Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Quan Hệ Cong Chung Doanh Nghiệp

Quan hệ cong chung doanh nghiệp

   EMBED


Share

Transcript

  Quan hệ công chúng trong doanh nghiệp PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh HuyềnLưu hành nội bộ 02/ 2016  Nội dung 1. Vấn đề cơ bản về doanh nghiệp 2. Các chương trình QHCC chủ yếu trong doanh nghiệp 3. Bài tập tại lớp  •Một chương trình QHCC cơ bản gồm 7 điểm sau:  –Xác định tình huống (dựa vào nghiên cứu công chúng)  –Xác lập mục tiêu (mục tiêu mang tính thông tin và động cơ) –Xác định công chúng mục tiêu –Xác định thông điệp chủ đạo (chung, và/ hoặc cụ thể cho từng nhóm công chúng mục tiêu) –Kế hoạch hoạt động (bao gồm lịch trình thời gian, và phân công trách nhiệm trong các hoạt động truyền thông từ liên cá nhân đến TT đại chúng) – Kinh phí  –Nhận xét và đánh giá  Doanh nghiệp 1. Vai trò của doanh nghiệp:  –Cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ xã hội để thu lợi nhuận –Có ảnh hưởng đến môi trường, vấn đề công ăn việc làm, an toàn tài chính và xã hội của hàng triệu người trong xã hội đương đại –Doanh nghiệp càng lớn thì càng có ảnh hưởng lớn tới XH.  –Sự bất tín nhiệm của XH với doanh nghiệp thường đến từ sự thiếu nhận thức của công chúng  , hơn là từ sự trải nghiệm cá nhân của công chúng liên quan đến DN đó.  •Quy trình ra quyết định của tập đoàn điện lực General Electric được dựa trên 4 tiêu chí:  –Những mối quan tâm về chính trị (các quy định của chính phủ và các nhóm khác ảnh hưởng đến quyết định của DN ntn) –Những mối quan tâm về công nghệ (DN có đủ kiến thức công nghệ để hoàn thành mục đích của mình không?)  –Những mối quan tâm về xã hội (Trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta là gì?) –Những mối quan tâm về kinh tế (Chúng ta sẽ có lợi nhuận chứ?)