Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Regulamin I Konkursu Na Zielnik „minieuroland Inspiruje Naturą”

   EMBED


Share

Transcript

Regulamin I konkursu na zielnik „Minieuroland inspiruje naturą” I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest JM Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, adres: ul. Noworudzka 11, 57-300 Kłodzko, NIP: 783-170-20-10 – właściciel Parku Miniatur Minieuroland w Kłodzku. 2. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. 3. Patronatem Projektowym konkurs objął Park Narodowy Gór Stołowych oraz Ośrodek Wypoczynkowy Szczeliniec. 4. Patronat Medialny nad konkursem sprawują: Mój Piękny Ogród, Przepis na Ogród, Kocham Ogród, Zieleń Miejska, Garden&Trends, Slow Life, Biznes Ogrodniczy, Gazeta Wrocławska, Zielonalekcja.pl, tuWroclaw.com, Telewizja Sudecka oraz blogi: Ogrodnik Leszek i Oazazieleni.pl. 5. Partnerzy: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU, Farutex Sp. z o.o., Nestle Ice Cream Sp. z o.o., PepsiCo Poland. 6. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator, Patroni Projektowi oraz Partnerzy. 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 8. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Organizatora www.minieuroland.pl do końca dnia 31 marca 2017 roku, czyli do dnia przyjmowania prac w ostatnim etapie konkursu. 9. Informacja o konkursie będzie przekazywana za pośrednictwem mediów, przez kanały dystrybucji dostępne Organizatorowi oraz wszystkim Patronom i Partnerom, a także przez bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami i instytucjami sprawującymi opiekę nad nimi. 10. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Panią Alicją Szczepańską, tel. 690 941 943, e-mail: [email protected] II. Przedmiot i cele konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika artystycznego, tj. zielnika wykonanego dowolną techniką. 2. Konkurs ma na celu: a) kształcenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków roślin, b) poznawanie roślinności, którą na co dzień dzieci obserwują w swoim najbliższym otoczeniu, c) motywowanie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, d) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci, e) pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, f) rozwijanie poczucia estetyki i piękna. III. Adresaci 1. Adresatami konkursu są szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. IV. Etapy konkursu 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: a) Etap I - pn. „Zielony Świat w Minieurolandzie” b) Etap II - pn. „Festiwal Kwiatów Minieuroland” 2. Poszczególne etapy konkursu są realizowane w odrębnych terminach: a) Etap I - od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. b) Etap II - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r. 3. W każdym etapie konkursu dzieci wykonują zielnik zgodny z jego obszarem tematycznym: a) Etap I – uczestnicy konkursu prezentują w swoich pracach drzewa oraz krzewy. W pracy zielnikowej można przedstawić same drzewa lub same krzewy, albo jednocześnie oba rodzaje roślin. b) Etap II – uczestnicy konkursu mają zaprezentować kwiaty świata. Mogą skupić się na jednym kraju lub zaprezentować kwiaty występujące w różnych państwach. 4. Za udział w I etapie konkursu uczestnicy otrzymują 5 pkt. dodatkowych, jako pulę startową w II etapie konkursu. 5. Uczestnictwo w I etapie konkursu nie jest warunkiem przystąpienia do II etapu konkursu. V. Zasady konkursu 1. Oba etapy konkursu będą rozstrzygane w następujących kategoriach wiekowych: a) klasy I-III szkoły podstawowej, b) klasy IV-VI szkoły podstawowej. 2. Każdy etap konkursu będzie realizowany w trzech kategoriach konkursowych: a) prace indywidualne, b) prace klasowe, c) prace szkolne. 3. W kategorii szkolnej nagroda zostanie przyznana zwycięskiej szkole bez podziału na kryterium wieku. 4. W kategorii szkolnej w tworzenie zielnika mogą zaangażować się wszyscy uczniowie z klas I-VI. 5. W każdej kategorii konkursowej można wykonać jeden zielnik, tzn. jedna praca indywidualna ucznia, jedna praca klasowa na klasę oraz jedna praca szkolna na szkołę. 6. Zwycięskie zielniki zostaną wyeksponowane w Parku Miniatur Minieuroland w Kłodzku podczas Festiwalu Kwiatów Minieuroland 2017, trwającego od czerwca do końca października 2017 roku. VI. Nagrody 1. Nagroda główna w II etapie konkursu zostanie wręczona zwycięskiej szkole osobiście przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. 