Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Vásárok és Lerakatok A Középkori Magyar Királyságban/markets And Staples In The Medieval Hungarian Kingdom

The most important scenes of the medieval trade were markets and staples, where Hungarian and foreign merchants as well turned up regularly. Examining these institutions together can provide us a more complete picture about the trade system

   EMBED


Share

Transcript

  WEISZ BOGLÁRKAVÁSÁROK ÉS LERAKATOK A KÖZÉPKORIMAGYAR KIRÁLYSÁGBAN  MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICADISSERTATIONES Institutum Historicum Sedis CentralisStudiorum PhilosophicorumAcademiae Scientiarum HungaricaeBudapestini, 2012RedigitPÁL FODOR  MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEKÉRTEKEZÉSEK WEISZ BOGLÁRKA Vásárok és lerakatok a középkoriMagyar Királyságban MTA Bölcsészettudományi KutatóközpontTörténettudományi IntézetBudapest, 2012  © Weisz Boglárka, 2012ISBN 978-ISSN 2063–3742A könyvsorozat logóját Szakács Imre festõmûvész készítetteMinden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás,a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát,az egyes fejezeteket illetõen is.Kiadja az MTA Bölcsészettudományi KutatóközpontTörténettudományi IntézetFelelõs kiadó: Fodor PálNyomdai elõkészítés:MTA BTK Történettudományi Intézettudományos információs témacsoportVezetõ: Kovács ÉvaBorító: Bõhm GergelyTördelés: Palovicsné Tihanyi ÉvaNyomdai munka: Akaprint Nyomdaipari Kft.Felelõs vezetõ: Freier László  TARTALOM Bevezetés...................................................................................................................... 7I. Vásárok a középkori Magyar Királyságban ........................................................ 111. Avásárok kialakulása .................................................................................... 112. Avásárok terminológiája ............................................................................... 143. Forum liberum ................................................................................................. 184. Avásár napja...................................................................................................  24 5. Mérföldjog ......................................................................................................  37 6. Avásári jövedelmek ......................................................................................  39 7. Vásári kihirdetések, kikiáltások ...................................................................  42 II. Lerakatok a középkori Magyar Királyságban ..................................................  48 1. Az árumegállító jog a szakirodalomban ....................................................  48 2. Árumegállító vagy lerakatjog ......................................................................  50 3. Alerakatjog megszerzése .............................................................................  54 4. Alerakatjog bõvítése, szûkítése ..................................................................  75 5. Perpatvar a lerakatok között ........................................................................  82 6. Viszály a lerakat és a kereskedõk között .................................................... 907. Alerakatok királyi felülvizsgálata .......................................................................8. Jogok és kötelességek a lerakatban ......................................................................9. Alerakatjog fogalma, típusai ................................................................................III. Alerakatjog kísérõ jogai ..............................................................................................1. Az útkényszer .........................................................................................................2. Akis tételben történõ árusítás tilalma .................................................................3. Az átrakodás kényszere ........................................................................................4. Avárosi mértékek használata...............................................................................5. Akereskedelmi társulások tilalma .......................................................................IV. Függelék .........................................................................................................................1. Adattár .....................................................................................................................2. Felhasznált források és irodalom .........................................................................3. Mutató ......................................................................................................................5