Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wprowadzanie Nawozów Do Obrotu - Instytut Uprawy Nawożenia I

   EMBED


Share

Transcript

Wprowadzanie nawozów do obrotu Zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 00.89.5145) do obrotu mogą być wprowadzane nawozy odpowiadające typom wymienionym w załączniku do ustawy lub nawozy powstałe z ich zmieszania oraz nawozy naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka) od kur lub zwierząt jednokopytnych. Inne nawozy mogą być wprowadzane do obrotu po uzyskaniu zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o wprowadzenie nawozu do obrotu składa producent lub importer nawozu. Do wniosku muszą być dołączone opinie oraz wyniki właściwych badań. Nawozy mineralne 1. Opinia o zgodności parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu z deklaracją producenta oraz o spełnieniu wymagań w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń. Badania wykonuje Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. Opiniuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie wyników badań INS. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe 1. Opinia o zgodności parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu z deklaracją producenta oraz o spełnieniu wymagań w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń. Badania wykonuje i opiniuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Nawozy organiczne i organiczno-mineralne 1. Opinia o zgodności parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu z deklaracją producenta oraz o spełnieniu wymagań w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń. Badania wykonuje i opiniuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 2. Opinia o oddziaływaniu nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Badania wykonuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach za wyjątkiem nawozów, w skład których wchodzą odpady komunalne i przemysłowe lub jakiekolwiek substancje nieznane i niestosowane dotychczas w nawożeniu. Nawozy organiczne i organiczno-mineralne, w skład których wchodzą odpady komunalne i przemysłowe lub jakiekolwiek substancje nieznane i niestosowane dotychczas w nawożeniu muszą uzyskać następujące opinie: - o oddziaływaniu nawozu na środowisko - z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie; - o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi - z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; - o oddziaływaniu na zdrowie zwierząt - z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. 3. Wyniki badań rolniczych (doświadczeń) stwierdzające przydatność nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego do nawożenia gleby i roślin. Badania wykonuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w odniesieniu do nawozów przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych i na użytkach zielonych. Badania nawozów przeznaczonych do stosowania w ogrodnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, uprawie roślin ozdobnych – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Badania nawozów przeznaczonych do nawożenia roślin i gleb w lasach przeprowadza Instytut Badawczy Leśnictwa w Skierniewicach. Wszystkie nawozy przeznaczone do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin lub nawozy wykazujące działanie ochronne Muszą uzyskać odpowiednią opinię Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. W przeciwnym razie producent nie ma prawa umieszczania na etykiecie lub w instrukcji stosowania nawozu informacji o działaniu ochronnym nawozu lub możliwości jego mieszania ze środkami ochrony roślin.