2. Każda klasa, która weźmie udział w przynajmniej jednym etapie konkursu otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci rabatu 5% na wycieczkę do Parku Miniatur Minieuroland. Rabat obejmuje zwiedzanie parku, usługę przewodnicką, zajęcia modelarskie oraz panel botaniczny. Klasa może go wykorzystać w ramach samego zwiedzania lub łącząc go z ofertą ww. paneli edukacyjnych. Rabat należy wykorzystać do 30.06.2017 r. 3. Pula nagród dla etapu I pn. „Zielony Świat w Minieurolandzie” dla poszczególnych kategorii konkursowych oraz dla każdej kategorii wiekowej: a) spośród wszystkich prac indywidualnych biorących udział w konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców (5 uczniów klas I-III oraz 5 uczniów klas IV-VI), którzy otrzymają rodzinne zaproszenie dla 4 osób do Parku Miniatur Minieuroland, obejmujące wizytę w parku połączoną ze zwiedzaniem modelarni oraz materiały edukacyjne. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym terminie. b) spośród wszystkich prac klasowych biorących udział w konkursie zostaną wyłonione 4 zwycięskie klasy (2 klasy I-III oraz 2 klasy IV-VI), które otrzymają wycieczkę do Parku Miniatur Minieuroland, obejmującą zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne do zrealizowania w ustalonym przez grupę terminie. Nagroda nie obejmuje transportu z/do szkoły. c) spośród wszystkich prac szkolnych, przekazanych przez szkoły biorące udział w konkursie, zostanie wybrana jedna zwycięska praca, za którą szkoła otrzyma nagrodę główną w postaci 5 zestawów plansz edukacyjnych oraz 5 podwójnych zaproszeń VIP do Parku Miniatur Minieuroland do wykorzystania w dowolnym terminie. 4. Pula nagród dla etapu II pn. „Festiwal Kwiatów Minieuroland” dla poszczególnych kategorii konkursowych oraz dla każdej kategorii wiekowej: a) spośród wszystkich prac indywidualnych biorących udział w Konkursie zostanie wyłonionych 8 zwycięzców (4 uczniów klas I-III oraz 4 uczniów klas IV-VI), którzy otrzymają rodzinne zaproszenie VIP dla 4 osób do Parku Miniatur Minieuroland w Kłodzku, obejmujące wizytę w parku, zwiedzanie modelarni oraz bon na ofertę gastronomiczną dla każdego z Gości + materiały edukacyjne. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym terminie. b) spośród wszystkich prac klasowych biorących udział w konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie klasy (1 klasa I-III oraz 1 klasa IV-VI), które otrzymają dwudniową wycieczkę obejmującą: nocleg ze śniadaniem w Ośrodku Wypoczynkowym Szczeliniec, wizytę w Parku Miniatur Minieuroland z przewodnikiem i zajęciami edukacyjnymi, obiad w Hotelu Polanica Resort&Spa, zajęcia edukacyjne Parku Narodowego Gór Stołowych, w tym prelekcję i zwiedzanie Ekocentrum PNGS w Kudowie Zdroju i terenowe zajęcia na obszarze Szczelińca Wielkiego oraz karnety do Słonecznych Term z poczęstunkiem w kawiarni Wielka Pieniawa i zwiedzaniem Polanicy Zdroju z przewodnikiem. Nagroda nie obejmuje transportu z/do szkoły. c) spośród wszystkich prac szkolnych, przekazanych przez szkoły biorące udział w konkursie, zostanie wybrana jedna zwycięska praca, za którą zostanie przyznana nagroda główna w postaci makiety budynku szkolnego zwycięskiej szkoły o wartości 20 000 zł, z możliwością wyeksponowania jej w Parku Miniatur Minieuroland. Szkoła otrzyma dodatkowo zestawy plansz edukacyjnych. Wymagania dotyczące pracy konkursowej VII. 1. 2. 3. 4. Zielnik może mieć dowolną formę artystyczną. Organizator dopuszcza możliwość wykonania zielnika w formie multimedialnej, papierowej lub innej dowolnej. Minimalny format pracy papierowej to A4. Technika wykonania zielnika jest dowolna – mogą to być suszone rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki oraz wyklejanki. Istnieje możliwość łączenia różnych technik. 5. W zielnikach tradycyjnych, stanowiących zbiór zasuszonych roślin nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów objętych ochroną. 6. Dla każdej kategorii wiekowej w dwóch etapach konkursu w poszczególnych kategoriach konkursowych została określona minimalna liczba gatunków roślin, jaką należy zaprezentować w zielniku: a) dla prac indywidualnych:  minimalna liczba roślin w zielniku indywidualnym dla klas I-III to 8 gatunków,  minimalna liczba roślin w zielniku indywidualnym dla klas IV-VI to 12 gatunków. b) dla prac klasowych:  minimalna liczba roślin w zielniku klasowym dla klas I-III to 16 gatunków,  minimalna liczba roślin w zielniku klasowym dla klas IV-VI to 20 gatunków. c) dla prac szkolnych:  minimalna liczba roślin w zielniku szkolnym dla klas I-III to 24 gatunki,  minimalna liczba roślin w zielniku szkolnym dla klas IV-VI to 28 gatunków. 