Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wokół Ruin Zamku W świeciu – Przedsięwzięcia Konserwatorskie I Projekty Architektoniczne W Okresie Międzywojennym, [w:] Materiały Do Dziejów Kultury I Sztuki Bydgoszczy I Regionu, Zeszyt 11, Bydgoszcz 2006 (współautor Z Karoliną Zim

Wokół ruin zamku w Świeciu – przedsięwzięcia konserwatorskie i projekty architektoniczne w okresie międzywojennym, [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, zeszyt 11, Bydgoszcz 2006 (współautor z Karoliną Zimną), s. 95-104.

   EMBED


Share

Transcript