prof. univ. Dr. Nicolae CIOBANUTehnoredactare: Georgeta BADEA Coperta: Costel NEGRU © 2013 AutorulToate drepturile asupra acestei edi  ii sunt rezervate editurii. Oricereproducere integral ă sau par  ial ă , prin orice procedeu, a unor pagini dinaceast ă lucrare, efectuat ă f  ă r ă autoriza  ia editorului este ilicit ă   ş i constituie ocontrafacere. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utiliz ă rii sau cit ă rii justificate de interes ş tiin  ific, cu specificarea respectivei cit ă ri© 2013 Author All rights reserved. This book is protected by copyright. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, includingphotocopying or utilized any information storage and retrieval system without written permission from the copyright owner.Editura SITECH face parte din lista editurilor române ş ti deprestigiu, recunoscut ă de c ă tre CNATDCU, pentru Panelul 4, care includedomeniile: ş tiin  e juridice, sociologice, politice ş i administrarea afacerilor, ş tiin  e psihologice, ale educa  iei, educa  ie fizic ă   ş i sport. Editura SITECH, Craiova, România Aleea Teatrului, nr. 2;Tel/Fax: 0251 414003e-mail: [email protected] ISBN 978-606-11-3510-3 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţ ionale a RomânieiFILIP, ADRIAN GHEORGHEPuterea Naval ă , component ă a geopoliticiimaritime universale – Atlantism vs. Eurasianism/ Adrian Gheorghe Filip. Editura SITECH, Craiova, 2013Bibiogr.ISBN 978-606-11-3510-3