7. Karty zielnikowe z I etapu konkursu powinny zawierać nazwę rośliny oraz ekosystem w jakim ona występuje (las, łąka, pole, park, jezioro, torfowisko itp.) Przykład: Nazwa rośliny: kasztanowiec Ekosystem: park 8. Karty zielnikowe z II etapu konkursu powinny zawierać nazwę kwiatu oraz kraj w jakim on występuje (np. Polska, Holandia, Japonia itp.) Przykład: Nazwa kwiatu: tulipan Państwo: Holandia 9. Strona tytułowa zielnika w powinna zawierać tytuł pracy związany z obszarem tematycznym danego etapu konkursu oraz: a) w pracach indywidualnych: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły z podaniem jej adresu, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko wychowawcy. Opcjonalnie można podać dodatkowo adres e-mail. Przykład: Uczeń: Jan Kowalski Klasa: II a Szkoła: SP nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław Telefon kontaktowy: 123 456 789 Wychowawca: Katarzyna Nowak b) w pracach klasowych: imię i nazwisko wychowawcy, klasę, liczebność klasy, nazwę szkoły z podaniem jej adresu oraz telefon kontaktowy. Opcjonalnie można podać dodatkowo adres e-mail. Przykład: Wychowawca: Jan Kowalski Klasa: VI a Liczebność klasy: 20 Szkoła: SP nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław Telefon kontaktowy: 123 456 789 c) w pracach szkolnych: imię i nazwisko opiekuna, nazwę szkoły z podaniem jej adresu, ilość klas I-VI, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Przykład: Opiekun: Jan Kowalski Szkoła: SP nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław Ilość klas I-VI: 18 Telefon kontaktowy: 123 456 789 VIII. Kryteria oceniania zielników 1. Prace konkursowe ocenia Komisja powołana przez Organizatora. 2. Ocenie podlega: a) zgodność z obszarem tematycznym poszczególnych etapów konkursu, b) poprawność oznaczenia roślin, c) estetyka wykonania zielnika, d) pomysł na wykonanie pracy. 3. Do każdego kryterium oceny przypisana jest skala punktowa od 0 do 5 pkt. 4. Maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć za jedną pracę konkursową to:  Etap I konkursu - 20 pkt,  Etap II konkursu - 25 pkt (z uwzględnieniem 5 pkt. startowych, o których mowa w pkt. IV Regulaminu). 5. W przypadku remisu zwycięża praca, która jako pierwsza wpłynęła do Organizatora. IX. Warunki uczestnictwa 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace konkursowe według zasad określonych w punkcie VII Regulaminu. 2. Prace, które nie będą spełniały wymogów konkursowych nie wezmą udziału w konkursie. 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.minieuroland.com w zakładce „Konkurs szkolny”. 5. Formularz zgłoszeniowy oraz zielnik należy przesłać pocztą na adres: Park Miniatur Minieuroland, ul. Noworudzka 11, 57-300 Kłodzko z dopiskiem „Minieuroland inspiruje naturą”. 6. Do każdej pracy należy dołączyć pustą kopertę oraz znaczek pocztowy. 7. Prace należy składać w terminie: a) Etap I - od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. b) Etap II - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r. X. Postanowienia końcowe 1. Wyniki konkursu dla poszczególnych etapów zostaną ogłoszone po zakończeniu każdego etapu konkursu i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.minieuroland.pl nie później niż do dnia: a) Etap I – 16.01.2017 r. b) Etap II – 30.04.2017 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone. 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub zaginięcie zielników wysyłanych pocztą. 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o nagrodzie zostanie przekazana zwycięzcom telefonicznie lub mailowo na podstawie danych zawartych na stronie tytułowej pracy oraz listem poleconym na adres szkoły. 5. Sposób wręczania nagród zostanie określony po ogłoszeniu wyników konkursu. 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodsyłania prac biorących udział w konkursie. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do celów edukacyjnych. 10. Werdykt komisji konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 11. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.