Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Zadanie 1 - Netstrefa

   EMBED


Share

Transcript

Zadanie 1 (Analiza wariancji 1-czynnikowa układ losowanych bloków – jako blok traktujemy osobę wykonującą analizy) Przeprowadzono ocenę zawartości chlorofilu w liściach jabłoni w tym samym terminie dla czterech odmian (oznaczonych jako A, B, C, D). Analizy wykonywały niezależnie 3 osoby według tej samej metodyki. Tabela poniżej przedstawia uzyskane wyniki: odmiana A A A B B B C C C D D D osoba 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 chlorofil (mg/g) 1,908 1,689 1,662 1,085 1,133 0,899 1,467 1,347 0,705 1,582 1,386 1,230 Ocenić przy użyciu analizy wariancji czy występuje zróżnicowanie zawartości chlorofilu między odmianami, a jeśli tak to przeprowadzić porównania wielokrotne średnich w celu określenia, które odmiany różnią się pod względem średniej zawartości chlorofilu w liściach. Zadanie 2. (Analiza wariancji 2-czynnikowa układ całkowicie losowy) Przeprowadzono doświadczenie wazonowe w warunkach kontrolowanych, w którym badano wpływ temperatury (w zakresie od 3 do 25 °C) oraz natężenia światła (niskie, umiarkowane i wysokie) na wzrost roślin pewnej odmiany pomidora. Doświadczenie prowadzono przez 50 dni, po których określono nadziemną suchą masę każdej z roślin. Na podstawie otrzymanych wyników oceń z użyciem analizy wariancji, czy na wzrost roślin (masę) miała wpływ temperatura i natężenie światła. Przyjmij poziom istotności α = 0,05. temperatura (°C) natężenie światła całkowita sucha masa rośliny (g) 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 6,8 5,4 10,4 9,5 17,6 18,0 20,3 30,6 85,1 117,0 122,9 148,1 115,2 135,0 135,9 148,1 112,5 179,1 160,2 175,1 82,4 112,5 148,1 165,6 115,2 165,6 176,4 168,8 123,8 164,9 179,3 166,2 Zadanie 3. (Analiza wariancji 2-czynnikowa układ losowanych bloków – jako blok traktujemy laboratorium, w którym wykonano analizy) Przeprowadzono ocenę zawartości ołowiu (Pb) w liściach 3 gatunków drzew (dębów, brzóz i klonów) rosnących w różnych warunkach (w różnej odległości od autostrady). Liście pobierano w tym samym czasie, a następnie każdą próbkę liści poddano analizie w dwóch laboratoriach niezależnie. Uzyskano następujące wyniki: gatunek dąb dąb dąb dąb dąb dąb dąb dąb brzoza brzoza brzoza brzoza brzoza brzoza brzoza brzoza klon klon klon klon klon klon klon klon odległość od autostrady (w m) do 20 do 20 20-50 20-50 50-100 50-100 powyżej 100 powyżej 100 do 20 do 20 20-50 20-50 50-100 50-100 powyżej 100 powyżej 100 do 20 do 20 20-50 20-50 50-100 50-100 powyżej 100 powyżej 100 laboratorium 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 zawartość ołowiu (g/g) 7,54 8,14 6,12 6,54 5,24 5,36 5,48 5,46 5,23 5,68 5,36 5,72 4,16 4,59 4,29 4,46 8,17 8,24 8,46 8,61 6,32 6,49 5,52 5,85